The Law of The Lord or The Lord of The Law

Herrens Lov eller Lovens Herre


The Law of The Lord or The Lord of The Law
Torah lesing VA`ETCHANAN– Devarim (5. Mosebok) 3:23-7:11. Haftarah: Jes. 40:1-26

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike. Galaterne 5:22-23

Shabbat shalom du høyt elskede

I det siste har det sett ut som om mange har blitt testet i sin tro og tillit til YHVH. Spesielt når det er en forberedelse for vekkelse begynner den Hellige Ånd å utfordre troen hos mange. Han begynner spesielt å konfrontere stivhet og religiøsitet i oss, fordi sann vekkelse er en «Guddommelig intervensjon» fra Yah i livene våre og i samfunnet generelt. Når du studerer vekkelse, vil du se at den kommer aldri på den måten du forestilte deg det. Det ser ut som om den Allmektige elsker å «kortslutte» vår logikk og vår egen forståelse! Faktisk, hver gang jeg går inn i min månedlige bønne-retreat kommer jeg ut med Hans profetiske åpenbaring og instruksjon som tvinger meg og disse med meg til å ekspandere, vokse, omvende oss og forandres. Hvis vi har et levende forhold til Mesteren, vil vår kunnskap om Ham være progressiv og aldri stagnere. Hvis det har stagnert, betyr det at et eller annet sted på vegen har vi mistet det nære forholdet til Ham og den profetiske skarpheten som skulle «krydre» hele vår vandring med Ham.

«Gud skal du tilbe! For Yeshuas vitnesbyrd er profetiens ånd.» Joh.åp.19,10b

Hvis vi vandrer med Mesteren skulle Profetiens Ånd alltid flyte i oss, og slik kan vårt forhold til Han aldri bli gammelt og muggent! Hans navn er YAHVEH som betyr `JEG ER, ` og selv om Han er «Jeg var» og «Jeg kommer til å være», skjønt Han er alt i alle, manifesterer Han seg fremdeles daglig, og slik er Han JEG ER.

The Law of The Lord or The Lord of The Law

Derfor, som Den Hellige Ånd sier: «I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved «forbitrelsen» (eng: opprøret), på fristelsens dag i ørkenen. Hebreerne 3,7-8

Det er ikke nok å «lyde Ham» fordi Han sa det, det er nødvendig å søke Ham daglig og å forvente fersk manna. Han sier, «I dag hvis du hører Hans røst!» Mange mennesker blir veldig stive i den måten de vandrer og ser ting på, og de legger ikke merke til at de faktisk har mistet den personlige nærheten med den Hellige Ånd. De er på en måte «tilfredse» fordi de adlyder Hans kjente bud, men de overskrider faktisk det viktigste av dem: «Du skal elske YHVH din Elohim med HELE ditt hjerte, sinn og styrke». Du kan ikke elske noen som du ikke har et personlig, nært forhold til, der hele forholdet er basert på et bleknet minne om tidligere erfaringer, men det skjer aldri noe nytt og spennende. Det er nødvendig at vi lyder alt som vi kjenner til, men det er også like nødvendig å søke Ham daglig siden Hans åpenbaring er progressiv. Husk på at vi er begrenset av rammen av vår egen tenkemåte, så når vi vandrer med Ham, utfordrer Han daglig vår tenkemåte og måten vi forstår Skriftene på!

Ikke det at vi er dyktige i oss selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss selv, men vår dyktighet er fra Gud, Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. 2 Korinterbrev 3,5-6

Dette er veldig enkelt: Hvis det ikke finnes sann friskhet, spenning, salvelse og kraft i vandringen din, har du blitt religiøs og på en eller annen måte tilfreds med din egen vandring, til og med selv-rettferdig. Hvis dette er tilfelle, så forsøker du å «feste» på gammel og muggen manna, og muggen manna har mark!

Men de hørte ikke på Moses. Noen lot en del av det bli igjen til neste morgen. Da gikk det mark i det, og det stinket, så Moses ble vred på dem. 2 Mosebok 16,20

The Law of The Lord or The Lord of The Law

YHVH lot Hans himmelske mat regne ned hver dag, og befalte dem å sanke det hver dag. Noen brydde seg ikke om en «hver dag» ting som dette, og de tenkte at de faktisk kunne lagre det. Resultatet var mark! På samme måte kan vi ikke «lagre opp nærhet» med den Hellige Ånd, men vi må søke Ham daglig, adlyde Ham daglig, motta Hans nåde og utrustning daglig. Paulus sa at Han bad alltid! Han bad hele tiden i Ånden, som er i tunger! Mange mennesker innser ikke hvor ekstremt viktig dåpen i den Hellige Ånd med tungetale er. Det muliggjør faktisk at vi kan be uten opphold og kontinuerlig styrke troen vår. Dette er ikke en logisk innretning; det er en overnaturlig evne som forløser tro og kraft i livene våre! Det setter oss faktisk i stand til å holde oss i Guds Kjærlighet som det ikke er noen lov som kan dømme oss imot!

Men dere, elskede, idet dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro idet dere ber i Den Hellige Ånd, hold dere i Guds kjærlighet og vent på vår Herre Yeshua Messias` barmhjertighet til evig liv. Judas 1,20-21

Vi kan se at å holde oss i Elohims kjærlighet er umulig uten kraften av den Hellige Ånd, og at denne kraften blir forløst når vi ber i tunger alltid! I min erfaring, når jeg ønsker åpenbaring om en sak ber jeg bare i Ånden (i tunger), og jeg legger ned foran Ham min egen tenkemåte og meninger! Når jeg gjør det, laster Han alltid ned i meg Sin åpenbaring, og det er alltid bortenfor det jeg kunne ha tenkt ut selv. Det er alltid enkelt, så enkelt at det kortslutter sinnet mitt. Og det leder meg alltid tilbake til barnlig tro, tillit og kjærlighet. Det stopper alltid alt mitt eget selv strev og «utspekulerte anordninger», og det leder meg til ydmykhet, barnlighet og kraft!

Så svarte han og sa til meg: «Dette er YHVHs ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved Min Ånd, sier hærskarenes YHVH. Sakarja 4,6

I enhver situasjon har jeg erfart at Yah er mye mer nådig enn min egen stive tolkning av Hans lov! Han er Herren over Hans lov, og i enhver situasjon implementerer Han den «gyldne regelen» av barmhjertighet,

For dommen er uten barmhjertighet over den som ikke har vist barmhjertighet. Men barmhjertigheten kan rose seg overfor dommen. Jakob 2,13

The Law of The Lord or The Lord of The Law

Så, er loven avskaffet? Absolutt ikke! Vi vil alltid bli dømt ved Hans lov, og når vi omvender oss kan Hans dom bli annullert av Hans barmhjertighet! Betyr det at nåden skal bli tatt lett på? Gud forby! Nåde er ikke en lisens til synd, men heller årsaken til å lyde Ham; Fordi Han er nådig og medlidende. Hans ønske er en fortrolig og nær vandring med hver og en av oss, der Herrens lov er underordnet lovens Herre.

Da kan vi med rette si at det er absolutt intet behov for å velge mellom lov og nåde, fordi det er både Hans lov (skrevet i våre hjerter) og nåde, Hans Ord og Hans karakter, fruktene og gavene, Toraen og den Hellige Ånd. For å vandre i denne fine balansegangen må vi være avhengige av Ham og Hans kraft alene! Intet kjød vil hjelpe oss her! Det er årsaken til at Han sa,

for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Romerne 8,4

Når vi vandrer i kraften av den Hellige Ånd, i Hans nåde og i daglig søken og lydighet, viser vi frem Toraen skrevet i våre hjerter. Da kan vi vise Åndens frukt som er kjærlighet, og mot den er det ingen lov som kan dømme oss. Kjærligheten vil ære og respektere andre selv om vi kan være uenige med dem. Kjærligheten vil sette fri og tilgi. Kjærligheten vil ydmyke seg selv; kjærligheten vil gi opp sine egne meninger for kjærlighetens skyld. Elohim-Gud er kjærlighet, det er hvem Han er, det er Hans karakter. Det er ingen vits i å «holde loven» og overgi kjærligheten. Hvis vi gjør det, så går vi faktisk totalt glipp av Gud. Kjærligheten er så kraftfull at til og med hvis vi har syndet i uvitenhet eller i bekymring og nød, så er kjærligheten fremdeles større og den dekker over en mengde synder!

I vår rettferdige nidkjærhet etter å gjenopprette den evige Torah, la oss ikke glemme kraften av den Hellige Ånd til å vandre i kjærlighet og manifestere en overnaturlig livsstil med tegn, under og mirakler, slik at vi ikke faller inn i en stiv religiøsitet og et muggent forhold fullt av mark, og aldeles mister den Hellige Ånd.

Herrens lov er kjærlighet, Lovens Herre er kjærlighet.

«Kjærligheten faller aldri bort» 1.Korinterbrev 13,8

Dine Israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille.» Jesaja 62,1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online:https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: The Vow

 • Shabbat Letter ads

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Hanukkah Lights banner

  Hanukka Lys 2022

  Gratis BØNNE & LOVPRISNINGS samling

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-26 desember
  hver kveld kl. 5-7 PM EST (kl. 23-1 norsk tid)

  ÅPENT FOR ALLE

  Igjen talte Yeshua til folket og sa: «Jeg er verdens lys.» Johannes 8:12

  Bli med oss på vår Hanukka feiring når vi tenner lys i en stor Hanukkiah på torget i St Augustine hver kveld, og presenterer Verdens Lys, YESHUA, i den første byen i de Forente Stater!

  Ta med din egen campingstol!

  Adresse:

  Gazebo, Plaza De La Constitución
  1 Cathedral PI, St Augustine, FL 32084

  For mer informasjon:
  shalom@ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Guden av andre sjanse profetisk tur til Israel

  Feirer Israels 75 års jubileum og Rabbi Baruchs 77-årsdag

  2-12 mai, 2023

  Med apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “skal holde den i den andre måneden, på den fjortende dagen. Med usyret brød og bitre urter skal de spise påskelammet. 4.Mosebok 9:11

  Kom å feire den andre påske når du er på tur i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Land med ditt nærvær og dine bønner. Vi vil gjøre en full påske seder sammen.

  ***Ingen grønne pass, og Covid-tester er heller ikke nødvendig for turen.

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon

  GRM Banner

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch og treamet besøker fengselene, vender de alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman