Who broke my heart

Hvem knuste hjertet mitt?


Who broke my heart
Torah lesing CHUKAT – Bamidbar (4. Mosebok) 19:1-22:1, Haftarah: Dommerne 11:1-33

Han leger dem som har et knust hjerte, og forbinder sårene deres. Salme 147:3

Shabbat shalom, kjære elskede!

Et knust hjerte kan få deg til å avslutte løpet som er lagt ut foran deg. Vi har alle opplevd et sønderknust hjerte på et eller annet tidspunkt. Symptomene er “å føle seg død på innsiden”, mangle lyst og motivasjon, håpløshet, ekstrem tretthet og fatigue, gråter lett, føler seg som om

“luften er gått ut av en”, deprimert og lignende. Men jeg har gode nyheter til deg: Yeshua er en hjertespesialist, og en av Hans viktigste tjenester er helbredelse av sønderknuste hjerter! Han definerte Sin tjeneste i synagogen i Nasaret da Han leste følgende ord fra profeten Jesaja,

YHVH Guds ånd er over meg, for YHVH har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, Jesaja 61:1

Yeshua ble sendt av Abba Shebashamayim (Far i himmelen) som en apostel til hjerter, en spesialist lege for hjerter, og det er gode nyheter! Vanlige leger, psykologer og psykiatere kan ikke helbrede knuste hjerter, så mye de enn ville forsøke. Ingen medisiner oppfunnet av menneskeheten kan helbrede et knust hjerte. Det kan bedøve smerten og til og med berolige symptomene, men hjertet forblir knust inntil en mye kraftigere og mer effektiv medisin kan bli funnet. Den “medisinen” er i Yeshuas hånd, Frelseren og hjertelegen.

Legg merke til at Ordet sier: “Adonais ånd er over meg, for Han har salvet meg”. Det finnes med andre ord en salvelse for helbredelse av sønderknuste hjerter. Salven ble laget av olje og spesielle krydder, og den sammenlignes med den Hellige Ånd: det er overnaturlig medisinering. Faktisk blir denne overnaturlige medisinen forløst ved salvelsen (olje og balsam) av Hans Hellige Ånd mens jeg skriver, og du leser dette brevet. Åpne ditt sønderknuste hjerte for å motta denne helbredelsen ved tro!

Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. Markus 11:24

Helbredelsen av et sønderknust hjerte er forbundet med tilgivelse – både å gi og motta tilgivelse. Det er derfor vi ser i Markus 11:24 at det å motta bønnesvar (i dette tilfellet er det helbredelsen av sønderknuste hjerter) etterfølges av en befaling om å tilgi.

Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Merke 11:25

Who broke my heart

De fleste ganger blir våre hjerter knust på grunn av en eller to av følgende grunner:

 1. Noen syndet mot deg
 2. Du syndet mot noen (Gud eller menneske)

De fleste ganger har hjertets sønderknuselse en blanding av begge komponenter, og derfor er det nødvendig å både gi og motta tilgivelse. Når vårt hjerte virkelig er knust, vil vi behøve Salvelsen fra den Levende Gud for at Hans kjærlighet til oss skal bli åpenbart. Mesteparten av tiden er fienden opptatt med å overbevise oss om at det var Yah (Gud) som knuste hjertene våre – så vi blir sinte og skuffet over Ham. Selv om Han kan tillate deg å gå gjennom sønderknuselse for en tid til ditt eget beste og for Kongedømmets formål, må du ikke miste av syne det faktum at Han kom for å forbinde sønderknuste hjerter, ikke for å knuse dem. Men vi har en voldsom fiende som benytter enhver anledning han får til å stjele, drepe og ødelegge.

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Johannes 10:10

Yah (Gud) kan imidlertid tillate at satan slår oss en stund slik at vi lærer å stole på Ham hele veien. Noen ganger tillater Han at noen kjemper plager oss, for å styrke oss. De gjør det ikke “rettferdig”, men gir oss heller slag der det gjør mest vondt. Hvis vi lærer å overvinne dem, vil vi til slutt bli sterkere og vil være i stand til å gjøre mye mer for Hans Rike.

Dette er de folkeslagene som YHVH lot være igjen. – Han ville bruke dem til å sette Israel på prøve, de av Israel som ikke hadde vært med på alle krigene om Kanaan. Dette gjorde han for at de kommende slektene av israelitter skulle lære å føre krig, men bare de som ikke hadde vært med før. Dommere 3:1, 2

Når vårt hjerte blir knust av noen “kjemper”, kan vi føle at Herren gjorde det, og på en måte tillot Han det. Han etterlot disse gigantiske testene i vårt liv for å lære oss å kjempe troens kamp. Noen ganger er den eneste kampen å tro på Hans godhet når hjertet ditt blør, å velge å stole på Hans løfter når alt virker tapt, og å fortsette å gå, selv om alt i deg sier gi opp! På kjøleskapsdøren min har jeg en magnet som siterer Winston Churchills berømte sitat:

Aldri, aldri, aldri gi opp!

Who broke my heart

Et sønderknust hjerte kan forårsake en invalid/syk ånd

På hebraisk fører et sønderknust hjerte til at vår Ånd blir invalid/syk. På hebraisk er denne “sønderknuste ånden” Ruach Nechea som betyr en handikappet ånd, som om den sitter i en rullestol.

Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig, sorg i hjertet gjør motløs. (eng: når hjertet er trist, er ånden knust). Ordspråkene 15:13

Når vår ånd er handikappet, er vi ikke i stand til å “ta oss sammen” eller å stå midt i kampen; dermed blir vi et lett bytte for fienden som banker oss opp mer og mer. Det er grunnen til at problemer ser ut til å komme som et regnskyll. Det føles som om du er i en boksekamp, og etter å ha fått knock-out slaget, fortsetter motstanderen bare å slå på dine ødelagte ribben, kjeve eller ditt knuste hjerte. Når det skjer, kan din ånd bryte sammen, og du vil være “bra for ingenting” en stund. Men, vær ved godt mot – Noen har ikke glemt deg!

Offer for Elohim er en sønderbrutt ånd. Elohim, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte.
Salme 51:17

Når du ligger blødende i “boksearenaen” for din tro, akkurat når du tror at du ikke kan gjøre noe, og det er tid for deg til å avslutte din tid på denne jorden, sier Elohim-Gud til deg:

“Gi meg dine ødelagte biter, gi meg ditt sønderknuste hjerte og ånd: Jeg kan sette deg sammen og bruke deg!”

Husk at Han er spesialisten; hjertespesialisten. Så, i stedet for å vende deg mot Ham, vend deg til Ham og gi Ham dine ødelagte deler. Reparasjonen kan ta en stund, så bare vent på Ham, og Han vil helbrede ditt umulige ødelagte hjerte – selv om det er knust i en millioner biter. Han vil få din ånd til å sveve høyere enn før!

Men de som venter på YHVH, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Jesaja 40:31

Et sønderknust hjerte fører til en sønderknust ånd, og en sønderknust ånd til skjøre bein.

Nesten hver gang jeg betjener noen som kjemper mot et vedvarende helseproblem, er spørsmålene mine:

 1. Når startet denne sykdommen?
 2. Hva skjedde da i livet ditt?

Svarene kan variere, men nesten hver gang startet sykdommen ved tidspunktet for noen forferdelige, hjerteskjærende omstendigheter, en stor tragedie eller traume. Guds ord forteller oss tydelig at tilstanden til vårt hjerte påvirker tilstanden til våre bein, og benmargen er setet for immunforsvaret vårt som hjelper oss å bekjempe sykdom.

Glede i hjertet gir god helse, mismot tærer på kroppen. (Eng: Et gledelig hjerte er god medisin, men en ødelagt ånd tørker opp beinene.) Ordspråkene 17:22

Når beinene tørker opp, påvirker det de hvite cellene i beinmargen som bekjemper sykdom. Det kan også føre til at beinene våre blir sprø og knekker lett. Dette er årsaken til en sykdom som kalles osteoporose som forårsaker at kalsium tømmes fra beinene. Beinene støtter hele kroppen vår. Så, hvis vår kropps-støtte og immunforsvaret påvirkes, kan vi være syke av ulike sykdommer – og alt dette som følge av et uhelbredet, knust hjerte. Derfor er det så viktig å vende seg til hjertespesialisten Yeshua og vente på at Han forbinder vårt hjerte. Det kan ta tid , eller det

kan skje øyeblikkelig; Likevel vil Han ikke avvise din bønn om helbredelse av ditt sønderknuste hjerte, slik at du kan ha en sterk ånd til å tjene Ham alle dine livs dager.

Når du venter på Ham, ikke glem å ta den mest effektive medisinen for sjel og ben som noen gang har blitt skapt,

Vennlige ord er dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen. (eng: helbredelse til beinene). Ordspråkene 16:24

Hans Løftesord er de mest behagelige ordene i universet! Mens du venter på Ham, fortsett å meditere, påminn deg selv, be og proklamer ordene som Han har lovet deg. Disse hyggelige ordene vil helbrede hjertet ditt og gjenopprette din ånd og også påvirke dine ben. Du “føler kanskje ikke for det”, men bare gjør det i tro, og du vil se de mirakuløse resultatene.

For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg,
men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til
. Jesaja 55:10, 11

Who broke my heart

Frykten for YHVH (Gud) er den beste medisin

Guds Ord ber oss om å nøye våke over vårt hjerte med flid, fordi alle livets strømmen kommer derfra. Når vi lider under et sønderknust hjerte, kan vi ha en tendens til å gjøre opprør mot Gud siden “Han tillot det i utgangspunktet”. Vi kan bli så skuffet at vi kan føle oss fristet til å forlate vår tro, vårt livs kall, og vi kanskje til og med ønsker å ta vårt eget liv. Vi kan rettferdiggjøre våre følelser på grunn av vår enorme smerte. Hør Yahs ord som advarer oss om å være ydmyke for å bli helbredet.

Vær ikke vis i egne øyne, frykt YHVH og vend deg bort fra det onde! Det blir til helse for kroppen, en styrkedrikk for marg og bein. Ordspråkene 3:7, 8

Han lovte at selv om de rettferdiges prøvelser er mange, har Han en løsning for dem alle. Så lenge vi stoler på Ham, frykter Ham og fortsetter å adlyde Ham i tro etter beste evne, vil helbredelsen komme raskt. Han er nærmere deg enn noensinne!

YHVH er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd.
Mange ulykker (eng: lidelser) rammer den rettferdige, men YHVH frir ham ut av dem alle. Han bevarer hvert bein i hans kropp, ikke ett av dem skal brytes.
Salme 34:19-21

Denne testen du for nåværendey lider under vil gjøre deg sterkere på slutten. Et hjerte reparert av Mesteren er faktisk et tryggere og sterkere hjerte – og det vil også dine bein og generelle helse være.

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Elohim-Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. (eng: Og vi vet at Elohim-Gud får alle ting til å virke sammen til det gode for dem som elsker Elohim-Gud, til dem som kalles i henhold til hans hensikt). Romerne 8:28

Dine israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Følg oss i Sosiale Media

Se den siste undervisningen: The First Tourists Del 2

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Guden av andre sjanse profetisk tur til Israel

  Feirer Israels 75 års jubileum og Rabbi Baruchs 77-årsdag

  2-12 mai, 2023

  Med apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “skal holde den i den andre måneden, på den fjortende dagen. Med usyret brød og bitre urter skal de spise påskelammet. 4.Mosebok 9:11

  Kom å feire den andre påske når du er på tur i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Land med ditt nærvær og dine bønner. Vi vil gjøre en full påske seder sammen.

  ***Ingen grønne pass, og Covid-tester er heller ikke nødvendig for turen.

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon

  GRM Banner

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch og treamet besøker fengselene, vender de alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →