Sacrificial Joy

Glede som et offer


Sacrificial Joy
Torah lesing KI TETZE – Devarim (5. Mosebok) 21,10-25,19

Sammen med brennofferet eller slaktofferet skal du gi en kvart hin vin som drikkoffer for hvert lam. 4. Mosebok 15,5

Shabbat shalom!

Når en studerer offer-systemet i Torahen, kan en se mange instruksjoner som gir oss åpenbaring om hvordan en skal leve foran YHVH.

Et av de mest opplysende prinsippene er det om brennoffer av lam, de måtte alle bli ofret sammen med VIN.

Brennoffer er TOTALE offer, hele lammet ble brent foran Adonai. Ulikt de andre ofrene der prestene og familiene deres ville spise dem etter at de var ofret til Yah (Gud), så ble ikke brennofferet spist av presten. Adonai fikk det hele!

Dette er det daglige brennofferet, som først ble båret fram ved Sinai-fjellet, et gaveoffer (eng: brennoffer) til en duft som er behagelig for YHVH. 4. Mosebok 28,6

I dette tilfelle var instruksjonen å ofre det med et drikkoffer av vin som skulle bli utøst på alteret der kjøttet brant. Duften av brennende lam og vin ville være en velbehagelig duft for den Høyeste, og til gjengjeld ville Han vise BARMHJERTIGHET mot giveren eller nasjonen. Hans vrede på grunn av begåtte synder ville avta, Hans enestående nåde og favør ville forløse Hans velsignelse over giveren eller hele nasjonen.

Som drikkoffer skal du bære fram en halv hin vin. Dette er et gaveoffer (eng: ildoffer) til en duft som er behagelig for Herren. 4. Mosebok 15,10

Sacrificial Joy

Noen av de mest minneverdige av disse brennofrene var det som Noah ofret etter vannflommen. Det forårsaket at Elohim gjorde en pakt med hele menneskeheten.

Noah bygde et alter for YHVH, og han tok noen rene dyr og noen rene fugler og ofret brennoffer på alteret. Og YHVH kjente den behagelige duften. Da sa YHVH i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort. 1. Mosebok 8,20-21

Et annet brennoffer var da Kong Davids brennoffer på treskeplassen til Jebusitten Arauna (Moria-fjellet-Tempelhøyden) stoppet pesten og dommen fra YHVH.

Der bygde David et alter for Adonai og bar fram brennoffer og fredsoffer. Da hørte YHVH bønnene for landet, og pesten holdt opp å herje i Israel. 2. Samuel 24,25

Brennoffer koster mye. Kong David nektet å «kutte hjørner» ved å motta treskeplassen og alle elementene for offeret gratis.

Men kongen sa til Aravna: «Nei, jeg vil kjøpe det av deg til full pris. Jeg vil ikke ofre for YHVH min Gud brennoffer som jeg ikke har betalt.» Så kjøpte David treskeplassen og oksene for femti sjekel sølv. 2. Samuel 24,24

Denne kjøpte treskeplassen er Moria-berget, som ble Tempelhøyden, og David kjøpte den for alle generasjoner. Tempelhøyden tilhører Juda stamme, Davids Hus, Yeshua Davids Sønn for evig.

Davids sønn, som ble Kong Salomon, ofrer 1000 bukker på alteret som et brennoffer til Yah. Duften av dette vekket den Allmektige til å vise enestående favør mot Kong Salomon som ble den rikeste, viseste og mest suksessrike Konge til alle tider.

Og der, på bronsealteret som hørte til telthelligdommen, ofret Salomo til Herren; tusen brennoffer bar han fram på det. Samme natt viste Gud seg for Salomo og sa til ham: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» 2. Krønikebok 1,6-7

Men hva representerer vinen, og hvorfor er det nødvendig at den ledsager brennofferet?

Du gir meg større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. Salme 4,8

Sacrificial Joy

Vin representerer alltid glede, så når vi ofrer et brennoffer, som er et TOTAL-offer til Adonai, så skal vi gjøre det med glede, med takknemlighet, med et hjerte fullt av glede fordi Han elsker en glad giver.

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. 2. Korimterbrev 9,7

Når du gir et offer som koster deg mye eller det jeg kaller et total-offer eller et potent (kraftig) såkorn, så glem ikke å gjøre det med glede. Det vil bringe enestående gjennombrudd i livet ditt og i livet til de som er betrodd deg.

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Romerne 12,1-2

Når livene våre er totalt overgitt til YHVH, blir vi det brennofferet som fortsetter å brenne for Ham og Hans Kongerike som et levende offer.

Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere jo mer dere får del i Messias` lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. 1. Peter 4,12-13

Til og med når ilden blir het og de heftige prøvelsene kommer i rikt mål, glem ikke å tilføre gleden til livet ditt når du synger og priser og forløser Åndens vin når du ofrer deg selv til Ham dag etter dag.

Sacrificial Joy

De tre Hebraiske ungdommene i Daniels bok ofret heller seg selv inn i den brennende ovnen enn å forråde Yah og deres gudelige prinsipper. De ville ikke tilbe gull eller Mammon.

Om den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist.»

Han sa: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» Daniel 3,17-18 + 25

De gjorde dette med glede, og Yehsua var med dem. De ble reddet, og det luktet ikke en gang røyk av dem.

Satrapene, guvernørene, stattholderne og kongens rådsherrer stimlet sammen, og de så at ilden ikke hadde hatt makt over kroppene til disse mennene. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Daniel 3,27

Dette er kraften av vinen (glede) som følger (total) brennofrene. Når du ikke holder noe tilbake fra Ham i tidene av trengsel i livet og under heftige forfølgelser, så vil Yeshua ALLTID være med deg, og enestående mirakler og favør vil bli forløst.

Syngende midt i ilden

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Støtt denne tjenesten av gjenopprettelse:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Se: Omvendelse – UNIFY PNG med Israel

https://kad-esh.org/de/shop/wiederherstellung-des-heiligen-gebens/

President og Grunnlegger av de Forente Nasjoner for Israel Erkebiskop Dominiquae Bierman forkynner om hvordan omvendelse (eller Teshuva på Hebraisk) er nødvendig for å forene de troende med Messias og hverandre. For at vi skal være Echad (ett), må hedninger omfavne budskapet som ble forkynt for 2000 år siden av jødiske apostler, som bringer oss sammen i Yeshua vår Messias.

Ukens bok:

The Restoration of The Holy Giving (Gjenopprettelsen av hellig givertjeneste)

For der skatten din er, der vil også hjertet ditt være. Matteus 6,21

Denne boken vil hjelpe deg til å komme ut av åndelig og økonomisk tørke med lysets hastighet!

https://kad-esh.org/no/butikk/restoration-of-holy-giving/

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel – bli et offisielt medlem i dag!

www.unitednationsforisrael.org/no/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/