The Restoration of a Pure Language

Gjenopprettelsen av et rent språk – Ukedagene


The Restoration of a Pure Language
Torah lesing KI TAVO – Devarim (5.Mosebok) 26:1-29:8(9) Haftarah: Jes. 60:1-22

For da skal Jeg gjøre folkenes lepper nye (eng: Da vil jeg gjenopprette et rent språk til folkene), så de blir rene, så alle påkaller YHVHs navn og tjener Ham som én mann. Sefanja 3,9

Shabbat shalom du høyt elskede!

Jeg våknet opp denne morgenen på den tredje dagen av min månedlige retreat av hvile og bønn, og jeg hørte Abba uttrykke Hans ønske om gjenopprettelsen av et rent språk med vektlegging av den Bibelske måten å gi navn til ukedagene.

Jeg ville ikke ha gått i gang med dette temaet hvis det ikke hadde vært for at jeg hørte det direkte fra Ham, ettersom hele verden bruker hedenske navn og navn på fremmede guder og avguder for å kalle på dagene i uken, og de vet det ikke. Det er ikke veldig bekvemt å hanskes med dette temaet ettersom det begynner å adskille eller å hellige disse som er Hans Brud, ren og hellig uten flekk eller rynke! Dette er ikke et «religiøst spørsmål», heller ikke er det behandlet under en «religiøs ånd», men det er heller et profetisk kall for endetidens gjenopprettelse!

Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra YHVHs åsyn, og Han kan sende Yeshua Messias, Han som på forhånd ble forkynt for dere. Ham som himmelen skal ta imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som YHVH deres Gud har talt om ved alle Sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Apg 3,19-21

Han er i den «bransjen» som gjenoppretter alle ting slik at Yeshua, den jødiske Messias kan vende tilbake! En av disse tingene er gjenopprettelsen av renhet for våre lepper- Et rent språk.

Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den, skal ete frukten av den. Ordspråkene 18,21

Det er ikke behagelig å gå inn i Hans gjenopprettelses-bevegelse; det «dreper virkelig kjøttet» ettersom det ikke er bekvemt eller populært. Jeg ville ha vært den første til å forkaste det som underordnet i viktighet hvis det ikke hadde vært for at jeg hadde hørt det fra Ham at det var tiden for det.

Han gjorde det samme for meg angående den viktige gjenopprettelsen av Yeshuas navn! Jeg ønsket ikke å gå løs på det, og jeg sa til og med til Ham (i min shutspah!) at «bare når Han slutter å svare på bønner i navnet Jesus Kristus, vil jeg forkynne om navnet Yeshua»! Men hvem kan gå imot den Allmektige når Han er fast bestemt på å gjøre noe? Jeg oppdaget at jeg forkynte uten stopp om navnet Yeshua og med stor autoritet, og tegn og under fulgte det! Ut av denne gjenopprettelses bevegelsen kom min nå klassiske bok som er oversatt til mange språk!

Yeshua er Navnet (Yeshua is The Name)

Yeshua is the Name

Jeg foreslår at dere alle skaffer den fra butikken vår, leser den og gir den videre! (Tilgjengelig som pocketbok og ebok her )

Jeg har opplevd forfølgelse over betydningen av å kalle Ham ved Hans føde-navn og ikke ved det translittererte Greske navnet Jesus Kristus som har blitt brukt for å forbanne og drepe millioner av jøder og andre! Men jeg har måttet utholde presset fordi Han ønsker å ta Sitt Navn tilbake. Så, hvis du har et problem med meg på grunn av dette, gå til Ham og klag! Han sa til meg «Min Brud vil elske Mitt navn!». Dette betyr at disse som ikke er Hans brud vil gå imot Navnet og den jødiske identiteten til Messias! Det gjør det lettere å hate jøder på den måten og likevel forbli en kristen! Du kan ikke kalle Ham Yeshua og hate Israel! Og bare for Hans Navn, slik det ble gitt ved Faderen, skal hvert kne bøye seg og hver tunge bekjenne at Han er Adonai! Innser du at storparten av verden har ikke bøyd sine knær? De venter på Hans Navn-Yeshua, og på Evangeliet fra Sion! Vestlig kristendom har ikke fått dem frelst. Opplysende!

Mange forkynnere vet at dette er sant, men de kompromisser på grunn av menneskefrykt og på grunn av «bekvemmelighet». Dette er en snare jeg ikke ønsker å bli fanget i! Så her er det, enda et skritt inn i gjenopprettelsen av alle ting, gjenopprettelsen av rene lepper og gjenopprettelsen av navnene på ukedagene!

The Restoration of a Pure Language

Gjenopprettelsen av rent språk er en av nøklene for en forenet tilbedelse av Universets Skaper – Ord skaper realiteter

De Hebraiske Hellige Skriftene kaller dagene i uken det følgende:

Elohim kalte lyset dag, og mørket kalte Han natt. Så ble det kveld, og det ble morgen den første dagen. 1 Mosebok 1,5

Yom Rishon- Dag En eller Første Dag
Yom Sheni- Dag To eller Andre Dag
Yom Shlishi- Dag Tre eller Tredje Dag
Yom Revii- Dag Fire eller Fjerde Dag
Yom Chamishi- Dag Fem eller Femte Dag
Yom Shishi- Dag Seks eller Sjette Dag
Yom HaShabbat- Hviledagen eller den Sjuende Dag

Vi ser denne terminologien for ukedagene hele vegen fra Bereshit (1.Mosebok) en, hele vegen fra skapelsen. Å gjenopprette navnene deres er et tema som har med skapelsen å gjøre! Det er som å gjenopprette blåkopien (originalen) fra Skaperen Selv versus alle andre guder som er ikke-skapere! Det er veldig avslørende at navnene som størsteparten av verden (utenom Israel) kaller ukedagene, er alle avledet fra hedenske guder. Denne gjenopprettelsen er viktig hvis vi ønsker å tilbe Skaperen Elohim-Israels Gud over alle andre guder! Men hvordan kan vi det hvis vi har navnene av andre guder på leppene våre, hver dag i uken og mange ganger om dagen?

«Ser deg på søndag» høres ut som en uskyldig frase, men det er et hedensk tilbedelses uttrykk selv om du ikke mener det. Dette er fortsatt den sanne betydningen av ordene: «Ser deg på søndag» betyr «ser deg på den dagen som solguden blir tilbedt». Navnet søndag (eng: Sunday=soldag) ble gitt den første dagen i Uken, Yom Rishon, fordi dette var den dagen hedningene tilegnet til Jupiter-Zevs eller med andre ord, solguden.

Er vi kalt til å være lik alle andre?

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys. 1 Peter2,9

Et annet tilsynelatende uskyldig uttrykk er «Men alle gjør det.» Dette er tilfelle angående navnene vi kaller ukedagene ved. Men er vi som etterfølgere av Kong Yeshua antatt å gjøre ting på samme måte som alle andre gjør det, til og med hvis det herliggjør hedenske guder og deres navn? Eller skal vi være annerledes? En annen antatt «uskyldig» innvending er det følgende: «Men vi kommer til å høres merkelige ut for resten av verden, og vil ikke kunne «evangelisere» dem». Først, la meg fortelle deg at vi er kalt til å være spesielle, som betyr annerledes og uvanlig, så jo hurtigere vi blir vant til det faktum at vi er annerledes, jo bedre er det, og desto mer frihet kommer du til å ha i din tilbedelse og ditt vitnesbyrd! For det andre, Misjonsbefalingen som ble betrodd de jødiske disiplene for omtrent 2000 år siden handler ikke om å «evangelisere» men om å gjøre disipler av alle nasjoner!

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag (eng: nasjoner) til disipler, Matteus 28,19

Og alle nasjoner betyr alle kulturer! Å lære alle nasjoner å kalle ukedagene ved sitt rette navn er et slikt grunnleggende spørsmål som vil hjelpe dem til å stoppe å kalle på navnene til fremmede guder, og det vil undervise dem, disippelgjøre dem til å ære Skaperen, HalleluYah! Vi er ment å lære dem det de ikke vet, og de må vite hvordan de skal tilbe Skaperen! Vi må lære nasjonene at Han er hellig, kadosh, og adskille dem fra alle de andre gudene deres.

Identifisere, ikke etterligne

Vi skal identifisere oss med (vise empati) menneskeheten, men unngå å bli lik dem og synde som dem. Dette er hva vi var, men nå har vi blitt overført til et annet Kongerike som har et annet sett med regler! Så selv om vi søker å «bli alt for alle,» som den jødiske Apostelen Paulus sa, så betyr ikke dette at vi skal ta til oss hedenske tradisjoner, hedenske navn, hedensk spising og liknende. Dette betyr bare at vi må søke etter en måte å snakke til alle på som de kan forstå. I hver kultur er det noe som peker mot Skaperen, og dette var tilfelle med alteret til en ukjent gud i Aten. Paulus brukte dette for å nå dem. Vi kan finne dette i hver kultur på en eller annen måte.

Da stod Paulus fram midt på Areopagos og sa: «Atenske menn, jeg ser at dere i alle ting er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg også et alter med denne innskriften: TIL EN UKJENT GUD. Én som dere altså tilber uten å kjenne, Ham forkynner jeg dere. Gud, som gjorde verden og alt som er i den, bor ikke i templer gjort med hender, siden Han er Herre over himmel og jord. Apg 17,22-24

Legg merke til hvordan Paulus knyttet seg sammen med deres terminologi «ukjent Gud» og ledet dem til Skaperen, og gjorde et klart skille mellom hedensk tilbedelse og hellig tilbedelse! Det er slik vi kan bruke ukenes dager der de er kalt med hedenske navn! Vi kan føre menneskene til Elohim-Skaperen som skapte himmel og jord og gav navn til dagene i uken ved deres nummer, unntatt den sjuende som er den eneste dagen som har et navn, Sabbat, fordi det er den Guddommelige og for evig fastsatte dagen av hvile. Det er en forskjell!

YHVH markerte den sjuende dagen med navnet Sabbat, men Han markerte ikke noen annen dag med et navn men bare med nummer. Fordi Sabbaten er Hans hellige dag for evig og et tegn på at Han er Israels Gud, Skaperen. Alle som elsker Skaperen, ville tilbe Ham på denne dagen og ikke erstatte den med den første dagen i uken og kalle den søndag (eng: sunday=soldag) eller dagen da sol-guden blir tilbedt!

Det følgende er (for det meste) tatt fra en studie gjort av http://www.crowl.org/Lawrence/time/days. Jeg så at deres kilder var forenlige med det som er skrevet i mange historiebøker og oppslagsverk. Derfor bestemte jeg meg for å bruke det.

The Restoration of a Pure Language

Navngivingen av dagene

og at du ikke søker deres guder og sier: «Hvordan tjente disse folkeslagene gudene sine? Jeg vil gjøre det på samme måten.» 5.Mosebok 12,30b

Grekerne gav navn til ukedagene etter solen, månen, og de fem kjente planetene, som i sin tur hadde fått navn etter gudene Ares, Hermes, Zevs, Afrodite og Kronus. Grekerne kalte dagene i uken for Teon hemerai «dagene for Gudene». Romerne erstattet de Greske gudene med deres tilsvarende guder, Mars, Merkur, Jove (Jupiter), Venus og Saturn. (De to panteonene er veldig like hverandre). De Germanske folkene erstattet vanligvis de Romerske gudene med omtrent liknende guder, Tiu (Twia), Woden, Tor, Freia (Fria), men de erstattet ikke Saturn.

Sjudagers- uken og betydningen av navnene på dagene

Søndag –Solens dag
Mandag – Månens dag
Tirsdag – Tius dag
Onsdag –Wodens dag
Torsdag – Tors dag
Fredag – Freias dag
Lørdag (eng: Saturday) – Saturns dag

Søndag – Solens dag

Sentral (Middle) Engelsk sone(n)day eller sun(nen)day
Gammel Engelsk sunnandæg «solens dag»
Germansk sunnon-dagaz «solens dag»
Latin dies solis «solens dag» -Endret til DOMINGO på Spansk som betyr Herrens Dag på Latin (Erstatter Sabbaten)
Gammel Gresk hemera heli(o)u «solens dag»

Mandag – Månens dag

Sentral Engelsk monday eller mone(n)day
Gammel Engelsk mon(an)dæg «månens dag»
Latin dies lunae «månens dag»- LUNES på Spansk
Gammel Gresk hemera selenes «månens dag»

Tirsdag –Tius dag

Sentral Engelsk tiwesday eller tewesday
Gammel Engelsk tiwesdæg «Tiws (Tius) dag»
Latin dies Martis «Mars` dag»- MARTES på Spansk
Gammel Gresk hemera Areos «Ares`dag»

Tiu (Twia) er den Engelske/Germanske guden for krig og himmelen. Han er identifisert med den Norrønske guden Tyr. Mars er den Romerske krigsguden. Ares er den Greske krigsguden.

Onsdag –Wodens dag

Sentral Engelsk wodnesday, wednesday, eller wednesdai
Gammel Engelsk wodnesdæg “Wodens dag”
Latin dies Mercurii «Merkurs dag”- Miercoles på Spansk
Gammel Gresk hemera Hermu «Hermes` dag»

Woden er den hoved Anglosaksiske/Teutoniske gud. Woden er lederen av Den ville jakten. Woden kommer fra wod «voldelig sinnssyk» + en «lederskap». Han er identifisert med den Norrøne Odin. Merkuri er den Romerske guden for handel, reise, tyveri, veltalenhet og vitenskap. Han er budbæreren for den andre guden. Hermes er den Greske guden for handel, oppfinnelse, listighet (sluhet) og tyveri. Han er budbæreren og herolden for de andre gudene. Han tjener som en beskytter av reisende og kjeltringer, og som den som leder de døde til Hades.

Torsdag – Tors dag

Sentral Engelsk thur(e)sday
Gammel Engelsk thursdæg
Gammel Norrønt thorsdagr «Tors dag»
Gammel Engelsk thunresdæg «tordens dag»
Latin dies Jovis «Jupiters dag»- JUEVES på Spansk
Gammel Gresk hemera Dios «Zevs dag»

Tor er den Norrøne torden-guden. Han er fremstilt som ridende i en vogn trukket av geiter der han svinger hammeren Miölnir. Han er forsvareren av Aesiren, forutbestemt til å drepe og bli drept av Midgard Slangen. Jupiter (Jove) er den høyeste Romerske guden og beskytter av den Romerske stat. Han er kjent for å skape torden og lyn. Zevs er Gresk gud for himlene og den øverste Greske guden.

Fredag – Freias dag

Sentral Engelsk friday
Gammel Engelsk frigedæg «Freias dag»
Sammensatt av Fridge (genetiv entall for Freo) + dæg «dag» (mest sannsynlig)
Eller sammensatt av Frig «Frigg» + dæg «dag» (minst sannsynlig)
Germansk frije-dagaz «Freias (eller Friggs) dag»
Latin dies Veneris «Venus` dag»- VIERNES på Spansk
Gammel gresk hemera Aphrodites «Afrodites dag»

Freo er identisk med freo, som betyr fri. Det kommer fra det Germanske frijaz som betyr «elskede, tilhører de elskede, ikke i trelldom, fri». Freia (Fria) er den Teutoniske gudinnen for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet (fruktbar reproduksjon). Hun er identifisert/gjenkjent med den Norrøne guden Freia. Hun er lederen for Valkyriene og en av Vanirene. I Tyskland er hun blandet sammen med Frigg. Frigg (Frigga) er den Teutoniske gudinnen for skyene, himmelen og ekteskapelig kjærlighet. Hun er identifisert (gjenkjent) sammen med Frigg, den Norrøne gudinnen for kjærlighet og himlene og Odins kone. Hun er en av Aesirene. I Tyskland er hun blandet sammen med Freia. Venus er den Romerske gudinnen for kjærlighet og skjønnhet. Afrodite (Cyterea) er den greske gudinnen for kjærlighet og skjønnhet.

Lørdag – Saturns dag

Sentral Engelsk saterday
Gammel Engelsk sæter(nes)dæg «Saturns dag»
Latin dies Saturni «Saturns dag»- Sabado på Spansk
Gammel Gresk hemera Khronu «Cronus`dag»

Saturn er den Romerske og Italienske guden for jordbruk, og ektefellen til Ops. Han er antatt å ha hersket på jorden under en tid av lykke og dyd. Cronus (Kronus, Cronus) er den Greske gud (Titan) som hersket over universet frem til han ble avsatt ved sin sønn Zevs.

Feil rekkefølge på uken

Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen: Forkynneren 3,1

Mandag er den andre dagen i uken og regnes som den første dagen av de fleste. Arbeidsuken starter på den andre dagen over hele verden! De fleste i verden starter uken på den andre dagen, noe som forårsaker så mange problemer åndelig og materielt som en ryggvirvel på feil plass ville ha forårsaket i kroppen din! Au! Etter det er hele uken i ulage! Men, i Israel er Sabbaten Sabbat, og den første dagen i uken er den første dagen i uken, HaleluYah!

Vi oppmuntrer deg til å gjenopprette et rent språk og slutte å kalle dagene etter andre guder, selv om det er ubehagelig. Enhver stor forandring starter med et lite steg. Begynn å kalle ukedagene ved deres nummer slik det er skrevet i 1.Mosebok 1 (Les kapittelet) og over hele Bibelen. Og den sjuende dagen, den Hellige Dagen av hvile kaller vi Sabbat. Adskill Sabbaten som hviledagen og begynn din uke på Yom Rishon-den første dagen!

Sabbat shalom og ha en velsignet uke!

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: David & Goliath Del 1

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  For å invitere de jødiske apostlene til å forkynne og tjene i din by og ditt land,

  send en e-post til info@kad-esh.orgUNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste programmene med Apostel Dominiquae Bierman

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →