What about you breath

Hva med pusten din?


What about you breath
Torah lesing CHOL HAMO`EN PESACH – Shemot (2. Mosebok) 33,12-34,26

Sammenhengen mellom Covid 19 og luften vi puster

Festen av Førstegrøde og Oppstandelse 5780/2020

Da formet YHVH Elohim mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. 1.Mosebok 2,7

Shabbat shalom du høyt elskede, og en velsignet Hellig Fest til deg!

Visste du at Coronaviruset overføres gjennom luften, og den er luftbåren? Teknisk sett er ingen trygg der det finnes luft, noe som er over alt på denne planeten. I årevis har jeg sagt at Skaperen har gitt to gratis ting til oss alle, det er LUFT og TID. Vi har alle sammen gratis luft og en lik mengde tid hver dag, enten vi er jøde eller hedning, svart eller hvit, mann eller kvinne, lang eller liten. Ingen av oss kan «kjøpe tid» eller «kjøpe luft».

Han har hver levende skapning i sin hånd, og ånden til hvert menneske. Job 12,10

Det første en baby gjør når den blir født, er å puste. Og vanligvis gråter den for å vise at den puster. Før denne babyen har gjort noe som helst godt eller ondt, enten den er født inn i en fattig eller rik familie, så får den luft og en 24-timers dag å leve i. Hvis vi tar alderen vår i betraktning, og regner ut hvor mye luft vi har pustet inn og hvor mye av vår gratis gave av tid vi har brukt uten en gang å takke Skaperen for det, vil vi forstå hvorfor Han må dømme verden. En av måtene Han dømmer på er gjennom pest som forurenser selve luften vi puster, og bringer sykdom. Da stopper pandemien alt mennesker gjør, og de mister tid og mangler luft. Dette er det som skjer med Covid19; mennesker mister tid og pust, de to råvarene vi har mottatt gratis uavhengig av hvem vi er og hva vi har gjort av godt eller ondt. Hvilken nåde, og hvor utakknemlige vi har vært. Måtte Skaperen av Universet ha barmhjertighet med oss alle!

YHVH, Israels Gud kaller hele menneskeheten til å våkne opp for det faktum at vi har brukt opp Hans frie gave av pust og tid.

What about you breath

Bare dette å puste eller snakke kan være nok til å spre COVID-19.

https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-19-breathing-talking-enough-spread-airborne

Rapporterte sykdomstilfeller har variert fra milde symptomer til alvorlig sykdom og død for bekreftede coronavirus 2019 (COVID-19) sykdomstilfeller. Disse symptomene kan komme til syne 2-14 dager etter at en har blitt eksponert (basert på inkubasjons-perioden av MERS-COV viruser).

  • Feber
  • Hoste
  • Kortpustethet

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

Vi har forurenset luften med umoral, utskeielser, perversjon, løgner, bedrag, blasfemi, ond tale, sigarett-røyking, narkotika-røyking, hat, anti-semittisme, demonisk musikk, onde filmer, falske og manipulative nyheter, trolldom, avgudsdyrkelse og skitten underholdning, og så mye mer.

Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Romerne 1,18-20

Vi har kastet bort den tiden som Han har gitt oss så fritt, til å gjøre opprør mot Ham, Hans Bud, å spotte Hans prinsipper, Hans Pakt, Hans Folk og all anstendighet. Vi har nektet millioner av babyer den frie gaven av pust og tid ved å drepe dem i morslivet, og til og med ved fødselen, der Russland, Vietnam, det tidligere Sovjet Unionen og Kina har vært sjefs-mesteren på baby-mord, etterfulgt av Cuba, USA, Israel og Vesten. Vi har myrdet flere babyer enn det har blitt mennesker drept i krigene. Og alt dette skjer på grunn av vår gudløshet, selvopptatthet, egoisme, grådighet og promiskuitet.

De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det. Romerne 1,29-32

What about you breath

Vi har spottet Skaperen og brukt hans frie gave av pust og tid til å føre frem agendaer som er en krenkelse mot Ham, slik som LGBTQ-agendaen, og kaller det godt, og forsvarer perversjon i stedet for å forsvare rettferdige saker.

De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.
De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.
Romerne 1,25-28

Vi har kastet bort Hans frie gave av pust og tid ved å vanhellige ektesengen med utroskap, og ved å sanksjonere fri sex og utukt (samleie mellom mennesker som ikke er gift med hverandre) fra en veldig tidlig alder. Vi har pervertert vår pust med onde ord og vår tid med pornografi.

De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.
De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre.
Romerne 1,21-24

Vi har stukket en finger inn i øyet Hans når FN og verdens-politikken har kommet mot staten Israel og har krenket Hans Pakt med Hans jødiske folk ved å forsøke å dele Landet som Han har gitt til Abraham, Isak og Jakob for tusen generasjoner. Vi har kalt godt for ondt og ondt for godt ved å fornekte Holocaust og ved å føre frem den Palestinske agenda, som er Hitler barn funnet på av Haj Amin Al Husseini da han besøkte Hitler i 1941 og klekte ut den Endelige Løsningen for jødene i Israels Land og kalte det PLO.

What about you breath

Det er hevnens dag for YHVH, gjengjeldelsens år i striden om Sion (eng: for fiendtligheten mot Sion). Jesaja 34,8

De skal gå ut og se likene av de menneskene som gjorde opprør mot meg. For dem skal marken ikke dø og ilden ikke slukne. De skal være en gru for alle mennesker. Jesaja 66,24

Vi har forfulgt penger slik rotter går etter osten sin, så mye at vi har lignet tid med penger. Ett lite virus lærer oss at tid har ingen ting å gjøre med penger. For du arbeider for penger, tiden får du gratis. Vi har verdsatt penger over alle ting; «penger snakker» (money talks) sier vi, og dermed perverterer vi selve pusten som Han har gitt oss, ved å likne talen som bruker pusten med penger.

Den som er glad i penger, blir aldri mett på penger. Den som elsker rikdom, får aldri vinning nok. Også dette er forgjeves. Forkynneren 5,9

For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. 1.Timoteus 6,10

Men jeg sier deg i dag at Gud snakker, Skaperen snakker, og Hans Røst blir nå hørt i ditt hjems ly. I karantene for første gang i de fleste menneskers liv, og du kan bruke tiden din produktivt ved å søke Ham som skapte alt, og som gav oss gaven av pust og tid.

Pastor David Wilkerson, en fremtredende Pastor i New York City og en Profet som for lenge siden har gått for å være med Herren, gav følgende profeti til Dr. Mike Evans fra «Friends of Zion Ministries and Museum» i Jerusalem.

Corona-viruset vil innlede en stor oppvåkning

I 1985 fortalte Dr. Wilkerson meg:

«Jeg ser en pest som kommer over verden, og barene og kirkene og regjeringene vil stenge. Pesten vil treffe New York City og ryste byen slik den aldri har blitt rystet. Pesten skal tvinge bønneløse troende inn i radikal bønn og inn i deres Bibler, og omvendelse vil bli ropet fra Guds mennesker på talerstolen. Og ut fra dette vil det komme en tredje store oppvåkning som vil feie over Amerika og verden.»

Faktisk, i USA finnes mer enn halvparten av tilfellene av Corona-virus i New York, og byen som aldri stopper ligger øde.

For mange år siden begynte jeg å profetere om en kommende vekkelse kalt «Den tredje dags vekkelse» som vil vende menigheten verdensvidt tilbake til det opprinnelige Evangeliet fra Sion, og vil rykke opp umoral, lovløshet og antisemittisme i menigheten, og Hans herlighet vil bli åpenbart i Hans Brud. Den tredje store oppvåkningen og «Den tredje dags vekkelse» banker nå på døren til enhver tom kirke, tom synagoge og tom moske, ethvert skjulested, bygning for karantene, familiehus, tom arbeidsplass, tom skole og universitet, og hvert enkelt hjerte.

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Johannes åpenbaring 3,20

What about you breath

Sist, men ikke minst, størsteparten av menneskeheten har forkastet den viktigste gratis gaven som noen gang er gitt, den gratis gaven av tilgivelse for synder og evig liv. Yeshua den jødiske Messias fra Nasaret har allerede blitt ofret som vårt Påskelam. Han tilbrakte tre dager og netter i jordens indre (eng: mage), og stod opp fra de døde på Førstegrødens høytid som kommer under Festen av Pesach (Påske/forbigang) og Usyrede brød (Matza). Det er Hans blod-offer som kan forårsake at alle pandemier og virus går forbi oss og ikke skader oss. Og det er Hans Hellige Ånd som gir oss en ren pust, ikke forurenset med ondskap eller perversjon. Når vi puster Hans Ruach-Ånd, og i respons bruker vår pust til å prise Ham og takke Ham, så vil ingen corona-virus kunne leve i atmosfæren av Hans Herlighet.

Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier YHVH. Jeremia 29,13-14a

Bruk din gratis pust og din gratis tid til å gjensvare til en slik utrolig nåde ved å bøye dine knær foran denne jøden som døde for deg ved å si,

JA, fra nå av vil jeg bruke all min pust og all min tid til å tjene Deg. Jeg er ferdig med å tjene min egen agenda. Jeg er ferdig med vantro, bitterhet, stolthet, sjalusi og selvopptatthet. Jeg er ferdig med umoral og perversjon. Jeg sier JA til gaven av liv gitt til meg ved Ditt blod, Yeshua. Jeg mottar den ufortjente gaven av tilgivelse fra Faderen i himmelen, Israels Gud, og jeg inviterer deg Yeshua, den jødiske Messias til å være min Herre og Mester alle mitt livs dager, og at du skriver dine Bud i hjertet mitt og fyller meg med Din Pust, den Hellige Ånd og Ild. Amen

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria (Miriam) Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en YHVHs engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Yeshua, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! Matteus 28,1-6

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Så inn i Ånden, Livets Pust

Vi inviterer deg til å sende dine tiender, frivillige offer og Pesach (Påske)-Førstegrøde offer som et såkorn av liv under denne tiden av sykdom og død. Mange mennesker har mistet investeringene sine på denne tiden, men hvis du GIR for å utbre Hans Kongerike, vil investeringen din være sikker, og ditt rettferdige såkorn vil vokse for å bringe LIV til mange flere og til deg selv også!

Den som får opplæring i Ordet, skal dele alt godt med sin lærer. Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. Galaterne 6,6-8

Vet du at rettferdig givertjeneste utfrir fra død? Det er dette den opprinnelige teksten på Hebraisk betyr,

Skatter vunnet med urett er til ingen nytte, men rettferdighet berger fra døden. Ordspråkene 10,2

Ordet er ZDAKA som betyr rettferdighet, og rett eller rettferdig givertjeneste.

Det beste av all førstegrøde og alle offergaver dere gir, skal prestene ha. Det første av brøddeigen skal dere gi til presten. Da skal det hvile velsignelse over ditt hus. Esekiel 44,30

Send ditt SÅKORN AV LIV, Fest og Førstegrøde offer til,

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Elva B. Adame, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1.Mosebok 12,3

Se vårt GRI mot Antisemittisme i menigheten initiativ, og hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet, Against-antisemitism.org

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Se: Holy Giving (Hellig givertjeneste) – Del en

Våre offer må være satt inn i en Bibelsk sammenheng slik at pengene er vår tjener, ikke vår herre. Denne salvede undervisningen av Apostel Dominiquae Bierman inluderer betydningen av å forstå hvordan en definert pakts-vandring med vår Herre bringer frimodighet og trygghet under tider av forfølgelse.

Ukens Bok: Stormy Weather (Stormfullt vær)

https://kad-esh.org/shop/stormy-weather/

Dom har allerede begynt, vekkelse banker på døren.

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/