Non-Negotiables #1

Ikke forhandlingsbare, del 1 – Mitt Navn


Non-Negotiables #1
Torah lesning BEHA’ALOTCHA – Bamidbar (4. Mosebok) 8:1-12:15

Vær stille, alt kjød for YHVH’s (Adonai’s) ansikt, for Han har reist seg og kommer ut av sin hellige bolig. Sakarja 2:17

Shabbat shalom, dere elskede!

Da jeg forberedte meg for vår globale UNIFY direktesendte konferanse og søkte Ham for Hans ord for dette møtet, talte Ruach (Ånden) til meg: “Ikke-Forhandlingsbare”. Dette var et “rhema-ord” – et profetisk ord om Hans vilje for denne nye sesongen av Tredje Dags Oppvåkningen, som vil lede til Tredje Dags Vekkelsen som Han ba meg om å forløse fra Shavuot-dagen (Pinsedagen) den 31. mai 2020/5780.

Den Allmektige arbeider i stadier. Han sender Sitt lys av åpenbaring til å fordrive forførelser, myter og mørke, men hvis folk ikke hører begynner Han å advare, og til slutt sier Han; “det er nok, ingen flere kompromisser!” Profeter er menn eller kvinner som tillater YHVH å tale gjennom dem. Jeg betrakter meg selv som en “høyttaler” som helt enkelt kringkaster røsten, lyden eller musikken fra Kilden. Akkurat slik som en høyttaler i et PA-anlegg ikke har noen lyd selv så har ikke den sanne profetiske tjeneste noen egen lyd eller noe eget ord. Ordene fra en profet fra Yah (Gud) må ha sin opprinnelse fra Ham. Og akkurat som en høyttaler fra radio eller TV ikke kan velge musikken, talen eller lyden som blir formidlet gjennom den, skulle heller ikke en profet sensurere den Hellige Ånd.

Alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til Ham. Legg ikke noe til Hans ord, så Han ikke skal straffe deg, og du blir stående som en løgner. Salomos Ordspråk 30:5-6

Sanne profeter og profetiske kar må dø til selvet og til sine egne meninger for å formidle en annen og ikke seg selv. Jeg har gjort dette i de siste 30 årene av min tjeneste. Jeg har bestrebet meg på å tale, synge, be og formidle det jeg hører Ham si. Noen ganger liker ikke folk det jeg sier, og noen ganger elsker de det, men det betyr ingenting for meg om folk liker det eller ikke. Jeg er opptatt av å behage En og prøve å være så nøyaktig som mulig for å gjenfortelle det jeg hører fra Ham, og understreke det med mange skriftord og historisk forståelse. Noen ganger begynner jeg bare å skrive eller tale, og Hans ord flyter ut av meg. Han ga meg rhema-ordet “Ikke-Forhandlingsbare,” og fortsatte med å gi meg disse fem punktene:

  1. MITT NAVN
  2. MINE MOADIM (Høytider)
  3. MIN TORAH
  4. MITT ISRAEL
  5. MITT LAND

På disse fem ovenstående temaene aksepterer Han ingen forhandlinger og ingen flere kompromisser. Han er fast bestemt på å gjenopprette disse fullt ut, og Han vil ikke akseptere noen politisk korrekte argumenter rundt det. Tiden har nå runnet ut, og Han forventer at Hans folk etterkommer Hans guddommelige vilje. Dette har ingenting med dine følelser eller mine følelser å gjøre. Det har ingenting med vår bekvemmelighet å gjøre; men det har alt med Hans guddommelige vilje i å gjenopprette alle ting å gjøre. Han er forpliktet til sitt eget Ord.

Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og Han kan sende Messias, Han som på forhånd ble forkynt for dere. Han som Himmelen tar imot, inntil de tider kommer da alt skal gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Apostelgjerningene 3:19-21

Non-Negotiables #1

Mitt Navn

Han fornedret seg selv, og ble lydig til døden, ja til døden på korset. Derfor har Gud også opphøyet Ham, og gitt Ham navnet som er over ett hvert navn, for at i Yeshuas navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er under jorden, for at hver tunge skal bekjenne at Yeshua Messias er Herre, til Gud Faders ære. Filipperne 2:8-11

Yeshua vil komme tilbake, men Han kan ikke komme tilbake før alle ting er gjenopprettet. Den første saken som må bli gjenopprettet for å forberede Hans tilbakekomst, er Hans jødiske identitet som har vært ødelagt og stjålet siden det tredje århundret. Det første og viktigste trekket i identiteten til et hvert individ er dennes navn. Navnet til Messias åpenbarer Hans jødiske identitet, og er det eneste navnet som Faderen ga til sin Sønn. Dette burde være tilstrekkelig til at vi alle kan etterkomme det enkle faktum at Faderen ikke har tillatt noe bytte av Hans navn. Likevel, mennesker forandret Hans navn for å skjule Messias’ identitet og samtidig forandre identiteten av en jødisk Messias til en romersk Kristus. Dette kaller jeg det største Identitets-tyveriet i historien.

Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Yeshua, [som betyr YHVH frelser,’] for Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matteus 1:21

Dette har ført til drapene på millioner, fordi navnet til den romerske Kristus har blitt brukt til å myrde millioner og ofte blir brukt som et skjellsord i Hollywood og i andre filmer. Han har tidligere svart på bønner i navnet Jesus Kristus på grunn av massenes uvitenhet. Men nå når Hans opprinnelige paktsnavn YESHUA er tilgjengelig for alle, må folk velge om de vil akseptere Hans navn og sammen med det Hans jødiske identitet, eller om de vil forkaste Hans navn. Han fortalte meg for en stund siden, da jeg diskuterte denne saken med Ham: “Min Brud kommer til å elske Mitt Navn”. Dette avgjorde saken for meg, og det viser meg også når jeg er sammen med den sanne Bruden av Messias, og når jeg ikke er det. Den jødiske apostelen til hedningene, Shaul (Paulus), advarte oss om at ikke alle som sier at de er brødre faktisk er våre brødre. (2. Korinterbrev 11:13)

I sin nåde har Han hatt barmhjertighet med millioner som har kalt på Jesus Kristus på grunn av uvitenhet, men så snart Han kaster lys over en sak forventer Han at vi omfavner denne sannheten og slutter med å kompromisse ut ifra menneskefrykt, eller for å bli akseptert av strømmen. Hvert et kne skal bøye seg, ikke for navnet Jesus Kristus, men for navnet Yeshua, som betyr frelse, helbredelse, befrielse, redning og forløsning.

Mange har i tidligere tider bøyd sine knær for navnet Jesus Kristus gjennom påtvungne konverteringer (spesielt jøder) og gjennom utslettelser (særskilt jøder), men nå er tiden kommet for folk – kristne og muslimer inkludert – til å bøye ned sine knær i omvendelse innfor en jødisk Messias. Hans navn er YESHUA og Han var, er og vil være en jøde til evig tid.

Men en av de eldste sa til meg: “Ikke gråt! Se, Løven av Y’hudahs stamme, Davids Rotskudd, har seiret, så Han kan åpne bokrullen og bryte de sju seglene på den.” Johannes Åpenbaring 5:5

Non-Negotiables #1

Om dette fornærmer noen, så foreslår jeg at de søker Faderen vedrørende skjult antisemittisme og stolthet i sitt hjerte. Tenk på hvor mye det har krenket Ham at mennesker bytter ut det navnet Han ga til sin Sønn, og hvor mye det har krenket Ham da millioner av Hans jødiske folk ble ydmyket og myrdet i navnet til Jesus Kristus. Da Yeshua selv ba for ENHET mellom jøder og hedninger, og om vår beskyttelse, var det i det navnet som Faderen ga Ham, ikke i det navnet mennesker senere skulle gi Ham, det navnet som har forårsaket splittelse.

Nå er jeg ikke lenger i verden, men disse er i verden, og Jeg kommer til Deg. Hellige Far, bevar dem i kraften av Ditt Navn, dem som du har gitt Meg, så de kan være ETT, slik som Vi er ett. Johannes 17:11

Navnet Yeshua vil FORENE den sanne Bruden til Messias, jøde og hedning, det ENE nye mennesket, og det vil vokte og beskytte oss!

Adonai’s navn (YHVH) er et sterkt tårn. Den rettferdige springer til det og er trygg (reist høyt over fare). Salomos Ordspråk 18:10

Det meste av forfølgelsen i boken om Apostlenes gjerninger kom på grunn av navnet Yeshua. De jødiske apostlene forsvarte Hans navn til alle tider. Og nei, de kalte Ham aldri Jesus Kristus; de kalte Ham Yeshua. Og nei, det er ikke en “religiøs ånd” som insisterer på gjenopprettelsen av det navnet han ga sin Sønn – det er den Hellige Ånd. Men, det er en religiøs ånd når folk blant hedningene forsøker å være “mer jøder enn jødene”, og starter en krangel over om navnet er Yahushua eller Yehushua osv. Dette fører til mye forvirring og unødvendig splittelse, og er ikke født av Yah (Gud), men av kjøttet og av en annen ånd. Den generelle oppfatningen blant alle jødiske troende og skriftlærde er at Hans navn er Yeshua; dette er paktsnavnet til Messias. Jeg har aldri møtt en jødisk troende i Messias som har hatt noen tvil angående dette.

Da de hadde sendt bud på emmisærene (apostlene) og slått dem, bød de at de ikke skulle tale i Yeshuas navn, så lot de dem gå. Apostlene forlot Rådet (Sanhedrin), og de gledet seg over å bli regnet verdige til å lide vanære for Hans navns skyld. Og hver dag, både i templet og i hjemmene, holdt de ikke opp med å lære og forkynne de Gode Nyhetene om at Yeshua er Messias. Apostelgjerningene 5:40-42

De jødiske apostlene (emmisærene) var villige til å lide legemlig skade, men var ikke villige til å kompromisse i sin tale og forkynnelse i navnet Yeshua. Hans navn bærer Hans identitet, karakter og autoritet til å frelse, helbrede og forløse.

En bønn om å gjenopprette Hans navn

Far i Himmelen, takk for din barmhjertighet med min tidligere uvitenhet om det navnet du ga vår jødiske Messias. Nå kjenner jeg sannheten, og jeg velger å bøye ned mine knær innfor Yeshua, den jødiske Messias, og fra nå av vil min tunge bekjenne det Hellige navnet Yeshua uten kompromiss eller “politisk korrekthet”. Takk for beskyttelse i Ditt navn Yeshua. Amen.

Hvem har steget opp til Himmelen eller hvem har steget ned? Hvem har samlet vinden i sin hule Hånd? Hvem har bundet vannene i et klede? Hvem har grunnfestet alle jordens ender? Hva er Hans navn, og hva er Hans sønns navn? Du vet det uten tvil! Salomos Ordspråk 30:4

Deres Israelske Mentorer og Venner,

For den tredje dags oppvåkning!

Apostlene Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke tie stille. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

IDENTITETSTYVERIET e-bok er endelig her, og vi trenger hjelp til å fullføre kurset som følger med den!

Med din donasjon på $25 eller mer, vil du motta e-boken Identitetstyveriet, pluss HELE GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) mot antisemittisme-kurset! Du vil motta en tilgangskode til kurset, som starter ved Yom Kippur nå i september.

Tiden er moden for framgang.

Against-antisemitism.org

Book Mockup

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Jerusalem-marsjen – Del 1

Se de Forente Nasjoner for Israel (UNIFY) teamet, ledet av president og grunnlegger Apostel Dominiquae Bierman, som fulle av glede marsjerer gjennom gatene til den Hellige byen under den årlige Sukkot Jerusalem-Marsjen. Denne åndelige hæren representerer over 12 nasjoner forent med et formål, der de blåser en mengde shofarer – mektige åndelige våpen av krigføring – lydende Hans budskap om frelse, forløsning, omvendelse, befrielse og gjenkomsten til vår jødiske Messias Yeshua. Kjenn begeistringen fra de tusener av Israelere, mange av dem innbyggere i Jerusalem, der de har samlet seg for å feire Sukkot (Løvhyttefesten) og for å ta imot dette internasjonale UNIFY-teamet med glede og takknemlighet.

Ukens bok: Navnet er Yeshua

Den viktigste gjenopprettelsen av det opprinnelige hebraiske navnet til Messias
https://kad-esh.org/shop/yeshua-is-the-name/

Bli med på vår Sukkot Tour 2020 for å BLÅSE i shofaren dette året i Yerushalayim!

Stå opp og bli lys – blås Shofaren i Sion

De Forente Nasjoner for Israel | Sukkot Tur 2020

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! YHVH’s herlighet stiger opp over deg.
Jesaja 60:1

Vi kaller på 120 shofarer til å blåse over hele Israel og i Jerusalem-marsjen.
Alle våre turdeltagere vil motta trening i å blåse shofaren i løpet av turen.

Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Pris: $2,915 – Dobbeltrom (kun land-arrangement, 13 hotell-overnattinger, halvpensjon, flyvninger ikke inkludert)
Registreringsavgift: $500 for å sikre deg plass

Det resterende beløpet på $2,415 betales innen 1. august 2020

REGISTER DEG NÅ OG RESERVER DIN PLASS:
+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com
https://unitednationsforisrael.org/no/events/reis-deg-bli-lys-blas-shofar-i-zion/

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se: Against-antisemitism.org

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/