Who Are The Untouchables

Hvem er de utstøtte?


Who Are The Untouchables
Torah lesing KI TAVO – Devarim (5.Mosebok) 26,1-29,8

Måneden Elul, måneden av barmhjertighet

Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Johannes 9,2

Shabbat shalom!

Det er en stor del av den troende befolkning som ikke greier å passe inn i «normale menigheter». Årsaken er at livene deres er utfordret av tragedier og vanskeligheter, og de føler seg ikke trygge i en religiøs omstendighet som mest sannsynlig vil dømme dem eller avvise kampene deres som «bagateller». Mennesker som gjennomgår smertefulle tider i livet behøver å føle kjærlighet og bli støttet av resten av Kroppen, og ikke bli dømt. Når en person er tynget av sorg, har de ingen styrke til å «late som om alt er ok». Messias` menigheter skulle være trygge havner der mennesker kan bli trøstet og også konfrontert når det trengs. Men vi kan ikke konfrontere mennesker før vi trøster dem. På grunn av omfatningen av smerten og sorgen behøver de å stole på deg før de kan bli konfrontert.

Herren Guds ånd (Ruach Elohim) er over meg, for YHVH har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet. Jesaja 61,1

Som en veteran-forkynner og en datter av den Høyeste har jeg forsøkt å skape en atmosfære blottet for fordømmelse og likevel med sannhet i kjærlighet, slik at vi kan bli en virkelig, organisk Åndelig Familie. Den måten som jeg har forsøkt å skape denne atmosfæren på er ved å være gjennomskinnelig og ved å tillate disiplene mine å se kampene mine. Da vil de vite hvordan de skal gjennomgå sine. Apostelen Paulus kalte på sine sønner og døtre i troen til å etterligne ham slik han etterlignet Messias, og han skjulte ikke kampene sine fra etterfølgerne sine.

Men for meg ser det ut som om Gud har satt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte, stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Messias` skyld, dere er kloke i Messias. Vi er svake, dere er sterke. Dere får ære, vi får skam. Helt fram til nå har vi både sultet og tørstet; vi mangler klær, blir mishandlet, er hjemløse og må streve for å livberge oss med våre egne hender. Når vi blir utskjelt, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet. Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle – til denne dag.
Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å vise dere til rette som mine elskede barn. For om dere har tusen lærere i Messias, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Messias Yeshua da jeg ga dere evangeliet. Så legger jeg dere på hjertet: Ha meg som forbilde!
1.Korinterbrev 4,9-16

Who Are The Untouchables

Religion er basert på hykleri og falsk fremtoning, mens Evangeliet fra Sion eller Troen som ble gitt til oss ved de jødiske Apostlene i det første århundre er basert på ærlig tro. Ærlig tro betyr å være gjennomskinnelig med kampene våre og likevel velge å tro og stole på Yah (Gud) på tross av dem. Noen ganger når jeg går igjennom en vanskelig tid, en familietragedie eller noen andre vanskeligheter som de fleste av oss går igjennom, finner jeg at det plager mennesker at jeg ikke er perfekt og at ikke alt er perfekt i livet mitt. Mennesker som blir plaget av dette er fortsatt syke av det jeg kaller religionens kreftsvulst.

For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, gudskjennskap framfor brennoffer. Hosea 6,6

Veldig ofte når jeg gjennomgår vanskeligheter og utfordrende tider er det lettere å snakke med vantro enn troende. Vantro blir ikke hovmodige og uttrykker at «jeg er helligere enn deg» eller selvrettferdighet, og på grunn av det er de kanskje ærligere og vil kunne ha mer empati med de som lider. Dette er noe som må bli kurert i Messias` kropp fordi Yeshua ble et menneske og identifiserte seg med menneskeheten hele vegen til henrettelses-pålen (Korset). Han snakket aldri til mennesker på en nedlatende måte. Han fant en veg til hjertene til de som led uten fordømmelse og uten å kompromisse sannhet eller Sin vandring. Han tilgav kvinnen som var grepet i hor selv om hun skulle ha blitt steinet til døde, men Han advarte henne også om å slutte å synde.

Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Yeshua: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» Johannes 8,10-11

Vi må følge Mesteren som viste oss vegen. Vegen av å betjene menneskeheten og å forme åndelige familier der bare de som er uten synd kan kaste den første steinen. Dette betyr ikke å overse synd eller å la den være ukonfrontert, det betyr bare at vi behøver å lære å glede oss med de som gleder seg og gråte med de som gråter og ikke være så reservert og dømmende at den som lider ønsker å springe vekk fra oss.

Who Are The Untouchables

For vi har ikke en øversteprest (kohen gadol) som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Hebreerne 4,15

Når vi snakker om «de som lider», så inkluderer dette deg og meg, fordi vi ALLE lider av og til, vi går alle igjennom ulike daler av lidelse. Hvorfor skulle vi tenke at vi er over det?

Siden Messias nå har lidd i kroppen, skal dere væpne dere med denne tanken: Den som har lidd i kroppen, har gjort seg ferdig med synden. Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje den tiden du har igjen å leve i kroppen. 1. Peter 4,1-2

Vi lever i en fallen verden og vi er ikke en øy for oss selv. Det som skjer med andre kan påvirke oss, og det som skjer med oss kan påvirke andre. I stedet for å skape en «plastikk falsk atmosfære» av «antatt tro», skaper vi en atmosfære av kjærlighet og aksept, der vi kan identifisere oss med den som lider. Da kan vi hjelpe ved å vise dem vegen inn i helhet. I mitt tilfelle, når jeg går igjennom min egen tåre-dal så er det siste jeg behøver «Jobs trøstere», de som ikke er kalt til «forkynnere», som ikke har noen ide om hva det er jeg går igjennom. Det siste jeg behøver rundt meg er selvrettferdige mennesker som vil forsøke å finne «hvor syndet du for å fortjene en slik forbannelse i livet ditt».

Når dine med-brødre og søstre møter en personlig tragedie, ydmyk hjertet ditt, fordi du er ikke i deres sko. Og for «guds skyld» lån dem en skulder, et lyttende øre, be og trøst dem og la Jobs Gud gjøre Sitt verk. Hvis ikke vil Han irettesette deg for å dømme andre i deres tilstand.

Etter at YHVH hadde sagt disse ordene til Job, sa han til Elifas fra Teman: «Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine; for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Job.» Job 42,7

Who Are The Untouchables

Når noen drukner i sin sorg og sine tårer, «preker du» ikke til dem, du låner dem et tau og deretter gir du dem noe varmt og søtt å drikke og pakker dem inn i et teppe av kjærlighet, ofte uten ord. Og hvis du sier noe, er det best at det er «fortell meg mer», slik at de kan lette hjertene sine. Noen ganger er det eneste vi behøver å gjøre, å bare «være der» for dem.

Vi, det jødiske folket, vet hvordan en sørger og også hvordan er står med de som sørger. Vi har erfart så mye tragedie at vi har blitt kyndig i å håndtere tragedier. Det er alltid smertefullt, men det er lettere å gå igjennom det når en er omgitt av kjærlighet og trøst, og mennesker som helt enkelt gir en hånd av praktisk hjelp heller enn å hovmodig analysere situasjonen du er i. Noen som lager en kopp kaffe eller lager et måltid til deg, hjelper deg å gjøre vasken når den er ugjort eller helt enkelt lytter og gir ord av visdom som bringer shalom.

Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Romerne 12,15-16

Som jeg har sagt før- Rabbi og jeg har forsøkt å være gjennomskinnelige foran teamet vårt og disiplene våre i våre ufullkommenheter og under tider av vanskeligheter og tragedier. Det er en stor test for dem, for det er under disse tidene som mennesker blir åpenbart i sine sanne farger og om de virkelig er våre disipler eller ikke. Det er da som vi vet om de har satt oss på en pidestall eller om de er sanne sønner og døtre i troen. Når jeg snakker om våre vanskeligheter og tragedier så mener jeg ikke nødvendigvis synd. Det jeg mener er når livet treffer deg eller oss med noe som vi ikke forventet, som når en du elsker dør, en sønn blir frafallen, din ektefelle er utro, et familiemedlem tar selvmord, den ødeleggende avhengigheten og etterfølgende misbruk av de som er nær deg, en skilsmisse, mentalt syke mennesker i familien din, en du elsker som sitter i fengsel, dødelig sykdom og liknende. Vi blir alle «overrasket» og til og med noen ganger sjokkert over fryktelige omstendigheter som er utenfor vår kontroll. De har kanskje ikke skjedd på grunn av noen kjent synd eller lunkenhet eller noen feil fra vår side. De skjedde helt enkelt fordi vi lever i en fallen verden, og de sørger for en verdifull test av vår tro, tillit og lojalitet. Sluttresultatet kan være til Yahs ære.

Da Yeshua kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Yeshua svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Johannes 9,1-3

Historien om Rut i Bibelen gir oss stor innsikt i dette. Svigermoren hennes, Naomi, var truffet av en ødeleggende tragedie. Hun mistet ektemannen sin og sine to sønner, og hun var forbitret av smerte. Slik smerte som sannsynligvis aldri ville ha forsvunnet. Alle mennene hennes var døde, og det var ikke hennes feil. Svigerdatteren hennes, Rut, selv om hun var en enke, var ikke en mor og kjente ikke dypet av smerte som finnes hos en mor som har mistet sitt barn. Likevel fulgte hun helt enkelt og støttet sin svigermor til helse. Hun dømte henne aldri eller løp vekk fra henne, men heller forble trofast sammen henne og brakte trøst og forløsning til livet hennes. Forestill deg om hun hadde «preket» til henne på den tiden hun ble frarøvet sine, og tenk deg om hun ville forsøke å finne feil med svigermoren sin ved å spørre «hvorfor skjedde dette med deg?» eller «hvor er den Guden du tilber?» Men Rut gjorde ingen av delene, og hun viser et eksempel for alle generasjoner på hva sann kjærlighet er.

Who Are The Untouchables

Men Rut svarte: «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for: Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg!» Rut 1,16-17

Det var denne slags Rut-kjærlighet og trofasthet som brakte frem den gudelige stamtavlen til Yeshua Ben David (Davids sønn), den jødiske Messias, siden Rut ble oldemor til Kong David. Måtte vi alle lære å følge hennes eksempel og eksemplet til Yeshua Selv som tilbrakte alle sine tre og et halvt år i tjeneste sammen med de utstøtte som var hungrige etter sannheten. Den samme Yeshua som hadde så mye medfølelse med Miriam da hennes bror Lasarus døde uventet og HAN GRÅT. Han dømte ikke Lasarus for at han døde, men reiste ham i stedet opp fra de døde!

og han sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Yeshua gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Johannes 11,34-36

Du har kanskje blitt skuffet og ensom når du ikke fant støtte inne i menigheten når du gikk igjennom din tåre-dal. Kanskje følte du deg som en «utstøtt». Vær så snill å ikke bli et dømmende «offer». Jeg oppmuntrer deg i dag til å tilgi de som sviktet deg og å bli en støtte og oppmuntring til noen andre. Du kan begynne å skape den atmosfæren av gjennomskinnelighet, av betingelsesløs kjærlighet og aksept, varme og støtte, tro og tillit som du ikke fant. Du kan skape en virkelig åndelig familie når du virkelig kjenner den jødiske Messias Yeshua, Evangeliet fra Sion og all religionens kreft er utryddet fra livet ditt.

Dine kjærlige Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Støtt vår tjeneste av gjenopprettelse:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Se: Bo sammen i enhet

Erkebiskop Dominiquae Bierman utforsker Johannes 17 som erklærer, «Slik at de kan bli Ett». Dette var noe Yeshua overførte til Sine disipler, men det er også for oss i dag. Bli utfordret sammen med de troende i PNG til å være et villig, ydmykt kar som vil bringe enhet til Hans ære, uansett hva det koster.

Ukens bok

Eradicating the Canser of Religion (Utslette religionens kreftsvulst)

Denne boken vil hjelpe deg og de du elsker til å bli fri fra denne ødeleggende sykdommen kalt «Religionens kreftsvulst».

https://kad-esh.org/shop/eradicating-the-cancer-of-religion/

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel – bli et offisielt medlem i dag!

www.unitednationsforisrael.org/no/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/