Intimacy with Yeshua is Death to Self

Intimitet med Yeshua er å dø bort fra “selvet”


Intimacy with Yeshua is Death to Self
Torah lesing Shelach– Bamidbar (4.Mosebok) 13:1-15:41. Haftarah: Jos.2:1-24

Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Johannes 15:5

Shabbat shalom, kjære elskede!

Jeg planla ikke å skrive om dette emnet, men den Hellige Ånd befalte meg å gjøre det. Når jeg sier “befalte”, mener jeg at Han “dyttet meg”. Men for meg er enhver tilskyndelse fra Ruach HaKodesh (Den Hellige Ånd) en befaling. De fleste tar så lett på Åndens tilskyndelser og svake hvisking at de aldri kan utvikle sann intimitet med Yeshua. Så lurer de på hva Han sier til dem, og hvordan det kan ha seg at de ikke vet hva deres kall og hensikt i Riket er. Hver gang den Hellige Ånd tilskynder meg, legger en tilskyndelse i hjertet mitt eller hvisker inn i mitt indre noe jeg skal si eller gjøre for Ham,så griper det inn i mine planer, mine tidsplaner og mine ideer eller meninger. Med andre ord, å lytte til den Hellige Ånd krever selvfornektelse og overgivelse.

Intimitet med Yeshua utvikles bare ved at en nøye lytter til og adlyder den Hellige Ånds tilskyndelser, og de er veldig overraskende og utfordrende.

Når jeg sier “overraskende og utfordrende”, mener jeg ikke at de alltid får en til å lide, men ofte gjør de det. Fordi å dø bort fra “selvet” kan komme gjennom lidelse. Yeshua lærte også lydighet ved det Han led. Noen ganger tilskynder Ånden oss til å gjøre hyggelige ting for oss selv, som å handle eller gå på spa, og noen ganger leder Ånden oss til å gjøre vidunderlige ting for andre. Likevel er det alltid noe vi ikke tenkte på!

Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Johannes 10:27

Da jeg var nygift og ordinert til tjeneste, ga Ruach (Ånden) meg en drøm. I den drømmen hadde jeg en annen hårfrisyre (håret mitt var langt og ganske gammeldags på den tiden) og briller som var mye mer moderne. Jeg ble veldig overrasket da jeg våknet opp til den klare erkjennelsen av at min Abba “stylet meg”! Jeg gikk straks til frisøren, som klippet håret mitt i nøyaktig den fasongen som jeg så i den drømmen. Jeg vet at “hår” ikke synes å være så viktig, men når du mister det eller når det ikke ser pent ut, så innser du at YHVH ga oss håret med en hensikt. Og hvilken velsignelse dette har vært. Den Hellige Ånds frisyre som Han ga meg gjør det så lett å fortsette å se bra ut at jeg ikke har behøvd å besøke frisørsalongen for ofte til tross for mine mange tjenestereiser. Han tenker på alt!

Intimitet med Yeshua betyr at Han har tilgang til alle områder av livet mitt, inkludert håret.

Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Johannes 15:14

Hver gang jeg har prøvd å overse en “tilskyndelse”, eller har ignorerte den på grunn av usikkerhet, frykt eller latskap, har jeg endt i “grøften” eller i nød, manglet noe eller gjort feil. Jeg har alltid angret på det når jeg har vært sløv mot Yahs tilskyndelser.

Jeg har lagt merke til at folk ignorerer Hans hvisking når det er “brysomt” (det vil “rote til” våre planer helt), eller når det virker som en bagatell eller ikke-viktig. Men når den Hellige Ånd tilskynder oss til å gjøre eller si noe, er det aldri “trivielt”. Det er alltid viktig, og det utgjør alltide en stor forskjell.

Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Johannes 16:13

For mange år siden ledet jeg et møte i hjemmet vårt på Jerusalems fjell. Det var et profetisk møte, og jeg trente denne spesielle gruppen av troende til å bevege seg i de profetiske gavene som er beskrevet i 1 Korinterbrev 12. Alle ble oppfordret til å vekke sin ånd ved å be i Ånden (i tunger – se Judas 20) for å bygge opp sin tro og lytte til den Hellige Ånd. Da måtte hver og en velsigne sin utnevnte partnerbror- eller søster med et profetisk ord. Alle så ut til å flyte fantastisk! Men jeg så en dame som ikke gjorde noe. Jeg spurte henne om dette, og hun sa: “Jeg får ingenting å si fra Herren!” Jeg sa at jeg ikke trodde på det! Fra min erfaring er YHVH alltid klar til å si noe til Hans skapelse. Faktisk starter Han hele Bibelen med “Elohim sa ….”

Da sa Elohim: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 1 Mosebok 1:3

Og siden den gang har Han snakket. Han leter alltid etter en kanal Han kan snakke gjennom. Og da det en gang ikke fantes noen menneske der, så måtte Han bruke et esel!

Da lot YHVH eselet få munn og mæle, og det sa til Bileam: «Hva har jeg gjort deg? Nå er det tredje gangen du slår meg.» 4.Mosebok 22:28

Intimacy with Yeshua is Death to Self

Jeg sa til søsteren at du har sikkert et ord i din ånd? Hun sa: “Men det er ingenting; det betyr ikke noe!” Jeg sa: “Bare si det!” Hun så på partneren sin i denne profetiske øvelsen og sa: “POPCORN!”. Vel, i det øyeblikket partneren hørte ordet “popcorn”, brøt hun ut i gråt. Den Hellige Ånd ga henne straks en åpenbaring om at hennes gaver og drømmer hadde vært tørre som popkorn, men snart, med varm olje (salvelse!) fra den Hellige Ånd, vil de bryte ut og komme til nytte! Ordet “popcorn” utløste i henne denne mektige og oppmuntrende åpenbaringen. Denne søsteren er nå i himmelen med Yeshua. Hun smiler sannsynligvis fra skyen av vitner for dette tilsynelatende ubetydelige ordet , “popcorn”, i et tilsynelatende ikke-viktig møte i Jerusalem-fjellene, som ledsaget henne i mange år fremover og oppmuntret henne i hennes jordiske vandring.

Aldri se bort fra NOE ord, lite eller stort, som den Hellige Ånd tilskynder deg.

Det er den hjelpeløse (eng: ydmyke) jeg ser til, den som har en motløs (eng: angrende) ånd og skjelver for mitt ord. Jesaja 66:2b

Selvfølgelig er det andre tider da Åndens ord kan legge enorme krav på livet ditt. Slik var instruksjonen jeg mottok fra den Hellige Ånd i begynnelsen av min vandring med Ham. Jeg var noen måneder gammel i troen, og Ruach sendte meg til Storbritannia. Da jeg bodde hos noen dyrebare pastorer der, besøkte YHVH meg og forandret retningen for livet mitt og livene til mange tusen for alltid! Jeg var fortsatt veldig såret fra syndens herjinger og personlige familietragedier. Mine to vakre barn i den sårbare alderen av 18 måneder og fem år var ikke i min varetekt etter en smertefull skilsmisse. Hjertet mitt var knust for barna mine, og likevel kunne jeg ikke få dem. Mens jeg var i Storbritannia, jobbet jeg som barnepike og var flink til det, fordi jeg ga de andres barn det jeg ville ha gitt til mine som var langt borte fra meg i Israel. Tiden i Storbritannia var en tid med dypt disippelskap og personlig gjenopprettelse. Vår kloke Elohim visste nøyaktig hva jeg behøvde. Så en dag overrasket Han meg med et uvanlig krav.

Jeg hørte på en kassett av en meget kjent bibellærer som elsker Israel, ved navn Derek Prince. Han forkynte om apostolisk tjeneste og å bli “sendt ut”. Så ga Han et alterkall der han spurte om hvem som var villig til å bli “sendt ut” og å “gå” for Riket. Hjertet mitt hoppet høyt! Jeg hadde tenkt i det siste at jeg ville gå på Bibelskole og tjene Yeshua på heltid, men det så ikke mulig ut. Det var en drøm jeg tvang meg selv til å dø fra. Da denne predikanten gav alterkallet, ville jeg hoppe opp og si: HINENI! (Her er jeg) som Jesaja sa. Jeg følte at Ånden presset meg til å stå, men tankene mine argumenterte: “Hvordan kan jeg svare på et slikt kall, og hva betyr det hele? Vil jeg noen gang kunne se barna mine igjen hvis jeg blir “sendt ut”? Så, av hensyn til et slags morskap (til og med en besøkende mor på dette tidspunktet), bestemte jeg meg for å nekte Åndens tilskyndelser og ikke stå opp foran kassettspilleren og undervisnings-kassetten. Jeg ble sittende! Men jeg følte det som om jeg skulle dø! Jeg ble rammet av sorg. Jeg hadde bedrøvet den Hellige Ånd!

Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. Efeserne 4:30

Jeg innså at jeg hadde syndet, og jeg tryglet Ham om å tilgi meg for å ha satt morskap og mine barn over Ham og Hans høye kall. Jeg tryglet Ham om å gi meg en ny sjanse! Jeg spolte båndet tilbake og hørte på alterkallet igjen! Denne gangen hoppet jeg raskt opp på føttene og jeg sa: “HINENI,” vil jeg GÅ; Jeg vil bli sendt ut! Faktisk har apostolisk tjeneste krevd alt av meg, og jeg kunne ofte ikke se barna mine i lange perioder. En gang i over tre år! Prisen var høy, og det er den fortsatt, men Yeshua er alt som betyr noe. Til slutt er det bare den lydigheten som er født ut fra intimitet med Him som virkelig bærer frukt! Mange tusen har vært og blir berørt daglig over hele verden etter at jeg sa JA til Ånden angående apostolisk tjeneste. Mange har blitt frelst, helbredet, befridd og disippelgjort, og de velsigner i sin tur andre.

Intimacy with Yeshua is Death to Self

Hver gang den Hellige Ånd ber oss om å gjøre noe for Kongen mot alle odds, vil det bære evig frukt. Noen ganger vil du bare vite mye senere eller i himmelen hvor effektiv din tjeneste for Yeshua var, men tvil aldri på dens effektivitet og betydning.

Det som kommer fra Ham, lykkes alltid hvis vi er trofaste i å fortsette å vandre i intimitet og å adlyde Hans tilskyndelser for livet.

Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene. Åpenbaringen 2:26

Omtrent en måned tidligere enn denne min britiske erfaring, på den andre siden av kloden, i Israel, fant konferansen sted i Jerusalem, der Derek Prince forkynte dette budskapet som utfordret meg. En kjekk mann ved navn Baruch Bierman var til stede. Og tilskyndet av den samme Hellige Ånd, besvarte han kallet om å bli sendt ut til nasjonene. Omtrent et år senere var Rabbi Baruch og jeg gift, etter å ha svart på det samme Kallet med samme budskapet og predikanten uten å vite om hverandre! Yah gjør alle ting FULLKOMMENT!

For vi er hans verk, skapt i Messias Yeshua til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2:10

Det er aldri for sent å begynne. Selv de “minste” kall utgjør en STOR forskjell. Ikke alle er kalt til å være en apostel eller å være en leder i en tjeneste. Noen er kalt til å STØTTE en tjeneste eller en forkynner. Men hver gave og ethvert kall som stammer fra YHVH er presserende nødvendig for å fremme Hans Rike. Han ga meg en ny sjanse til å svare på Hans kall. Kanskje du behøver en også? I så fall kan du gå foran Ham i dag og be Ham tilgi deg for å ha vurdert dine planer, omstendigheter, behov eller kjære over Hans kall og for å gi Ham unnskyldninger. Så still deg selv foran Ham.

Svar på kallet og fortsett å svare mens du adlyder til og med de minste tilskyndelser fra den Hellige Ånd! Ditt liv og verden vil aldri bli det samme etter at du GJØR det.

Ikke utslukk Åndens Ild” 1 Tessalonikerbrev 5:19

Dine venner og mentorer i Israel

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Giants in the Land Del 5

 • Shabbat Letter ads
  For de siste oppdateringene fra Israel, bli med i vår Telegram kanal

  Telegram →

  Se våre siste TV program fra Israel

  YouTube → Rumble →

  Be og erklær Ordet over Israel

  Bønner for Israel →

  Bli med i FORENTE NASJONER FOR ISRAEL – For en tid som dette!

  Bli med i UNIFY →

  The Voice of These Ashes

  Motta min nye bok, The Voice of These Ashes!

  Restitusjon eller dom

  Hvorfor gråter askene?

  Hva ropte Abels blod til skaperen om? Hva roper blodet og asken til jødene som ble utryddet under shoah (nazistenes holocaust), russiske pogromer, spansk inkvisisjon, kristne korstog, islamsk terror og mye mer til universets Gud om? Og hvorfor skulle det ha betydning for deg, leseren? Dette er hva du vil finne ut om på sidene i denne boken.

  Bestill nå →

  Bli med på de kommende Israel turene med Dr. Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  The Roar of the Lion

  Løvens brøl – Sukkot tur 5785/2024

  14-27 oktober

  YHVH skal brøle fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og jord skal skjelve. Men YHVH er et vern for sitt folk, en borg for Israels barn. Joel 3:21

  Vi kaller alle venner av Løven av Juda til å komme til Sion for å stå med Hans brødre, det jødiske folket, og nasjonen Israel. Når vi plasserer våre føtter i landet, så vil det være en bemerkelsesverdig tid av forbønn på NØKKEL-steder, som påvirker historien!

  Mer informasjon og for å registrere deg →

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  For å invitere de jødiske apostlene til å forkynne og tjene i din by og ditt land,

  send en e-post til info@kad-esh.orgUNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste programmene med Apostel Dominiquae Bierman

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vår MAP fengselstjeneste, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig. Vi vokser fort til tusenvis av studenter som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →