Recovering from Disney Christianity

Gjenreisning etter Disney-kristendommen?


Recovering from Disney Christianity
Torah lesing TOLDOT – Beresheet (1. Mosebok) 25:19-28:9 Haftarah: Malaki 1:1- 2:7

“Adonai, min styrke og mitt vern, min tilflukt på nødens dag! Til deg skal folkeslag komme fra jordens ender og si: «Fedrene våre arvet bare løgn, falske guder som ikke kan hjelpe.” Jeremia 16:19

Shabbat Shalom, du høyt elskede!

Amerika våkner opp fra Disney kristendommen. Generasjoner av filmer og musikk fulle av sukker og fantasi-sødme hadde fått denne store nasjonen til å sove. Som vanlig er det satan som kler seg seg ut som en lysets engel med en «feelgood»-religion full av gnister, lys og dekorerte juletrær.

Det meste av menigheten i USA har vært i et fantasi land; i en slags koma fordi de «sover».

Deler av den har våknet etter at covid rammet, bare for å starte et annet religiøst-politisk system som setter sitt håp til embetsmenn og valgseire, som om vår frelse og forløsning var avhengig av hvem som er i Det hvite hus. Det er faktisk det motsatte. Hvem som er i Det hvite hus, avhenger av den åndelige tilstanden til Messias’ legeme – spesielt i det som skulle være en kristen nasjon.

Er det slik at kristendommen er bankerott? Eller er den Bank Korrupt: det florerer med frimureri og kjærlighet til Mammon. Er det slik at kristendommen tilber YHVH ved alteret til Ba’al, Ishtar og Molok?

Er det slik at kristendommen kanskje ikke er evangeliet om Riket, men snarere et splittet religiøst system født i det 4. århundre? Kan det være at dette religiøse systemet ikke er Yahs (Guds) idé, men heller menneskets idé (og faktisk satans idé) om å frembringe et falskt evangelium basert på de romerske grunnvollene i stedet for de hebraiske?

Skal vi «gjenopprette sann kristendom», eller skal vi gjenvinne den jødiske Messias som sa:

Yeshua sa: “Jeg er veien, sannheten og livet! Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” Johannes 14:6

Men hvis vi skal gjenopprette kristendommen, skal vi da gjenopprette katolsk kristendom? Eller luthersk? Metodist? Presbyterian? Baptist? Pinse? Karismatisk? Eller kanskje den nye liberale og revolusjonære kristendommen, der homofile ekteskap ønskes velkommen? Hvilken skal vi gjenopprette? Eller skal vi blande alle disse sammen og lage en synkretisk teologisk «smoothie» der alt går?

Recovering from Disney Christianity

Vi kan tilbe ved føttene til statuen av Maria, Jesus og Peter, lære vår katekisme, døpe ved full ned-dykkelse i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, be i tunger, legge hendene på de syke, selge avlatsbrev og forene oss rundt juletreet, gi hverandre påskeegg, sjokolade-kaniner og Halloween-godteri; alt dette mens vi profeterer vår egen seier og suksess for å overvinne djevelen og den onde kommunismen.

Da samlet Israels konge profetene, omkring fire hundre mann, og spurte dem: «Skal jeg dra i krig mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?» De svarte: «Dra opp! Herren vil gi byen i kongens hender.» 1 Kongebok 22:6

Er det noen sanne profeter der ute, eller har vi greid å kneble dem alle eller drepe dem?

Men Josjafat sa: «Er det ingen annen av Adonais profeter her som vi også kunne spørre?» Israels konge svarte: «Det finnes enda en som vi kunne få til å spørre Adonai. Men jeg hater ham, for han profeterer aldri noe godt om meg, bare vondt. Det er Mika, sønn av Jimla.» Josjafat sa: «Kongen skulle ikke snakke slik!» 1 Kongebok 22:7-8

I 1993, etter mitt første “Tilbake til røttene”-seminar i det tyske Sveits, ble jeg ydmyk over miraklene og herligheten som ble utøst. Jeg spurte Abba på flyet tilbake til Israel: “Hvorfor er det så viktig å forkynne om de jødiske røttene til menigheten og avsløre erstatningsteologiens herjinger?” Faderen svarte meg:

“Menigheten er som en rose som er avskåret fra hagen sin og satt i en vase med vann i to dager (2000 år!), Men på den 3. dagen (3. årtusen), hvis hun ikke blir plantet tilbake, vil hun helt sikkert dø.”

Kjennetegnet på en sann profet er at det vi sier skjer. Kan du se det? Med mindre vi vender tilbake til de gamle stiene til de jødiske apostlene og disiplene i det første århundre, vil folk fortsette å spise en forgiftet åndelig smoothie, en blanding som dreper en person om gangen, en familie om gangen, en menighet om gangen, en nasjon om gangen.

I mellomtiden profeterer mange falske profeter – fulle av løgnaktige ånder – seier mot fienden uten behov for overbevisning om synd, omvendelse eller renselse.

Så sier Adonai: Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den,
så skal dere finne hvile for deres liv. Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.» Jeg satte vaktmenn over dere.
Lytt når hornet (shofaren) gjaller! Men de svarte: «Vi vil ikke lytte.» Derfor, hør, dere folkeslag, og forstå, dere som er samlet, hva som skjer med dem. Hør, du jord! Se, jeg fører ulykke over dette folket, frukten av deres egne planer. For de lyttet ikke til mine ord, og de foraktet min Torah.
Jeremia 6:16-19

For å hjelpe mange til å slutte å drikke en forgiftet, religiøs smoothie av vestlig kristendom i en Disney-scene full av glitrende, «feel-good» juletrær, har vi forberedt en gammel bryllupsbankett for deg. Den er full av deilig kosher lam, frukt og grønnsaker og avgiftende (detox) livets vann. Vi kaller det,

GRM

Vårt israelske messianske apostoliske profetiske Bibel Institutt

Det skaper en Messias’ brud, ren og hellig, utrustet med Yeshuas herlighet – Rikets lederskap som ikke vil kompromisse for bekvemmelighetens skyld eller på grunn av menneskefrykt.

GRM Home Page

Vi inviterer deg til en åndelig detox (avgiftning). Ta reisen til helse, helhet og kraft gjennom Sannhetens Ånd.

Det følgende er noen av de fantastiske vitnesbyrdene vi mottar fra våre studenter og uteksaminerte over hele verden.

Recovering from Disney Christianity

Vitnesbyrd

“Etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort.” 2 Korinterbrev 13:1

Kjære GRM bibelskole: Først og fremst vil jeg takke deg for dette fantastiske kurset. Jeg ble oppdratt katolsk, og jeg føler nå at jeg hører sannheten for første gang i mitt liv. Jeg elsker absolutt dette kurset. Dette er mitt 36. år i fengsel, og endelig lærer jeg sannheten … en sannhet som ingen noensinne kan ta fra meg. Tusen takk.

–Carla

Jeg visste innerst inne at måten en viser kjærlighet til vår Far i himmelen på, er å være lydig mot Hans bud. Jeg fjernet det ved å rettferdiggjøre meg selv; Jeg gjorde det som var rett i mine egne øyne, og det er derfor jeg er i fengsel. Nå streber jeg ikke etter å lyde Guds mitzvot (bud), Hans Torah, fordi jeg “må”, men fordi jeg elsker Ham og Hans Sønn Yeshua.

– Yoresh

Jeg fant min identitet i Yeshua. I Ham har jeg indre shalom (fred), og jeg behøver ikke verden for å finne min sanne identitet. Hensikten med livet mitt ble klart da jeg forsto hvem Israels Hellige er.

– David Tuominen, Finland

Budskap og undervisning fra Apostel Dominiquae har satt meg fri fra den lunkne kristne tro, utroskap, hor og opprør som kommer fra religiøse, anti-israelske systemer forgiftet av erstatningsteologi.

– Eicha Lohmus, Estland

Jeg ga mitt liv til Yeshua som en jødisk Messias, og Han helbredet meg fra år med psykisk sykdom! Jeg begynte å holde Guds bud og ble fylt med Den Hellige Ånd. Det renset mitt sinn fra avhengighet, negative tanker og ønsket om å dø. GRM bibelskole gav meg et nytt fundament for livet mitt.

– Hadassah Danielsbacka, USA/Finland

Mine øyne ble åpnet gjennom bøkene og GRM Bibelskole undervisningene fra Apostel Dr. Dominiquae Bierman. Etter hvert som jeg fortsatte gjennom kurset, ble det klart at min frihet fra erstatningsteologi var nødvendig for å nyte et rent fellesskap med min Skaper, min Far. Dette er veien til seier!

– Pastor Debra Barnes, Alabama, USA

Recovering from Disney Christianity

Jeg har fått et stort åndelig gjennombrudd gjennom GRM bibelskole som forandret mitt liv og tjeneste. Det rene, opprinnelige evangeliet fra Sion førte meg inn i det Lovede Land. Erstatningsteologiens stygge hud og struktur forlot meg; i dag er jeg et renset ildkar. Min salvelse og autoritet har skutt i været.

– Apostel Sana Enroos, Sverige

Da jeg ble kjent med Hans virkelige hebraiske navn Yeshua, omvendte jeg meg fra å kalle Ham ved et hedensk, gresk navn. Så begynte jeg å dele navnet med mine medledere i en av de største menighetene her i Saudi-Arabia. De kunne ikke akseptere det, og jeg ble enormt forfulgt og de sa jeg var forført. De gjorde det klart at med mindre jeg gir avkall på Yeshuas navn og slutter å forkynne i det navnet, ville jeg ikke bli gjenopprettet til min stilling i lederskapet. Uten å tenke meg om, forlot jeg menigheten. Jeg kan ikke gå på akkord med sannheten og min kjærlighet til min Skaper eller min frelse på grunn av posisjon, berømmelse, penger eller mennesker. Jeg omfavnet totalt Hans virkelige hebraiske navn og de opprinnelige hebraiske grunnvollene for troen. I dag kan jeg si at jeg er FRI fra erstatningsteologiens trelldom!

– Isabelita, Saudi-Arabia

Da jeg studerte GRM bibelskole, forsto jeg ikke bare sannheten i Bibelen bedre, men den lærte meg også hvordan jeg skulle adlyde Guds Ord og hvordan jeg skulle møte familiens motstand under prosessen fordi familien min er veldig religiøs i den tradisjonelle hedenske tilbedelsen. GRM lærte meg å holde Guds lov for å leve i seier ved Den Hellige Ånd. Jeg var endelig fri fra religion.

– Ruth Yap, Malaysia

Selv om jeg er av jødisk blod, ble jeg oppdratt som en “kristen” i en glad blanding av tro, hemmeligheter og hekseri. Gjennom katekismen oppdaget jeg Bibelen og begynte å lese den. Selv som barn følte jeg en dyp uro mellom det jeg lærte og det som var skrevet… Den “kristne Jesus” var ikke lik den “jødiske Jesus” jeg møtte i Ordet… Nå som jeg har fullført GRM bibelskole kurset, ser jeg det ikke som en konklusjon, men som et start-punkt: det er begynnelsen på et nytt liv med friske øyne, ny forståelse og ny dømmekraft. Med GRM ble puslespillet mitt fullført og satt sammen, og bildet tok form. I dag har livet mitt funnet sin stabilitet, enhet og fundament. «Føttene mine er på bakken, men hodet er i himmelen.» Dette gjør at jeg kan oppmuntre alle dere som fortsatt tviler, nøler og stiller dere selv så mange spørsmål: Gå tillitsfullt inn i dette kurset. Det er som et deilig måltid, en sublim dans, en fantastisk fest, en sabbat for sjelen og ånden, akkurat som det som venter deg i Yeshuas Kongerike! Det er så mange velsignelser som venter på deg at ingen ord kan beskrive dem.

– François C. Nadler, Sveits

Mange over hele verden blir nå avgiftet fra en forgiftet religiøs blanding som jeg kaller Disney-kristendom som ødelegger oss. Jeg inviterer dere til å ta reisen tilbake til Sannheten.

Du skal kjenne sannheten og sannheten vil gjøre deg FRI. Johannes 8:32

Dine israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke være stsille” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offergaver

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Mektige kvinner i Bibelen- Daughter of Yiftach

Blir du berørt av dette budskapet?

Studer GRM, vår video bibelskole og la sannheten sette deg fri.

www.grmbibleschool.com

Viktige bøker å lese

Du kan også følge opp dette budskapet med lesing av følgende bøker / e-bøker:

 • Røttenes helbredende kraft
 • Graftde In
 • Yeshua er Navnet
 • Sheep Nations
 • Stormy Weather
 • Eradicating the Cancer of Religion

Alle bøker er tilgjengelige på www.ZionsGospel.com

 • Shabbat Letter ads

  Lær mer fra Grafted in & Identitetstyveri bøkene!

  Podet inn

  Vend tilbake til storhet

  Identitetstyveriet

  Tilbakevendingen av det 1. århundres Messias

  Grafted In and The Identity Theft books

  Bestill nå →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Sukkot Tour 2023

  Blås din Shofar i Sion!

  Sukkot 5784

  Sukkot tur & hellig sammenkomst

  27. September – 9. Oktober 2023 (13 dager)

  Med Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “Blås shofar på Sion! Løft hærrop på mitt hellige fjell!” Joel 2:1

  Kom og feire Sukkot, blås i shofar i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Hellige Land med ditt nærvær og dine bønner.

  Vi vil besøke Jerusalem, Samaria, det helbredende vannet i Dødehavet, og vi vil marsjere gjennom Jerusalem med glade troende fra mange nasjoner. Vi vil til og med seile på Gennesaretsjøen – og så mye mer, inkludert valgfri dåp i Jordan-elven. Ikke gå glipp av det!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har et fengsels-arbeid i USA ledet av Rabbi Baruch Bierman. Hundrevis studerer nå GRM bibelskole bak murene!

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah Ross

  Dette kurset har gitt meg en bedre forståelse av hva det betyr å ha Yeshua som Herre og Mester i livet mitt. Jeg har gjenvunnet min tro på Yeshua og håper på et bedre liv, ikke bare her på jorden, men også i evigheten.
  – Thomas Mount

  Vi inviterer deg til å støtte denne livsforvandlende tjenesten gjennom dine bønner og donasjoner!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →