Non-Negotiables #5 – My Land

Ikke-forhandlingsbart, del 5 – Mitt Land


Non-Negotiables #5 – My Land
Torah lesning PINCHAS – Bamidmar (4. Mosebok) 25:10-30:1

Fortsettelse fra del 4 (introduksjonen forblir den samme)

Shabbat shalom, dere elskede!

Da jeg forberedte meg på vår globale UNIFY-konferanse og søkte Ham etter hans ord for møtet, sa Ruach (Ånden) til meg “Ikke-forhandlingsbare”. Dette var et “rhema-ord”, et profetisk ord om Hans vilje for denne nye sesongen av den tredje dags oppvåkning, noe som vil lede til den Tredje dags vekkelse som Han ba meg om å forløse fra Shavuot-dagen den 31. mai 2020 / 5780.

Den Allmektige arbeider i stadier, Han sender sitt lys av åpenbaring for å fjerne bedrag, myter og mørke, men hvis folk ikke lytter, begynner Han å advare og til slutt sier Han; “Det er nok, ikke mer kompromiss!” Profeter er menn eller kvinner som lar YHVH snakke gjennom dem. Jeg anser meg selv som en “høyttaler” som bare formidler stemmen, lyden eller musikken fra Kilden. Akkurat slik som høyttaleren i et PA-system ikke har noen lyd av seg selv, så har heller ikke den sanne profetiske tjenesten noen lyd eller ord fra seg selv. Ordene fra en profet av Yah (Gud) må ha sin opprinnelse fra Ham. Og akkurat slik som en høyttaler for en radio eller en TV ikke kan velge musikk, tale eller lyd som sendes gjennom den selv, skal heller ikke en profet sensurere den Hellige Ånd.

Alt Guds ord er rent; Han er et skjold for dem som søker tilflukt hos Ham. Ikke legg noe til ordene hans; ellers vil Han irettesette deg, og du vil bli stående som en løgner. Salomos Ordspråk 30: 5-6

Ekte profeter og profetiske kar må dø til seg selv og sine egne meninger for å formidle en annen og ikke seg selv. Jeg har gjort dette de 30 siste årene av min tjeneste. Jeg har forsøkt å snakke, synge, be og kringkaste det jeg hører Ham si. Noen ganger liker ikke folk det jeg sier, og noen ganger elsker de det, men det gjør ingenting for meg om folk liker det eller ikke. Jeg er bare opptatt av å behage En, og prøver å være så nøyaktig som mulig, og gjenta det jeg hører fra Ham og understreke det med mange skrift-henvisninger og historisk forståelse. Noen ganger begynner jeg bare å skrive eller snakke, og ordet Hans strømmer ut av meg. Han ga meg rhema-ordet “Ikke-forhandlingsbare”, og fortsatte med å gi meg denne 5 punkts-listen nedenfor:

 1. MITT NAVN
 2. MINE HØYTIDER
 3. MIN TORAH
 4. MITT ISRAEL
 5. MITT LAND

Disse fem ovenfor er temaer som Han ikke godtar forhandlinger på, og ingen flere kompromisser med. Han er bestemt på å gjenopprette alle disse fullt ut, og Han vil ikke godta noen politisk korrekte argumenter rundt det. Tiden har runnet ut, og Han forventer at Hans folk skal overholde Hans guddommelige vilje. Dette har ingenting med dine eller mine følelser å gjøre. Og det har ingenting med bekvemmelighet å gjøre, men det har alt å gjøre med Hans guddommelige vilje til å gjenopprette alle ting. Han er forpliktet til Sitt ord.

Omvend deg derfor og vend deg til Gud, så dine synder kan bli slettet ut; slik at husvalelsens tider kan komme fra Herrens nærvær; og Han kan sende Messias som på forhånd er utvalgt for deg, det vil si Yeshua. Han må være i Himmelen til tiden kommer for å gjenopprette alt, slik Gud sa for lenge siden, da han talte gjennom de hellige profetene. Apostlenes gjerninger 3: 19-21

Non-Negotiables #5 – My Land

Mitt Land

Landjord må ikke selges for godt, fordi landet tilhører Meg. For dere er fremmede og gjester hos Meg. 3. Mosebok 25:23

Corona-viruset følger det samme mønsteret som korrespondenten for Det Hvite Hus, William Kønig, beskriver i sin bok «Eye to Eye» (Øye for Øye), der han beskriver 127 hendelser av anti-bibelsk politikk mot Israel, gjort ved delingen av Landet, to-stats-løsningen og defineringen av grenser gjort ved USAs presidenter. I hvert av disse tilfellene ville det innen 24 timer skje en forferdelig katastrofe eller en storm i USA, som også ville koste milliarder av dollar i skader og i tillegg skader på liv. Noen av disse er velkjente hendelser som 9/11 og orkanen Katrina, begge etter at USA forpliktet seg til å støtte den palestinske sak ved å dele Israel eller rykke opp israelske bosetninger (som i tilfellet Gush Katif i Gaza). I løpet av 24 timer ville katastrofer ramme USA.

I et talkshow arrangert av pastor Sam Rohrer fra «Stand in the Gap Today», var Bill Kønig gjestetaler på Passover (Påske) kvelden den 8. april 2020. Han nevnte det følgende:

Den 28. januar 2020 presenterte president Donald Trump Midtøsten-planen som han kalte “Deal of the Century” (århundrets plan). Han presenterte også et KART, som definerte Israels grenser under sin plan. På dette kartet ville 70% av det bibelske landet Judea og Samaria være under en palestinsk stat.

I løpet av timer etter at han presenterte sin fredsplan for å dele opp Israel, ble Miami rammet av et jordskjelv med 7,7 på Richters skala.

Den 28. januar 2020, kl. 16:04 amerikansk tid / Oppdatert den 28. januar 2020, kl 20:15

Av Janelle Griffith nbcnews.com

Et kraftige jordskjelv på 7,7 rammet sør for Cuba og nordvest for Jamaica tirsdag, opplyser den amerikanske geologiske undersøkelsen. Skjelvet kunne kjennes i Miami, og politiet sa at noen bygninger ble evakuert i byen.

I løpet av 24 timer diskuterte den amerikanske administrasjonen hva de skulle gjøre med Corona virus pandemien som hastig utviklet seg siden viruset ble oppdaget i Wuhan den 31. desember 2019. Den 30. januar ble utbruddet erklært som et folkehelse nødstilfelle av internasjonal bekymring av Verdens Helseorganisasjon; dette skjedde bare to dager etter at fredsplanen for å dele Israel ble lagt fram den 28. januar 2020, og den ble akseptert av statsminister Benjamin Netanyahu.

På samme tid gjentok EU og det internasjonale samfunnet sin troskap mot delingen av landet Israel. De insisterte på at Israel skulle returnere til grensene de hadde før 1967, før seksdagers krigen. Det internasjonale samfunnet insisterte på å definere grensene for det Lovede Landet som Israels Gud allerede definerte for tusenvis av år siden.

COVID-19-pandemien ble en dom for hele verden, og satte størstedelen av verdens befolkning i karantene og påvirket økonomien til alle – særlig i USA og Israel, da statsminister Netanyahu gikk med på en plan som ikke er en Guds plan for Israel.

Bill Kønig mener (og det gjør jeg også) at Corona-viruset er en dom over hele verden av to grunner:

 1. For å forsøke å dele opp Israels land i to stater ved å definere anti-bibelske grenser og tegne kart som er en krenkelse mot den Levende Gud.
 2. Ved å være ulydig mot Guds moralske lover og bud

Det er veldig sannsynlig at ethvert videre forsøk på å bringe noen form for fredsplan, dele Israel og etablere en palestinsk stat i strid med Pakten, vil slynge verden inn i det Bibelen kaller Guds vrede. COVID-19 vil bare se ut som en pusekatt i forhold til den.

Non-Negotiables #5 – My Land

Yah’s Navn har sitt bosted i Israels land

‘Men dersom dere vender om til Meg, holder Mine mitsvot (bud) og gjør etter dem, da skal Jeg – selv om noen av dere ble drevet bort til den fjerneste randen av Himmelen – samle dere derfra og føre dere til det stedet Jeg har valgt ut til bolig for Mitt navn.‘ Nehemiah 1: 9

For Jeg har utvalgt Jerusalem for at Mitt navn skal være der, og Jeg har utvalgt David til å stå over Mitt folk Israel. 2. Krønikebok 6:6

Men Jeg har utvalgt og helliget dette huset, så Mitt navn skal være der til evig tid. Mine øyne og Mitt hjerte skal være der alle dager. 2. Krønikebok 7:16

Israel er det lovede Paktslandet for Abraham, Isak og Jakob og deres naturlige etterkommere

Da solen gikk ned og det ble mørkt, se, da viste det seg en rykende ovn og en brennende fakkel som for fram mellom stykkene av offerdyrene. På den dagen sluttet ADONAI en pakt med Abram og sa: «Jeg gir dette landet til ditt slekt, fra elven i Egypt til den store elven, elven Eufrat: kenittenes, kenisittenes, kadmonittenes, …land» 1. Mosebok 15: 17-19

Bo i dette landet, så skal Jeg være med deg og velsigne deg – for til deg og til ditt avkom gir Jeg alle disse landområdene – og Jeg vil gjøre etter den eden som Jeg sverget for din far Abraham. 1. Mosebok 26: 3

Jeg har også opprettet Min pakt med dem for å gi dem Kanaans land, landet der de vandret og levde som utlendinger. 2. Mosebok 6: 4

Landets grenser ligger mellom elven Nilen i Egypt og elven Eufrat i Irak

Jeg fastsetter grensene dine fra Rødehavet til Filisterhavet, og fra ørkenen til Eufratelven. For Jeg skal gi innbyggerne i landet i din hånd, og du skal drive dem ut foran deg. 2. Mosebok 23:31

Fra ørkenen og fra Libanon helt til den store elven, Eufratelven – hele hetittenes land – og helt til Storhavet mot solnedgangen skal landområdet deres være. Josva 1: 4

Nå styrte Salomo over alle kongerikene fra Elven til filisternes land, helt opp til grensen til Egypt. De kom med skatt og tjente Salomo alle hans livs dager. 1. Kongebok 4:21

Og han hersket over alle kongene fra Eufratelven til filistrenes land og helt til grensen til Egypt. 2. Krønikebok 9:26

Israels land eller Jerusalem nevnes ikke en gang i Koranen, og da absolutt ikke som noe løftesland for det arabiske folket. Israels folk har en historie på over 4000 år med Yah’s Land, mens araberne har en historie fra 800-tallet, til og fra, og som er maksimalt 1300 år. Men alltid gjennom erobring og misbruk av landet. De har aldri utviklet det, dyrket det, eller fått det til å blomstre, dette skjer først når jødene kommer tilbake for å etablere landet etter 2000 års eksil, i overenstemmelse med en rekke bibelske løfter.

Non-Negotiables #5 – My Land

Israel skulle vende tilbake til sitt Lovede Land mot alle odds

“Du, menneskesønn, profeterer til Israels fjell og si: ‘Israels fjell, hør ordet til ADONAI. Så sier ADONAI Elohim: “Fordi fienden har sagt mot deg: ‘Ha-ha! Til og med de eldgamle høydene har blitt vår eiendom! ‘Profeter derfor og si, slik sier ADONAI Elohim:’ Fordi de herjet og trampet dere ned fra alle kanter, slik at dere skulle bli til eiendom for resten av nasjonene, og fordi dere ble til baktalelse og ond sladder blant mennesker, ‘derfor, Israel, fjell, hør ADONAIs ord, sier ADONAI Elohim, til fjellene, åsene, bekkene og dalene, de øde ruinene og byene som er forlatt, som har blitt til bytte og hån mot de øvrige nasjonene rundt, derfor så sier ADONAI Elohim: ‘Sannelig i Min vrede har Jeg talt mot resten av folkeslagene og mot hele Edom, som har tatt Mitt land for seg som en eiendom, mens de gleder seg av hele sitt hjerte og er fylt av forakt i sine sjeler, for å gripe det som en plyndring. ‘Profeter derfor til Israels land og si til fjellene og åsene, bekkene og dalene, sier således ADONAI Elohim:’ Se, Jeg har talt i Min vrede og i Mitt raseri, fordi du har båret folkeslagenes vanære. ‘Derfor sier ADONAI Elohim:’ Jeg har løftet Min hånd. Nasjonene som omgir dere vil selv bære vanæren. “Men du, Israels fjell, du vil skyte grenene dine og gi frukt for Mitt folk Israel; for deres retur er nær. For se, Jeg er for dere. Jeg skal vende Meg til dere. Dere skal bli dyrket og tilsådd. Jeg skal bosette en stor befolkning i deg – hele Israels hus, alt sammen. Byene vil være bebodd. De øde stedene skal bygges opp. Jeg skal la det bli mange mennesker og dyr i deg. Dere vil øke og være fruktbare. Jeg skal føre til at du blir bebodd som du var før. Jeg skal gjøre det bedre for deg enn i begynnelsen. Du skal vite at Jeg er ADONAI. Jeg vil få folk, Mitt folk Israel, til å ferdes i deg. De vil eie deg, og du vil være deres arv. Og du skal aldri mer gjøre dem barnløse.” Esekiel 36: 1-12

Dom og ødeleggelse faller på enhver nasjon som motsetter seg Hans land pakt med det jødiske folk

Alle Israels fiender vil bli ødelagt med mindre de avstår fra to-stats-løsningen. Den er ikke bibelsk; den er menneskers oppfinnelse og den vil aldri lykkes. Det eneste håpet for de såkalte palestinerne er å forlate deres onde agenda om å ødelegge folket og landet Israel, og ydmyke sine hjerter til å ære og velsigne Israel og tilbe Israels Gud. Palestina eksisterer ikke i Bibelen, men filisterne eksisterer.

Således sier ADONAI: “Når det gjelder alle Mine onde naboer som rører den arven som Jeg testamenterte til mitt folk Israel – Jeg er i ferd med å rykke dem ut fra deres land og hente Judas hus ut fra dem. Likevel skal det skje, etter at Jeg har rykket dem opp, at Jeg igjen vil ha medlidenhet med dem, og Jeg skal føre dem tilbake, hver til sin arv og hver til sitt land. “Og det vil skje, hvis de nøye vil lære Mitt folk sine veier – og å sverge ved Mitt navn, ‘Slik ADONAI lever’, akkurat som de lærte Mitt folk å sverge ved Baal – så skal de bli bygd opp midt iblant Mitt folk. Men hvis de ikke vil adlyde, skal Jeg rykke opp hele dette folkeslaget, ja rykke det opp og ødelegge det.” Dette er en erklæring fra ADONAI. Jeremia 12: 14-17

Han er ADONAI vår Gud. Dommene Hans er på hele jorden. Han husker sin pakt for alltid – ordet Han befalte i tusen generasjoner – som Han inngikk med Abraham, og sverget til Isak og bekreftet for Jakob som en ed, til Israel som en evig pakt, og sa: “Til deg gir Jeg Kanaans land, som din arvedel.” Da de bare var noen få menn, et lite antall, som var fremmede i landet, og flakket omkring fra et folk til et annet, fra et rike til et annet folk, lot Han ingen få undertrykke dem – for deres skyld tuktet Han konger og sa: “Ikke rør Mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt.” Salme 105: 8-15

For se, i de dager og i den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, da skal Jeg samle alle nasjoner og føre dem ned i Josafats dal; og Jeg vil holde dom over dem der for Mitt folk og for min arv, Israel, som de har spredt blant nasjonene. De har delt landet Mitt og kastet lodd om Mitt folk og gitt en gutt som betaling for en prostituert og solgt en jente for å kjøpe vin, så de kan drikke. Joel 3: 6-8

Kom nær, dere folkeslag, for å høre! Lytt, dere folk! La jorden og alt den inneholder høre, verden og alt som kommer fra den. For Yahwehs vrede er over alle folkeslagene og Hans harme over alle deres hærer. Han har ødelagt dem fullstendig. Han har gitt dem over til slakt. Deres drepte vil også bli kastet ut, og stanken av deres døde kropper vil komme opp. Fjellene skal oppløses av blodet deres. Hele himmelens hær skal tæres bort. Himmelen skal rulles sammen som en bokrull, og alle dens hærer vil forsvinne, som løvet faller fra vintreet eller fikentreet. For Mitt sverd blir drukkent i himmelen. Se, det kommer ned på Edom og på folket som er forbannet for å dømme. Yahwehs sverd er fylt med blod. Det er mettet med fett, med blod fra lam og geiter, med fettet av værenes nyrer, for Herren har slaktoffer i Bosra og et stort slakt i Edoms land. De ville oksene vil falle ned sammen med dem, og de unge oksene med de mektige oksene; og deres land skal være gjennombløtt av blod, og deres støv skal mettes med fett. For Herren har en dag med hevn, et år med vederlag for Sions sak. Jesaja 34: 1-8

Non-Negotiables #5 – My Land

Yahveh skal brøle fra Sion og tordne fra Jerusalem; og himlene og jorden skal rystes; men Yahveh skal være et tilfluktssted for Sitt folk og en festning for Israels barn. Så skal du vite at Jeg er Yahveh, din Gud, som bor på Sion, Mitt hellige fjell. Da vil Jerusalem være hellig, og ingen fremmede skal få komme over henne igjen. Det skal skje på den dagen, at fjellene skal dryppe av søt vin, haugene skal flyte av melk, alle Judas bekker skal strømme av vann, og en kilde skal velle fram fra Yahvehs hus og vanne Akasie-dalen. Egypt vil være en ødemark, og Edom skal være en øde villmark, for volden som de har utøvd mot Judas barn, fordi de har utøst uskyldig blod i sitt land. Men Juda skal være bebodd for alltid, og Jerusalem fra slekt til slekt. Jeg skal hevne deres blod, det Jeg ikke allerede har hevnet; for Yahveh bor i Sion.” Joel 3: 21-26

For så sier hærskarenes Herre: ‘For med herlighet har Han sendt meg til nasjonene som plyndret dere; for den som rører ved dere, rører ved Min øyensten. For se, Jeg skal svinge min hånd over dem, og de skal bli til bytte for sine slaver; og du skal vite at hærskarenes Herre har sendt meg til deg. Fryd og gled deg, Sions datter; for se, Jeg kommer, og Jeg vil bo i deg, sier Yahveh. Mange nasjoner skal slutte seg til Yahveh på den dagen og være Mitt folk; og Jeg skal bo blant dere, og da skal du vite at hærskarenes Herre har sendt meg til deg. Yahveh vil arve Juda som sin del i det hellige land, og vil igjen utvelge Jerusalem. Vær stille, alt kjød, for Yahves åsyn; for Han har reist seg og kommer ut fra Sin hellige bolig!” Sakaria 2: 12-17

Vreden til YHVH har allerede begynt med en altomfattende dom gjennom globalisme og pandemier av pester. De eneste nasjonene som vil bli reddet fra det, er nasjonene som blir med Ham i Hans søken etter å gjenopprette hele Israel til hele det landet som Han har lovet fra Nilen i Egypt til elven Eufrat i Irak, ingenting annet vil gjelde og INGEN AVTALER kan bli gjort med Hans Land. Enhver avtale som inkluderer en palestinsk stat eller en avgivelse av landområder eller økonomisk støtte til den palestinske saken vil ende opp i dom, slik som den aktuelle «Deal of the Century» (århundrets avtale) også gjør nå.

Hans Land er IKKE-FORHANDLINGSBART!

For Han vil velsigne dem som velsigner Israel, og de som forbanner henne og tar lett på henne eller begjærer hennes land, vil bli forbannet og fullstendig utslettet, YHVH’s munn har talt. (1. Mosebok 12: 3)

Deres Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierma

For Sions skyld vil jeg ikke tie stille. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Se: Ikke-forhandlingsbart, del 5 – Mitt Land

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/2702792533337319/?vh=e&d=n

IDENTITETSTYVERIET.

E-boken er endelig her, og vi trenger hjelp til å fullføre kurset som følger med den!

Med din donasjon på $25 eller mer, vil du motta e-boken Identitets-tyveriet, pluss HELE GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) mot antisemittisme-kurset! Du vil motta en tilgangskode til kurset, som starter ved Yom Kippur nå i september.

Tiden er MODEN for framgang.

https://www.grinitiative.com/

Book Mockup

For å sende dine tiender og offer:

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

OPPDATERING: Sukkot Israel Tur

Bønn-karantene fest-misjon

Vi samler en gruppe mennesker, i tilfelle Israel åpner for noen av landene deres, som vil komme for å gjøre en høytids-bønnemisjon i september eller i oktober 2020.

Vi kan ikke vite før i siste øyeblikk om dette vil være mulig på grunn av begrensninger fra myndighetene. Likevel, hvis det er mulig, samler vi en liste over interesserte som kan fylle ut et registreringsskjema uten å sende betalingen.

Når den israelske regjeringen har gitt klarsignal for bønne-karantene høytids-misjonen, vil du bli bedt om å sende inn betalingen i sin helhet.

Vi vet ikke hva betalingen vil være ennå; det kan være mindre enn vi publiserte, eller litt mer – vi vet ikke.

Vi oppfordrer deg til å sende inn ditt registreringsskjema slik at vi kan kontakte deg når det er klart.

“Ingen som tjener som en soldat blander seg inn i de hverdagslige aktiviteter, slik at han alltid kan glede den som vervet ham.” 2. Timoteus 2: 4

Mer informasjon: tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok: Abrahams nøkkel

Velsignelsen … eller forbannelsen?”

https://kad-esh.org/shop/the-key-of-abraham-2/

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se https://www.grinitiative.com/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

www.unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/