Focus on Jerusaelm

Fokus på Jerusalem


Focus on Jerusaelm
Torah lesning BAMIDBAR – Bamidbar (4. Mosebok) 1:1-4:20

På den dagen skal det skje: Jeg skal gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som vil løfte henne bort, skal sannelig bli flerret opp, selv om alle jordens folkeslag er samlet mot henne. Sakarja 12:3

Shabbat shalom, dere elskede!

Hvorfor er Jerusalem en så stor sak? Så mange mennesker med så mange meninger; så mange nasjoner har begjært henne; så mye lidenskap er blitt provosert fram av denne ene byen!

Hva er det som gjør Jerusalem til verdens sentrum? Yerushalayim er den store Kongens by, YHVH’ s Trone, Hans Kongerikes hovedkvarter på Jorden, og Israels evige hovedstad!

På den tiden skal de kalle Jerusalem YHVH’ s Trone, og alle folkeslagene skal samle seg framfor den, til Herrens navn, til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt harde og onde hjerte. Jeremia 3:17

Alle nasjoner som forsøker å dele den Hellige byen vil bli alvorlig dømt og ødelagt! (Joel 3)

Men hvorfor vil de dele den Hellige byen?

Det er for å blidgjøre de såkalte “palestinere” eller “det palestinske folk”, som gjør krav på landet Israel (inkludert byen Jerusalem), på vegne av deres “rettigheter” til landet. Vær så snill å bli med meg helt til slutten her, så du kan forstå omfanget av denne løgnen som gjennom media har blitt matet ut til millioner av godtroende mennesker på planeten!

Det finnes ikke noe som heter et palestinsk folk

Fram til 1948 bodde det mange ulike folkeslag i Israels land, som var underlagt det britiske mandatets styre. Der fantes det en rekke arabere som kom fra forskjellige arabiske stater rundt om; det var tyrkere som var blitt igjen fra tiden da det tyrkiske imperiet hersket i Israel, på den tiden kalt Palestina i 400 år før britene, og det var briter, franskmenn og en variasjon av jøder fra forskjellige nasjoner. Det var kristne, muslimer, jøder, og alt derimellom! Det fantes ikke noe sånt som et “palestinsk folk”, men alle de som bodde i Israels land, kalt Palestina (siden den romerske erobringen i det første århundre e. Kr.), var statsborgere av Palestina og hadde palestinsk identitets-bevis. Kristne hadde et slikt identitets-bevis, og muslimer og jøder hadde det så lenge de bodde i Palestina. Dette var slett ingen homogen “nasjon”. En palestiner var en som bodde i Landet som hadde blitt «omdøpt» til Palestina, under uansett hvilket styre som var tilgjengelig. Når tyrkerne styrte, så var de tyrkere i Palestina, når britene styrte, så var de under Storbritannia i Palestina. Ingen av de arabiske statsborgerne forsøkte da å danne en egen “nasjonal identitet” for seg selv, siden de besto av en rekke ulike folkegrupper. De hadde ingen slik felles visjon, men ville heller leve i Israels land under hvilken som helst erobrer som styrte akkurat da. Det fantes ingen nasjonalforsamling, intet sentralisert styre, ingen nasjonal identitet, ingen felles sak, og absolutt ingenting som definerte dem som et palestinsk folk! Jøder som levde på den tiden hadde et palestinsk identitets-bevis, det hadde også kristne og muslimer!

Focus on Jerusaelm

Så hvor kommer dette palestinske folket fra?

Dette begrepet “palestinsk folk” er ett opprørsk begrep på alle måter! Dette betyr egentlig bare arabere som bodde i landet innen etableringen av den mirakel-fødte nasjonen Israel. Arabere som nektet å underkaste seg israelsk styre, selv om de ikke hadde noe problem med å underkaste seg tyrkisk og britisk styre tidligere. Husk at her snakker vi ikke om en nasjon, men om individuelle desentraliserte arabiske landsbyer gjennom hele Israels land, på den tiden kalt Palestina. De nektet å ta innover seg den virkeligheten at YHVH hadde gjenopprettet Israel til sitt eget land.

Senere, da Israel vant den mirakuløse seksdagers-krigen mot alle odds i 1967, og mer Pakts–land tilfalt Israel, ble alle innbyggerne som bodde der befalt av arabiske nasjoner ikke å underkaste seg israelsk styre, og ikke å tillate flyktningeleirene å bli rigget ned slik at de kunne leve under mer humane forhold. Disse jordanske innbyggerne ble også kalt “palestinere”, ettersom Jordan også befinner seg innenfor Israels lands grenser! Landet Jordan ble etablert av Storbritannia inne i det landet som hadde blitt lovet det jødiske folk. Dermed ble den kontrakten brutt som gjennom Balfour-deklarasjonen i 1917 skulle etablere et jødisk hjemland for hele Palestina! (70% av land-arealet ble gitt til den hashemittiske familien for å bygge et nytt land kalt Jordan, som aldri før hadde eksistert!) Britene brøt Løftet til Israel og mistet sitt britiske imperium.

Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet! 1. Mosebok 12:3

Jeg gjentar, de arabiske nasjonene forbød disse krigs-flyktningene å motta noen hjelp fra Israel, for å holde dem fattige, slik at verdens-opinionen skulle favorisere den “palestinske sak”. Som et referansepunkt: De araberne som har blitt israelske statsborgere er de mest framgangsrike i hele midt-østen, og deres livskvalitet i Israel er mye bedre enn i de arabiske nasjonene!

Focus on Jerusaelm

Hitlers baby

Det palestinske folket av idag, som er en rekke ubeslektede arabiske landsbyer forent under en eneste sak, nemlig tilintetgjørelsen av Israel, er Hitlers baby!

Den største muslimske autoriteten Haj Amin al-Husseini, stormuftien av Jerusalem, besøkte i 1938 Hitler og ba ham bygge ham en arabisk hær. Al-Husseinis hensikt var å iverksette Hitlers endelige løsning (jøde-utryddelsen) innenfra landet Palestina. Hitler etterkom villig, og PLO (Palestinas frigjørings-organisasjon) ble født. Gjennom Hitlers strategi sentraliserte Haj Amin de fleste arabere som bodde i Palestina under en sentral organisasjon som kun hadde en felles hensikt: “Frigjøre” eller bli kvitt alle jøder i Israels land, og overta Palestina på den muslimske verdens vegne! Den mest kjente PLO-lederen var avdøde Yasser Arafat, terroristen som mottok Nobels Fredspris og som håndhilste på Statsminister Yitschak Rabin, som ble myrdet i Tel Aviv!

Hitlers og Haj Amins plan var da som nå utslettelsen av alle jøder i Landet, og den planen har aldri forandret seg. Den iverksettes gjennom Hamas, Hizbollah og den “mildere” Fatah. Alle disse gruppene har bare en sak felles: Utslette Israel og la muslimsk styre bli iverksatt i det Hellige land!

Dette er årsaken til at herr Abu Mazen, som angivelig sitter ved forhandlingsbordet med Israel for å skape en “fredsavtale” basert på “To-stats-løsningen”, inntil denne dag har nektet å anerkjenne Israel som den Jødiske Nasjon. Han anerkjenner ikke Israels rettighet til å eksistere, fordi dette ville være i strid med den opprinnelige og eneste agenda som den palestinske autoritet etablerte ved sin grunnlegger Haj Amin Al- Husseini: Hitlers endelige løsning.

“For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, da skal jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josjafats dal. Der skal Jeg holde dom over dem for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land”. Joel 3:6-7

Hvorfor navnet palestinsk?

Navnet Palestina ble gitt til det beseirede Israels land av det erobrende Roma. I løpet av det første århundre e.Kr. byttet Roma ut alle de bibelske navnene med besudlete navn: Israel ble forandret til Palestina og Yerushalayim ble kalt Aelia Capitolina. Inntil idag kaller araberne Israel for “Palestina” og Yerushalayim kaller de for Al Kuds eller “Det Hellige”. De vil ikke nevne Pakts-navnene Yisrael og Yerushalayim, og på deres kart og i deres skolebøker er navnet Yisrael forbudt!

Navnet YISRAEL er nevnt over 2000 ganger i de Hellige Skriftene, og navnet Yerushalayim er nevnt over 800 ganger i de Hellige Skriftene!

For se, Dine fiender raser. Og de som hater deg, har løftet hodet. De har lagt listige råd mot dem Du bevarer. De har sagt: “Kom, la oss utslette dem som folk, så ingen lenger vil minnes Israels navn”. Salme 83:3-5

Grunnbetydningen av navnet palestiner er filistere. Disse var Israels urgamle erkefiender der Goliat var en av dem som David beseiret, og deres avgudstempel rev Samson ned. Disse ånds-fyrstene forsøker fortsatt å tilintetgjøre Israel gjennom de lokale “palestinerne”, ikke fordi alle av dem er onde, men fordi de er styrt av en demonisk ånds-fyrste kalt Islam! Islam som betyr “underordning”, er virkelig underordnet under en demon som heter Alla fra Mohammeds families demoniske guderekke. Islams profet Mohammed er begravet i Mekka, og alle muslimer er beordret til å gjøre en pilegrimsreise til Mekkas svarte stein (Kaba) en gang i løpet av sin levetid. Filisternes ånd lever gjennom islam og den falske “palestinske sak”, som er arabernes grunn for å herske over Israel, og få et fullstendig muslimsk midt-østen og verden! Yerushalayim og spesielt Sion-fjellet, Moriyah-fjellet eller Tempelhøyden er verdens sentrum, og den som styrer herfra styrer nasjonene, uansett hvem det er.

Dette er grunnen til at da grekerne skitnet til det jødiske Hellige Tempelet og erstattet hellig tilbedelse med hedensk tilbedelse, så hersket de over verden. Slik styrte også romerne verden etter å ha erobret Yerushalayim. Og islam har hersket helt siden en muslimsk ommayade-kalif ved navn Abdul Malek bygde Klippe-moskeen på Tempelhøyden i år 691 e.Kr., og etablerte Jerusalem som et muslimsk tilbedelsessted. Islam er en verdens-erobrende religion! Etableringen av en palestinsk stat vil bringe islam inn i et høygir for verdenserobring. Anti-Messias’ (Anti-Krists) styre blir etablert via den “palestinske løsning”!

Focus on Jerusaelm

Hvorfor vil palestinerne ha Yerushalayim?

Den Hellige by Yerushalayim er faktisk ikke nevnt i Koranen, ikke en eneste gang. Og den er ikke “hellig” for den muslimske religionen! De eneste byene som er nevnt som hellige i Koranen er Mekka og Medina, og da hovedsakelig Mekka. Når de muslimske araberne ber i El Aksa moskeen på Tempelhøyden, ber de med sine bakender vendt mot det opprinnelige stedet der Paktens Ark var plassert i Det Aller Helligste.

De muslimske helligdommene på Tempelhøyden er det Anti-Messianske systemet og ødeleggelsens styggedom.

Når dere da ser ‘ødeleggelsens styggedom’, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, – den som leser han forstår det. Matteus 24:15

Det er tiden for å løfte opp våre bønner over Jerusalem som aldri før, og stå på vår post som vektere over den Hellige byen!

På dine murer, du Jerusalem, setter Jeg vektere, de skal aldri være stille, verken om dagen eller om natten. Dere som minner Adonai, unn dere ingen ro! Gi heller ikke Ham ro før Han gjenreiser Jerusalem og gjør den til en lovprisning på Jorden. Jesaja 62,6-7

Ha en velsignet Jerusalem-dag, til minne om gjenforeningen av Jerusalem og etableringen av Israelsk kontroll over Gamlebyen, i kjølvannet av seksdagers-krigen i juni 1967.

Yesrushalayim ACHAT! (er En Udelt By)

Deres Israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman
For Sions skyld vil vi ikke tie. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/gaver/
  • Send oss en e-post for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Canadian Dollars eller British Pounds sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Bønn over Jerusalem

Denne overbevisende undervisningen under Sukkot-turen fortsetter fra den hellige byen Jerusalem, ettersom Apostel Dominiquae gjør skriften levende ved å utfordre oss med Salomos innvielsesbønn i 2. Krønikebok 6. Omvendelse er en nøkkel til å bevege YHVH’ s hjerte, til å gi starthjelp til din relasjon med Ham, og til å se ekte shalom i Israel.

Bli med på vår Sukkot Tur 2020 for å BLÅSE i shofaren dette året i Yerushalayim!

Stå opp og bli lys – blås shofaren i Sion

De Forente Nasjoner for Israel | Sukkot Tur 2020

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! YHVH’s herlighet stiger opp over deg.

Jesaja 60:1

Vi kaller på 120 shofarer til å blåse over hele Israel og i Jerusalem-marsjen.

Alle våre turdeltagere vil motta trening i å blåse shofar i løpet av turen.

Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Pris: $2,915 – Dobbeltrom (kun land- arrangement, 13 hotell-overnattinger, halvpensjon, flyvninger ikke inkludert)
Registreringsavgift: $500 for å sikre deg plass

Det resterende beløpet på $2,415 skal være betalt innen 1. august, 2020

REGISTRER DEG NÅ OG RESERVER DIN PLASS:
+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com

https://unitednationsforisrael.org/no/events/reis-deg-bli-lys-blas-shofar-i-zion/

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg skal velsigne de som velsigner deg, og Jeg skal forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se Against-antisemitism.org

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli ett medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Ukens bok: The Key of Abraham (Abrahams nøkkel)

Velsignelsen… eller forbannelsen?
https://kad-esh.org/shop/the-key-of-abraham-2/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg månedlig gave eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Messiansk, Apostolisk, og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/