Israeli flag on slightly clouded sky

Israel-kontroversen Del 1


Israels 75-årsjubileum Spesial utgave

Israeli flag on slightly clouded sky
Torah-lesing TAZRIA–METZORA–Vayikra (3. Mosebok) 12:1–15:33 Haftarah: Jesaja 66:1–24

Se, jeg lar sårene hennes gro og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem. Jeg vender skjebnen for Juda og Israel og bygger dem opp som i den første tid. Jeg renser dem for all skyld og tilgir dem alle syndene og lovbruddene de gjorde mot meg. Byen skal bli til ære og glede for meg, til pris og pryd blant alle folkeslag på jorden. De skal høre om alt det gode jeg gjør for dem, og skjelve i ærefrykt for all den lykke og fred jeg skaper for dem. Jeremia 33:6-9

Motstridende meninger

Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er forgjeves? Salme 2:1

Etter 75 år av den mirakuløse etableringen av staten som er dagens Israel, synes striden mot den og dets folk å rase mer enn noensinne. Mange folkegrupper gjør krav på Israels Land som «deres». Andre har gått så langt som å bestride det faktum at det jødiske folk i Landet i dag er Abrahams virkelige, naturlige ætt, ekte jøder, men heller sønner av en viss Khezar-etnisk gruppe i Tyrkia. Selv innenfor Israel er det forskjellige kontroverser. «Høyresiden» er for det meste imot delingen av Landet for «fred» med palestinerne, «venstrefløyen» er for fred for enhver pris, og flertallet er mellom de to. Blant de ortodokse jødene svinger pendelen mellom det ekstreme “høyre” som krever deportasjon av alle de såkalte “palestinerne” til Jordan og den ekstreme “venstresiden” som sier at vi ikke har noen rettigheter til landet før Messias kommer, så vi er i synd ved å ha en sekulær israelsk stat.

Blant kristne er det mange kontroverser om Israels rett til landet. Blant de ekstreme «høyre» har vi de kristne sionistene som står sammen med Israel for enhver pris, til og med om de må kjempe selv for Landet. De står sammen med Likud og statsminister Benjamin Netanyahu.

Så er det de av oss som er oppslukt av fylden av Landpakten og bosetningsbevegelsen representert ved Nahala, de religiøse sionistene og Itamar Ben Gvir. Vi er veldig klar over at enhver traktat slik som Abraham-avtalene som vil stoppe bosettingen av Judea og Samaria, manifesterer seg i nasjonenes dom og store lidelser for Israel.

For se, i de dager og på den tid, når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem, da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land Joel 3:1-2

Og så er det mange kristne som tar parti for den palestinske saken, som ikke er noe annet enn Hitlers barn. Dette ble kokt sammen mellom muftien av Jerusalem, Hajj Amin Al Husseini, og Adolf Hitler i 1942 i Berlin. Deres hensikt var å implementere den nazistiske endelige løsningen innenfor grensene av Paktslandet og bruke den palestinske saken som en “trojansk hest” for å oppnå utslettelsen av jødene i deres land.

Israel er det eneste landet i Midtøsten hvor den vanlige arabiske mann og kvinne får lov til å blomstre. Den palestinske sak er en dødelig, morderisk, antisemittisk fabrikasjon. Deres eget arabiske folk lider under dette, fordi babyer og små barn blir forgiftet av hat mot jødene. Akkurat slik Hitler brukte barna og ungdommen og gjorde dem til jødehatere og mordere, følger også den palestinske saken Hitlers stil og mønster. Deres militære trening marsjerer i fotsporene til nazi-hæren.

Den triste delen er at millioner av dollar og euro blir kanalisert gjennom kristne frivillige organisasjoner for å tilrane seg land og faktisk finansiere terror mot Israel.

Mye av antisemittismen vi ser i dag på universiteter og på gatene er drevet av supporterne av den palestinske fabrikasjonen. Dette skjer i Israel, Amerika, Frankrike og overalt ellers i verden. Å støtte Hitlers trojanske hest er det samme som nazistisk antisemittisme!

Araberne vil bare kunne ha fremgang og blomstre i Israel når de ærer Israel; foruten dette vil de bli ødelagt av Israels Gud.

Så sier YHVH om alle de onde naboene som rører ved den eiendommen jeg har gitt mitt folk Israel: Se, jeg rykker dem opp fra jorden deres, og Judas hus rykker jeg opp midt iblant dem. Men etter at jeg har rykket dem opp, vil jeg igjen være barmhjertig mot dem og føre dem tilbake, hver til sin eiendom og til sitt land. Og om de lærer å kjenne veiene til folket mitt, om de sverger ved mitt navn og sier «så sant YHVH lever», slik de før lærte folket mitt å sverge ved Baal, da skal de bygges opp igjen midt iblant folket mitt. Men om de ikke vil høre, rykker jeg det folkeslaget opp, rykker det opp og gjør ende på det, sier YHVH. Jeremia 12:14-17

Og det finnes ikke noe slikt som palestinere; disse er alle arabere med røtter i andre arabiske nasjoner. Vennligst se min video Hitler’s Child, og bli opplyst med informasjon som er trofast mot historisk sannhet.

Kristne som støtter den palestinske sak med sine penger og aktivisme har glemt at Messias er jødisk og at Han har gitt Sitt folk Landet og brakt dem tilbake. Disse kristne setter seg selv og sine nasjoner under en forferdelig forbannelse.

“Det er hevnens dag for YHVH, gjengjeldelsens år i striden om (eng: for fiendtligheten mot) Sion.” Jesaja 34:8

Vennligst les og gi bort boken min Identitets Tyveriet for å re-utdanne hele menigheten i denne presserende saken.

Women at Kotel Wall

La oss høre Hans Ord

For Sions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig før hennes rettferd bryter fram som lysglans og hennes frelse flammer som en fakkel. Folkeslag skal se din rettferd og alle konger din herlighet. Du skal få et nytt navn som YHVH selv skal kunngjøre. Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som påkaller YHVH, ikke unn dere ro! La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Jesaja 62:1, 2, 6, 7

Så sier YHVH Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene. Konger skal være fosterfedre for deg og dronninger ammene dine. De skal kaste seg ned for deg med ansiktet mot jorden og slikke støvet foran føttene dine. Da skal du kjenne at jeg er YHVH. De som setter sitt håp til meg, skal ikke bli til skamme. Kan byttet tas fra en kriger, kan fanger berges fra en voldsmann? Ja, så sier YHVH: Fanger skal tas fra krigeren, og byttet skal berges fra voldsmannen. Jeg vil stride mot dem som strider mot deg, og barna dine vil jeg frelse. De som var harde mot deg, lar jeg ete sitt eget kjøtt og ruse seg på sitt eget blod som på druesaft. Og alle mennesker skal kjenne at jeg er YHVH, som frelser deg, Jakobs Mektige, som løser deg ut. Jesaja 49:22-26

Hør YHVHs ord, dere folkeslag! Forkynn det til fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle og vokte det slik en gjeter vokter sin flokk. For YHVH har fridd Jakob ut og kjøpt ham fri fra hender som er sterkere enn hans. De skal komme og juble på Sion-høyden, stråle av glede over YHVHs gode gaver: korn, ny vin og fin olje, sauer og okser. Selv skal de være som en vannrik hage; de skal ikke lenger lide nød. Da skal jomfruen glede seg i dansen, unge menn sammen med de gamle. Jeg vender sorgen til fryd for dem, trøster og gleder dem som klager. Jeg gir prestene rikelig med fett og metter folket mitt med gode gaver, sier YHVH. Jeremia 31:10-14

Valley in israel

Israels land kalles alle lands herlighet!

Den dagen løftet jeg hånden på at jeg ville føre dem ut av Egypt, til et land som jeg hadde utsett for dem, et land som flyter av melk og honning, det herligste av alle land. Esekiel 20:6

Blomstrer midt i kontroversen

Midt i all denne striden har en blomstrende jødisk nasjon oppstått fra asken etter nazi shoa (Holocaust) og 2000 år med hovedsakelig kristen og muslimsk forfølgelse. En mosaikk av mennesker som har en ting til felles – de har bevart sin jødiske identitet som etterkommere av Abraham, Isak og Jakob og har erklært hver påske i 2000 år: “neste år i Jerusalem”. De kommer fra hele verden og i alle farger, men de har betalt med sitt blod for sin identitet ettersom den eneste fellesnevneren har vært at de alle har lidd forfølgelse og diskriminering for å være jødisk og for å bevare sin jødiske tro eller ønsket om landet Israel. Dessverre, bedre enn alle DNA-testene om “Hvem er en jøde” var de som forfulgte og massakrerte jødene fordi de var “jødiske” og holdt seg til Toraen og tradisjonene. Den beste “DNA-testen” var Hitler selv som fant jødisk blod helt til tredje og fjerde generasjon hos de som konverterte til andre religioner, og deporterte dem til dødsleirene!

De overlevende fra disse har etablert dagens Israel og har kjøpt Landet med sitt blod, har kjempet alle de mange krigene, intifadaene, terrorforsøkene og “verdensopinionen”, og kjemper fortsatt til denne dag.

I den forstand vil jeg være enig med vår første statsminister etter 2000 år av smertefullt eksil, David Ben Gurion, som uttalte at den som ønsket å forene sin skjebne med Israel og investere sitt blod, svette og tårer i å få dette landet til å blomstre, var velkommen! Hvor var alle de som i dag hevder eierskap til Landet da han kom med uttalelsen? Hvor var de “efraimittiske kristne” da han kalte folk fra nasjonene for å hjelpe oss å erobre den enorme og uutholdelig varme Negev-ørkenen i Israel? Hvor var folket i Gaza da de første israelske bosetterne for nesten 40 år siden kom for å få den «forbannede sanden» til å blomstre, og ble mottatt med brød og salt av den lokale arabiske sjeiken?

Hvor var alle jordens folk som begjærer Israels land i dag, da landet de siste 2000 årene før jødenes tilbakekomst vansmektet i forfall til det punktet at Mark Twain, den berømte kristne forfatteren, sa mens han besøkte det i det 19. århundre at det så så øde ut som om det var “glemt av Gud” og at han så geiter spise grus ettersom det ikke var noe annet å spise!

….. Et øde land hvis jord er rik nok, men er gitt helt over til ugress … en stille sørgmodig vidde …. en ødemark …. Vi så aldri et menneske på hele ruten…. knapt et tre eller en busk noe sted. Selv oliventreet og kaktusen, disse trofaste vennene av en verdiløs jord, hadde nesten forlatt landet. Fra Innocents Abroad av Mark Twain

Et land fullt av steiner, sand og sumper har blitt omgjort til en Edens hage, et moderne, høyteknologisk levende land av en gjeng “Holocaust-overlevende” og andre jødiske overlevende fra mange nasjoner. Deres eneste fellesnevner var at de led for å være jøder, og det er bare under deres hånd at Det hellige land har blomstret etter 2000 år!

Den dagen reiser jeg opp igjen Davids falne hytte. Revnene murer jeg igjen, og det som ligger i grus, gjenreiser jeg. Jeg bygger den som i gamle dager, så de kan ta resten av Edom i eie og alle andre folkeslag som navnet mitt er nevnt over, sier YHVH, som gjør dette. Amos 9:11-12

Er den moderne nasjonen Israel perfekt? På ingen måte! Profeten Esekiel uttrykte tilstanden til folket som skulle vende tilbake i klare ordelag:

Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. eg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Esekiel 36:24-28

Men han sa også at YHVH skulle gjenopprette Sitt folk for Sitt hellige navns skyld, slik at nasjonene kunne frykte Hans navn.

Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg, Gud, alle folk skal prise (eng: frykte) deg! Salme 67:2-3

United Nations for Israel

Det viktigste problemet

Denne forfatteren tror at når kristne i nasjonene slutter seg til og samarbeider på praktiske og åndelige måter for gjenopprettelsen av Israel, vil paktsløftet gitt til Abraham tre i kraft, og de vil bli mektig velsignet!

Og jeg vil velsigneden som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens familier bli velsignet. 1 Mosebok 12:3

YHVH definerer Sine fiender eller Sine venner i henhold til deres standpunkt og oppførsel overfor Hans plan om å gjenopprette det jødiske folket til Hans Land og for å frelse hele Israel. På hvilken side dere er, vil avgjøre velsignelsen eller forbannelsen på denne jorden og for alltid for deg, din familie og deres nasjoner.

Og kongen (Yeshua, den jødiske Messias) skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken (det jødiske folk), har dere gjort mot meg.’ Matteus 25:40

Og sammen med alle dem som elsker Israels Gud og Hans folk sier vi:

Gratulerer med 75-årsjubileet ISRAEL!

Dine israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Vi inviterer deg til å bli med i De forente nasjoner for Israel og skape historie med oss!

Bli med i UNIFY →

Planting in Israel

Vi planter frukthager i Oriad, Beit Hogla, Gilgal og Shavei Darom. Vi inviterer deg til å plante sammen med oss!

Doner for planting →

Forstå kraften i Abrahams nøkkel

Bestill bøkene Abrahams nøkkel & Sauenasjoner

Bestill nå →

The Key of Abraham & Sheep Nations books

Send dine tiender og offer

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Hadassah Paloma Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: I Galilea – Si Ja til Yeshua

https://www.facebook.com/watch/?v=239387521838223

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman og abonner på Dominiquae Bierman TV YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →