How is Your Love Life Doing

Hvordan går det med kjærlighetslivet ditt?


How is Your Love Life Doing
Torah lesing NASSO – Bamidbar (4.Mosebok) 4:21-7:89 Haftarah: Dommerne 13:2-25

“Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet. Joh. åp. 2:4

Shabbat shalom, kjære elskede!

Det er ikke noe emne som er viktigere og mer komplekst enn temaet KJÆRLIGHET. Tross alt, hvordan vet vi om vi “elsker nok” eller ikke? Er det noen gang “nok” i kjærlighet? Dessuten, hvordan vet vi at vi har handlet i kjærlighet? Er kjærlighet en følelse, en tanke, en handling eller alt dette? Er kjærligheten myk eller er den hard? Er den enkelt eller er den tøff? Er den stille eller høylytt? Hvisker den, eller roper den? Forårsaker den trøst, eller forårsaker den smerte?

Noen mennesker har en tendens til å være veldig dogmatiske om “kjærlighet”, og de har satt den inn i en fin, håndterbar boks. Men kjærlighet trosser alle dogmer og alle menneskelige ordninger. Gud er kjærlighet, og hvem kan forstå Gud? Det kan jeg absolutt ikke. Når jeg tror at jeg allerede kjenner Ham og hvordan Han handler, så overrasker Han meg igjen!

For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier YHVH. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. Jesaja 55:8, 9

Så, når vi har fastslått det faktum at vi umulig kan “finne ut av kjærligheten.” La oss se på noen av tingene som Ordet har å fortelle oss om kjærlighet:

 • Den gir sitt beste til andre – Johannes 3:16
 • Den utfrir oss fra all frykt – 1 Johannes 4:18
 • Den er den kraften som ikke kan overvinnes i oss – Efeserne 3:17-19
 • Den tilgir det utilgivelige – Lukas 23:34
 • Den gir oss stillhet – Salmenes 131
 • Den refser oss og disiplinerer oss – Hebreerne 12:4-17
 • Den sårer oss – Hosea 6:1
 • Den helbreder oss – Hosea 6:1

Å gi kjærlighet

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3:16

Så når vi vandrer i kjærlighet, vil vi gi vårt beste til Gud først og deretter til andre. Gjør vi det? For eksempel, gir vi Elohim-Gud all vår substans (alt vi har) hvis Han krever det? Kan Han til enhver tid fortelle oss at vi skal gi bort noe av vårt, for eksempel huset vårt eller bilen vår, et dyrebart smykke eller alle sparepengene våre. Hva med arven vår? Hva med familien vår? Han ga Sin Sønn, Hans eneste familiemedlem – det samme gjorde Abraham! Hvis vi svarer JA på det intrikate spørsmålet ovenfor, gir vi med et godt og lykkelig hjerte? Gir vi med glede det beste av det vi har til dem som lærer oss Ordet for å hedre dem?

Den som får opplæring i Ordet, skal dele alt godt med sin lærer. Galaterne 6:6

Og når vi forkynner og underviser, gjør vi det av hele vårt hjerte av hensyn til andre – eller har vi en falsk motivasjon som kontroll, makt eller til og med penger? Elsker vi våre jordiske eiendeler mer enn vi elsker Yah (Gud) eller mennesker?

How is Your Love Life Doing

Fryktløs kjærlighet

I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. 1 Johannes 4:18a

Hvordan lever vi livene våre? Avstår vi fra å gjøre det som er riktig av frykt for å gjøre feil, bli forfulgt eller misforstått? Avstår vi fra å virkelig elske av frykt for avvisning? Forsøker vi aldri noe ekstraordinært av frykt for å mislykkes? Gir vi bare litt, av frykt for fattigdom? Adlyder vi ikke Guds instruksjoner av frykt for vår egen tilkortkommenhet eller frykt for det ukjente… Hva er det som virkelig styrer livene våre? Kjærlighet eller frykt?

Kraftfull kjærlighet

Må Messias ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Messias` kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde!
Efeserne 3:17-19

Har vi kraft, eller er vi kraftløse i en verden av mørke. Har vi makt til å forandre verden – å bringe lys og håp der det er mørke, bedrag, desperasjon? Kan vi helbrede de syke, kaste ut demoner og vekke opp de døde? Kan vi trøste den som sørger? Hvis vi kan, så er vi forankret i kjærlighet, og hvis vi ikke gjør det, så kanskje vi er kjærlighetsløse? Eller vi elsker oss selv og vår “komfortsone” mer?

Tilgivende kjærlighet

Yeshua sa: “Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.” Lukas 23:34

Da Messias ble spikret til korset av hensynsløse romere, i uutholdelig smerte og sjelekvaler, avvist av sitt eget folk, fant Han det i Seg Selv å tenke på dem! De fortjente all Hans Faders vrede , men kjærlighet er større enn dom.

For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen. Yaakov (Jakob) 2:13

Så når folk er stygge mot oss – når de fornærmer oss, avviser oss, misforstår oss og misbruker oss – hva er vår reaksjon? Er det “Far, tilgi dem” eller “Far, døm dem, drep dem, vis dem …”

Da Yeshua gikk ned til helvete etter henrettelsen, kunne ikke helvete og graven hold Ham nede, for kjærlighet og barmhjertighet seirer alltid! Haleluyah!

How is Your Love Life Doing

Stille og tillitsfull kjærlighet

Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, mine øyne er ikke stolte. Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle for meg. Nei, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik er min sjel i meg. Salme |131:1-2

Selv midt i de mest urettferdige og sørgende situasjonene kan vi ha fred og ro inne i oss hvis vi elsker. Det som forårsaker uroen inne i oss er stolthet. Når vi elsker, greier vi å ydmyke oss når vårt kjød ønsker å opphøye seg selv og gjengjelde. Sann kjærlighet stoler på Elohim like mye som en baby stoler på at melken som kommer ut av brystene til sin mor er god. Han vet helt sikkert hva Han gjør og hva som er riktig for oss til enhver tid. Kjærlighet og tillit går hånd i hånd og bringer stillhet selv midt i kaos.

Tøff kjærlighet

Min sønn, forakt det ikke når Herren irettesetter, mist ikke motet når han refser. For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av. Hebreerne 12:5b-6

Herrens irettesettelse og disiplin kan bringe fryktelig sorg, men hensikten er å lære oss å elske, å lære oss å vandre som Ham. Hvis vi nekter å bli opplært i kjærlighet, så forblir vi foreldreløse – og faktisk bastarder. Kjærlighetstrening kan være tøft, som en rekruttskole, men soldater av kjærlighet er de eneste soldatene som vår Abba leter etter.

Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndenes Far, så vi kan vinne livet? For fedrene viste oss til rette bare en kort tid og slik de selv syntes var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den. Hebreerne 12:9-11

Sårende kjærlighet

Når vi gjennomgår Hans disiplin, kan Han såre oss for vårt eget beste og for å “drepe kjødet”. Dette er den mest misforståtte siden av kjærlighet, og mange forsaker Riket på dette tidspunktet. Men det er denne sårende tiden som gir den søteste kjærlighetens frukt. Og den gode nyheten er at på slutten av prosessen helbreder Han oss også. Hold deg ydmyk gjennom såringen, og du vil oppleve en fantastisk helbredelse!

Kom, la oss vende om til YHVH! For han rev i stykker, men vil helbrede oss, han slo, men vil forbinde oss. Hosea 6:1

Når vi har gjennomgått fullheten av kjærlighets-behandlingen, kan vi oppleve et intimt fellesskap med Ham som ingen kan stjele. Hans nærvær er sterkere enn noensinne, og vi er edru ettersom vi vet at kjærlighet og ydmykhet går hånd i hånd – og at når vi er svake, da er vi sterke!

How is Your Love Life Doing

Helbredende kjærlighet

“Han gjør oss levende etter to dager, den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt. La oss lære å kjenne YHVH, la oss jage etter å kjenne ham! Sikkert som soloppgangen kommer han, han kommer til oss lik regnet, lik vårregnet som væter jorden.” Hosea 6:2–3

Sluttresultatet av Hans kjærlighets-behandling er at vi er tilbake til vår første kjærlighet når verken frykt, egoisme eller bitterhet hindret oss i å elske Ham over vårt eget liv, og på grunn av det elsker vi andre.

Ingen har noen gang sett Elohim-Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Elohim-Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 1 Johannes 4:12

Dine israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 40:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Giants in the Land Del 3

 • Shabbat Letter ads
  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Guden av andre sjanse profetisk tur til Israel

  Feirer Israels 75 års jubileum og Rabbi Baruchs 77-årsdag

  2-12 mai, 2023

  Med apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “skal holde den i den andre måneden, på den fjortende dagen. Med usyret brød og bitre urter skal de spise påskelammet. 4.Mosebok 9:11

  Kom å feire den andre påske når du er på tur i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Land med ditt nærvær og dine bønner. Vi vil gjøre en full påske seder sammen.

  ***Ingen grønne pass, og Covid-tester er heller ikke nødvendig for turen.

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon

  GRM Banner

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch og treamet besøker fengselene, vender de alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →