No turning back

Ingen vei tilbake!


No turning back
Torah lesing Ha’azinu- Devarim (5.Mosebok) 32: 1-32: 52

Profetisk ord for Shmita året 5782

Da de hadde ført dem ut, sa en av mennene: «Flykt for livet! Se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på sletten. Flykt til fjells så du ikke blir revet bort.» ” 1.Mosebok 19:17.

Da Elohim sendte Sine engler-malachim for å redde Lot og familien hans, skulle dette være en god dag for dem og en veldig dårlig dag for de ugudelige, umoralske, urettferdige innbyggerne i Sodoma og Gomorra. Lot ble reddet på grunn av Yahs pakt med Abraham. Den Allmektige glemte ikke Abrahams familie. Han sendte en spesiell engle-utsending for å eskorte familien ut før Hans meget fortjente dom ble utøst! Dessverre tok svigersønnene lett på Lot og forble i sin vantro.

Da gikk Lot ut og snakket med svigersønnene sine, de som skulle ha døtrene hans. Han sa: «Skynd dere bort fra dette stedet! For nå vil YHVH ødelegge byen!» Men svigersønnene trodde at han holdt dem for narr. 1.Mosebok 19:14.

De hadde alle muligheter til å bli frelst ut fra de fordømte byene, men de avviste invitasjonen. Disse dårene døde, kvalt av ilden og svovelen som regnet fra himmelen. Men det måtte ikke være slik! De hadde den Gud-gitte frie viljen til å si Ja eller Nei, og de valgte NEI! Hvor mange er som Lots svigersønner i familiene og menighetene våre? Vi må velge å adlyde selv når venner og familie ikke gjør det! Men Lot nølte, og var i ferd med å gå glipp av det!

Da det grydde av dag, skyndte englene på Lot og sa: «Dra av sted! Ta med deg din kone og de to døtrene dine som er her, så du ikke blir revet bort når byen straffes!» Men da han nølte, tok mennene ham og hans kone og de to døtrene i hånden, for YHVH hadde omsorg for ham (eng: YHVH var barmhjertig mot ham). De førte ham bort og brakte ham i sikkerhet utenfor byen. 1.Mosebok 19: 15-16

Lots kone og døtre ble kraftig grepet av englene som var forpliktet til å bringe Lot og hans nærmeste familie ut i tide! Det var NÅDE!

Da de hadde ført dem ut, sa en av mennene: «Flykt for livet! Se deg ikke tilbake, og stans ikke noe sted på sletten. Flykt til fjells så du ikke blir revet bort.» 1.Mosebok 19:17.

No turning back

Englene oppfordret dem til å ikke oppholde seg på sletten, å ikke forbli i komfort-sonen av det “kjente”. De måtte gå HØYERE, de måtte gå til åsene. Lot mislyktes i å følge instruksjonene på grunn av frykt, og han bad om å få bli i Tsoar, en lav by. Tsoar betyr liten, og rot-ordet på hebraisk kan også innebære tristhet eller sorg, og det var et kompromiss. Hver gang vi gjør kompromisser med Hans Ord for å gjøre det som er behagelig for kjødet, eller lite nok til at vi kan klare det, gjør vi den Hellige Ånd sorg, og det bringer tristhet. Slik det skjer når folk kompromisser med det de vet om den hedenske opprinnelsen til påske (easter), jul og Halloween, og de velger å holde seg i den lave, lille komfort-sonen til det kjente i stedet for å gå til omvendelsens høyder og finne tilbake til de bibelske Madim, høytidene som Yeshua Selv feiret. Tiden er kort, Han kaller Sin Brud ut fra Roma og tilbake til Jerusalem åndelig sett. Men frykt for høydene vil gjøre at folk trygler Gud om å få bli på det lave stedet, og Han kan føye seg, men det vil påvirke negativt slik det skjedde med Bileam. (Numbers 22:22). La den som forstår – høre hva Ånden sier til menighetene!

Men Lot svarte dem: «Å nei, herre! Se, din tjener har funnet nåde for dine øyne. Du har vist stor godhet mot meg og berget livet mitt. Men jeg kan ikke flykte til fjells. For da kunne ulykken ramme meg, så jeg døde. Se, den byen der er så nær at jeg kan flykte dit, og den er så liten. La meg få rømme dit, så jeg kan berge livet! Byen er jo så liten.» 1.Mosebok 19: 18-20

Dette skulle være en flott dag for dem alle, en dag lik påsken (Pesach) med store mirakler, men dessverre! Lots kone valgte å være ulydig mot instruksjonene fra de Guddommelige Budbringerne og så seg tilbake, som om hun verdsatte de fordømte byene fulle av lyst og utskeielser som hun mistet, eller kanskje var det bare “nysgjerrighet”. Uansett hva det var, så tok hun lett på Yahs sendebud og ble til en saltstøtte.

No turning back

Da lot YHVH svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra – ned fra YHVH, fra himmelen. Han ødela disse byene, hele sletten, alle som bodde i byene, og alt som vokste på marken. Men Lots kone så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. 1. Mosebok 19: 24-26

Jeg har vist fram “Lots kone” ved Dødehavet til tusenvis av mennesker som jeg har hatt privilegiet å guide i Israel de siste 30 årene av mitt liv og tjeneste. En smertefull påminnelse om en forsømt mulighet til utfrielse. Å se og vende tilbake når YHVH sier “beveg deg fremover” kan være ekstremt farlig! Å vende tilbake begynner med å se seg tilbake med “nostalgi” og “lengsel” etter fortiden. Denne typen holdning kan lamme hvem som helst og forhindre framgang. I den forstand har alle mennesker som «bor i fortiden» blitt forvandlet til en “saltstøtte”, og har ikke noe liv i seg! Når folk ser seg tilbake, faller de ned i gropen av depresjon!

No turning back

Så sier YHVH Zevaot, Herskarenes Herre:

Min Shofar som lyder i begynnelsen av dette Shmita-året, er START-SKUDDET. Jeg beveger troppene Mine, Min Brud ut av erstatningsteologi, hedenske fester, synd, avgudsdyrkelse, vantro og umoral. Vokt dere slik at dere ikke “ser dere tilbake” eller nøler med å gå ut, sier YHVH. Mange blant Mitt folk i nasjonene ser seg tilbake til tidligere vekkelser, og ønsker å motta forgangne tiders vekkelser, men jeg er ikke der, sier YHVH. Å se tilbake med nostalgi mot dine gode minner fra hedenske fester lånt fra Roma og gjenoppta dem er farligere nå enn noensinne. Kom høyere! Ikke slå deg ned på sletten! Min kone, Lammets Brud må komme seg ut av Babylon og følge Meg, Løven av Juda uten å se eller vende tilbake.

Det kommer til komme mange åpenbare rystelser i år, og bare de som er forankret og grunnfestet i Mitt Ord, Min Torah og fylt med Min Ruach, Ånd uten kompromiss, vil være stabile nok til å være urokkelige og hjelpe andre under de mange, mange, mange rystelsene som vil skje i år og i de neste 7 årene etter Shmita. Men for de av dere som frykter Mitt navn-Yeshua, vil Jeg bevare i Mitt navn, Jeg vil beskytte deg i Mitt navn, og jeg vil stå opp med helbredelse på kanten av kappen Min og tsitsit-frynsene på klærne dine (Mal. 4: 2). Du vil være full av glede midt i rystelsene, for du har fryktet Mitt navn og har ikke fornektet navnet Mitt! Mange kommer til å berøre kanten på din talit (bønnesjal) og de vil bli helbredet, sier YHVH. Jeg vil gjøre deg fremtredende i den Tredje Himmel, og dine bønner vil mobilisere englehæren som er rede og har blitt forberedt for en slik tid som dette! Når du beveger deg fremover for frelse for fullheten av hedningene, vil jeg bevege Meg kraftig blant Mitt folk Israel og forberede dem for Min tilbakekomst.

Skynd på Min Brud slik at de kan adlyde Meg, for høsten er ekstremt rikelig og arbeiderne er svært få! Beveg deg framover, gå ut, gå videre, gå ut og ikke se deg tilbake; Ikke bli distrahert av kriger og rykter om kriger og av den store mengden av nyheter. Lytt til Meg Mitt Folk, Shma, lytt og adlyd, for jeg har mye som du skal gjøre. Døren til den Tredje Himmel åpnes for deg. Forbli i Mitt nærvær, vandre i bønn, i lovprisning, proklamer Mitt Ord, la det være rede på leppene dine. Dette er ikke tiden for å vandre “tilfeldig og ubesværet”, men med hensikt og vilje. Våk over hjertene deres, forbli i troen, det finnes ingen erstatning for barnlig tro, sier den Gamle av Dager. Hold deg ren og barnlig i troen, legg hånden din i Min, og du vil komme inn i Min herlighet. INGEN VEI TILBAKE!

Så sier YHVH over hærskarene: I de dager skal ti mann av alle språk og folkeslag gripe tak i kappefliken til én judeisk mann (eng: en som er en jøde) og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.» Sakarja 8:23.

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille.” Isaiah 62: 1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine førstegrøde og fest-offer for Shmita-året:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: The Year of Must Let Go

Lær om troens jødiske røtter.

Du trenger aldri å ta en ny bibelskole igjen. GRM Bibelskole er en vaskemaskin som vil lede deg til sannheten fra det 1. århundre, noe som vil føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiene →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien til det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser denne utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yahs (Guds) folk. ~ Erkebiskop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlige i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten til vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig skissert i denne gjennombrudds-boken. Den vil åpne øyne og svare på mange spørsmål, og gjenopprette vårt sanne trosfundament, gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra Apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, og abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ledet til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har nettopp lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fanger i det amerikanske fengselssystemet, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønner og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias for fengselssystemet over hele USA!

Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentar-feltet: “Fengsels-arbeidet” Doner online: https://kad-esh.org/no/gaver/

Les mer →

Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel.

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Støtt driften av ambassaden til de Forente Nasjoner for Israel på Jerusalem høyder med $ 100 i måneden. Trykk på knappen nedenfor eller send oss ​​en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →