Non-Negotiables #4 – My Israel

Ikke-forhandlingsbare del 4 – Mitt Israel


Non-Negotiables #4 – My Israel
Torah lesing BO – Shemot (2.Mosebok) 10:1-13:16

«Vær stille for YHVH (Adonai), alt kjød, for Han har reist seg fra sin hellige bolig.” Sakarja 2,17

Dette er en fortsettelse fra forrige uke, selv om introduksjonen forblir den samme.

Da jeg forberedte meg på vår globale UNIFY-konferanse og søkte Ham etter Hans ord for møtet, sa Ruach (Ånden) til meg “Ikke-forhandlingsbare”. Dette var et “rhema-ord”, et profetisk ord om Hans vilje for denne nye tiden av den Tredje dags oppvåkning, noe som vil lede til den Tredje dags vekkelse som Han ba meg om å forløse fra Shavuot-dagen den 31. mai 2020 / 5780.

Den Allmektige arbeider i stadier, Han sender sitt lys av åpenbaring for å fjerne bedrag, myter og mørke, men hvis folk ikke lytter, begynner Han å advare og til slutt sier Han; “Det er nok, ikke mer kompromiss!” Profeter er menn eller kvinner som lar YHVH snakke gjennom dem. Jeg anser meg selv som en “høyttaler” som bare formidler stemmen, lyden eller musikken fra Kilden. Akkurat slik som høyttaleren i et PA-system ikke har noen lyd i seg selv, så har heller ikke den sanne profetiske tjenesten noen lyd eller ord fra seg selv. Ordene fra en Yah`s (Guds) profet må ha sin opprinnelse fra Ham. Og akkurat som en høyttaler for en radio eller en TV ikke selv kan velge musikk, tale eller lyd som sendes gjennom den, så skal heller ikke en profet sensurere den Hellige Ånd.

Alt Guds ord er rent; Han er et skjold for dem som søker tilflukt hos Ham. Ikke legg noe til ordene hans; ellers vil Han irettesette deg, og du vil bli stående som en løgner. Salomos Ordspråk 30: 5-6

Ekte profeter og profetiske kar må dø fra seg selv og sine egne meninger for å formidle en annen og ikke seg selv. Jeg har gjort dette de 30 siste årene av min tjeneste. Jeg har forsøkt å snakke, synge, be og kringkaste det jeg hører Ham si. Noen ganger liker ikke folk det jeg sier, og noen ganger elsker de det, men det gjør ingenting for meg om folk liker det eller ikke. Jeg er bare opptatt av å behage En, og prøver å være så nøyaktig som mulig, og gjenta det jeg hører fra Ham og understreke det med mange skrift-henvisninger og historisk forståelse. Noen ganger begynner jeg bare å skrive eller snakke, og ordet Hans strømmer ut av meg. Han ga meg rhema-ordet “Ikke-forhandlingsbare”, og fortsatte med å gi meg denne 5 punkts-listen nedenfor.

  1. MITT NAVN
  2. MINE MOADIM (HØYTIDER)
  3. MIN TORAH
  4. MITT ISRAEL
  5. MITT LAND

Disse fem ovenfor er temaer som Han ikke godtar forhandlinger om, og ingen flere kompromisser med. Han er bestemt på å gjenopprette alle disse fullt ut, og Han vil ikke godta noen politisk korrekte argumenter rundt det. Tiden har runnet ut, og Han forventer at Hans folk skal overholde Hans guddommelige vilje. Dette har ingenting med dine eller mine følelser å gjøre. Det har ingenting med bekvemmelighet å gjøre, det har alt å gjøre med Hans guddommelige vilje til å gjenopprette alle ting. Han er forpliktet til Sitt ord.

Omvend deg derfor og vend deg til Gud, så dine synder kan bli slettet ut; slik at tider med vederkvikkelse kan komme fra Herrens nærvær; og Han kan sende Messias som på forhånd er utvalgt for deg, det vil si Yeshua. Han må være i Himmelen til tiden kommer for å gjenopprette alt, slik Gud sa for lenge siden, da han talte gjennom de hellige profetene. Apostlenes gjerninger 3: 19-21

Non-Negotiables #4 – My Israel

Mitt Israel

Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. Romerne 11,11

Et av de viktigste elementene i erstatnings-teologien og Messias` IDENTITETS-TYVERI er løgnen om at menigheten fortrengte eller erstattet Israel. I mange gamle kirker var det statuer av to kvinner plassert på en fremtredende beliggenhet i kirkebygningen. Den ene statuen var av en dronningaktig kvinne, stående oppreist med en krone på hodet, og den andre statuen var av en fattig, ødelagt, ydmyket bøyd kvinne. Den dronningaktige kvinnen representerte “Den Triumferende menigheten” over “Den beseirede synagogen”, eller de kristne som triumferer over de ødelagte og ydmykede jødene.

Kristenhetens forståelse etter skilsmissen fra de jødiske røttene i det fjerde århundre – på grunn av utformingen av forordningene i Kirkerådet i Nikea – var at Israel for alltid er under en forbannelse. Forkynnerne erklærte stadig for massene at menigheten hadde arvet alle velsignelsene som Gud ga til Israels folk, og jødene hadde arvet alle forbannelsene. Antisemittisme var og er fortsatt en grunnleggende lære i mange kirkesamfunn og menigheter. “Vi er Israel,” sier mange kristne arrogant; “Vi er Guds Israel, det gamle Israel gikk glipp av besøkelses-tiden da Jesus Kristus kom, så nå har vi, de hedninge-kristne, arvet pakten og alle dens velsignelser.” Og likevel er Gud veldig tydelig i Skriften om at Han aldri vil bryte Sin pakt med Israel. Han kan disiplinere henne, men Han vil aldri ødelegge henne, forlate henne eller slutte å være Israels Gud.

Vær ikke redd, du min tjener Jakob sier YHVH, mist ikke motet, Israel! For se, jeg berger deg fra fjerne steder og ætten din fra landet hvor den er fanget. Jakob skal vende tilbake
og leve rolig og trygt, og ingen skal skremme ham. For jeg er med deg, sier YHVH, jeg vil frelse deg. Jeg gjør ende på alle folkeslagene som jeg har spredt deg blant; men deg gjør jeg ikke ende på. Jeg tukter deg med rette og lar deg ikke slippe straff.
Jeremia 30: 10–11

Nasjoner vil komme og nasjoner vil gå, og enhver nasjon som reiser seg mot Israel vil ta slutt, men Israel vil forbli for alltid.

Derfor skal alle som fortærte deg, selv bli fortært, alle dine motstandere må gå i fangenskap. De som plyndret deg, skal selv bli plyndret, alle som ranet deg, gir jeg til rov.
Jeg lar sårene dine gro og leger slagene du fikk, sier YHVH, du som ble kalt Hun som er drevet bort, Sion, som ingen spør etter. Så sier YHVH: Se, jeg vil vende skjebnen for Jakobs telt og vise barmhjertighet mot hans boliger. Hver by skal bygges på sin ruinhaug, hver borg skal stå på sitt rette sted. Fra dem skal det lyde lovsang og latter. Jeg gjør dem flere, ikke færre, jeg gir dem ære, de skal ikke foraktes. Hans barn skal være som før, menigheten skal bestå for mitt ansikt. Jeg vil straffe alle som undertrykker dem.
Jeremia 30,16-20

Non-Negotiables #4 – My Israel

Det var et enormt sjokk for det meste av kristenheten da Israel ble gjenfødt i sitt eget land 14. mai 1948, etter at nazi Shoah (Holocaust) hadde redusert den jødiske befolkningen ved å utslette mer enn seks millioner mennesker. Likevel, til tross for ødeleggelsen av de fleste av Europas jødiske samfunn og synagoger (hele landsbyer ble utslettet fra jordens overflate), steg denne “overvinnende synagogen” som en Føniks fra asken i Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor og mange flere døds-leire og konsentrasjons-leirer. Dette var sanne overlevende: Disse jødiske skjelettene som hadde mistet alt til et hatfylt regime som var kulminasjonen av alt det kristendommen hadde undervist opp gjennom årene siden Konstantin og Kirkerådet i Nikea. Hitler sa: “Jeg gjør Guds vilje,” (Hitler) han kalte også Martin Luther et “geni” for å ha skrevet om hvordan en skulle forholde seg strengt mot jødene i sin bok “Om jødene og deres løgner”. (Süss og Luther)

Både katolske og protestantiske menigheter har gjennom generasjoner blitt indoktrinert om jødene. Erstatnings-teologien lærte de fleste av dem å håne og hate oss. Dette har fortsatt frem til i dag i mange kretser. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg at dette er over, men det er ikke over. Det postes konstant innlegg på internett om antisemittiske hendelser relatert til de som bekjenner en eller annen form for kristendom.

Nylig myrdet en gruppe fra New Jersey, kalt de “svarte hebreerne”, jøder kaldblodig mens de feiret den jødiske høytiden Hanukkah i det private huset til rabbineren deres. Denne gruppen hevdet at de er de sanne hebreerne, og ikke disse jødene, og fordi de angivelig myrdet Kristus, fortjener de å dø. Det sjokkerte mange at dette skjedde i USA i det 21. århundre. Likevel er jeg ikke overrasket, ettersom denne demoniske åndsfyrsten skjuler seg i doktrinene til mange menigheter og kirkesamfunn. Og allikevel sa Israels Gud mange ganger i Sitt Hellige Ord at Israel er Hans utvalgte nasjon for evig – og Han mente ikke menigheten eller noen kristen nasjon.

I det siste, under coronavirus eller COVID-19-pandemien, la en hvit baptistpastor i Florida ut forferdelige beskyldninger mot Israel og sa at israelerne forårsaket korona-viruset. Vi kaller dette blod-injurier. Det er når jøder, og i dette tilfellet hele staten Israel, blir beskyldt for forbrytelser de ikke har begått, og dermed oppfordres massene til å hate dem. En annen antisemittisk pastor og kringkaster i USA sa at korona-viruset er en straff fra Gud mot jødene fordi de ikke har fulgt Jesus. (Anti-Defamation League)

Så sier YHVH, han som satte solen til å lyse om dagen og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten, han som rører opp havet så bølgene drønner, YHVH-Tzva`ot (Herskarenes Herre) er hans navn: Lar jeg disse ordningene vike, sier YHVH, da skal også Israels ætt for alltid opphøre å være et folk for mitt ansikt. Så sier YHVH: Hvis himmelen der oppe kan måles og jordens grunnvoller der nede kan utforskes, da vil jeg også forkaste hele Israels ætt på grunn av alt de har gjort, sier YHVH. Jeremia 31, 35-37

Vi må gjenopprette den jødiske identiteten til Messias for å kunne ha en hellig adskillelse i menigheten: mellom de som vil akseptere Ham som en jøde, og vil velsigne og gi godtgjøring til det naturlige Israel, og mellom de som vil fortsette å hevde at de er det sanne Israel, og at Israel i Midtøsten er et forfalsket land med et folk som fortjener å dø.
Livet til mange bedratte kristne ligger i vektskålen. Gjenopprettelsen av menighetens stjålne identitet – fra en romanisert menighet som tilraner seg Israel, til en innpodet Rut-lignende menighet (en som slutter seg til Israel gjennom blodet av den jødiske Messias Yeshua) – er nøkkelen til frelse for nasjonene og for Endetidens vekkelse.
YHVH-Elohim, Israels Gud, lovet at Hans pakt med Israel er for alltid. Han sa aldri at Han vil erstatte Israel med menigheten. Faktisk sa Han at menigheten må podes inn eller gå med Israel, ikke erstatte Israel.

Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.» Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg. Romerne 11: 17–21

Den jødiske apostelen til hedningene er en rabbiner ved navn Shaul, også kjent under sitt romerske navn Paulus, som advarte de hedninge-troende om at de aldri måtte være arrogante mot jødene, eller tro at de kan tilrane seg deres plass. Faktisk er advarselen hans så alvorlig at han uttalte at hvis hedninger blir arrogante mot de israelsk-jødiske grenene, så kunne arrogansen deres koste dem deres evige frelse. Hvor mange mennesker har Gud brutt av fra oliventreet fordi de tilber en romanisert Kristus som hater Israels folk? Hvor mange ble brutt av og fjernet fra frelsens oliventre fordi de hatet jødene, var arrogante mot dem og forkynte at menigheten nå er Israel og erstatter nasjonen Israel helt?
Paulus advarte også mot å bygge på en hvilken som helst annen grunnvoll enn den han forkynte, som er Yeshua Messias, den salvede jødiske kongen og frelseren, som er lovet bare til Israel. Men erstatnings-teologien, med det femhodede monsteret, har blitt flettet inn i kirkens lære frem til i dag, og bygger stadig på en romersk-hedensk grunnvoll som avler antisemittisme.

Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Yeshua Messias. Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. 1. Korinter 3: 11–15

Non-Negotiables #4 – My Israel

Hvor mange pastorer står i fare for å få alt sitt harde arbeid brent opp i ilden etter YHVHs dom på grunn av erstatnings-teologi og åpen eller skjult antisemittisme? Å fremheve den villedende teologien om at menigheten erstattet Israel er farlig, og de forankrer det i sjalusi som avler mord.

Da sa Elohim: «Hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden. Forbannet er du! Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker åkeren, skal den ikke lenger gi deg av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden.» 1. Mosebok 4: 10–12

Kain var sjalu på Abel og reiste seg for å myrde ham i stedet for å omvende seg på grunn av sjalusi. Hvis du ser ned på Israel og jødene, og har åndelig arroganse og tenker for deg selv at menigheten er bedre enn Israel, eller har erstattet Israel, så tenk deg om, så ikke den Allmektige demonterer menighet etter menighet, kirkesamfunn etter kirkesamfunn – for Han sa at Han har en dag av hevn for å rettferdiggjøre Israel. På den dagen kan du ikke vise Ham ditt kirkesamfunns medlems-bevis for å redde deg selv fra Hans dom.

For det kommer en hevnene dag fra YHVH, et gjengjeldelsens år for Sions sak. Jesaja 34, 8

Husk at dommen alltid begynner med Guds hus først.

For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? 1. Peter 4:17

Her er de gode nyhetene: En jøde døde for deg, og Hans navn er Yeshua. Imidlertid, hvis folk insisterer på å bagatellisere Hans naturlige familie, det kjente Israels folk som Han har en evig pakt med, kan Han komme til å bli en fiende.

For så sier YHVH-Tzva`ot (Hærskarenes Herre), den herlige, etter at han sendte meg til folkeslagene som plyndret dere (Israel, Mitt folk): Den som rører dere, rører ved min øyensten. Sakarja 2,12

Non-Negotiables #4 – My Israel

Abrahams nøkkel

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» 1. Mosebok 12, 3

Israel er ikke “den eldre broren”, men nasjonenes mor. Forholdet vårt til en mor skiller seg fra vårt forhold til en bror.
Jeg vil introdusere Abrahams nøkkel for deg: Den guddommelige nøkkelen som kan åpne eller lukke porten til velsignelse og frelse for enkeltpersoner, familier og hele nasjoner. Denne nøkkelen, gitt til Abraham, Isak og Jakob, gjentar seg gjennom hele Skriften.
Israel er den eneste nasjonen som Universet Gud har en pakt med, og frem til nå er det fortsatt slik. Alle velsignelsene til hedningene kommer gjennom Israels folk, de opprinnelige etterkommerne etter Abraham, Isak og Jakob, som Gud inngikk pakten med. Guds eneste pakt er med Abraham, hans etterkommere og alle de som:
• Kommer inn sammen med Israel gjennom en jødisk Messias
• Velsigner Israel

Se, dager skal komme, sier YHVH, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus… Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier YHVH: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jeremia 31:31, 33

Dette skriftstedet henviser til den nye pakt. Hedninger slutter seg til denne pakten gjennom blodet til Yeshua, den jødiske Messias. Gud er ikke forpliktet til å velsigne noen nasjoner, med mindre den nasjonen er podet inn sammen med Israel og velsigner Israel. Dette er de eneste bestemmelsene for nasjonenes velsignelse. Er de gode mot Israel, eller er de ikke? Går de på veiene til Israels Gud slik de ble gitt til Israel, eller gjør de ikke det?
Dette er nøkkelen for nasjonenes frelse og velsignelse. Denne nøkkelen har gått tapt i nesten 1 700 år, men nå har den blitt gjenopprettet. Når den er fullstendig gjenopprettet, vil nasjonenes frelse følge, og først da kan vi føre mange sauenasjoner til Faderen!

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg (Abraham) skal alle slekter på jorden velsignes. 1. Mosebok 12: 3

La oss nå studere dette verset fra hebraisk:
Ordet for velsignelse er her bracha. Lebarech fra ordet bracha betyr “å erklære et ord av liv, godhet, gunst, helse, suksess og velstand over noen.” Denne velsignelsen har mange fantastiske og positive hendelser og muligheter som vil gi stor glede, lykke, helhet, velstand, storhet, overflod, fruktbarhet og oppfyllelse (5. Mos 28, 1-14)!
Imidlertid kommer dette ordet fra ordet berech som betyr “kneet” på hebraisk. Så la meg omskrive dette verset for deg:

«Jeg (Israels Gud) vil bøye ned Mitt kongelige kne for å løfte opp og gi favør til de som bøyer ned sine knær, og ydmyker seg selv for å ære, tale vel om, forsvare og gjøre godt mot Mitt folk Israel.» (1.Mos. 12,3a)

YHVH Tzva’ot, Hærenes Herre, Universets Gud, Skaperen av himmel og jord har forpliktet Seg ved Sitt usvikelige og uforanderlige ord til å bøye ned Sitt kongelige kne for å velsigne, favorisere og opphøye dem som ydmyker seg og bøyer ned sine knær for å opphøye og ære Israel! Men, hvis de ikke gjør det, forplikter Han seg også til å forbanne dem.

Jeg skal forbanne den som forbanner deg,” 1. Mosebok 12, 3b

Det er to ord som brukes i dette verset på hebraisk for ordet forbannelse, ett av dem er klala, og det andre er meera. Klala kommer fra ordet kal, som betyr “lett” (det motsatte av tung). Denne forbannelsen viser til dem som tar lett på Israel og jødene og ikke ærer eller respekterer dem som Hans utvalgte. Gud bruker det samme ordet om de som forbanner sin far eller mor:

Den som forbanner sin far eller mor, skal dø. 2. Mosebok 21,17

De som ikke respekterer foreldrene sine, skal dø! Å ta lett på foreldre, å håne dem, å ikke lytte til instruksjonene deres eller ikke respektere dem, bringer onde hendelser til ens liv. Gud likner Israel med en forelder, en mor, nasjonenes mor. Han kaller nasjonene til å hedre henne som mor. Gud befaler oss å hedre foreldrene våre selv i deres ufullkommenhet: livene våre er avhengig av det!

Du skal hedre din far og din mor, slik YHVH din Gud har befalt deg, så du kan leve lenge og det kan gå deg vel i det landet YHVH din Gud gir deg. 5. Mosebok 5:16

Hvis vi ikke ydmyker oss for å hedre foreldrene våre selv i deres ufullkommenhet, vil det ikke gå bra med oss. Når vi tar lett på dem (kal-klala), kommer forbannelsen eller ødeleggelsen til oss, som er Meera. Israel blir av den Allmektige sett på som nasjonenes mor. Hun er den som brakte menneskeheten Bibelen, Messias og evangeliet. Uten Israel ville det ikke finnes frelse for noen nasjon, på samme måte som uten din naturlige fødselsmor, kunne du ikke ha blitt født. Dette alene er nok til å få deg til å ære og være takknemlig for moren din, selv i hennes ufullkommenhet. Hun ga deg livet! Israel ga liv til alle nasjonene. Messias er jødisk, og frelsen er av jødene.

Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Johannes 4,22

Meera betyr å “erklære et ord-dekret for ødeleggelsen av noen.” Det blir fulgt av mange onde hendelser som vil bringe kval, nød, sorg, sykdom, forvirring, tap, mangel, konkurs, ensomhet, strid, forkastelse, nytteløshet, frykt, fiasko, terror, selvdestruksjon og total utslettelse. (5. Mos. 28, 14-68)
Legg merke til at i begge tilfeller (velsignelsen og forbannelsen) kobler Gud dem sammen ved å utstede et dekret eller tale et ord. Fra begynnelsen er alt skapt ved at Elohim utsteder et dekret og taler Sitt Ord:

I begynnelsen skapte Elohim himmelen og jorden. Jorden var uten form og tom. og mørket var over dypets ansikt. Og Elohims Ånd svevde over vannenes overflate. Da sa Elohim: “La det bli lys”; og det ble lys. 1. Mosebok 1: 1–3 (fri oversettelse fra hebraisk)

Non-Negotiables #4 – My Israel

Dere elskede, Israel er for alltid Guds utvalgte folk, og ingen menighet kan erstatte det eller erstatte nasjonenes mor. Fra Israel kommer Bibelen, Messias, evangeliet og de jødiske apostlene til nasjonene. Hun kan falle noen ganger; hun kan være i vantro en stund, men Israels Gud gjenoppretter henne til å bli den viktigste saue-nasjonen som alle andre nasjoner vil følge.

Hør YHVHs ord, dere folkeslag! Forkynn det til fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle og vokte det slik en gjeter vokter sin flokk. Jeremia 31: 9

Fryd deg, vær glad, datter Sion! For se, jeg kommer og tar bolig hos deg, sier Herren.
Mange folkeslag skal slutte seg til Herren den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at Herren over hærskarene har sendt meg til deg. Herren skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang.
Vær stille for Herren, alt som lever! For han bryter opp (eng: reiser seg) fra sin hellige bolig.
Sakaria 2: 10–13 NASB

Løgnen om at menigheten erstattet Israel har hindret kristne nasjoner i å bli saue-nasjoner som vil gå sammen med Israels Gud og ære Israel som nasjonenes mor, og ikke erstatte henne. Hans dom står nå ved portene til hver nasjon som har sin grunnvoll i kristendommen – både personlig og nasjonal omvendelse er obligatorisk hvis vi skal se vekkelse og global frelse.
En ekte tro på Messias vil elske og ære Israel, det utvalgte folket og brødrene til Yeshua selv, som er en jøde. Når vi gjenoppretter Hans jødiske identitet, vil antisemittisme være en saga blott, og Messias` brud vil reise seg i all sin herlighet.
For de kristne som ikke vil motta dette presserende budskapet, er dom det eneste de kan forvente seg.

Kom og hør, dere folkeslag, lytt, dere folk! Jorden og alt som fyller den, skal høre,
verden og alt som spirer der! For YHVH er harm på alle folk, han er vred på hele deres hær. Han har slått dem med bann og gitt dem over til slakting. Det er hevnens dag for YHVH, gjengjeldelsens år i striden om (eng: for fiendtligheten mot) Sion.
Jesaja 34, 1-2+8

Min bønn er at mange vil omvende seg og bli forsvarere av Israel i disse svært farefulle endens tider.

En bønn av omvendelse for fiendtlighet mot Israel

Far i himmelen, jeg ber om tilgivelse for at jeg har tatt imot løgnen om at menigheten erstattet eller fortrengte Israel. Jeg innser nå at jeg tok feil, og at denne løgnen er farlig forankret i bedrag og sjalusi. Jeg avviser helt erstatningsteologi og læren om at menigheten erstatter Israel. Takk for at du utfrir meg fra alle forbannelsene som kommer over dem som tar lett på Israel, er arrogante mot henne eller skader henne eller hennes rykte. Vennligst lær meg hvordan jeg skal hedre Israel som nasjonenes mor, og hvordan jeg kan gi godtgjøring for syndene som ble begått mot henne av kristne på grunn av det forferdelige bedrag av erstatningsteologi. I Yeshuas navn. Amen!

Dine israelske mentorer og venner
Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Se: The Non-Negotiables #4 – My Israel

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Battle Over Jerusalem – Part 1

Lær om Troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre og føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Bierman`s nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien om det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser dette utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yah`s (Guds) folk. ~ Erkebiskop Generelt Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig beskrevet i denne banebrytende boken. Den vil åpne øyne og besvare mange spørsmål, og gjenopprette vår sanne grunnvoll for troen slik den ble gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, returnerer han alltid med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fangene, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, kan du skrive i kommentarfeltet: “Prison departement”.

Doner online →

Les mer →

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i landet ditt!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →