Who are the 70 righteous

Hvem er de 70 rettferdige


Who are the 70 righteous
Torah lesing VAYELECH – Devarim (5.Mosebok) 31,1-31,31

Rikdom er til ingen nytte på vredens dag, men rettferd berger fra døden. Ordspråkene 11,4

Shabbat shalom!

På det hebraiske språket er ordet «rettferdighet» flettet sammen med ordet for «rettferdig givertjeneste» eller ordet ZADKA. Begge stammer fra roten ZDK eller ZEDEK som betyr RETT. Det er en direkte sammenheng mellom måten vi gir, hvem vi gir til og hva vi gir og ordet for rettferdighet på hebraisk. Vi kunne parafrasere verset ovenfor fra hebraisk som følgende:

Rikdommer gir ingen fortjeneste på vredens dag, men rettferdig GIVERTJENESTE utfrir fra døden. Ordspråkene 11,14

Men hva betyr det «å være rettferdig?». Er dette et veldig sammensatt uttrykk og forståelse? Den enkleste måten å forklare dette slik at til og med et barn kan fatte det er «å være rett og rettferdig i Yah`s (Guds) øyne FØRST, og deretter også i menneskers øyne», med andre ord å være rett og rettferdig i vårt innerste, noe som vil lede oss til å gjøre det som er rett.

Han svarte: «Du skal elske YHVH din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Lukas 10,27

Sann rettferdighet kobler tilstanden i hjertet vårt med handlingene våre.

Når hjertet vårt er på rett sted vil handlingene våre, inkludert givertjenesten vår være på rett sted, og Ordet sier at rettferdighet og rett givertjeneste utfrir fra døden. Faktisk, det setter det i sammenhengen av rikdommer og vrede. Mens rikdommer kan hjelpe oss å leve bedre på denne jorden, likevel er det en tid når ingen pengesum kan bringe frelse, helbredelse, utfrielse, gjennombrudd, tilgivelse fra himmelen og liknende. Det er en tid da Elohim-Gud må utøse Sin vrede på jorden på grunn av at opprør og synden og ondskapen til innbyggerne har nådd sitt mål. Når den dagen kommer kan ingen «Rockefeller» eller «Bill Gates» type mennesker, ingen rikdommer, ingen velstand, ingen skatter forandre den knipen. Penger i seg selv kan ikke utfri fra død, helvete og graven.

Men på vredens dag kan penger bli brukt til å utfri fra død HVIS de blir brukt på den rette måten, for den rette saken og fra det rette hjertet.

Når jeg skriver disse ordene, blir jeg minnet på Oscar Schindler. Han var en Nazi offiser under det Tredje Riket, og han reddet omtrent 1000 jøder fra å bli utryddet ved nazistene i dødsleirene i Polen. Han brukte hver krone han hadde for å «kjøpe jøder» fra dødsleirene for å tilsynelatende bruke dem i gryte-fabrikken som han brukte som et skjul for de redde jødene. Mens andre Nazi offiserer ble henrettet etter krigen på grunn av grusomme kriminelle handlinger som de hadde begått, døde Oscar Schindler i høy alder og er begravet i den gamle byen Jerusalem. I hans tilfelle «utfridde rettferdig givertjeneste fra døden», og hans slekt fortsetter å leve. Når du besøker Yad Vashem, Shoa (Holocaust) Memorial i Jerusalem, har Oscar Schindler et tre i De Rettferdige fra

Nasjonenes Allè, og det har Corrie Ten Boom også.

Who are the 70 righteous

Men hvem er de 70 rettferdige fra Nasjonene?

På Jerusalems høyder, ved portene til den Hellige Byen, er det en Profetisk Ambassade som proklamerer dannelsen av sauenasjoner, gjenopprettelsen av Israel og Messias` tilbakekomst. Disse tre prinsippene er alle forbundet med hverandre.

  1. Sauenasjoner er nasjonene som vil være en katalysator og tilrettelegger for gjenopprettelsen av Israel, slik Rut var en kanal for gjenopprettelsen av hennes jødiske svigermor Naomi. (Se Ruts bok i Bibelen)
  2. Et gjenopprettet Israel som roper «Velsignet er Han som kommer i YHVHs Navn» kommer til å være velkomst-komiteen for den jødiske Messias før Han vender tilbake. (Matteus 23,38)
  3. Den jødiske Messias kommer til å lande på Oljeberget og kommer til å etablere Sitt Tusenårsrike på Tempelhøyden, og fra Jerusalem kommer Han til å herske over nasjonene med en jernstav i 1000 år. (Salme 2, Jesaja 66, Sakarja 14)

De 70 rettferdige fra Nasjonene er rettferdige givere som opprettholder Nasjonenes Ambassade på sitt sted som et profetisk banner for alle disse hendelsene. Det kreves av de alle at de trofast gir $100 pr. måned for dette formålet.

Who are the 70 righteous

Nasjonenes Ambassades betydning

NÆRVÆR – Vårt nærvær i Landet forandrer atmosfæren.

Du lærer meg livets vei, hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd. Salme 16,11

PLASSERING – En strategisk portvakt-plassering på Jerusalems fjell.

Jeg ble glad da de sa til meg: «Vi vil gå til YHVHs hus.» Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Salme 122,1-2

BØNN – Bønn og lovprisning går konstant opp til himmelen.

Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som påkaller YHVH, ikke unn dere ro! La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Jesaja 62,6-7

PUNKT – Et kontaktpunkt for alle de troende i nasjonene som virkelig elsker Israel.

Men Rut svarte: «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for: Dit du går, vil jeg gå,
og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud.
Rut 1,16

KRAFT – Yeshuas kraft manifesteres, og mange helbredelser og mirakler skjer.

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Apg. 2,1-2

Who are the 70 righteous

En hær med bannere

Du er vakker som Tirsa, min elskede, praktfull som Jerusalem, farlig som en hær under banner. Høysangen 6,4

Ambassaden viser frem flaggene til de nasjonene som er representert i de Forente Nasjoner for Israel. De permanente flaggene som vises der er først og fremst flaggene til de som er en del av den utvalgte gruppen av de 70 rettferdige fra nasjonene som støtter Ambassaden TROFAST og månedlig med $100 pr. måned.

Andre nasjonale flagg kan bli vist av og til, spesielt når medlemmer av UNIFY besøker Ambassaden, er frivillige ved Ambassaden eller på våre årlige Fest-turer. Når jeg hører ditt nasjonale flagg «danse i vindene» på Jerusalems fjell, minner det meg om lyden av de himmelske vognene til Esekiel, Elias` ildvogner og Ruach Elohim (Guds Ånd) som danset og beveget seg over vannene og brakte orden til Tohu Vavohu eller mørket og kaoset på jorden. Ambassaden til UNIFY (De Forente Nasjoner for Yisrael) er virkelig en del av gjenopprettelses-bevegelsen for endetiden.

Jorden var øde og tom (eng: kaos og tom), mørke lå over dypet, og Guds ånd (Ruach Elohim) svevde over vannet. 1.Mosebok 1,2

Sønnen til en Messiansk Pastor i landet besøkte nylig Ambassaden sammen med sin kone. Etter at vi bad for dem, følte denne Israelske mannen Adonais nærvær og uttalte en veldig avslørende bemerkning:

Alt i dette huset er «slik det skulle være». Selv om det er så mange etasjer, kunstverk, malerier, alt er i total orden, det føles riktig.

Det denne unge Israeleren avslørte, var Kongerikets orden. Det bringer shalom og helbredelse til Israel og til alle som jobber som frivillig eller bor i Huset.

Yeshua vender snart tilbake, og vi fra Ambassaden Din roper allerede ut,

Baruch Habah Beshem Adonai

Velsignet er Han som kommer i YHVHs Navn.

Vreden til Israels Gud er på veg til å bli utøst over alle geitenasjonene, de nasjonene som ikke hjalp det jødiske folket i sin nød og går imot gjenopprettelsen av Israel i dag. (Matteus 25,32, Joel 3,1-3, Jesaja 34,1-8).

De 70 rettferdige fra Nasjonene står i gapet for at nasjonene deres skal bli sauenasjoner. De anvender Abrahams nøkkel og prinsippet som alle nasjoner vil bli velsignet eller forbannet gjennom – nemlig hvordan de har forholdt seg til Israel?

Jeg vil velsigne de som velsigner deg, jeg vil forbanne de som forbanner deg, og i deg (Israel) skal alle jordens nasjoner bli velsignet. 1.Mosebok 12,3

Vi inviterer deg til å gjensvare til kallet fra de Forente Nasjoner for Israel, som midt i mørket i denne verden og vanskelighetene i denne tiden er et fyrtårn av lys for at alle skal se. Vi inviterer deg til å bli et medlem og fortsette og bli en del av de 70 rettferdige fra Nasjonene som med sin rettferdige givertjeneste er en katalysator for å utfri Israel og Nasjonene fra døden ved at de bringer Messias` orden, liv og lys til Løftes-landet.

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

BLI EN AV DE 70 RETTFERDIGE FRA NASJONENE I DAG!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

For å sende dine førstegrøde-offer for høytidene:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel – bli et offisielt medlem i dag!

www.unitednationsforisrael.org/no/

Se: Ditt Rike komme

Bli med i dette fengslende budskapet (en fortsettelse av The Anointing Makes Us Free) og lær hvordan du skal overvinne splittelse med Erkebiskop Dominiquae Bierman i PNG. Hør sannheten om vår Kong Yeshua og Hans hellige Kongerike fullt av kraft, langt fra menneskeskapt religion som er kraftløs og holder oss delt.

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Ukens bok

Sheep Nations (sauensajoner)

Det er tid for å ta Nasjonene! Lær å gjøre din nasjon til en sauenasjon – en person ad gangen!

https://kad-esh.org/no/butikk/sauenasjoner/

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/