Non Negotiables #3

Ikke-forhandlingsbare del 3 – Min Torah og den nye fødsel


Non Negotiables #3
Torah lesning KORACH – Bamidbar (4. Mosebok) 16:1-18:32

«Vær stille for YHVH (Adonai), alt kjød, for Han har reist seg fra sin hellige bolig.” Sakarja 2:17

Shabbat shalom, dere elskede!

Dette er en fortsettelse av budskapet mitt fra forrige uke, selv om introduksjonen forblir den samme.

Da jeg forberedte meg på vår globale UNIFY-konferanse og søkte Ham etter hans ord for møtet, sa Ruach (Ånden) til meg “Ikke-forhandlingsbare”. Dette var et “rhema-ord”, et profetisk ord om hans vilje for denne nye sesongen av den Tredje dags oppvåkning, noe som vil lede til den Tredje dags vekkelse som Han ba meg om å forløse fra Shavuot-dagen den 31. mai 2020 / 5780.

Den Allmektige arbeider i stadier, Han sender sitt lys av åpenbaring for å fjerne bedrag, myter og mørke, men hvis folk ikke lytter, begynner Han å advare og til slutt sier Han; “Det er nok, ikke mer kompromiss!” Profeter er menn eller kvinner som lar YHVH snakke gjennom dem. Jeg anser meg selv som en “høyttaler” som bare formidler stemmen, lyden eller musikken fra Kilden. Akkurat slik som kringkasteren i et PA-system ikke har noen lyd av seg selv, så har heller ikke den sanne profetiske tjenesten noen lyd eller ord fra seg selv. Ordene fra en profet av Yah (Gud) må ha sin opprinnelse fra Ham. Og akkurat som en høyttaler for en radio eller en TV ikke kan velge musikk, tale eller lyd som sendes gjennom den selv, skal heller ikke en profet sensurere den Hellige Ånd.

Alt Guds ord er rent; Han er et skjold for dem som søker tilflukt hos Ham. Ikke legg noe til ordene hans; ellers vil Han irettesette deg, og du vil bli stående som en løgner. Salomos Ordspråk 30: 5-6

Ekte profeter og profetiske kar må dø fra seg selv og sine egne meninger for å formidle en annen og ikke seg selv. Jeg har gjort dette de 30 siste årene av min tjeneste. Jeg har forsøkt å snakke, synge, be og kringkaste det jeg hører Ham si. Noen ganger liker ikke folk det jeg sier, og noen ganger elsker de det, men det gjør ingenting for meg om folk liker det eller ikke. Jeg er bare opptatt av å behage En og prøver å være så nøyaktig som mulig, og gjenta det jeg hører fra Ham og understreke det med mange skrift-henvisninger og historisk forståelse. Noen ganger begynner jeg bare å skrive eller snakke, og ordet hans strømmer ut av meg. Han ga meg rhema-ordet “Ikke-forhandlingsbare”, og fortsatte med å gi meg denne 5 punkts-listen nedenfor.

  1. MITT NAVN
  2. MINE HØYTIDER
  3. MIN TORAH
  4. MITT ISRAEL
  5. MITT LAND

Disse fem ovenfor er temaer som Han ikke godtar forhandlinger om, og ingen flere kompromisser med. Han er bestemt på å gjenopprette alle disse fullt ut, og Han vil ikke godta noen politisk korrekte argumenter rundt det. Tiden har runnet ut, og Han forventer at hans folk skal overholde hans guddommelige vilje. Dette har ingenting med dine eller mine følelser å gjøre. Det har ingenting med bekvemmelighet å gjøre, det har alt å gjøre med Hans guddommelige vilje til å gjenopprette alle ting. Han er forpliktet til Sitt ord.

Omvend deg derfor og vend deg til Gud, så dine synder kan bli slettet ut; slik at tider med vederkvikkelse kan komme fra Herrens nærvær; og Han kan sende Messias som på forhånd er utvalgt for deg, det vil si Yeshua. Han må være i Himmelen til tiden kommer for å gjenopprette alt, slik Gud sa for lenge siden, da han talte gjennom de hellige profetene. Apostlenes gjerninger 3: 19-21

Non Negotiables #3

MIN TORAH

Toraen er instruksjonene som YHVH ga Israels folk for å leve et hellig, gudfryktig, moralsk og rettferdig liv. De er evige, bestemte regler for livsførsel og tilbedelse. Israels folk kunne ikke holde disse gudfryktige lovene fordi hjertene deres ennå ikke var blitt født på ny. Faktisk så har alle hjertene til hele menneskeheten siden Adam vært hjerter av stein, gjennomsyret av synd. Det fantes sjeldne unntak som Noah, Abram, Isak, Jakob og David som virkelig elsket Gud, men de kunne ikke tjene Ham eller tilbe Ham i ånd og sannhet. For selv om de lengtet etter Ham, var deres hjerter ennå ikke født på ny.

Men den time er kommet, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for Faderen søker dem som tilber Ham slik. YHVH er Ånd, og de som tilber Ham må tilbe i ånd og sannhet.” Johannes 4:23, 24

Da Adam, mann og kvinne, falt i fanget på slangen, mistet Adam sitt gudelige hjerte, fordi hjertet deres falt sammen med dem. Menneskeheten ble like forvridd og fordervet som slangen de trodde på. Det var ingen måte for dem å komme tilbake til det intime fellesskapet med Skaperen uten at Skaperen selv ga sitt Kongelige hjerte på ofringens alter.

Ingen har større kjærlighet enn dette: at Han legger sitt liv ned for sine venner. Johannes 15:13

YHVH’s ultimate offer var å gi oss sitt eget hjerte for å kjøpe menneskeheten tilbake til seg selv. Hans hjerte var hans enbårne Sønn, vår jødiske Messias Yeshua som eksisterte i Sin guddommelige form før Han ble født. Han ble følgelig født som et menneske, nærmere bestemt den Andre Adam, bare for å gi sitt liv som vårt Pesach (Påske)-lam og forsonings-geit (syndebukk). Det var først da Hans Fars (Yahs) hjerte ble fullstendig gjennomboret, da Hans elskede Sønn betalte den ultimative prisen på henrettelses-pålen, som Hans blødende hjerte, Yeshuas blod, kjøpte den mest uvurderlige gaven til oss; et nytt hjerte .

Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta hjertet av stein ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjøtt. Esekiel 36:26

Dette løftet ble gitt til folket i Israel for så å bli delt med hele menneskeheten gjennom den jødiske Messias, Yeshua. Den nye pakt er faktisk bare inngått med Israels hus og med Judas hus og ikke med noen hedninge-nasjon. Israel var de som skulle dele de gode nyhetene med hedningene gjennom de jødiske apostlene og disiplene i det første århundret.

“Se, dager kommer,” sier ADONAI ,”da Jeg vil inngå en ny pakt med Israels hus og med Judas hus – ikke som den pakt Jeg inngikk med deres fedre den dagen Jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egypt. For de brøt min pakt, selv om Jeg var en ektemann for dem,” sier ADONAI. “Men dette er den pakt jeg vil inngå med Israels hus etter disse dagene,” sier ADONAI. “Jeg vil legge min Torah inn i deres indre. Ja, Jeg vil skrive den på deres hjerter. Jeg skal være deres Gud og de skal være mitt folk. Ikke lenger vil enhver lære sin neste eller enhver sin bror ved å si: ‘Kjenn ADONAI’, for de vil alle kjenne Meg, fra den minste til den største,» sier ADONAI. “For Jeg vil tilgi deres misgjerning, og deres synd vil Jeg ikke huske mer.” Jeremia 31: 31-34

Det er først når vi tar imot en så fantastisk gave og overgir oss til giveren at vi virkelig kan bli markert med merket av den nye pakt, det vil si Toraen – hans Torah skrevet i våre hjerter og deretter i våre sinn. Når vi blir født på ny av blodet og navnet til Yeshua, blir hele vårt vesen fylt med Yah’s verden og karakter, da blir vi en ny skapning og den gamle er borte.

Derfor, om noen er i Messias, er han en ny skapning. Det gamle er borte; se alt har blitt nytt. 2. Korinterbrev 5,17

I det 21. århundret har ikke mange opplevd en ekte ny fødsel; de fleste har opplevd en blanding mellom sannhet og religion som ikke gir dem seieren i deres vandring. Dermed sliter de fortsatt med synd og med å gjøre det som er riktig. Det er som om mange fremdeles har en del av det gamle hjertet og det gamle mennesket, og en del av det nye hjertet og den nye skapningen som Yeshuas blod, hans blødende hjerte, kjøpte. Det har vært uendelig mange teologiske og andre bøker som har prøvd å forklare dette fenomenet å være født på ny, og fremdeles slite med umoral og ugudelighet, men det er ikke så komplisert. Akkurat slik som en menneskelig baby er født av sæd-cellen til en hann som befrukter egget til en hunn, så er det også sånn med alle som blir født på ny. Vi må bare være født av det rette frøet. Dette frøet er evangeliets ord. Men hvis frøet er mangelfullt og det har vært noen DNA-endringer og mutasjoner underveis, så vil babyen bli født med fødsels-defekter. Og hvis frøet er bra og helt og DNA’ et er intakt, vil babyen bli født hel.

Non Negotiables #3

Ett mutert frø

Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne noen “gode nyheter” til dere annet enn det vi har forkynt for dere, da la den personen være forbannet! Galaterne 1: 8

Det evangeliets ord som har vært forkynt siden det fjerde århundret, da troen ble revet fra sine opprinnelige jødiske røtter og sitt grunnlag, har vært et mangelfullt ord og et mangelfullt evangelium. I stedet for evangeliet fra Sion, har folk mottatt frøet fra Roma. I stedet for en jødisk Messias har de mottatt en som er mutert til en romersk Kristus med hedenske høytider, og derav også striden. Når frøet blir gjenopprettet til evangeliet fra Sion og til en jødisk Messias, bemerker folk at de føler at de blir “født på ny-på nytt”. Først undret jeg meg over hva det betydde, da jeg ofte hadde tusenvis av mennesker som ga avkall på erstatningsteologien, evangeliet fra Roma og den romerske Kristus i stedet for Yeshua, den jødiske Messias. Utfallet var alltid det samme, ansiktene til folk lyste opp som tusenvis av halogenpærer med den Allmektiges herlighet, mens de ville utbryte; Jeg føler meg født på ny-på nytt.

I dag forstår jeg at for å bli hel, må hele Kristi legeme bli født på ny-på nytt som Messias` legeme, av frøet til det sanne evangeliet fra Sion, som er Guds rikes evangelium, og til en jødisk Messias og ikke en romersk Kristus.

Ros deg ikke mot grenene. Men dersom du roser deg, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Romerne 11:18

Da vil merket for den nye pakt som er Toraen skrevet i pånytt-fødte hjerter, manifestere seg, og det vil ikke være av egeninnsats at folk kan vandre i hellighet og rettferdighet, men ut fra deres sanne nye natur som nå er bebodd av den Hellige Ånd , som er den Guds finger som både kaster ut demoner og skriver Toraen i hjertene deres.

Da Han var ferdig med å tale med ham på Sinai-fjellet, ga Han Vitnesbyrdets to tavler til Moses – steintavlene som var krevet med Guds finger. 2. Mosebok 31:18

Men hvis det er ved Guds finger Jeg driver ut demoner, så har Guds rike kommet til dere. Lukas 11:20

Når vi nå nærmer oss tiden for det fryktede Dyrets merke, er vår eneste beskyttelse å bli født på ny av det uforfalskede, ikke-muterte frøet av det originale evangeliet og til det eneste navnet som er gitt til mennesker av Faderen selv, og det er Yeshua. Da vil mennesker som er virkelig født på ny og preget av Hans ord (Torah) og karakter (Ånd) tilbe Ham i ånd og sannhet (Ruach og Torah). Og de vil ikke drømme om å kompromittere sin intimitet med Skaperen og sin evighet for en munnfull mat som kan kjøpes med Dyrets merke. Toraens merke vil tale høyere i våre hjerter: Du skal ikke ha andre guder utenom Meg.

Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Elsk ADONAI din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og med all din makt. Disse ordene, som Jeg befaler deg i dag, skal forbli i ditt hjerte. Du skal lære dem flittig til barna dine og snakke om dem når du sitter i huset ditt, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem som et tegn rundt hånden din, og de skal være som minnesedler mellom øynene dine. Du skal skrive dem på dørstolpene til ditt hus og på dine porter. 5. Mosebok 6: 4-9

Se at Toraen er merket på hånden (våre handlinger) og på pannen eller pannebånd mellom øynene våre (vår tenkning), for hvis det merket ikke er der, vil folk falle modne inn i Dyrets merke som erstatter de hellige merkene av Toraen, Yah’s lover og pakter, OT eller TAV (merke på hebraisk), med andre merker på de samme stedene, nemlig på hånd og panne.

Da så jeg troner, og folk satt på dem – de som det var gitt myndighet til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som ble halshogd på grunn av sine vitnesbyrd om Yeshua og på grunn av Guds ord. De hadde ikke tilbedt Dyret eller hans bilde, og de hadde heller ikke fått hans merkepannen eller på hånden. Og de levde og regjerte med Messias i tusen år. Åpenbaringen 20: 4

Hans Torah er en ikke-forhandlingsbar, ettersom den er merket på den sanne nye pakt som ble gitt til Israel for at de skulle dele den med hedningene. Når Toraen er skrevet i våre hjerter ved den Hellige Ånd, er det naturlig-overnaturlig å vandre i hellighet og rettferdighet, da vil vi stå i seier mot Dyrets merke.

YHVH kaller alle til å omvende seg og ta imot det nye hjertet som Han har kjøpt til oss med sin Sønns blod, den jødiske Messias Yeshua, slik at Han kan skrive Sin Torah, lover, pakter og veier i våre hjerter. Mange er i fare på grunn av lovløshet, med andre ord Torah-løshet.

“Ikke alle som sier til Meg, ‘Herre, Herre!’ vil komme inn i Himmelriket, men han som gjør Min himmelske Far sin vilje. Mange vil si til Meg den dagen: ‘Herre, Herre, profeterte vi ikke i ditt navn og drev ut demoner i ditt navn og utførte mange mirakler i ditt navn?’ Da skal Jeg svare dem: ‘Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!” Matteus 7: 21-23

“Jeg har aldri kjent deg” kommer fra et hebraisk formspråk, som betyr: Jeg har aldri hatt et intimt forhold til deg der Jeg kunne impregnere deg med det uforfalskede frøet av min Torah, Mitt ord. Derfor ble du fremmed for Meg, fordi du ikke bærer merkene av Min nye pakt, nemlig Min Torah skrevet i ditt nye hjerte, slik at du kan vandre med Meg i hellighet.

Non Negotiables #3

En livreddende bønn

Abba, jeg kommer foran Deg totalt uferdig. Jeg er født av et blandet frø, et mutert frø som ikke har tillatt meg å ha et nytt hjerte der Du kunne skrive inn Din Torah ved Din finger. Jeg omvender meg i støv og aske og ber Deg om å være barmhjertig med meg når jeg avsier meg alt av blandet frø, ethvert annet evangelium foruten evangeliet som ble gitt til de jødiske apostlene i det første århundret, og enhver annen frelser foruten Yeshua, den jødiske Messias. Jeg avsier meg den romerske blandingen og omfavner evangeliet fra Sion. Jeg avviser nå den romerske Kristus og vender tilbake til den jødiske Messias Yeshua. Takk for at Du renser meg fra all synd og lovløshet, og for at Du skriver Din Torah i mitt hjerte og i mitt sinn. Merk meg i hånden og pannen med den nye pakts merke, Din Toras merkes instruksjoner i hellighet og i rettferdighet, og fyll meg med Din Hellige Ånd og ild, så jeg kan tjene Deg og tilbe Deg i ånd og sannhet i all evighet, i Yeshuas navn. Amen.

Gjenopprettelsen av den nye pakts merke, Toraen, er ikke forhandlingsbart.

Deres Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Se: Ikke-forhandlingsbare del 3 – Min TORAH

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/2983919464977272/

IDENTITETSTYVERIET. E-boken er endelig her, og vi trenger hjelp til å fullføre kurset som følger med den!

Med din donasjon på $25 eller mer, vil du motta e-boken Identitets-tyveriet, pluss HELE GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) mot antisemittisme-kurset! Du vil motta en tilgangskode til kurset, som starter ved Yom Kippur nå i september.

Tiden er MODEN for framgang.

https://www.grinitiative.com/

Book Mockup

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Ukens bok: Grafted In (Podet inn)

Å vende tilbake til storhet

https://kad-esh.org/shop/grafted-in/

Bli med på vår Sukkot Tour 2020 for å BLÅSE i shofaren dette året i Yerushalayim!

Stå opp og bli lys – blås Shofaren i Sion

De Forente Nasjoner for Israel | Sukkot Tur 2020

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! YHVH’s herlighet stiger opp over deg.
Jesaja 60:1

Vi kaller på 120 shofarer til å blåse over hele Israel og i Jerusalem-marsjen.
Alle våre turdeltagere vil motta trening i å blåse shofaren i løpet av turen.

Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Pris: $2915 – Dobbeltrom (kun land-arrangement, 13 hotell-overnattinger, halvpensjon, flyvninger ikke inkludert)
Registreringsavgift: $500 for å sikre deg plass

Det resterende beløpet på $2415 må betales innen 1. august 2020

REGISTER DEG NÅ OG RESERVER DIN PLASS:
+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com

https://unitednationsforisrael.org/events/arise-and-shine-blow-the-shofar-in-zion/

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se: https://www.grinitiative.com/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

www.unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/