Flying Higher than the Cultural Gospel

Fly høyere enn det kulturelle evangeliet


Flying Higher than the Cultural Gospel
Torah lesing TZAV – Vayikra (3.Mosebok) 26:3-27:34. Haftarah: Jer. 26:19-17:14

Så sier Adonai: Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode (eng: den gode veien)! Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv (eng: sjeler). Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.» Jeremia 6,16

Shabbat shalom du høyt elskede!

Vi er ved et vegskille i tiden! Historien vil tale om denne tiden som den mest klargjørende (definerende) tiden i Messias` kropp siden år 325 e.Kr! Kroppen kommer til å bli delt mellom de som velger å fortsette i det populære kulturelle evangeliet og de som vil betale prisen for å bli misforstått, og til og med forfulgt fordi de vender tilbake til det Bibelske Evangeliet fra Sion; vi kommer til å bli delt mellom de som velger å forbli populære i menneskers øyne og i menneskeskapte sosialt akseptable religiøse tradisjoner, og de som velger å være populære hos den Høyeste Gud som er over alle. Suksess i Kongeriket blir ikke målt ved popularitet, men ved lydighet mot Faderen.

Jeg satte vaktmenn over dere. Lytt når hornet gjaller (eng: shofaren lyder)! Men de svarte: «Vi vil ikke lytte.» Jeremia 6,17

Lydighet er bare mulig hvis vi kultiverer den dynamiske duoen av tro og frykt for YHVH. Og begge disse bærer frukt i oss etter at vi er døpt/neddykket i den Hellige Ånd og Ild slik de jødiske apostlene i det gamle Israel var. De var ikke katolikker, baptister, metodister, pinsevenner, syvende dags adventister, karismatikere eller noen slags kristne. De var jøder, de kjente Toraen, de Hebraiske Hellige Skriftene. De kjente Elohims kraft som falt på dem under Shavuot. Denne kraften manifesterte seg gjennom en overnaturlig, profetisk, mirakuløs, offervillig vandring i lydighet mot den Hellige Ånd og Yahs (Guds) Ord.

Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte. Markus 16,20

De brakte det Bibelske evangeliet fra Sion over alt der de gikk med den Bibelske, Torah-orienterte, Hellige Ånds fylte kulturen slik den ble gitt til Israel. Da de siste av de jødiske apostlene døde etter det andre århundre e.Kr., tok ET ANNET evangelium over hedningene som trodde på Messias. Dette er det kulturelle evangeliet som har drept jøder og Messias` brud inntil i dag!

For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Ap.gj 20, 29-30

Det kulturelle evangeliet ble tilpasset majoriteten av de hedningekristne. De tilpasset seg Romas kultur og forkastet den Bibelske kulturen som kom fra Israel. Det Romerske mønsteret og tradisjonene ble enkelt tilpasset i vesten på steder som Europa og USA, og i alle koloniene til Europeiske Imperier som Spania, Portugal, Holland, Storbritannia og Frankrike.

Flying Higher than the Cultural Gospel

I ulike kontinenter ble kristendommens kulturelle evangelium tilpasset de lokale kulturene, og alltid blandet med hedenske tradisjoner eller avgudsdyrkelse. Dette kan bli sett blant kristne i PNG (Papua New Guinea) ettersom de fortsetter å praktisere slike kulturelle tradisjoner som bigami, ulike etniske fester, kult-bryllup og totempæler. I Afrika kan det bli blandet med praksis fra trolldom/heksekraft og overtro. I Asia forsvarer kristne i India, Japan, Malaysia og Kina det kulturelle evangeliet standhaftig på grunn av mye forfølgelse og forkastelse fra deres egen kultur.

Mennesker har vært veldig oppriktige i deres hengivenhet mot den Kristusen som de kjenner, og når de blir introdusert for den jødiske Messias og det Bibelske evangeliet kan de vise et mangfold av reaksjoner som:

 • Lettelse og begeistring: Jeg har ventet på dette hele mitt liv.
 • Vrede: Jeg har blitt løyet til av alle disse som har undervist meg erstatningsteologi, det kulturelle evangeliet, i stedet for det rene Bibelske evangeliet fra Sion.
 • Standhaftig motstand: Disse er mine religiøse tradisjoner og de kommer fra mine forfedre, dette er den Jesus Kristus som frelste meg og utfridde meg. Ikke gi meg det Bibelske evangeliet. Jeg elsker mitt kulturelle evangelium og er komfortabel med det.
 • Nysgjerrighet: La meg sjekke ut dette, det høres interessant ut. Jeg er villig til å undersøke dette nøyere.

Tre av de mest vanlige reaksjonene er faktisk ganske positive, og bare en stenger døren helt for Yeshua, den jødiske Messias, i favør av religion og det kulturelle evangeliet.

Dette er gode nyheter!

Yeshua sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8,31-32

Flying Higher than the Cultural Gospel

Resultatet av religion og det kulturelle evangeliet i USA

Ifølge William Koenig, korrespondent i Det Hvite Hus, er omtrent 60% av alle kristne i USA totalt uvitende om Israel og troens jødiske røtter. For det meste er disse kristne også pro-Palestina, og de er anti-Jødiske og anti-Sionister enten åpent eller i skjul, de støtter abort og homoseksuelle ekteskap.

Bare 1% (EN!) av barna i skolealder har et Bibelsk verdenssyn. Det kulturelle evangeliet har født frem et gnostisistisk (kunnskapsbasert)- ateistisk samfunn og generasjon. https://www.watch.org/subscribers/koenigs-eye-view/article/38281

Det kulturelle evangeliet og sauenasjoner

Alle folkeslag (eng: nasjoner) skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Matteus 25, 32

Det kulturelle evangeliet har ikke vært i stand til å skape sauenasjoner, selv ikke i vår tid. Dette er veldig bekymringsfullt fordi Guds vrede vil snart bli utøst over alle nasjoner, og Hans dypeste drøm om å få sauenasjoner har ikke blitt oppfylt enda. Dette betyr at den måten evangeliet har blitt forkynt på har ikke vært i stand til å disippelgjøre nasjonene ordentlig. Religion, tradisjon og kultur har blitt forkynt og har blitt populært, men ikke Evangeliet om Kongeriket slik det ble gitt til våre jødiske Apostler for omkring 2000 år siden. Å kreve tilbake det Bibelske evangeliet er et spørsmål om liv og død for alle jordens nasjoner!

Vennligst les min bok Sheep nations (sauenasjoner), som har blitt gitt til presidenter og statsledere, og bli opplyst. Bli også et medlem av de Forente Nasjoner for Israel (unitednationsforisrael.org), ettersom vi bestreber å gjenopprette det Bibelske evangeliet til nasjonene, og vi forvandler nasjoner til sauenasjoner en person om gangen.

Placebo

De leger Mitt folks skade på en lettvint måte, og sier: «Fred, fred!», enda det ikke er noen fred. Jeremia 8,11

Det kulturelle evangeliet med sine menneskeskapte tradisjoner, hedenske feiringer og mangel på sann Hellig Ånds kraft og ild, har skapt en organisert falsk brud som er glade for placebo i stedet for den virkelige kuren for religionens kreftsvulst. Mange trivelige mennesker gjør gode og sosialt akseptable gjerninger, men de er ikke gjort i lydighet mot den Allmektige som krever at vi HØRER og deretter LYDER. Vi hører ved å lese Hans Ord og vi lyder Hans Ord gjennom kraften av den Hellige Ånd; Vi lyder ikke gjennom vårt eget intellekt som har blitt filtrert gjennom vår kultur, men vårt intellekt filtrert gjennom Hans kultur. Han sendte den Hellige Ånd for å lede oss til hele sannheten. Vi blir ikke ledet til sannheten gjennom vår kultur eller motivasjonstalere, selv om de er dyktige talere!

Flying Higher than the Cultural Gospel

Det Bibelske evangeliet er det virkelige svaret

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. 2.krønikebok 7,14

Elskede, i tider som dette er vi alle kalt til å gå lavere slik at vi kan gå høyere!

Vi må ydmyke oss, be og søke Hans ansikt slik at vi kan bli kvitt alt som har krenket Ham, alt som ikke er fra den rene Kilden. Det er tid for å gå tilbake til de grunnleggende prinsipper for Evangeliet fra Sion som kommer med Torah (Yahs instruksjoner for livet) og kraften i den Hellige Ånd. Vi kan ikke vandre til Hans behag dersom vi ikke vandrer ved Ånden. Og hvis vi vandrer ved Ånden vil vi vandre i lydighet mot Hans Bibelske veger og instruksjoner. Vi vil ikke vandre stivt religiøst, heller ikke slakke (kraftløse) i et billig nåde-evangelium. Men vi vil vandre og leve i Ham!

Vi kan hjelpe deg med å vende deg fra det kulturelle evangeliet til det Bibelske evangeliet. Studer vår GRM Bibelskole online eller bestill den sendt til ditt hjem. Når du studerer den kommer du til å gå gjennom omvendelse, renselse og utfrielse. Velkommen tilbake til Evangeliet fra Sion!

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offergaver

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: From Zarim to Gerim

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Guden av andre sjanse profetisk tur til Israel

  Feirer Israels 75 års jubileum og Rabbi Baruchs 77-årsdag

  2-12 mai, 2023

  Med apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “skal holde den i den andre måneden, på den fjortende dagen. Med usyret brød og bitre urter skal de spise påskelammet. 4.Mosebok 9:11

  Kom å feire den andre påske når du er på tur i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Land med ditt nærvær og dine bønner. Vi vil gjøre en full påske seder sammen.

  ***Ingen grønne pass, og Covid-tester er heller ikke nødvendig for turen.

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon

  GRM Banner

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch og treamet besøker fengselene, vender de alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →