Figments of our Imaginations

Innbilninger i vår fantasi


Figments of our Imaginations
Torah lesing KORACH – Bamidbar (4.Mosebok) 16,1-18,32

Der så vi kjemper (eng: Nephilim) også – anakittene hører til kjempene (Nephilim). I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.» 4.Mosebok 13,33

Shabbat shalom kjære elskede!

I verset over ser vi at 10 av de 12 mennene som Moses sendte for å inspisere Løfteslandet kom med sin egen tolkning av virkeligheten. De så kjempene, Nefilimene (det var et faktum) men de FORESTILTE seg at de var som gresshopper. Var de i virkeligheten gresshopper? Nei, men det var `innbilningene i deres fantasi`.

Definisjon av fantasi/forestilling/innbilning (eng: imaginations)

fra Merriam Webster dictionary (ordbok)

1: handlingen eller kraften av å forme et mentalt bilde av noe som ikke er nærværende for sansene eller aldri før har helt vært fornemmet/oppfattet i virkeligheten

2a: kreativ evne

B: evne til å konfrontere og hanskes med et problem: RÅDSNARHET – «bruk din fantasi og få oss ut herifra»

C: det tenkende eller aktive sinn: INTERESSANTE historier som sprengte fantasien

3a: skapt ut fra sinnet, spesielt en idealisert eller poetisk skapelse/kunstverk/oppfinnelse

B: fantasifull eller tom antagelse

Innbilninger i ens fantasi er definert som noe som er funnet på, skapt eller fabrikkert. En innbilning er et produkt av fantasien.

Fantasiens (forestillingens) kraft

YHVH forestilte seg ADAM til eksistens på den 6.dag (Hans skapende evne eller det Hebraiske ordet BARA), deretter formet Han ham på Sabbaten (YATSAR – Å forme ut fra et tidligere-skapt bilde).

Vi ser kraften av fantasi (forestilling) i aksjon da Josva og Kaleb forestilte seg dem og deres Elohim som større enn kjempene i Kanaan.

Figments of our Imaginations

Kaleb roet ned folket foran Moses. «Kom, så går vi opp og inntar landet!» sa han. «Vi kommer helt sikkert til å seire over dem!» 4.Mosebok 13,30

Og de sa til hele Israels menighet: «Det landet vi dro gjennom og utforsket, er et svært godt og innbydende land. Om han har sin glede i oss, fører Herren oss inn i dette landet og gir det til oss, et land som flyter av melk og honning. 4.Mosebok 14,7-8

De andre 10 «turistene» forestilte seg selv som gresshopper. De mentalt degraderte Elohim til størrelsen av et insekt!

Vi vet også at David forestilte seg seier over en uomskåret filister-kjempe som kom mot ham, en ung stridsmann som var under pakten. Han forestilte seg at hodet til Goliat rullet på marken slik løven og bjørnen som han hadde drept tidligere.

Både løve og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem; for han har hånt den levende Guds hær.» 1. Samuel 17,36

Figments of our Imaginations

Helliggjorte forestillinger versus fantasi

Helliggjorte forestillinger er basert på vår kunnskap om Yah og Hans Ord, kontrollert av den Hellige Ånd som er profetisk av natur.

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Romerne 12,2

Fantasi er basert på dine overdrevne ønsker eller frykt.

Husk, alt det Job fryktet for, skjedde; Han hadde forestilt seg scenarioet i sitt eget sinn.

Det jeg frykter mest, har rammet meg. Det jeg gruer for, kommer nå. Job 3,25

Når vi mediterer på Yah`s Ord og har samfunn med den Hellige Ånd i bønn og tilbedelse (spesielt ved å be i tunger), så begynner Han å male et bilde i vårt sinn. Han utøser Sitt sinn inn i vårt – det er helliggjort fantasi (forestilling). Husk at kampen om våre sjeler raser alltid i sinnet.

Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Messias. 2. Korinterbrev 10,4-5

Når vi har samfunn med våre selv-sentrerte og egoistiske ønsker, ser på ugudelige filmer, gjennomsyres av digital eller ikke-digital informasjon, er opptatt av for mye underholdning og nyheter – eller fokuserer på vår frykt, våre tilbakeslag, vår vrede, våre skuffelser osv. – da får Satan anledningen til å laste ned sitt forvrengte sinn inn i oss. De er fantasier. De fleste mennesker er fylt av fantasi. Fantasi kan være spennende eller uhyggelig, men det er fortsatt fantasi og det forgifter sinnene våre.

YHVH så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte, var ondt, dagen lang. Da angret YHVH at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 1.Mosebok 6,5-6

På Noas dager drepte Elohiom hele menneskeheten fordi de hadde onde tanker. Dette er så alvorlig som tenking kan bli! De forestilte seg ikke Skaperens tanker, men de nøt sine egne syndige, troløse og selvsentrerte fantasier. De valgte å ha samfunn med Satan i stedet, opphavet til syndige fantasier.

Mennesket er i stad til å tenke og forestille seg; det er en Gudegitt skapt egenskap. Men, tanker er som «fisk» som behøver vann å svømme i. Tanker behøver en åndelig base. Det er enten den Hellige Ånd eller onde ånder.

Helliggjorte forestillinger er grunnlagt i den dynamiske trioen som får Yah`s verden til å gå rundt:

Tro, håp og kjærlighet.

Det er årsaken til hvorfor vi er befalt å meditere på Torahen for å oppnå fremgang og suksess.

Denne loven (Torah) skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Josva 1,8

Og vi er gitt ordre om å holde våre sinn fokusert på ting som er vakre, dydige og talt vel om, for å holde oss hele og hellige.

Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på (eng: dvel ved) det! Filipperne 4,8

Vårt liv vil følge den kursen som tankene våre baner veg for. Kartet de leser er våre forestillinger.

Våre liv er overgitt til Yeshua bare i den utstrekning som våre forestillinger har sine røtter i Ham.

Figments of our Imaginations

Ting en angrer på fra fortiden

Ting en angrer på fra fortiden, og at en forestiller seg hvordan ens liv «kunne ha vært», er i sannhet innbilninger i fantasien vår. Dette er fantasier, og de er giftige for sjelen. De holder mennesker i en endeløs sirkel av anger og depresjon.

Det er en ting å lære fra fortidens feil, noe som er prisverdig. Det er noe annet å leve under byrden av å angre på gamle mistak, noe som er dødelig og holder mennesker stagnert – i et mørkt hull av håpløshet.

Vi er befalt å glemme det som ligger bak oss for å bevege oss fremover. Enten det er seire eller fiaskoer, vi kan ikke gjenta dem ved å leve i dem. Vi skulle huske på alt som er prisverdig, og gi ære til Yah. Vi kan lære fra fortidens feil, men vi kan ikke leve i våre forestillinger om denne fortiden, eller gruble over ting vi angrer på som «hva om» eller noen annen «ønskefull tenkning».

Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Messias Yeshua. Filipperne 3,13-14

For å summere opp alt

Vi behøver å spørre vår Skaper, som gav oss evnen til å tenke og forestille oss, om å regjere i våre sinn ved den Hellige Ånd.

Når vi mediterer konstant på Hans Ord (over alle omstendigheter, enhver film, enhver nyhet, enhver digital informasjon og fortidens minner), når vi ber i tunger, erklærer Hans Ord, takker Ham og priser Ham, da vil vi tenke som Han gjør – og vi vil male Hans bilde i våre sinn.

Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, i fred skal dere føres fram. Fjell og hauger bryter ut i jubel foran dere, alle trær på marken klapper i hendene. Jesaja 55,9-12

Dette er resultatet av en helliggjort fantasi: Glede og Shalom!

Dine Israelske mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop and Rabbi

For å velsigne denne tjenesten:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Ukens bok:

From Sickology to A Healthy Logic (Fra sykologi til en sunn logikk) av Archbishop Dominiquae Bierman

https://kad-esh.org/shop/from-sickology-to-a-healthy-logic/

SE David & Goliath – Del 3

Bli med Erkebiskop Dominiquae Bierman i fortsettelsen av dette inspirerende budskapet fra Forene Nasjoner for Israel Sukkot tur. Det jødiske folket har møtt kjemper gjennom historien, men de har likevel lyktes, fordi de har en sterk åndelig grunnvoll i Torah. Hør hvordan vår kraft til å seire over kjemper i dag krever at vi fjerner erstatnings-teologi – en kjempe iblant oss.

De Forente Nasjoner for Israel søker å snu nasjoner slik at de blir sauenasjoner, en person ad gangen, gjennom global ny-utdanning.

Bli en del av denne ustoppelige bevegelsen:

www.unitednationsforisrael.org/no/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Bli utdannet og helbredet fra religionens kreftsvulst – studer GRM:

www.grmbibleschool.com

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 13-17 oktober 2019

For mer informasjon:

https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/