Israel tour participants

Hvordan be Ordet


Israel tour participants
Torah Del NASSO – Bamidbar (4. Mosebok) 4:21-7:89 Haftarah: Dommerne 13:2-25

Lærdommer fra Israels land

Av pastor Mollie George

Apostel Dominiquae har sagt at hvis vi ikke har Ordet i oss, hvordan kan vi da be? YHVH lover oss Sin velsignelse i Sitt ord. Når Han ser på oss, må Han se Sitt ord i oss. Han lover å bevare oss når vi har Hans ord i oss. Dette betyr at vi må lese Ordet. Når YHVH kommer og ser Ordet i oss, beskytter Han Sitt ord i oss.

YHVHs ord er rene ord, sølv som er lutret i smelteovnen, sju ganger renset. Du, YHVH, vil bevare dem, beskytte dem for alltid mot denne slekten. Salme 12:6-7

Guds ord er veldig kraftfullt. Som pastor faster og ber også jeg Ordet. For eksempel, hvis jeg ber for Israel i tre dager, velger jeg et bestemt skriftsted å stå på, som Jesaja 54:17,

Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven YHVHs tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier YHVH. Jesaja 54:17 STB

Det er Ordet som beskytter Israel fra øst til vest, nord og sør, fordi Ordet er Ånd, og det beveger seg uansett hvor det er sendt til. Jeg kjenner kanskje ikke Israel, men Ordet gjør det. Så når jeg forløser Ordet under fasten, reiser det i luft, land og sjø, og går under jorden og tar Israel i besittelse.

Group of people praying

Les ordet høyt daglig

“Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg.” Josva 1:8

Velg minst fem vers i et kapittel daglig og les ordet høyt. Som pastor leser jeg ordet høyt og ikke stille. Når vi leser ordet høyt, lar vi Guds røst gi gjenlyd over oss igjen.

Inviter Den Hellige Ånd

Inviter Den Hellige Ånd basert på Romerne 8:26 og fortell Den Hellige Ånd at du ikke vet hvordan du skal be, og be Ham om å komme for å be for deg.

“På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Romerne 8:26

Dette er viktig fordi Guds ord sier at bare Den Hellige Ånd kjenner Guds sinn.

“Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud.” 1. Korinterbrev 2:11

Bare Den Hellige Ånd kjenner Faderens vilje. Så hver bønn vi ber må være i henhold til Faderens vilje. Glem heller ikke å be Den Hellige Ånd om å forløse mangfoldet av tungemål over deg.

og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. 1. Kor 12:10

Du kan be: “Forløs over meg mangfoldet av tungemål – messianske tungemål, profetiske tungemål, krigførings tungemål og så videre.”

Golan heights

Høye steder for krigføring og avgudsdyrkelse

På vår Israel-tur, blant andre strategiske steder, besøkte vi Golanhøydene. Det er et sted for militær krigføring. Vi ønsker den samme salvelsen som Israel har for militær krigføring for å påvirke våre nasjoner. Vi må vite at YHVH bruker kroppene våre som en katalysator for å motta denne salvelsen fra hvert sted, noe som er veldig viktig.

For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Messias. 2. Kor 10:3-5

Apostel Dominiquae tok oss også med til Karmelfjellet (Elias’ fjell). Jeg bare satt der og mottok Elias` salvelse. Og vet du hvordan du kan motta salvelsen på steder som dette? Å motta salvelsen gjøres ikke gjennom ditt sinn, men ved å tale det ut høyt og si: “Jeg mottar den i Yeshuas navn.” Og Satan, som står ved siden av deg, beveger seg bort og viker fordi du mottar salvelsen med høy røst for din nasjon. For å motta salvelsen må munnen tale det ut.

Høye steder som Golan-høydene var også steder for tilbedelse og ofringer til Baal. Når vi går opp til disse stedene, går vi for å bryte ned disse alterne og festningsverkene, og erklærer Ordets kraft i:

“Se, jeg setter deg i dag over folk og riker til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og knuse, til å bygge og plante.” Jeremia 1:10

Slik kan vi be inn i dette skriftstedet: “Far, jeg tar sverdet i Jeremia 1:10, og jeg planter det i dette landet. Og jeg rykker opp, rykker opp, rykker opp med roten, og jeg river ned, river ned, river ned». Og så, når du rykker opp med roten, taler du dette Guds ord eller planter et annet Guds ord i jorden. Når du rykker opp, så planter du Ordet:

Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven YHVHs tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier YHVH. Jesaja 54:17

Da svarte han: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene. Sakarja 4:6

Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at YHVH over hærskarene har sendt meg til deg. YHVH skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for YHVH, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig. Sakarja 2:15-17

Temple of Pan

Et annet høyt sted vi besøkte under denne turen er Banias, der restene av et alter for Pan-guden er. Dette ligger ved foten av Hermon-fjellet. Hermonfjellet er et annet sted hvor Josva seiret (Josva 11:16-23). Da vi dro dit, påkalte vi Ånden som virket på Josva i vårt liv. Når vi drar til forskjellige steder i Israel, trenger vi å rope ut og motta salvelsen av dette stedet over våre liv!

Før vi for eksempel drar til Hermonfjellet, kan vi be i henhold til Salme 133:3,

Det er som dugg fra Hermon når den faller på Sions fjell. For der gir YHVH velsignelse, liv til evig tid. Salmene 133:3

“Far, når jeg går opp til Hermonfjellet, ønsker jeg velsignelse og liv for alltid. Ingen død! Intet helvete vil ta mitt liv fordi jeg skal opp til Hermonfjellet, og velsignelsene er for evig mine.” Tal det ut! Amen!

Vi er nødt til å handle! Messiansk Apostolisk Profetisk bevegelse er en bevegelse av “HANDLING”. Å trå til krever handling. Det er ikke for de late.

Woman declating the God's Word

Ord proklamasjon

Ord proklamasjon er et kraftverk. Når du ber og proklamerer ordet, kan ikke fienden komme nært til deg. Og når du ikke erklærer ORDET og bare taler engelsk eller språket ditt, kommer Den Hellige Ånd og legger tanker inn i deg. Men når du taler Ordet, proklamerer du det levende Ordet fordi Ordet er levende. Det er det levende ordet. Djevelen vil forsvinne fordi han ikke tåler Ordet.

“slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.” Jesaja 55:11

Husk! Hans løfter er der for å bevare deg og meg. Så når Han ser sitt ord i deg, beskytter Han sitt ord i deg.

Group of people praying

Mine praktiske eksempler på å be Ordet

Ofte, når jeg heller vann i glasset, leser jeg et skriftsted. Jeg taler Ordet ut i vannet og drikker det. Dette kalles en «profetisk handling».

Under Covid-19-pandemien, da jeg brøt brød eller tok nattverd, tok jeg det med utenfor huset mitt og talte til landet. Jeg ba: “Å Land, “Å Land, jeg ber angående dette viruset som kommer inn i landet Papua New Guinea gjennom regjeringen. Nå besitter jeg inngangsporten til Papua Ny-Guinea, og jeg taler til deg, Covid-19, at du kommer illegalt inn i landet mitt. Og jeg er vekteren, og jeg taler til deg.” Så tok jeg vinen eller druejuicen og helte den på bakken, og jeg tok brødet, brøt det i smuler, strødde det på bakken, og så talte jeg igjen til landet: “Å, land, la oss bryte brød sammen.” Dette er profetiske handlinger vi kan gjøre.

“Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.” 2. Krønikebok 7:14

Apostel Dominiquae har allerede lært oss å be. La oss etterligne henne ved å be og proklamere Ordet profetisk.

Når vi går i forbønn for Apostel Dominiquae og Rabbi Baruch, må vi huske dette prinsippet. Mine ungdommer i Papua Ny-Guinea elsker apostel og rabbi og ber oppriktig for dem. Og når de ber, erklærer og proklamerer de Ordet.

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Her er noen skriftsteder du kan proklamere over dem (og du kan lage deg mange flere!):

“Apostel og rabbi som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. De gjør akkurat det de har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. Og Gud elsker dem de er glade givere. Og Gud makter å gi dem all sin gave i rikt mål, så de alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning;” 2 Korinterbrev 9:6-8

Med visdom bygger Apostel huset, og med innsikt blir det reist. Med kunnskap fyller hun rommene med kostbare, vakre skatter. En Apostel som er vis, har styrke, den som har kunnskap, er full av kraft. Med kloke råd fører hun krig, når mange gir råd, vinner hun seier. Ordspråkene 24:3-6

Halleluja! Salig er Apostel Dominiquae og Rabbi Baruch som frykter YHVH og har glede i hans bud. Deres ætt blir mektig i landet, deres rettskafne slekt blir velsignet. Det er velstand og rikdom i deres hus, deres rettferd skal alltid bestå. Salme 112:1-3

Det er slik vi kan be Skriftstedene over våre ledere. Ikke be hva som helst – be Skriften! Tal Ordet!

Og hver gang jeg proklamerer Ordet over Apostel Dominiquae Biermans liv, ber jeg: “Far, jeg sitter under hennes kappe. Og hvert ord jeg proklamerer over henne; jeg mottar det, jeg mottar det.” Hemmeligheten ved å gjøre dette er at når du ber for en person på dette nivået, sår du inn i rangen til en Apostel og du høster inn i det nivået også.

Så tok han opp Elias kappe, som var falt av ham. Han gikk tilbake og stilte seg ved bredden av Jordan. Der tok han kappen som var falt av Elia, slo på vannet og sa: «Hvor er Herren, Elias Gud?» Også da Elisja slo på vannet, delte det seg, og han gikk over. Profetdisiplene fra Jeriko som sto midt imot ham, så dette og sa: «Elias ånd hviler over Elisja.» Og de kom imot ham og kastet seg til jorden for ham. Kongebok 2:13-15

City of David - writing on the wall

Bønn for Jerusalem

Dette er et eksempel på hvordan jeg ber for Jerusalem: “Å, Jerusalem, jeg taler til deg akkurat nå. Spre ut kappen din i mange farger. Dans! Vift med flaggene dine og dans slik at nasjonene rundt deg kan se og vite at din Elohim Gud er den eneste sanne Gud. ”

Så tok Arons søster Mirjam, som var profet, en tromme i hånden, og alle kvinnene fulgte etter henne, slo på tromme og danset. Mirjam sang i vekselsang med dem: «Syng for Herren, for han er høyt opphøyd, hest og rytter kastet han i havet!» Andre Mosebok 15:20-21

Så tal Guds ord! Ikke bare be stille! Ord proklamasjoner er en av de tingene som Apostel Dominiquea Bierman vil at vi skal proklamere.

Mount of Beatitudes

Reisen til Saligprisnings fjellet

Under vår Pesach Sheni-tur, da vi beveget oss ut til Saligprisningenes fjell, forberedte og leste jeg Matteus kapittel 5. Den Hellige Ånd sa til meg i Matt 5,8: «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Han sa: “Mange mennesker, spesielt pastorene, bønnekrigerne og forbedere, er ikke rene i sine hjerter. Han sa at de måtte komme inn i et sted av renhet og ydmykhet! Fordi den eneste veien opp er ned!»

Jeg tror at Yeshua talte på Saligprisningens fjell fordi folk levde urettferdig. Deres livsstil var ikke riktig, og Yeshua kom og utfordret dem. Og i dag utfordrer Yeshua oss. Vi har vakre mennesker hjemme i våre nasjoner og i våre regjeringer. Vi må fortsette å gå i forbønn for dem slik at de kan komme inn i et sted av renhet. Jeg tror at i denne endetiden vil det bli en vekkelse av renhet!

Jerusalem

Før du drar opp til Jerusalem

Vi oppfordrer deg sterkt til å ta Israel-turen med Apostel Dominiquae! I Landet vil du være i stand til å motta en overføring av salvelsen når du studerer Skriftene og lærer å anvende dem. Før vi drar på tur er det viktig å forberede oss på riktig måte, slik at vi kan ta imot og ta med oss hjem det vi lærer. Vi må være seriøse. Apostel har gitt sin tid og krefter for å veilede og lære oss, nasjonene. La oss ikke få henne til å korrigere oss for de tingene hun allerede har korrigert oss for før. Nøklene til forberedelse er bønn, ydmykhet og faste.

Før du reiser til Israel og drar opp til Jerusalem, fast! Be Den Hellige Ånd om å åpenbare alle områder du trenger å håndtere før du reiser til Israel. Vi må ta det på alvor når vi kommer til Jerusalem for å sitte under kappen til Apostel Dominiquea Bierman. Før Pesach Sheni-turen fortalte jeg PNG-teamet mitt: “Det vil være en feil hvis vi kommer hjem uten salvelsen, fordi vi drar opp til landet for å motta. Husk, livsstilen til Moses var alltid at han gikk opp på fjellet for å motta – for å motta de ti bud, TORAH, instruksjonene. Og hvis du har lest historien om Moses, så vet du at han aldri klaget. Å komme til Israel er ikke et sted for å klage, men det er å komme opp for å motta evige velsignelser og deretter gå tilbake til vår nasjon for å gi dem videre! Vi har virkelig mottatt, og dermed gir vi!

Group of women by the water

Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til YHVHs fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra Sion, YHVHs ord fra Jerusalem.» Mika 4:2

For Apostel Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman,

Pastor Mollie George,

Delegat for de Forente Nasjoner for Israel for Papua Ny-Guinea

“For Sions skyld tier jeg ikke” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Hva er en sauenasjon, og hvordan bli en?

Bestill boken Sauenasjoner!

Bestill nå →

Sheep Nations book cover

Send dine tiender og offer

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Return & Replant the Land

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman og abonner på Dominiquae Bierman TV YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →