Israeli flag

Hvem stoler du på?


Israeli flag
Torah lesing VAYAK’HEL / PEKUDEI – Shemot (2. Mosebok) 35,1-40,38

Bibelsk nyttår Abib 5781 / mars 2021

En sang ved festreisene.
De som setter sin lit til YHVH, er som Sion-fjellet; det skal aldri rokkes, men stå til evig tid. Fjell omgir Jerusalem, YHVH omgir sitt folk fra nå og til evig tid. Urettferdig kongsstav skal ikke hvile over landet de rettferdige arvet, for da kunne den rettferdige løfte hånden til urett.
Salme 125,1-3

Shabbat shalom du høyt elskede, og et velsignet nyttår til deg!

Hva? Nyttår i mars? Ja, og ja! Dette er det sanne bibelske nyttåret som ble etablert ved tiden for utgangen fra Egypt da den hellige høytids-kalenderen ble gitt til Israels folk. Når måneden Abib (betyr VÅR), som også er måneden Nissan (babylonsk navn) starter, begynner også det nye året.

YHVH sa til Moses og Aron i Egypt: Denne måneden skal være nyttårsmåneden deres (eng: markere begynnelsen av månedene for dere). Den skal være den første måneden i året. 2. Mosebok 12: 1-2

Vårrengjøring starter nå!

Den 14. i denne måneden Abib er Pesach (påsken), når vi blir befalt å spise usyret brød eller Matsa. Vårrengjøring fra all surdeig/gjær starter nå på Abib 1 (faller på den 14. mars i år). Vi begynner å endre oss fra å kjøpe eller bake brød til å forberede oss på Matsa (usyret brød). Det er ikke bare fysisk surdeig/gjær som blir renset bort, men også følelsesmessig og åndelig surdeig. Surdeig sammenlignes med SYND, bedrag og falsk undervisning. Dette gjelder spesielt religiøs undervisning som ikke er Rikets lære, og som derfor ikke er i stand til å frigjøre deg fra synd, demoner og sykdom.

Da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød.
Yeshua sa til dem: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen (hametz) til fariseerne og saddukeerne.» Hvordan kan dere tro at det var brød jeg snakket om? Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig (hametz).» Da forsto de at det ikke var surdeig (hametz) i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes og saddukeernes lære
. Matteus 16: 5, 6, 11, 12

Vi er i en tid der mange røster og budskap konkurrerer om ørene dine. Min bønn er at du skal rense sinnet og tankene dine fra all åndelig og følelsesmessig surdeig, slik at du bare kan høre én stemme. Stemmen til Yeshua!

Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Johannes 10,27 TLV

Archbishop sowing

Ny såing og tredobbelt innhøsting!

Dette er også tiden for en ny såing for en ny høst. Det er på tide å så åkrene våre med det beste av frø siden de kalde månedene er over. På samme måte er det også tiden for å GI og så vår økonomi inn i et godt åndelig jordsmonn, fordi den som sår rikelig, vil høste rikelig. Spesielt på dette året ønsker vi å ha en god avling fordi Shmita-året begynner på basunhøytiden, også kalt Rosh Hashana (nyttår), som begynner på kvelden den 6. september i år. Yah lovte å velsigne Sitt folk med en TRIPPEL DEL før Shmita-året!

Tal til israelittene (Bnei-Yisrael) og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, skal landet holde sabbat for YHVH.
Det kan hende at dere spør: «Hva skal vi spise det sjuende året når vi ikke sår og ikke samler inn grøde?» Men jeg vil sende min velsignelse over dere det sjette året, så landet gir grøde for tre år.
3. Mosebok 25: 2, 20,21

Shmita-året er det syvende året i en syvårs-syklus, og det er sabbatsåret, året for HVILE for Landet. Rosh Hashana (basunhøytiden) på høsten er nyttår for alle sivile forhold knyttet til Torah, inkludert eiendom og økonomi. Mens det bibelske nyttåret om våren (måneden Abib) er nyttåret for landbrukets hellige høytidskalender. Det er en tid av fornyelse for Hans TILBEDERE! Vi kan forvente å bli forelsket i Messias på en ny, frisk måte når vi tilber i bønn, givertjeneste, lovprisning og feirer Ham til tross for de vanskelige omstendighetene som er i verden nå.

Du kroner året med dine gode gaver, dine spor flyter over av rikdom. Salme 65,12

Det bibelske nyttåret om våren bestemmes av når bygget begynner å spire, og deretter bringes førstegrøden av bygghøsten til presten under pesach (påske).

Det beste (eng: første) av all førstegrøde og alle offergaver dere gir, skal prestene (kohanim) ha. Det første av brøddeigen skal dere gi til presten (kohen). Da skal det hvile velsignelse over ditt hus. Esekiel 44,30 TLV

Grapes

Han er vår forsørger!

Vi lever i en tid da de fleste innbyggere i verden er redde for fremtiden, for en lavkonjunktur, for et aksjemarkedskrasj og et generelt kollaps av økonomien etter et år med kovid-nedleggelser og lignende. Mange har skyndet seg for å motta en u-testet “vaksine” for å kunne gjenåpne økonomien. Men i stedet for å løpe for å sette et stoff som du ikke helt vet hva er, i kroppen din som er Den hellige ånds tempel, foreslår jeg at du stoler på Yah (Gud). Han er vår hyrde, og vi kommer ikke til å mangle noe. Han sa at vår økonomi ikke er avhengig av verdenssystemet, men snarere av vår trofasthet mot Ham, kombinert med økonomisk såing og høsting.

Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse (eng: rikelig), skal høste med velsignelse (eng: rikelig). Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.

Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. 2.Korinter 9,6-8 TL

Isak sådde under et år av hungersnød, som en utstøtt og flyktning i filistrenes land. Alt var imot ham, men han sådde uansett. Han stolte på at Elohim skulle velsigne ham, og han høstet hundre fold!

Isak sådde korn der i landet, og det året fikk han hundre ganger det han hadde sådd. YHVH velsignet ham
så han ble rik. Han ble mer og mer velstående, og til slutt var han svært rik.
1.Mosebok 26,12,13

De som lærer å stole på Israels Gud, vår Abba-Far, vil være i stand til å ri på bølgen av ugunstige omstendigheter og vil oppleve mirakel-forsyning som aldri før!

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matteus 6,33

Et lykkelig og velsignet bibelsk nyttår til alle de som velger å stole på YHVH over denne verdens system, over vaksiner og over de konstante løgnene som kommer fra vanlige medier (mainstream media)! Husk alltid at Han er en trofast hyrde for Sine egne, med stor omsorg.

En salme av David. YHVH er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Salme 23

Dine israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke tie. Jesaja 62: 1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Hjelp oss å støtte arbeidet vårt med dine tiender og ofre!

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se forrige ukes undervisning:

Discerning the Times
https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/270628077958549/

GRM prison

Støtt vårt fengsels-arbeid!

Vi har åpnet et fengsels arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskolegruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ledet til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Foreløpig utvikler vi GRM på en plattform som vil gjøre den tilgjengelig, slik at alle fangene i det amerikanske fengselssystemet kan studere den på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet og introdusere Yeshua, den jødiske Messias for fengselssystemet over hele USA!

Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentar-feltet: “Fengsels-arbeidet”

Doner online →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til Kirkens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien til det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser denne utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yahs (Guds) folk. ~ Erkebiskop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten til vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig skissert i denne gjennombrudds-boken. Den vil åpne øyne og svare på mange spørsmål, og gjenopprette vårt sanne trosfundament gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Lær om troens jødiske røtter.

Du trenger aldri å ta en ny bibelskole igjen. GRM Bibelskole er en vaskemaskin som vil lede deg til sannheten fra det 1. århundre, noe som vil føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiene → www.grmbibleschool.com

Bli med på vår 2021 Sukkot tur til Israel!

Reserver plassen din på vår 2021 tur, tema er sabbatsåret. Det syvende året er kjent som sabbatsåret, eller “Shmita.” Sabbatsåret er et år av hvile, tilgivelse og refleksjon.

Lær mer →

Gjør nasjoner til sauenasjoner.

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Støtt vår drift av ambassaden til de Forente Nasjoner for Israel på Jerusalem høyder med $ 100 i måneden. Trykk på knappen nedenfor eller send oss ​​en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

Hold deg oppdatert på aktuelle prosjekter og sanntids-oppdateringer fra tjenesten ved å klikke på knappen nedenfor for å følge oss på Facebook!

Følg oss →