Restoring Honor to Israel

Gjenopprettelse av ære til Israel


Restoring Honor to Israel
Torah lesning ACHAREI MOT/KEDOSHIM – Vayikra (3. Mosebok) 16:1-20:27

Av Pastor Cesar Silva

Måtte mitt vitnesbyrd om Hans godhet og trofasthet til Sitt hellige Ord være til velsignelse for alle. Det begynner med at det plutselig gikk opp for meg at det å gjenopprette Israels ære hastet like mye som det var nødvendig for helbredelsen av byen min, nasjonen min, livet mitt og familien min. Jeg innså at det ikke lenger var tid til å forbli åndelig, fysisk, økonomisk og følelsesmessig konkurs, fordi alt dette fører til det samme: tomhet og ødeleggelse.

Denne prosessen i å gjenopprette æren starter med den vidunderlige undervisningen vi har mottatt fra Apostel Dominiquae Biermans tjeneste, som gjennom åpenbaringen av den mektige Abrahams Nøkkel (som åpner dørene), sådde det såkornet inn i hjertet mitt som nå bar frukt inn i, og rundt mitt liv.

En dag ga Ruach (Den Hellige Ånd) meg en drøm. I den drømmen så jeg at jeg hadde forlatt kjøretøyet mitt ved inngangen til byen Rio Bravo (der jeg bor), og langs den gaten rant det en elv med blod (på grunn av dødsfall forårsaket av narkotikahandelen). Jeg så at den elven nesten nådde fram til oss. Jeg gikk hurtig tilbake til kjøretøyet mitt, fordi jeg inni meg visste at dette gjaldt det offeret som menigheten hadde gitt for å sende til Israel – og jeg visste at dette offeret ville bringe gjenopprettelse – det eneste som kunne få denne elven av blod til å avta og så forsvinne helt. Så jeg åpnet hurtig lastebilen for å sjekke at dette offeret lå der. Ruach HaKodesh sa så til meg at dette offeret i sannhet var det som ville stoppe denne elven av blod. Og takket være Herren – så lå offeret der!

Det er vel kjent for mange at det i den nordre delen av Mexico pågår en konstant krig mellom narko–karteller og de væpnede styrkene. Det er en konstant fare for å havne midt i en skuddveksling. Det var derfor Ruach gjennom denne drømmen fortalte meg at ære til Israel må bli gjenopprettet gjennom offergaver, sammen med bønn og det å ydmyke oss for den forakten som jordens nasjoner har vist mot Israel. Denne strategien bringer frihet fra død og elven av blod. Dette vil gjøre en forskjell, fordi det er den mektige Abrahams Nøkkel som blir satt ut i handling, nøkkelen til besvarte bønner og barmhjertighet utgytt istedenfor vrede.

På akkurat den tiden som jeg drømte dette begynte vi å be for Israel, tale på vegne av Israel, og å velsigne Israel med ekte sanne handlinger. Da begynte vi å se at våre bønner om beskyttelse for byen vår ble besvart, og at en atmosfære av fred begynte å kjennes. Og den kriminelle aktiviteten til kartellene avtok merkbart.

Restoring Honor to Israel

Gjenopprettelse av Ære – dette er et bud fra Torahen!

I 3. Mosebok 5:20-26 står det slik:

Herren talte til Moses og sa: “Hvis noen synder og handler troløst mot Herren ved å lyve mot sin neste om noe som er blitt betrodd ham, eller om noe han fikk til forvaring, eller om et tyveri, eller om han har tatt noe fra sin neste ved utpressing, eller om han har funnet noe som var mistet og lyver om det, og sverger falskt – om hvilken sak det enn er som en mann kan synde i – da skal det skje, siden han har syndet og er skyldig, at han skal gi tilbake det han har stjålet, eller det han har tatt ved utpressing, eller det som ble betrodd ham, eller det som var mistet og han fant, eller hva det enn er som han har sverget falskt om. Han skal erstatte den fulle verdien av det, legge til en femtedel og gi det til den som eier det, den dagen han ofrer skyldofferet sitt. Han skal føre skyldofferet sitt fram til Herren, en lyteløs vær av småfeet, en du har fastsatt verdien på, som skyldoffer til presten. Så skal presten gjøre soning i hans sted for Herrens ansikt, og han skal bli tilgitt hva som helst av alt det han måtte ha gjort seg skyldig ved”.

Akkurat slik som vi ønsker å bli gjort hel igjen når noen fornærmer oss, eller stjeler fra oss, eller bakvasker oss, slik behøver vi, verdens nasjoner, å innse hvordan vi står i gjeld til det velsignede Israels folk. Løftet i 1. Mosebok 12:3 står fremdeles – “Jeg vil velsigne dem som velsigner deg og forbanne dem som forbanner deg”.

Restoring Honor to Israel

Det Globale Re – Utdannelses Initiativet (GRI), ledet av Apostel Dominiquae Bierman, er ikke bare nødvendig, men det haster! For alle de syke som kommer til å dø vil bli medregnet i de millioner av plager som kommer til å svøpe jorden uten ende, om ikke Herren finner noen som fullt ut forstår hva det å gjenopprette ære til Israel består i. Det å gjenopprette er mer enn å be om tilgivelse! Det å i sannhet be om tilgivelse er det første vi må gjøre når vi vet at vi har gjort urett, men for å gjenopprette æren til noen må vi gjøre mer enn bare å be om unnskyldning.

I historien finner vi at når en mann ble avhørt om sin ære, så ble det laget en bestemmelse for å avgjøre tvistemålet, og de sa: “Jeg utfordrer til duell den ridderen som setter min ære i tvil”. Da var det kjent at uansett hvem som kom for å forsvare sin ære, selv med den samme død, dermed sa at hans ære stod høyt hevet over all bakvaskelse om ham.

Vi, verdens nasjoner, har begått stor vanære ved å bruke bakvaskende og løgnaktige ord mot Israel, og misfarget hennes ære. Så, det er tiden for å omvende seg, be om tilgivelse og å gjenopprette Hennes ære.

I 3. Mosebok 5:22 – 24, når et offer ble gitt for bakvaskelsessynd (svik), så anerkjente personen skaden, og ba om tilgivelse med sitt soningsoffer til Herren. Men så var det tid for å gjenopprette, og da står det disse ordene her:

han skal gi full erstatning for det og legge til en femtedel; han skal gi det til den som eier det på den dagen han legger fram skyldofferet sitt.

I 3. Mosebok 5:25 legges det til at offeret skal bli gitt til presten.

Så skal han bringe sitt skyldoffer til Herren fram for presten.

Restoring Honor to Israel

I tillegg til å omvende seg, gi full erstatning for skaden, og legge til en femtedel (tilsvarende 20%), var det nødvendig å gi det til Presten, hvilket betyr at vi må legge det fram for den som kan be for oss om barmhjertighet fra den Evige.

Noen ganger reiser vi oss opp imot den eneste personen som vil høre, og vet du hvem det er som åpne dører til å be Adonai om å ha barmhjertighet med oss? Jo, svaret er det Jødiske folk av idag. De er Hans utvalgte, Nasjonenes lys – de er våre prester som vil åpne veien for Adonai til å tilgi oss, og for vederkvikkelsen av Hans nærvær å komme til oss.

( Apostlenes gjerninger 3:19)

De Hebraiske ordene Shuv og Shalem redegjør for konseptet av “Erstatning”.

Ordet “vil erstatte” (i 3. Mosebok 5:23) er det hebraiske ordet SHUV, fra hvilket vi utleder ordet Teshuvah – som betyr å gå tilbake eller returnere, eller omvende seg for en mektig gjenopprettelse. Og ordet “gjenopprette” i 3. Mosebok 5:24 er ordet Shalam, hvilkets betydning her er å gjøre utbetalinger, og fra ordet Leshalem som betyr å gjøre EN BETALING. Så, for å skape fred, trenger du å gjøre en utbetaling av erstatning.

Yeshua nevnte dette i Matteus 5, versene 21 til 26:

Dere har hørt at det er sagt til fedrene: ‘DU SKAL IKKE SLÅ I HJEL’, og ‘Den som slår i hjel, blir skyldig for dommen’. Men Jeg sier dere at den som blir vred på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen. Og den som sier til sin bror: ‘Tomskalle!’ skal bli skyldig for rådet. Og den som sier: ‘Din tufs!’ skal bli skyldig til helvetes ild. Derfor, hvis du kommer på at din bror har noe imot deg, så la gaven din ligge der foran alteret og gå derfra! Bli først forlikt med din bror, kom så og bær fram gaven din! Bli raskt enig med den du ligger i strid med, mens du ennå er på veien med ham, så ikke den du ligger i strid med, skal overlate deg til dommeren, og dommeren overlate deg til rettstjeneren, og du bli kastet i fengsel. Sannelig sier Jeg deg: Du skal ikke komme ut derfra før du har betalt til siste øre”.

Hele dette skriftstedet taler om Kraften i Erstatning, men la oss gå litt dypere inn i måten anti-Judaismen opererer på. Det er på grunn av antisemittismen at det har vært “Død og Hat!” mot det Jødiske folk. Mye av dette er “under Kristenhetens maske”, som påberoper seg å gi offer til Yah, og som påstår at de samles hver søndag for å gi offer til Yah. Men mitt spørsmål er dette: vil den Evige YHVH av Israel se med velvilje på disse offer, som med den ene hånden er ofret til Ham og med den andre hånden holder en kniv av hat, sinne og endatil et dødsbegjær mot Israels Folk? Svaret er klart: Han tar ikke imot disse gavene! Så Yeshuas råd er å gå og forsones med din bror Juda først, og skape fred – med andre ord, gjenopprette ære og skape fred.

Restoring Honor to Israel

Dette handler alt om gjenopprettelse av ære til Israel!

I ethvert kongedømme er det kjent at Kongens sønn er Kronprinsen – han vil en dag bli Konge. Dette er sant i hvilket som helst kongedømme vi fremdeles kjenner til. Og det er meget interessant at YHVH er Kongen, og at Han kalte en av Abrahams etterkommere “Min førstefødte” (i 2. Mosebok 4:22). Den ene kjent som Min prins var opprinnelig kalt Jakob, men Adonai bestemte at hans navn skulle være kjent som Israel, som betyr ”Prinsen fra Elohim”. For en forskjell – for en stor forskjell! Men hvilken bunnløs avstand fra hvordan verdens nasjoner snakker til Israel – de sier at det bare er en av nasjonene på jorden, lik enhver av våre andre nasjoner. Men, i den Levende Elohims øyne, er den ikke bare en hvilken som helst nasjon – den er “Hans Prins”.

I dag møter jeg mange mennesker som snakker om Yahs Kongedømme (Guds Rike): Manifestasjonen av Yahs Rike, hvordan de søker Yahs Rike, og om hvordan deres oppgave er å utvide YHVH’s Rike. Men de snubler over dette prinsippet. Det er derfor de kontinuerlig spinner rundt i sine hjul som hamstre, bare ord og flere ord, uten noen resultater. Og etableringen av Yahs Rike kommer ikke til syne blant dem. Hvorfor? Fordi de snubler på snublesteinen. Men de som tror Elohims Ord skal elske og omfavne denne Prinsen, som er Israel. For dem vil det være “som en skygge av en mektig klippe i et uttørket land” (Jesaja 32:2), mens for dem som tar lett på det, “vil det bli knust til biter … spredt som støv”. (Matteus 21:44)

Konklusjon:

Verdens nasjoner står i gjeld til Israels folk, fordi de ga oss Torah’ en, paktene, løftene, åpenbaringen av den Levende Elohim, og de ga oss Yeshua HaMashiach.

Idag må vi vende oss fullstendig til HAM: elske Hans Torah, elske Yeshua, og gjenopprette æren til Israel, deres Prins. Jeg er et vitne om Hans godhet, i sannhet mener Herren hva Han sier:

Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og jeg vil forbanne den som forbanner deg. I. Mosebok 12:3

Pastor César Silva, Rio Bravo, Tamaulipas, México

Nasjonal Delegat for de Forente Nasjoner for Israel (UNIFY)

UnitedNationsForIsrael.org

Pastor César Silva

For å sende din Tiende og Offergaver:

  • Gi online: https://kad-esh.org/donations/
  • Send e-post til oss for bankdetaljer på kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne den som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg. 1.Mosebok 12:3.

Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se Against-antisemitism.org

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Ukens bok: Restoration of the Holy Giving (Gjenopprettelsen av Hellig Givertjeneste)

https://kad-esh.org/shop/restoration-of-holy-giving/

Forløser den sanne 1000-foldige Velsignelsen

Bli en av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med USD 100 pr måned. Trykk på knappen under eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Messiansk, Apostolisk, og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/