Non-Negotiables #5 – My Land

Ikke-forhandlingsbare, del 5 – Mitt Land


Non-Negotiables #5 – My Land
Torah lesing BESHALACH – Shemot (2.Mosebok) 13:17-17:16

Fortsettelse fra Ikke-forhandlingsbare, del 4 (introduksjonen forblir den samme)

Shabbat shalom, dere elskede!

Da jeg forberedte meg for vår månedlige globale UNIFY-konferanse og søkte Ham etter Hans ord for møtet, sa Ruach (Ånden) til meg “Ikke-forhandlingsbare”. Dette var et “rhema-ord”, et profetisk ord om Hans vilje for denne nye tiden for den tredje dags oppvåkning, noe som vil lede til den Tredje dags vekkelse som Han ba meg om å forløse fra Shavuot-dagen den 31. mai 2020 / 5780.

Den Allmektige arbeider i stadier. Han sender sitt lys av åpenbaring for å fjerne bedrag, myter og mørke, men hvis folk ikke lytter, begynner Han å advare, og til slutt sier Han; “Det er nok, ikke mer kompromiss!” Profeter er menn eller kvinner som lar YHVH snakke gjennom dem. Jeg anser meg selv som en “høyttaler” som bare formidler stemmen, lyden eller musikken fra Kilden. Akkurat slik som høyttaleren i et PA-system ikke har noen lyd i seg selv, så har heller ikke den sanne profetiske tjenesten noen lyd eller ord fra seg selv. Ordene fra en Yahs (Guds) profet må ha sin opprinnelse fra Ham. Og akkurat slik som en høyttaler for en radio eller en TV selv ikke kan velge musikk, tale eller lyd som sendes gjennom den, skal heller ikke en profet sensurere den Hellige Ånd.

Alt Guds ord er rent; Han er et skjold for dem som søker tilflukt hos Ham. Ikke legg noe til ordene hans; ellers vil Han irettesette deg, og du vil bli stående som en løgner. Salomos Ordspråk 30: 5-6

Ekte profeter og profetiske kar må dø fra seg selv og sine egne meninger for å formidle en annen og ikke seg selv. Jeg har gjort dette de 30 siste årene av min tjeneste. Jeg har forsøkt å snakke, synge, be og kringkaste det jeg hører Ham si. Noen ganger liker ikke folk det jeg sier, og noen ganger elsker de det, men det gjør ingenting for meg om folk liker det eller ikke. Jeg er bare opptatt av å behage En, og prøver å være så nøyaktig som mulig, og gjenta det jeg hører fra Ham og understreke det med mange skrift-henvisninger og historisk forståelse. Noen ganger begynner jeg bare å skrive eller snakke, og ordet Hans strømmer ut av meg.

Etter at Han ga meg rhema-ordet “Ikke-forhandlingsbare”, så fortsatte Han med å gi meg denne 5 punkts-listen nedenfor:

 1. MITT NAVN
 2. MINE MOADIM (HØYTIDER)
 3. MIN TORAH
 4. MITT ISRAEL
 5. MITT LAND

Disse fem ovenfor er temaer som Han ikke godtar forhandlinger på, og ingen flere kompromisser med. Han er bestemt på å gjenopprette alle disse fullt ut, og Han vil ikke godta noen politisk korrekte argumenter rundt det. Tiden har runnet ut, og Han forventer at Hans folk skal overholde Hans guddommelige vilje. Dette har ingenting med dine eller mine følelser å gjøre. Og det har ingenting med bekvemmelighet å gjøre, men det har alt å gjøre med Hans guddommelige vilje til å gjenopprette alle ting. Han er forpliktet til Sitt ord.

Omvend deg derfor og vend deg til Gud, så dine synder kan bli slettet ut; slik at husvalelsens tider kan komme fra Herrens nærvær; og Han kan sende Messias som på forhånd er utvalgt for deg, det vil si Yeshua. Han må være i Himmelen til tiden kommer for å gjenopprette alt, slik Gud sa for lenge siden, da han talte gjennom de hellige profetene. Apostlenes gjerninger 3: 19-21

Non-Negotiables #5 – My Land

Mitt Land

Landjord må ikke selges for godt, fordi landet tilhører Meg. For dere er fremmede og gjester hos Meg. 3. Mosebok 25:23

Corona-viruset følger det samme mønsteret som korrespondenten for Det Hvite Hus, William Koenig, beskriver i sin bok Eye to Eye (Øye for Øye), der han beskriver 127 hendelser av anti-bibelsk politikk mot Israel, gjort ved delingen av Landet, to-stats-løsningen og defineringen av grenser gjort ved USAs presidenter. I hvert av disse tilfellene ville det innen 24 timer skje en forferdelig katastrofe eller en storm i USA, som også ville koste milliarder av dollar i skader og i tillegg skader på liv. Noen av disse er velkjente hendelser som 9/11 og orkanen Katrina, begge etter at USA forpliktet seg til å støtte den palestinske sak ved å dele Israel eller rykke opp israelske bosetninger (som i tilfellet Gush Katif i Gaza). I løpet av 24 timer ville katastrofer ramme USA.

I talkshowet Stand in the Gap Today, arrangert av pastor Sam Rohrer, var Bill Koenig gjestetaler på Pesach (Påske) kvelden den 8. april 2020. Han nevnte det følgende:

Den 28. januar 2020 presenterte president Donald Trump Midtøsten-planen som han kalte “the Deal of the Century” (århundrets plan). Han presenterte også et KART, som definerte Israels grenser under sin plan. På dette kartet ville 70% av det bibelske landområdet i Judea og Samaria være under en palestinsk stat.

I løpet av timer etter at han presenterte sin fredsplan for å dele opp Israel, ble Miami rammet av et jordskjelv med 7,7 på Richters skala.

Den 28. januar 2020, kl. 16:04 amerikansk tid/Oppdatert den 28. januar 2020, kl 20:15

Av Janelle Griffith nbcnews.com

Et kraftige jordskjelv på 7,7 rammet sør for Cuba og nordvest for Jamaica tirsdag, opplyser den amerikanske geologiske undersøkelsen. Skjelvet kunne kjennes i Miami, og politiet sa at noen bygninger ble evakuert i byen.

I løpet av 24 timer diskuterte den amerikanske administrasjonen hva de skulle gjøre med Corona-virus pandemien som utviklet seg etter at viruset ble oppdaget i Wuhan den 31. desember 2019. Den 30. januar ble utbruddet erklært som et folkehelse-nødstilfelle med internasjonal bekymring av Verdens Helseorganisasjon; dette skjedde bare to dager etter at fredsplanen for å dele Israel ble lagt fram den 28. januar 2020, og den ble akseptert av statsminister Benjamin Netanyahu.

På samme tid gjentok EU og det internasjonale samfunnet sin troskap mot delingen av landet Israel. De insisterte på at Israel skulle vende tilbake til grensene de hadde før 1967, før seksdagers krigen. Det internasjonale samfunnet insisterte på å definere grensene for det Lovede Land som Israels Gud allerede definerte for tusenvis av år siden.

COVID-19-pandemien ble en dom for hele verden, den satte størstedelen av verdens befolkning i karantene og påvirket økonomien til alle (særlig i USA og Israel), fordi statsminister Netanyahu gikk med på en plan som ikke er Guds plan for Israel.

Bill Koenig mener (og det gjør jeg også) at Corona-viruset er en dom over hele verden av to årsaker:

 1. For å forsøke å dele opp Israels land i to stater ved å definere anti-bibelske grenser og tegne kart som er en krenkelse mot den Levende Gud.
 2. Ved å være ulydig mot Guds moralske lover og bud

Det er veldig sannsynlig at ethvert videre forsøk på å bringe noen form for fredsplan, dele Israel og etablere en palestinsk stat i strid med Pakten, vil slynge verden inn i det Bibelen kaller Guds vrede. COVID-19 vil bare se ut som en pusekatt i forhold til den.

Non-Negotiables #5 – My Land

Yah’s Navn har sitt bosted i Israels land

‘Men dersom dere vender tilbake til Meg, holder Mine mitsvot (bud) og gjør etter dem, da skal Jeg – selv om noen av dere ble drevet bort til den fjerneste randen av Himmelen – samle dere derfra og føre dere til det stedet Jeg har valgt ut til bolig for Mitt navn.‘ Nehemiah 1: 9

For Jeg har utvalgt Jerusalem for at Mitt navn skal være der, og Jeg har utvalgt David til å stå over Mitt folk Israel. 2. Krønikebok 6:6

Men Jeg har utvalgt og helliget dette huset, så Mitt navn skal være der til evig tid. Mine øyne og Mitt hjerte skal være der alle dager. 2. Krønikebok 7:16

Israel er det lovede Pakts-landet for Abraham, Isak og Jakob og deres naturlige etterkommere

Da solen gikk ned og det ble mørkt, se, da viste det seg en rykende ovn og en brennende fakkel som for fram mellom stykkene av offerdyrene. På den dagen sluttet ADONAI en pakt med Abram og sa: «Jeg gir dette landet til din slekt, fra elven i Egypt til den store elven, elven Eufrat: kenittenes, kenisittenes, kadmonittenes, …land» 1. Mosebok 15: 17-19

Bo i dette landet, så skal Jeg være med deg og velsigne deg – for til deg og til ditt avkom gir Jeg alle disse landområdene – og Jeg vil gjøre etter den eden som Jeg sverget for din far Abraham. 1. Mosebok 26: 3

Jeg har også opprettet Min pakt med dem for å gi dem Kanaans land, landet der de vandret og levde som utlendinger. 2. Mosebok 6: 4

Landets grenser ligger mellom elven Nilen i Egypt og elven Eufrat i Irak

Jeg fastsetter grensene dine fra Rødehavet til Filisterhavet, og fra ørkenen til Eufratelven. For Jeg skal gi innbyggerne i landet i din hånd, og du skal drive dem ut foran deg. 2. Mosebok 23:31

Fra ørkenen og fra Libanon helt til den store elven, Eufratelven – hele hetittenes land – og helt til Storhavet mot solnedgangen skal landområdet deres være. Josva 1: 4

Nå styrte Salomo over alle kongerikene fra Elven til filisternes land, helt opp til grensen til Egypt. De kom med skatt og tjente Salomo alle hans livs dager. 1. Kongebok 4:21

Og han hersket over alle kongene fra Eufratelven til filistrenes land og helt til grensen til Egypt. 2. Krønikebok 9:26

Israels land eller Jerusalem nevnes ikke en gang i Koranen, og da absolutt ikke som noe løftes-land for det arabiske folket. Israels folk har en historie på over 4000 år med Yah’s Land, mens araberne har en historie fra 800-tallet, til og fra, og som er maksimalt 1300 år. Men alltid gjennom erobring og misbruk av landet. De har aldri utviklet det, dyrket det, eller fått det til å blomstre; dette skjer først når jødene kommer tilbake for å etablere landet etter 2000 år av eksil, i overenstemmelse med en rekke bibelske løfter.

Non-Negotiables #5 – My Land

Israel skulle vende tilbake til sitt Lovede Land mot alle odds

Du menneske, tal profetord mot fjellene i Israel og si: Israels fjell, hør Adonais ord! Så sier Adonai Elohim: Fienden har ropt til dere: «Ha-ha! De gamle haugene er blitt vår eiendom.» Derfor skal du tale profetord og si: Så sier Adonai Elohim: De har herjet og jaget dere fra alle kanter så dere er blitt andre folkeslags eiendom. Dere er på alles lepper, folk hvisker om dere. Derfor, Israels fjell, hør ordet fra Adonai! Så sier Adonai Elohim til fjellene og haugene, til bekkefarene og dalene, til de øde ruinene og de forlatte byene, som er plyndret og spottet av de andre folkeslagene rundt omkring. Derfor sier Adonai Elohim: Sannelig, jeg taler i min brennende sjalusi mot de andre folkeslagene og mot hele Edom. Av hjertets lyst og med sjels forakt gjorde de mitt land til sin eiendom, til beiteland og bytte. Derfor skal du tale profetord om Israels land og si til fjellene og haugene, til bekkefarene og dalene: Så sier Adonai Elohim: Se, jeg taler i sjalusi og harme fordi dere må tåle spott fra andre folk. Derfor sier Adonai Elohim: Jeg løfter hånden og sverger at nabofolkene deres selv skal bære sin spott.
Men dere, Israels fjell, skal få greiner og bære frukt for mitt folk Israel. For de kommer snart! Se, jeg vender meg til dere. Dere skal bli dyrket og tilsådd. Jeg lar dere få mange mennesker, hele Israels hus. Byene skal befolkes og ruinene bygges opp igjen. Jeg lar dere få mange mennesker og dyr. De skal bli mange og være fruktbare. Jeg lar det bo folk hos dere som i gamle dager og gjør vel mot dere, mer enn før. Dere skal kjenne at jeg er Adonai. Igjen lar jeg mennesker ferdes på dere, mitt folk Israel skal ta deg i eie. Du skal være deres eiendom. Og du skal aldri mer gjøre dem barnløse
. Esekiel 36: 1-12

Dom og ødeleggelse faller på enhver nasjon som motsetter seg Hans landpakt med det jødiske folk

Alle Israels fiender vil bli ødelagt med mindre de avstår fra to-stats-løsningen. Den er ikke bibelsk; den er menneskers oppfinnelse og den vil aldri lykkes. Det eneste håpet for de såkalte palestinerne er å forlate deres onde agenda om å ødelegge folket og landet Israel, og ydmyke sine hjerter til å ære og velsigne Israel og tilbe Israels Gud. Palestina eksisterer ikke i Bibelen, men filisterne eksisterer.

Således sier ADONAI: “Når det gjelder alle Mine onde naboer som rører den arven som Jeg testamenterte til mitt folk Israel – Jeg er i ferd med å rykke dem ut fra deres land og hente Judas hus ut fra dem. Likevel skal det skje, etter at Jeg har rykket dem opp, at Jeg igjen vil ha medlidenhet med dem, og Jeg skal føre dem tilbake, hver til sin arv og hver til sitt land. “Og det vil skje, hvis de nøye vil lære Mitt folks veier – og å sverge ved Mitt navn, ‘Slik ADONAI lever’, akkurat som de lærte Mitt folk å sverge ved Baal – så skal de bli bygd opp midt iblant Mitt folk. Men hvis de ikke vil adlyde, skal Jeg rykke opp hele dette folkeslaget, ja rykke det opp og ødelegge det.” Dette er en erklæring fra ADONAI. Jeremia 12: 14-17

Han er ADONAI vår Gud. Dommene Hans er på hele jorden. Han husker sin pakt for alltid – ordet Han befalte i tusen generasjoner – som Han inngikk med Abraham, og sverget til Isak og bekreftet for Jakob som en ed, til Israel som en evig pakt, og sa: “Til deg gir Jeg Kanaans land, som din arvedel.” Da de bare var noen få menn, et lite antall, som var fremmede i landet, og flakket omkring fra et folk til et annet, fra et rike til et annet folk, lot Han ingen få undertrykke dem – for deres skyld tuktet Han konger og sa: “Ikke rør Mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt.” Salme 105: 8-15

For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, da skal Jeg samle alle nasjoner og føre dem ned i Josafats dal; og Jeg vil holde dom over dem der for Mitt folk og for min arv, Israel, som de har spredt blant nasjonene. De har delt landet Mitt og kastet lodd om Mitt folk og gitt en gutt som betaling for en prostituert og solgt en jente for å kjøpe vin, så de kan drikke. Joel 3: 6-8

Kom nær, dere folkeslag, for å høre! Lytt, dere folk! La jorden og alt den inneholder høre, verden og alt som kommer fra den. For Yahvehs vrede er over alle folkeslagene og Hans harme over alle deres hærer. Han har ødelagt dem fullstendig. Han har gitt dem over til slakt. Deres drepte vil også bli kastet ut, og stanken av deres døde kropper vil komme opp. Fjellene skal oppløses av blodet deres. Hele himmelens hær skal tæres bort. Himmelen skal rulles sammen som en bokrull, og alle dens hærer vil forsvinne, som løvet faller fra vintreet eller fikentreet. For Mitt sverd blir drukkent i himmelen. Se, det kommer ned på Edom og på folket som er forbannet for å dømme. Yavehs sverd er fylt med blod. Det er mettet med fett, med blod fra lam og geiter, med fettet av værenes nyrer, for Herren har slaktoffer i Bosra og et stort slakt i Edoms land. De ville oksene vil falle ned sammen med dem, og de unge oksene med de mektige oksene; og deres land skal være gjennombløtt av blod, og deres støv skal mettes med fett. For Yahveh har en dag med hevn, et år med vederlag for Sions sak. Jesaja 34: 1-8

Non-Negotiables #5 – My Land

Yahveh skal brøle fra Sion og tordne fra Jerusalem; og himlene og jorden skal rystes; men Yahveh skal være et tilfluktssted for Sitt folk og en festning for Israels barn. Så skal du vite at Jeg er Yahveh, din Gud, som bor på Sion, Mitt hellige fjell. Da vil Jerusalem være hellig, og ingen fremmede skal få komme over henne igjen. Det skal skje på den dagen, at fjellene skal dryppe av søt vin, haugene skal flyte av melk, alle Judas bekker skal strømme av vann, og en kilde skal velle fram fra Yahvehs hus og vanne Akasie-dalen. Egypt vil være en ødemark, og Edom skal være en øde villmark, for volden som de har utøvd mot Judas barn, fordi de har utøst uskyldig blod i sitt land. Men Juda skal være bebodd for alltid, og Jerusalem fra slekt til slekt. Jeg skal hevne deres blod, det Jeg ikke allerede har hevnet; for Yahveh bor i Sion. Joel 3: 21-26

For så sier hærskarenes Yahveh: ‘For med herlighet har Han sendt meg til nasjonene som plyndret dere; for den som rører ved dere, rører ved Min øyensten. For se, Jeg skal svinge min hånd over dem, og de skal bli til bytte for sine slaver; og du skal vite at hærskarenes Yahveh har sendt meg til deg. Fryd og gled deg, Sions datter; for se, Jeg kommer, og Jeg vil bo i deg, sier Yahveh. Mange nasjoner skal slutte seg til Yahveh på den dagen og være Mitt folk; og Jeg skal bo blant dere, og da skal du vite at hærskarenes Yahveh har sendt meg til deg. Yahveh vil arve Juda som sin del i det hellige land, og vil igjen utvelge Jerusalem. Vær stille, alt kjød, for Yahves åsyn; for Han har reist seg og kommer ut fra Sin hellige bolig!” Sakaria 2: 12-17

YHVHs vrede har allerede begynt med en altomfattende dom gjennom globalisme og pandemier av pester. De eneste nasjonene som vil bli reddet fra det, er nasjonene som blir med Ham i Hans søken etter å gjenopprette hele Israel til hele det landet som Han har lovet fra Nilen i Egypt til elven Eufrat i Irak, ingenting annet vil gjelde og INGEN AVTALER kan bli gjort med Hans Land. Enhver avtale som inkluderer en palestinsk stat eller en avgivelse av landområder eller økonomisk støtte til den palestinske sak vil ende opp i dom, slik som den aktuelle «Deal of the Century» (århundrets avtale) også gjør nå.

Hans Land er IKKE-FORHANDLINGSBART!

For Han vil velsigne dem som velsigner Israel, og de som forbanner henne og tar lett på henne eller begjærer hennes land, vil bli forbannet og fullstendig utslettet, YHVH’s munn har talt. (1. Mosebok 12: 3)

Deres Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierma

For Sions skyld vil jeg ikke tie stille. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Se: Non-Negotiables Part 5 – My Land

For å sende dine tiender og offer:

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Battle Over Jerusalem – Part 2

Lær om Troens jødiske røtter

Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre og føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiet →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Bierman`s nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

Bestill nå å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien om det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser dette utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yah`s (Guds) folk. ~ Erkebiskop Generelt Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlig i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig beskrevet i denne banebrytende boken. Den vil åpne øyne og besvare mange spørsmål, og gjenopprette vår sanne grunnvoll for troen slik den ble gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

* Kurstilgang kommer med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på vår YouTube-kanal!

Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

Vår YouTube-kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, returnerer han alltid med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fangene, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

Når du sender inn ditt bidrag, kan du skrive i kommentarfeltet: “Prison departement”.

Doner online →

Les mer →

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel!

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Bli en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i landet ditt!

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →