Purim 2019 in Papua New Guinea

FORENE (UNIFY) PNG MED ISRAEL


Purim 2019 i Papua New Guinea

Purim 2019 in Papua New Guinea
Torah lesing ACHAREI MOT – Vayikra (3.Mosebok) 16,1-18,30

Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at YHVH over hærskarene har sendt meg til deg. Sakarja 2,15

Shabbat shalom du høyt elskede!

Vi hadde en utrolig FORENE PNG MED ISRAEL Purim kampanje i Papua New Guinea! Dette var tredje gang Erkebiskop Dominiquae besøkte PNG, og vi forventet å se Ham bevege seg mektig og forvandle PNG til en sauenasjon! Nyt bildene og videoene under.

Vi ankom til PNG søndag 17. mars, og fikk en diplomatisk velkomst ved Pastorene Mollie og Charlie George og statsråd Miss Anna Kavanaugh, sammen med andre dignitærer og pastorer som var til stede. En stor folkemengde av disiplene våre var samlet utenfor flyplassen der vi hadde en vakker velkomst-seremoni med dans og hilsener.

Se videoen fra velkomsten vår

Under: På Universitets høyden – Erkebiskop Dominiquae blåste i shofaren og forløste kraftfulle profetiske ord over nasjonen, angående Globalismens tentakler som har nådd PNG, og erklærte: Hit og ikke lengre!

Purim 2019 in Papua New Guinea

Under: Spontan betjening i et lokalt kjøpesenter under «salvet shopping» av PNG kjole.

Purim 2019 in Papua New Guinea

FORENE PNG MED ISRAEL konferanse

Mennesker ble kalt til omvendelse fra å bryte Yah`s (Guds) bud – inkludert utenom-ekteskapelige relasjoner, vrede, bitterhet og selvfølgelig erstatnings-teologi. Det demoniske festet for Antimesitojus åndsfyrsten (anti-Messias, anti-Israel, anti- Torah, anti-Jødisk, anti-Sionisme) ble brutt da mennesker frasa seg alle dets fem hoder og ble satt fri! Mange mottok helbredelses-mirakler, både fysiske og mentale. Ekteskap og familier ble også gjenopprettet.

Purim 2019 in Papua New Guinea

Mennesker kom til konferansen fra alle slags kirkesamfunn og grupper for å lytte til Evangeliet fra Sion! Vi så til og med en katolsk nonne i mengden. Det er tid for å legge det religiøse bak seg! Det kraftfulle Ordet som ble forløst over nasjonen under denne konferansen ved Erkebiskop var: «Det er tid for å gå videre!»

Nyt denne video sammensetningen fra møtene:

Helbredelses mirakler!

Døve ører ble åpnet, blinde øyne mottok syn, mange knær, rygger, nyrer og føtter ble helbredet, svulster forsvant (inkludert en alvorlig munnkreft), migrene-hodepine ble helbredet og mye mer! Et barn som aldri hadde kunnet åpne fingrene eller stå mottok gjenopprettelse og tok et fast grep rundt Erkebiskops finger. En kristen mann som hadde vært en sigarett-røyker i 30 år ble satt fri fra sin avhengighet. Og mye, mye mer!

Purim 2019 in Papua New Guinea

Ester & Mordekai

På Purim kvelden gjorde Erkebiskop en spontan solo-akt der hun portretterte Ester, og spilte gjennom hele Esters bok med stor salvelse – Rabbi stod ved siden av henne med et langt hvitt skjegg og spilte Mordekais rolle.

Sabbat åpning

På fredag hadde vi en vakker sabbat-åpnings gudstjeneste med en enorm menorah som ble tent. Erkebiskop og Rabbi ledet oss i Kiddush og sang sabbat sanger. Deretter ble et kraftfullt profetisk ord forløst av Erkebiskop over PNG.

Vi feiret også uteksamineringen av tre GRM studenter som tjente som et eksempel for nasjonen sin – måtte mange flere følge etter!

Shalom PNG Israel Tours logo

Shalom PNG Israel turer

Vi feiret at SHALOM PNG ISRAEL TURER nå har blitt lansert: vårt splitter nye reisebyrå er innviet for å bringe Papua New Guinea til Israel – i tusenvis og ti tusenvis – for å delta på våre Israel turer!

Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke YHVH-Tzva`ot (over hærskarene) i Jerusalem og be om velvilje for YHVHs ansikt. Så sier UHVH – Tzeva`ot: I de dager skal ti mann av alle språk og folkeslag gripe tak i kappefliken til én judeisk mann (eng: en jøde) og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.» Sakarja 8,22-23

Purim 2019 in Papua New Guinea

Mikve dåp på Ela Strand, Port Moresby etter konferansen

UNIFY Bankett

Vi deltok på UNIFY bankett med mange Messianske pastorer, kirke-ledere, Regjerings offisielle, UNIFY medlemmer, GRM studenter, Kad-Esh MAP Partnere og elskere av Israel til stede. Erkebiskop gav en skarp tale der hun kalte nasjonen til å stå med Israel. Folk ble berørt, og de gjensvarte til budskapet ved å samle inn et offer til UNIFY. De fra PNG som velsigner Israel vil bli velsignet!

Folkene skal prise deg, Gud, alle folk skal prise deg! Jorden har gitt sin grøde, Gud, vår Gud, velsigner oss. Gud skal velsigne oss! Hele jorden (eng: alle jordens ender) skal frykte ham! Salme 67,6-8

P.S. En kraftfull TV produksjon kommer ut fra denne misjonen – hold vår TV produsent Jan Karnis i dine bønner når han redigerer og forbereder programmene for sending.

Til Hans ære,

Hadassah

På vegne av

Erkebiskop Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

Purim 2019 in Papua New Guinea

Støtt oppdraget:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE Israel tidslinje – Del to

Ekkoet fra fortiden lyder fortsatt i det Hellige Landet Israel. Motta en dypere innsikt i den flyktige historien som omgir dette Landet når denne tidslinjen fortsetter å brettes ut med konklusjonen av denne undervisningen. Bli med Erkebiskop Dominiquae Bierman når hun forklarer den historiske betydningen av det mest ettertraktede og kontroversielle stykke eiendom på jord: Tempelhøyden. Se hvordan imperier har reist seg og falt basert på deres status med folket til Israels Gud.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Shavuot tur og hellig ild konferanse – 7-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Sheep nations (sauenasjoner) av Dr. Dominiquae Bierman

Yeshua adskiller nasjonene på denne tiden: hvilke nasjoner vil bli sauenasjoner og arve evigheten med Ham, og hvilke vil bli geitenasjoner og gå til evig ødeleggelse? Den Allmektige besøkte Dominiquae Bierman i Chile og gav henne en verdens- forandrende åpenbaring som er særdeles nødvendig for å frelse nasjonene!

Bli et medlem av UNIFY:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Bok-kravene har blitt oppdatert for GRM bibelskole!

Disse 3 viktige bøkene har nå blitt lagt til som en del av bok-oppgavene: The Woman Factor (Kvinnefaktoren), Vision Negev (Visjon Negev) og Restoration of Holy Giving (Gjenopprettelse av hellig givertjeneste). En ny bok vil bli lagt til hver av de 3 Nivåene, slik at vi vil ha 4 bøker pr. nivå i stedet for 3.

Denne endringen gjelder alle nye studenter; for aktive studenter som er registrert tidligere i det individuelle GRM online kurset; disse kravene vil starte i det Nivået de studerer i når forandringene ble effektive.

Den nye prisen for det Individuelle GRM online kurset og for GRM online grupper er $320.

For mer informasjon om dette stoffet og nye priser, vennligst gå til vår webside: https://www.grmbibleschool.com/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/