Stay Connected

Forbli «påkoblet»


Stay Connected
Torah lesing CHUKAT – Bamidbar (4. Mosebok) 19,1-22,1

Elsker jeg, svarer de med anklager. Likevel ber jeg (eng: men jeg er en bønn). Salme 109,4

Shabbat shalom du høyt elskede!

Denne generasjonen er alltid forenet med eller påkoblet sin mobiltelefon, nettbrett, iPad, computer, Facebook, sosiale media, nyheter og underholdning, men er de koblet til sin Skaper?

Det må finnes et behov i den menneskelige sjel til å være påkoblet, foruten det, hvordan vil du forklare dagens situasjon? I restauranter er mennesker påkoblet sine mobiltelefoner heller enn å snakke med hverandre. Virtuelle relasjoner er hyppigere enn faktiske relasjoner. De fleste mennesker har mange flere venner på Facebook enn i det virkelige liv.

Dette forårsaker en åndelig, men også en mental ADHD. Kryssilden av informasjon setter mennesker i sensorisk (sanse/føle) overbelastning. Dette gjør at sinnet lett blir avledet/forstyrret og fullt av hyperaktiv rastløshet, sinne og stress. For mye sensorisk inntak resulterer i travelhet og besvær i våre sinn.

Våre sinn er så fulle av tilførsel (input) at når vår Far i Himmelen ringer til oss, så finner Han at «telefon-linjen» vår er opptatt eller at det helt enkelt ikke svarer. Og vår mentale «telefonsvarer» er totalt full og kan ikke motta flere meldinger.

Stay Connected

Når jeg ringer til mine medarbeidere og team av disipler og de ikke svarer, så ringer jeg alle som kan nå dem for å gjøre dem oppmerksomme på at jeg ringer.

Når jeg snakker og mennesker blir distrahert, så er det forstyrrende. Jeg forestiller meg at Skaperen av himmel og jord også synes det er forstyrrende når Hans barn ikke svarer når Han ringer.

Hva kan vi gjøre for å avhjelpe denne fra-koblingen fra Kilden til alt LIV, vår elskede Himmelske Far?

For med stammende lepper og på fremmed tungemål skal han tale til dette folket, han som sa til dem: «Her er hvilen, la den trette få hvile, her er ro.» Men de ville ikke høre. Jesaja 28,11-12

Han har gitt oss en HVILE for våre sjeler, slik at vi kan høre Ham til alle tider og forbli koblet til Ham til og med midt i en over-stimulert verden. Denne hvilen kommer med stammende lepper og et fremmed tungemål. Det har blitt profetert lenge før Yeshua kom, og det er resultatet av dåpen i den Hellige Ånd. Den jødiske Apostelen Shaul, gitt det nye navnet Paulus, sa:

Jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. 1.Korinterbrev 14,18

Når vi behøver å gjøre mange ting, hanskes med mange situasjoner og huske alt, er bønn i tunger kuren til og med for mangel på hukommelse og Alzheimer-symptomer. Når vi er påkoblet gjennom Ruach (Ånden) til YHVH, kan vi håndtere ting på jorden slik det er i himmelen. Hans ord og ledelse kommer til sinnet vårt.

Den eneste måten å forbli i kjærligheten til Elohim-Gud er ved å be uten opphold i Ånden, som er å be i tunger.

da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster.» Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden (Ruach). Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved (eng: på) deres høyhellige tro under stadig bønn i Ruach ha-Kodesh (i den Hellige Ånd eller i tunger). Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Yeshua Messias` barmhjertighet skal føre dere til evig liv. Judas` brev 1,18-21

Den eneste måten å alltid være glade og å be uten opphold – for å holde oss ulastelige midt i en ond og pervertert generasjon – er å be i tunger hele dagen.

Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje med dere i Messias Yeshua. Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Hold dere borte fra ondskap av alle slag! Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Yeshua Messias kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. 1.Tessalonikerbrev 5,16-24

Stay Connected

Veldig ofte vet vi ikke hva vi skal gjøre eller hvordan vi skal be for å forbli koblet til den Allmektige, og vi blir stresset. Motgiften er å la Ruach Hakodesh, den dyrebare Hellige Ånd be Sine fullkomne bønner gjennom oss når vi ber i tunger.

På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige (kedoshim) etter Guds vilje. Romerne 8,26-27

Til slutt elskede, la oss etterligne Kong Davids eksempel midt i nød,

Elsker jeg, svarer de med anklager. Likevel ber jeg (eng: men jeg er en bønn). Salme 109,4

Dette er parafrasert (omskrevet) fra den Hebraiske Bibel der det står at Kong David selv ble en vandrende, snakkende, levende bønn.

For at du og jeg skal forbli ved våre fulle fem i denne sensorisk overbelastede generasjonen må vi bli en bønn og forbli koblet sammen med Abba, YHVH gjennom Hans Sønn Yeshua. Dette er bare mulig når vi vandrer i bønn, og den eneste måten å vandre i bønn er å be mye i tunger.

Årsaken til hvorfor Satan har kjempet mot dåpen i den Hellige Ånd og bønn i tunger er fordi det holder oss plugget inn i vår Far i Himmelen, Hans kjærlighet, visdom og kraft.

Forbli koblet til Ham og du vil være ved dine fulle fem.

Utslukk ikke Åndens ild. 1. Tess 5,19

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

Hvis du aldri har vært døpt i den Hellige Ånd med bønn i tunger, skriv et brev til oss til info@kad-esh.org og vi vil sende en invitasjon til deg til en online konferanse om temaet.

Bli med på våre Israel-turer:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/

Velkommen til våre Sabbat-møter i St Augustine, Florida!

Mer informasjon www.lionofjudahbiblecenter.org

For å velsigne denne tjenesten:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: UNIFY Embassy Dedication (UNIFY Ambassade innvielse) – Del 1

Bli med Delegater og medlemmer i de Forente Nasjoner for Israel (UNIFY) sammen med andre dignitarer når de deltar i denne historiske innvielsen av deres Ambassade på de vakre Jerusalem-høydene. Denne seremonien, ledet av UNIFYs President og Grunnlegger Erkebiskop Dominiquae Bierman, ble holdt i september 2018 – det markerer også milepelen av sytti år etter at Israel offisielt ble et jødisk hjemland. Mange nasjoner var representert, de var samlet for å stå & velsigne Israel da manifestet for UNIFY runget fra dette strategiske stedet.

Ukens bok:

Eradicating the Canser of Religion (utslette religionens kreftsvulst), av Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/eradicating-the-cancer-of-religion/

Denne boken vil hjelpe deg og de du elsker til å bli fri fra denne ødeleggende sykdommen kalt «Religionens kreftsvulst». Du tenker kanskje at dette er for «naboen i huset ved siden av», men erfaring viser meg at dette er for deg ettersom vi alle er religiøse skapninger på en eller annen måte, enten vi er jødiske, kristne, buddhister, hinduer, new age, ateister eller agnostikere.

Dette vil definitive være en oppdagelsesreise som vil lede deg til frihet!

De Forente Nasjoner for Israel søker å snu nasjoner slik at de blir sauenasjoner, en person ad gangen, gjennom global ny-utdanning.

Bli en del av denne ustoppelige bevegelsen:

www.unitednationsforisrael.org/no/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM, Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole!

www.grmbibleschool.com

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/