Who is your planter

Hvem er din Planter?


Who is your planter
Torah lesing BESHALACH – Shemot (2. Mosebok) 13,17-17,16

Spesiell Tu Bishvat Utgave – Jødisk Nyttår for trærne

Men har sin glede i YHVHs lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes. Salme 1, 2-3

Shabbat shalom du høyt elskede, og en velsignet Tu B`Shvat til deg,

Årsaken til at så mange mennesker føler seg ensomme, frakoblet og rotløse er fordi de ikke er plantet i en fruktbar jord eller ikke plantet noe sted.

Den Første Planteren i Universet er Skaperen Selv. Han plantet en hage,

YHVH Elohim plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet. 1. Mosebok 2,8

Når du planter noe, så vokser røttene inn i jorden, og disse røttene tar plass og besitter jorda. Planten tilhører nå denne jorda, og den får sitt hjem der. Planter eller trær som er rykket opp fra jorden sin som og er overlatt til seg selv; røttene deres tørker opp og de dør hurtig.

I de Hellige Skriftene beskriver YHVH menneskene som trær, blomster, vintrær og planter, noe som betyr at vi mennesker skal ha røtter og vokse inn i jorda som vi er tildelt for at vi skal vokse, utvikle oss og modnes. Vi skal bli plantet av Skaperen Selv, som vet hvor vi hører til.

De skal kalles Rettferds eiketrær som YHVH har plantet for å vise sin herlighet. Jesaja 61,3

Who is your planter

Han ønsker at alle som tilhører Ham; og Han begynner med Israel, Hans utvalgte folk, og også de som er podet inn fra nasjonene skal bli kalt Rettferds eiketrær som Han selv vil plante i den riktige jorden slik at vi kan vokse godt og sunt.

Siden YHVH er Planteren, så er det eneste vi er kalt til å gjøre, å overgi oss til Hans vilje og la Ham lede oss dit Han ønsker at vi skal bli plantet. De fleste mennesker forsøker å plante seg selv der de synes det passer, og de lever livene sine som en konstant «treff og bom» situasjon. De planter seg selv i feil karriere, feil jobb, feil relasjon, feil kirke, feil visjon, feil nabolag, feil by eller land, osv.

Deretter oppdager de at de er miserable og forvirrede og fruktløse, og på sine gamle dager ser de seg tilbake og angrer på alt.

Når vi lar YHVH ta seg av plantingen, så hengir vi oss til Hans vilje, Hans karrierer for oss, Hans valg av ektefelle, Hans valg av visjon og oppdrag som vi skal forfølge, Hans valg av Tjeneste som vi skal tilhøre, Hans valg av sted der vi skal bo. Da vil vi bære FRUKT, til og med i høy alder.

De er plantet i YHVHs hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt, de er friske og frodige. Salme 92,14-15

Når vi er plantet trygt og fast i Hans vilje, i Hans Hus, i Hans Ånd, i Hans Ord, i Hans Torah, i Hans Kongerike, så vokser vi som mektige eiketrær i rettferdighet, og motgangens vinder kan ikke rykke oss opp.

«Se på ham. Han gjorde ikke Gud til sitt vern, men satte sin lit til sin store rikdom og brukte sin styrke til å skade.» Men jeg er som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Jeg setter min lit til Guds godhet, til evig tid. Jeg vil alltid prise deg fordi du grep inn. Med dine trofaste setter jeg mitt håp til ditt navn, for det er godt. Salme 52,9-11

Et ondt ønske (begjær) er ethvert ønske som ikke er rotfestet i Yahs fullkomne vilje for våre liv. Det kan være noe godt som du ønsker deg, men det er ikke godt for deg. Jeg sier ofte «Det gode er det fullkomnes fiende». Mange mennesker har plantet seg selv på «gode plasser», gode visjoner, oppdrag, tjenester, jobber osv. Men spørsmålet er: Er det Yahs fullkomne vilje for livet ditt? Og bærer du frukt som vil bli regnet for evigheten? Er rot-systemet ditt sunt? Kan det stå imot motgangen, vanskelighetene, prøvelsene, tidens endringer? Vil du være stabil i tider av storm? Og på slutten, vil Han kunne ta deg i eie og si: Ja, du er Min Plante, og jeg har blitt herliggjort!

Who is your planter

Når du finner visjonen, oppdraget, Tjenesten og hensikten med livet ditt, hold deg der og la røttene dine vokse seg dypt ned i bakken der Han har plantet deg! I motsetning til trær og planter, så har vi en selv-vilje, og av og til når Planteren gjødsler marken og det kommer noen «stinkende» situasjoner, kan vi kanskje bli fristet til å flykte bort, å slutte og rykke oss selv opp fra Hans nærvær, kjærlighet, visjon, oppdrag, tjeneste, menighet, ekteskap, partnerskap, business og fra Hans fullkomne vilje. Men hvis vi ikke flykter, men holder oss der og stoler på Ham, vil vanskelighetene forsvinne, røttene våre vil vokse seg sunnere og dypere og vi vil bære frukt oppover. Dette er det Yah lovte til Israels folk etter en tid av store vanskeligheter.

Den rest av Judas hus som blir berget, skal igjen skyte dype røtter, greinene skal bære frukt. Kongebok 19,30

Vi er kalt til å blomstre der Han har plantet oss. Noen ganger tenker vi med oss selv, «Abba må ha gjort en feil. Dette er ikke det jeg ønsket for livet mitt. Dette er ikke mitt ideelle ekteskap. Det er nok bedre at jeg flykter». Men før du spør deg selv det spørsmålet: Er det Han som flytter på deg, eller er det din selv-vilje og ditt eget onde begjær? Når Han planter oss et sted og med noen, så kan det kanskje være fremmed og ukomfortabelt først, men når vi fortsetter å la Han være Planteren og Gartneren, vil vi se at Hans fullkomne vilje alltid er den BESTE!

Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Johannes 15,5-6

Who is your planter

En livsforvandlende bønn

Abba, Far i himmelen, jeg ber om din tilgivelse for at jeg har latt min selv-vilje, frykt, vantro eller onde begjær å plante meg på feil plasser, med feil mennesker og feil visjon og oppdrag. Nå legger jeg min vilje under din og tillater deg å være min Planter, slik at du kan plante meg der du vil, og lede meg dit du ønsker. Hjelp meg å forbli trygt og fast plantet i Din Hellige Ånd og i jorden, stedet, tjenesten, oppdraget og livs-hensikten der Du planter meg alle mitt livs dager. Gi meg å ha sunne og dype røtter når jeg mediterer på Din Torah og gjør etter den. Jeg kommer til å bære frukt oppover til Din ære i Yeshuas mektige navn, Amen!

Trygt og fast plantet, bærer frukt og forblir i Ham for evig,

Dine Israelske mentorer og venner

Feirer 30 år av ekteskap og tjeneste

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Hvorfor et nyttår for trærne?

Som Hanukka, er ikke Tu B`Shevat nevnt i Bibelen. Men, det har vært en del av jødisk praksis i århundrer. I nyligere tider har Tu B`Shevat blitt kjent som en «miljø-ferie», en jødisk «jordens dag» der folk planter trær.

Tu B`Shevat er kalt nyttåret for trær fordi det er tiden når trærne i Israel kommer tilbake til liv etter deres vinterdvale.

Vinterregnet har endt og vannet har runnet under jordens overflate, ned dit røttene er. Det er lite eller intet regn i sommermånedene, så næringen deres kommer fra disse dype vann-reservoarene som nå gir næring til røttene. Bakken «våkner opp», røttene begynner å drikke og trærne «kommer tilbake til liv» på Tu B`Shevat.

Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt. Jeremia 17,8

Trær i Israel oppfyller Bibelsk profeti

Trær er en viktig del av livet i Israel. Trær blir plantet for å minnes mennesker, de blir plantet for å feire fødsler og blir plantet helt enkelt for å velsigne Israels land slik Gud befalte.

Bibelen underviser oss om hvordan Israels land vil blomstre når jødene vender tilbake. Dette skjer i dag. Israel er ett av bare to land i verden som gikk inn i dette årtusen med en økning av trær. Disse tallene fortsetter å vokse, og Bibelske profetier blir oppfylt i vår tid.

Who is your planter

Ekteskap og trær

Det er en gammel jødisk skikk å plante et tre hver gang et barn blir født. Guttebarn får vanligvis plantet et seder-tre og jenter et sypress-tre. Håpet var at jentene skulle være håpefulle og velduftende som sypress-treet og guttene ville vokse seg til sterke menn. I en vakker tradisjon, når en brud og en brudgom forenes i ekteskapet, så bringer hver av dem grener fra sine trær for å lage en chuppah; baldakinen som jødiske par blir viet under. Paret blir viet under grenene fra deres personlige, trær for å representere båndet mellom fødsel og ekteskap.

Den Bibelske undervisningen om trær

Bibelen henviser konstant til mennesker og likner dem med trær. Salme 1,3, Jeremia 17,8 og Salme 19,12 bare for å nevne noen. Slik det er med trærne, så er også det viktigste med menneskene frukten de bærer. Er de produktive, utvikler de talentene sine, er de en velsignelse for andre etc?

Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes. Salme 1,3

Who is your planter

Tu B`Shevat handler bare om frukt

Mens trær er viktige, så er den virkelige hensikten tmed trær å produsere frukt. Og slik, som tidligere beskrevet, feiringen handler faktisk ikke om trær, men om frukten de produserer. Det er frukt som er symbolet for Tu B`Shevat.

Jøder feirer Tu B`Shevat ved å spise frukt. Det er ulike meninger angående antallet frukt som skulle bli spist under ferien, fra sju til femten. Men den populære tanken er at det er basert på den frukten som Israel er best kjent for i dag, som også er frukten som er beskrevet i 5.Mosebok 8,8 – fiken, oliven, druer og granatepler, dadler (honning)

Fordi vi tror på Messias kan vi se betydningen av de Hebraiske Hellige Skriftenes (Gamle Testamente) sammenligninger mellom trær og mennesker, men også med åndens frukt: kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvkontroll.

(Tilpasset fra https://www.cufi.org.uk/spotlight/tu-bshevat-the-new-year-for-trees-and-its-biblical-teachings-for-christians/)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Opprinnelig, før ødeleggelsen av Tempelet var Tu Bi Shvat tiden da familier regnet ut tiendene fra avlingen sin for å gi løfter og gi til prestene-cohanim.

Vi inviterer deg til å regne ut og sende dine tiender og førstefrukter til www.kad-esh.org/no/gaver/

Vi ber at din høst av rettferdighet vil vokse 1000-fold i Yeshuas navn!

For å sende dine gaver:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Haifa- Elias` Ånd

Det er tid for å forstå betydningen av kampene som blir kjempet mot avgudsdyrkelse i vår tid. De «høye stedene» må bli revet ned! Lytt til dette lidenskapelige budskapet ved Apostel Dominiquae Bierman når hun forklarer hvordan Elias` Ånd proklamerer det sanne evangeliet: Torah`en er nå skrevet på våre hjerter, som er helt underlagt Ham, når vi beveger oss ifølge Hans kraftfulle Ånd og Sannhet i disse endens tider.

For å bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/