Resurrecting the Feast of First Fruits

Gjenopplive festen for førstegrøden


Resurrecting the Feast of First Fruits
Torah lesing SHEMINI SHEL PESACH – Devarim (5. Mosebok) 14:22-16:17

Pessach/Påske 2022/5782

Men nå er jo Messias stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 1 Korinterbrev 15:20

Shabbat shalom og en gledelig Pessach, kjære dere!

Festen for førstegrøden er beskrevet som å begynne på slutten av den første sabbaten inne i Pessach/Påske i 3.Mosebok 23.

Tal til israelittene og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og skjærer kornet der, da skal dere gå til presten med det første kornbåndet dere har skåret. Han skal svinge det for YHVHs ansikt så dere kan vinne velvilje. Dagen etter sabbaten skal presten svinge kornbåndet. 3. Mosebok 23:10,11

Dette er sanntid for Yeshuas oppstandelse etter at Han hadde vært tre dager og tre netter i graven i henhold til profetien Hans om “Jonas’ tegn”. Han ble korsfestet på onsdag og sto opp lørdag kveld ved solnedgang.

Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter. Matteus 12:39-40

Denne festen begynner på sabbat kvelden (lørdag) som er inne i de syv dagene med feiring for Pessach og de Usyret brøds høytid.

Maria Magdalena kom til graven på den første dagen i uken mens det fortsatt var natt, og Han hadde allerede stått opp! Den første dagen i uken starter på lørdag ved solnedgang, slik alle bibelske dager gjør.

Resurrecting the Feast of First Fruits

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Johannes 20:1

Han er førstegrøden av disse som er stått opp fra de døde, og Jonas’ tegn var det eneste tegnet som ble gitt til Israel om Hans oppstandelse. Ikke rart at fienden har prøvd å slette det ut, endre tiden for det og kalle det “easter (engelsk)/påske” etter gudinnen Ishtar.

” Da spørsmålet i forhold til påskens (easter) hellige fest reiste seg, ble det universelt tenkt at det ville være praktisk at alle skulle holde festen på en dag; for hva kan være vakrere og mer ønskelig enn å se denne festen, der vi mottar håpet om udødelighet, feiret av alle samtidig og på samme måte? Det ble erklært å være spesielt uverdig for dette, den helligste av høytider, å følge skikkene (beregningen) til jødene som hadde skitnet til deres hender med de mest fryktinngytende forbrytelser, og hvis sinn var forblindet. Ved å avvise deres skikk, kan vi overføre til våre etterkommere den legitime måten for å feire påske (easter) på; som vi har feiret fra Tiden for Frelserens lidelse ( i henhold til ukedagen).” (Utdrag fra Kirkerådet iNikea)

Den eneste som forandrer tider og lover er Anti Messias (Antikrist) , som beskrevet i Daniels bok:

Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid. Daniel 7:25

Siden Konstantin forandret tider og lover og skilte hele kirken fra dens opprinnelige hebraiske bibelske grunnvoll, er han en slags Anti Messias. Hele skilsmissen skjedde over kontroversen mellom feiringen av “påske (easter)” og Pessach. Men Yeshua sto ikke opp på 1. påskedags morgen, som mange har trodd, men heller på slutten av sabbaten i påskeuken, like før den første dagen i uken, som er festen for førstegrøden. Miryam fra Migdal (Maria Magdalena) kom til graven på den første dagen i uken da det fortsatt var natt, og Han var ikke der! Han sto opp fra de døde lørdag kveld ved solnedgang, og oppfylte tre dager og tre netter i graven, og oppfylte dermed Jonas’ tegn. Vi inviterer dere alle til å tilbakekalle Kirkerådet i Nikea med sine hedenske feiringer og historiske jødiske hat, og gjeninnsette festen for førstegrøden der vi feirer Yeshuas oppstandelse!

Resurrecting the Feast of First Fruits

Vi inviterer deg til å hedre Yeshua og Israel med din førstegrøde – En profetisk æres-handling

Vi inviterer deg til å bringe eller sende dine førstegrøde offer slik det er foreskrevet som et tegn på gjenopprettelse og godtgjøring mellom Kirken og Israel, og tilbakekalle Kirkerådet i Nikea med alle sin falske læresetninger og forbannelser. Toraen forteller oss at dette er en evig forordning, og at vi ikke skal spise før vi gir offeret til Ypperstepresten. Vi vet at Yeshua er Ypperstepresten. Dette er en mulighet til å hedre Israel og Yeshua som en jødisk Messias.

Dere skal ikke spise brød og ikke ristet eller friskt korn før den dagen dere bærer fram offergaven for deres Gud. Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter, hvor dere enn bor. Leviticus 23:14

Hensikten med å bringe det til presten først var at presten ville velsigne alt deres henders arbeid og israels avlinger. Når du bringer din førstegrøde (eller sender den inn), vil vi velsigne alle som har valgt å adlyde denne befalingen og har sendt inn sine førstegrøde oppstandelses offer. Vi vil forløse en velsignelse fra Sion i den jødiske Ypperstepresten Yeshuas navn, og vil se enorme gjennombrudd! Jeg er veldig spent på dette! Faktisk tror jeg at oppstandelseslivet vil gå inn i givernes liv og økonomi. Dette er spesielt kraftfullt nå som hele verden rystes økonomisk. Vi behøver ikke å være i verdens system, men heller i Rikets system, og Torah viser oss hvordan.

Den eneste instruksjonen som gis om førstegrødens høytid er å straks bringe førstegrøden til presten. I år er det Shmita-året, det henviser til det landet gir på et Shmita-år, en del skal føres til presten som førstegrøde .

Tal til israelittene og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og skjærer kornet der, da skal dere gå til presten med det første kornbåndet dere har skåret. Han skal svinge det for YHVHs ansikt så dere kan vinne velvilje. Dagen etter sabbaten skal presten svinge kornbåndet. 3. Mosebok 23:10-11

Løftet forbundet med førstegrødens offer er både en økonomisk velsignelse og vekkelse.

Gi YHVH ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp, pressekummene renner over av ny vin. Ordspråkene 3:9,10

Kains synd var at han nektet å gi førstegrøden. Abel ga førstegrøden, og hans offer ble mottatt. Kain ga “et offer”, men ikke det foreskrevne offeret.

Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for YHVH et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer, av de førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem. YHVH så med velvilje på Abel og offeret hans, 1 Mosebok 4:3-4

Resurrecting the Feast of First Fruits

Hvordan vet du hvor mye og hva som er førstegrøden i dette ikke-landbrukssamfunnet? Jeg tror at den Hellige Ånd vil åpenbare det for deg. Se at Abel ga de førstefødte og deres fett. Med andre ord er det definitivt et spesielt offer som ikke er “magert”, men “fett” eller sjenerøst.

Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse (eng: rikelig) , skal høste med velsignelse (eng: rikelig). Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. 2 Korinterbrev 9:6, 7

Kjære dere, dette vil være et profetisk offer for å hedre Israel, det jødiske folket og Messias’ jødiskhet, tilbakekalle og gjøre godtgjøring for det Kirkerådet i Nikea gjorde: de vanæret jødene, forfulgte og drepte dem og avviste Messias’ jødiskhet. Fra nå av, hvert år under denne hellige festen, kan du gjøre det til en tradisjon å hedre jødiskheten til Yeshua og Hans folk når du feirer Hans oppstandelse på riktig tidspunkt. Dette vil bringe oppstandelsesliv og vekkelse!

Er det blitt til forsoning for verden at de (jødene) ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død! Romerne 11:15

Husk dette: Satan har vært dødelig redd for denne gjenopprettelsen fordi den vil fremskynde Yeshuas gjenkomst!

Angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra YHVH, og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Yeshua. Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Apostlenes gjerninger 3:19-21

Shabbat shalom og en gledelig Pessach!

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Vi inviterer deg til å sende dine førstegrøde offer for Israels oppstandelse

Førstegrødens høytid, i påsketiden, er tiden for Messias’ oppstandelse, og vi tror at førstegrøde offer har oppstandelseskraft over økonomien din!

YHVH sa til Moses: Tal til israelittene og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og skjærer kornet der, da skal dere gå til presten med det første kornbåndet dere har skåret. Han skal svinge det for YHVHs ansikt så dere kan vinne velvilje. Dagen etter sabbaten skal presten svinge kornbåndet. Leviticus 23:9-11

Det beste av all førstegrøde og alle offergaver dere gir, skal prestene ha. Det første av brøddeigen skal dere gi til presten. Da skal det hvile velsignelse over ditt hus. Esekiel 44:30

Gi gavene dine her:

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Married to the Land

 • Shabbat Letter ads

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Sukkot Tour 2022

  Sukkot 5783/2022

  Slutten på Shmita Israel Tur

  Innvielse av de neste 7 årene til Israels Konge
  Forbered veien!

  6-18 oktober 2022

  Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “Da vil det bli sagt: ‘Bygg opp, bygg opp, forbered veien, fjern hver snublestein ut av mitt folks vei.'” Isaiah 57:14

  Bli med oss når vi avslutter Shemitah-året og dedikerer den nye syvårssyklusen . Dette er den mest avgjørende tiden i historien for Israel og nasjonene, når vi baner vei for Messias’ gjenkomst til Jerusalem.

  Grip shofaren din og vær en av de 120 shofar blåserne over hele Landet!

  ***Ingen grønne pass behøves

  Ikke gå glipp av denne livsforvandlende opplevelsen i landet!

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon:
  tours@dominiquaebierman.com | 1 (972) 301-7087 ext.2

  Registrer deg online

  GRM Banner

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. GRM bibelskole studeres nå i flere manns- og kvinnefengsler. Steg for steg blir de innsatte ledet til evangeliet fra i Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman