Stick With Your Life Assignment

Hold deg til livsoppgaven din


Stick With Your Life Assignment
Torah del BEHAR – Vayikra (3. Mosebok) 25:1-26:2

Jeg sier dere: «Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Lukas 18:8

Shabbat shalom, du høyt elskede!

Det er i tider med stor testing at vi innser hva “vi er laget av”. Med det mener jeg at vi er laget av leire, av støv. Og det er på den tiden som vi blir tvunget til å ta valg som kan påvirke våre liv og livene til millioner. Da Shaul (Paulus) ble utfordret med store trengsler, innså han at han var et svakt kar laget av leire. Det var den erkjennelsen som fikk ham til å bli den mektige apostelen han var.

Men vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. 2 Korinterbrev 4:7

Det er først når vi innser hvor skrøpelige vi er at vi virkelig kan være sterke – ikke i vår kraft, men i Hans! Men når vi innser hvor svake vi er, så er det en alvorlig fristelse å stikke av og slutte. Det er på dette tidspunktet vi må ydmyke oss så lavt vi kan for å erkjenne at vi egentlig ikke kan være trofaste og vinne troens løp uten Ham. Han er en medfølende Yppersteprest, og hvis vi ber om hjelp i nødens stund, vil Han ikke fornekte oss. Kanskje hjelpen ikke vil være den du planla, men Hans hjelp er alltid perfekt og i tide.

Han kan vise mildhet (eng: medfølelse) mot dem som er uvitende og farer vill, fordi han selv er underlagt svakhet. Hebreerne 5:2

Yeshua er også “underlagt svakhet?” Kan du forestille deg Mesteren, universets Gud “underlagt svakhet?” Men Han ble gjort til et menneskelig kar, et kar gjort av leire! Han vil alltid gå i forbønn for oss som et menneske, som den siste Adam. Han vet hva det vil si å bli fristet til det ytterste. Han opplevde det i Getsemane.

Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Matteus 26:39

Stick With Your Life Assignment

Det var Hans eksempel på underordning under Abba i himmelen under omstandigheter der det er umulig å beskrive Hans kvaler, som er et fyrtårn av lys for oss. Vi må alle gå gjennom kvaler til tider, og vi vil alle ha valget å be om at “lidelsens beger” skal gå forbi oss, men når vi gjør det, la oss ikke glemme den siste delen av Yeshuas bønn,

“Ikke som jeg vil, men som du will!”

Det er den delen som utgjorde forskjellen mellom at Han forble som et vanlig menneske på jorden eller oppfylte Sitt kall som Messias, Frelseren, Forløseren! Hadde Han sagt nei på den tiden, ville hele historien ha blitt forandret for alltid. Det er ærlig å be om at “begeret skal gå oss forbi” – ingen nyter motgang og sorg – men ærlighet er ikke nok. Vi må ha tro for å lykkes. I dette tilfellet er troen jeg snakker om ikke den som flytter fjell og gjør store Mirakler – det er en troens gave, og den er vidunderlig! Men den slags tro som jeg snakker om er en dyp tillit til YHVH uansett hva som måtte komme. Du kan også kalle det “blind tillit”. For på den tiden du velger å stole på Ham og overgi deg til Hans fullkomne vilje i en vanskelig situasjon, vil du ikke kunne “se klart” før du stoler på Ham.

Det er denne typen tro som får folk til å forbli trofaste og oppfylle sine oppgaver i livet. Og denne typen tro eller “blind tillit” kommer med mot og uselviskhet. Det er Messias’ karakter, den vi kan sette vår lit til når vi blir ekstremt utfordret!

Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham. Jakobs brev 1:12

På hebraisk kommer ordet for tro og trofasthet fra samme rot, og den roten er Amen! Sann tro får oss til å vandre i “blind tillit,” og til å si Amen til Yah’s fullkomne vilje selv når vi ikke forstår det. Da vil vi holde oss på rett kurs og forbli trofaste mot Ham og gjøre våre livsoppdrag helt til enden, og vi vil motta Hans livets krone – vi vil herske og regjere sammen med Ham!

Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve, og i ti dager skal dere lide trengsler. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans. Åpenbaringen 2:10

Stick With Your Life Assignment

En effektiv bønn

Adonai, hjelp meg slik at jeg kan ha mot til å tro og stole på Deg selv om jeg ikke kan se tydelig, og å være uselvisk i å adlyde Deg og fullføre mitt livsoppdrag når jeg er mest fristet til å være egoistisk og løpe bort.

Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Matteus 26:42

Hadde Yeshua rømt i Getsemane, ville ikke du og jeg ha vært frelst! På samme måte vil hver person som løper fra sitt livsoppdrag på grunn av mangel på tro og tillit, frykt og egoisme, spesielt midt i vanskeligheter, påvirke millioner av mennesker. Det er som en Domino-effekt!

Men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Messias` kraft kan ta bolig i meg. 2 Korinterbrev 12:9

Måtte du stole på Ham mot alle odds og fullføre ditt livsoppdrag!

Dine trofaste israelske venner og mentorer,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke være stille.” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offergaver

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: The Captain of YHVH’s Army

Powerful women of the Bible

Støtt vår kommende TV produksjon Kraftfulle kvinner i Bibelen

Apostel Dominiquae og teamet vårt spiller nå inn nye, salvede TV programmer i Israel. Du vil snart møte Sara, Rakel, Miriam, Ester og mange andre modige helter fra Israel!

Hjelp oss å finansiere produksjonen →

Velg engangsgave og skriv i kommentarfeltet: TV

Lær om troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

*Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå og begynne å studere →

Fra leserne:

Denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring!
~ François Foisil, Frankrike

Du vil oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yahs (Guds) folk.
~ Erkebiskop General Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. GRM bibelskole studeres nå i flere manns- og kvinnefengsler. Steg for steg blir de innsatte ledet til evangeliet fra i Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

Gi online →

Les mer →

Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →