Killer Weed

Killer Weed (Morder ugress)


Killer Weed
Torah lesing KI TETZE – Devarim (5. Mosebok) 21:10-25:19. Haftarah: Jes. 54:1-10

“La dem begge vokse der sammen til høsten kommer. Og når det er tid for innhøsting, skal jeg si til dem som høster inn: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min. ” Matteus 13:30

Shabbat Shalom, du som er høyt elsket!

Tittelen på vårt ukentlige brev refererer til en sak introdusert av Apostel Dominiquae Bierman under det første møtet til medlemmene i UNIFY fra USA for noen uker siden. Dette viktige temaet må deles med alle, slik at vi kan innse hvordan Killer Weed (Morder ugress) har blitt en del av samfunnet.

Lignelsen om hveten og ugresset i Matteus 13:24-30 forklarer at både den gode hveten og ugresset som er plantet av fienden vil få lov til å vokse opp sammen “til høsten”. Det minner oss også om separasjonen av sauer og geiter, som, som du vet, er vår tjenestes fokus for nasjonene som går sammen med Israel. Vi er opptatt av å se Sauenasjoner dannes som en del av vårt endetidsmandat fra Yahveh.

Mange folkeslag (eng: nasjoner) skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk. Sakarja 2:15

Så hva hindrer folk i å slå seg sammen – å bli ett med Faderen og med hverandre? Så ikke Yeshua hjertet til sin Fars da Han ba i Johannes 17? Hvorfor har denne anmodningen fra vår elskede Messias ennå ikke blitt oppfylt?

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Johannes 17:21

Vi tror at «Morder ugress» har hindret svaret på denne bønnen til vår Messias som skal sikre seier. Så, hva er egentlig dette ugresset som ble sådd? Det er erstatningsteologien (E.T.), den læremessige feilen som har myrdet millioner i Guds navn.

I naturen er det et stoff (narkotika) som heter Killer Weed. Det er også kjent som Englestøv, PCP, og på 1960-tallet var det først kjent som “Freds-pillen”. I hovedsak et beroligende middel for dyr. Det svekker folk og får dem til å miste fokus. Dette stoffet er nå blandet inn i mange andre gate drugs/stoff, for å øke deres salgbarhet og øke fortjenesten.

Åndelig vet vi at keiser Konstantin blandet sammen mange trosretninger (hedensk soldyrkelse og messiansk sannhet) for å skape dette “Morder ugresset” som vi nå kjenner som kristendommen. Dette doktrinære systemet er fylt med akkurat nok sannhet til å lure de som oppriktig søker sannheten. Det svekker kroppen av troende slik at de får en “form for gudfrykt” som fornekter Yahs kraft. Det er også lett å akseptere/innta, og det er lønnsomt.

Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider… (ettersom menneskene) I det ytre har gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. 2 Tim 3:1, 5

Slike mennesker som fremdeles tilber Gud med denne blandingen, vet ikke at de faktisk er ugress som kveler andre rundt dem. Hvorfor? Fordi de er oppriktige og “vil alltid lære”, men de finner aldri Sannheten (som er en person, Yeshua, vår Messias). Yeshuas sanne identitet har blitt stjålet av menighetens behagelige aksept av tradisjoner og løgner – akkurat slik Apostel Dominiquaes bok Identitetstyveriet så tydelig avslører. Den snakker om hvor dødelige de som er påvirket av dette åndelige Morder ugresset kan være, akkurat slik de som velger å innta de naturlige “rekreasjons” stoffene kan være i dag. Både naturlige og åndelige søkere av høyere eksistens kan bli bedratt og bli gitt noe som er blandet med med PCP / Erstatningsteologi.

Killer Weed

UNIFY USA-medlemmene ble informert om bakgrunnen for hvordan våre opprinnelige nybyggere som kom til våre kyster for 400 år siden på Mayflower kom fra England og Europa for å unnslippe forfølgelse. Men uten at de visste det, etterlot de seg bare en del av de læremessige feilene som var pålagt dem – trossystemet etter reformasjonen var fortsatt fullt av hat mot alt jødisk, basert på Martin Luthers skrifter. Så Morder ugresset ble plantet i Amerika også.

Det var en dobbel del (eller dobbel potent) blanding som dukket opp på Amerikas jord: Erstatningsteologien sluttet seg til frimureriet for å danne begynnelsen på en synkretisk bevegelse – vi ser denne ugressblomstringen i dag som “sameksistens”. Det er her alle er «All Inclusive» (alt er inkludert), alt går, og vi kan alle leve i fred sammen. Men dette er ikke forankret i sannheten.

Hvordan kan vi unngå å bli samlet inn ved innhøstingen og brent som ugress? For det første er omvendelse fra frimureri en nøkkel, fordi den har voldsomt stor innflytelse i våre amerikanske menigheter, spesielt i lederskapet. Og blindheten som ble brakt videre fra deres frimureriske innvielsesritualer (som involverer bruk av bind for øynene ved innvielsen) har holdt menigheten i mørke, i den grad at ugresset av erstatningsteologi har forblitt skjult i det åpenbare!

Den største utfordringen for den tredje dags vekkelse i Amerika er uavhengighetens ånd, som har en tendens til å skille oss i stedet for å skape enhet, på grunn av åndelig stolthet. Men i vår tid må vi erkjenne at “vi behøver hverandre”. Jøder og hedninger må slå seg sammen, bringe det den andre har åpenbaring om og har fulgt: Religiøse og messianske jøder har en dypere åpenbaring av Toraen og rettferdig livsstil – Mange kristne hedninger i Amerika har en dypere åpenbaring av betydningen av den Hellige Ånds ledelse. Tilbedelse i Ånd og Sannhet (Ord/Torah) vil bringe “liv fra de døde”.

Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død (eng: liv fra de døde)! Romerne 11:15

Killer Weed

Når hedninger tar imot “sannheten, hele sannheten og ingenting annet enn sannheten”, vil de bli fri fra E.T. (erstatningsteologi) og Morder ugress vil ikke ha effekt på dem lengre. Når jødene aksepterer at hedningene har den Sanne Hellige Ånd utøst over dem, vil de forlate de falske åndene brakt til dem i Kabbala og bli satt fri til å kjenne sin Messias Yeshua selv også, i all Hans fylde.

Hver gruppe trenger renselse fra tradisjoner og feil som gjør Hans Ord kraftløst. UNIFY bringer hedninger inn i “vaskingen ved Ordet (Torah)” (se GRM bibelskole), og vil gjøre jødene sjalu etter å kjenne dette Åndsfylte livet som har blitt utøst over dem. Men hedninger må først erkjenne sitt behov for sannhet, som jødene har omfavnet fra begynnelsen. “Hvis du elsker meg, vil du holde Mine bud” ble ikke talt av Yeshua på spøk. Han mente det.

Så vi er befalt å “elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, vår sjel, sinn og styrke” og “elske vår neste som deg selv” – begge krever overgivelse av oss selv. Begge krever ydmykhet foran Gud og menneskeheten.

Å, hvilken dag som venter oss når vi er forenet ved kjærlighet, ved Hans Ånd! Dette er USAs mandat og årsaken til hvorfor UNIFY USA må samarbeide med Ruach (Ånden) for å bringe oppfyllelsen av Yeshuas Johannes 17-bønn til vår generasjon.

“Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett.” Johannes 17:20

Alle nasjoner er representert på amerikansk jord. Alle nasjoner er i avgjørelsens dal.

Amerika, Amerika, det er tid for den tredje dags vekkelse! Vårt hjertes ønske er at ingen skal samles inn på høstdagen og brennes. Vi erklærer at Amerika skal bli en sauenasjon, og bringe herlighet til Faderen gjennom sin dyrebare Sønn Yeshua.

Send ut de Internasjonale høstfolkene, Yahveh, og la alle UNIFY-medlemmer komme til enighet om at den hellige ilden fra De hellige ildkarene vil spre seg fra Jerusalem til verdens ender. Vi er i en tid i Amerika som da George Washingtons hær var i de rensende og lutrende brannene i Valley Forge – der de forberedte seg på å se seier mot Englands overlegne kampstyrker for deres uavhengighet. Vi er klar til å se seier over mørkets krefter som har holdt oss alle i åndelig blindhet, og frimodig erklære vår uavhengighet fra Erstatningsteologi, Morder ugresset. Måtte rikelige velsignelser være over apostel og rabbi når de ser en høst fra myriader av såkorn for den tredje dag vekkelse plantet inn i 50+ nasjoner over 32+ år med tjeneste. Og måtte alt deres hånd rører ved ha fremgang i denne tiden av utvidet tid tilbrakt i USA, som også vil påvirke mangfoldet av jøder her med Messias` kjærlighet.

Amerika vil ikke lenger være en hage full av ugress, åndelig rotløs eller hensynsløs, men vil gå foran ut (sammen med Juda, som betyr “Lovprisning”) med rungende lovprisninger fra hele Hans folk, som helhjertet tilber sammen i Ånd og sannhet.

For Apostel Dominiquae Bierman,

Pastor Debra Barnes

(Dette brevet er basert på oppbyggelse og visjons-deling gjort av Apostel Dominiquae Bierman til UNIFY USA gruppen 29 juli 2022)

Dine israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: Kad-Esh MAP Testimonies 2

 • Shabbat Letter ads

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Hanukkah Lights banner

  Hanukka Lys 2022

  Gratis BØNNE & LOVPRISNINGS samling

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-26 desember
  hver kveld kl. 5-7 PM EST (kl. 23-1 norsk tid)

  ÅPENT FOR ALLE

  Igjen talte Yeshua til folket og sa: «Jeg er verdens lys.» Johannes 8:12

  Bli med oss på vår Hanukka feiring når vi tenner lys i en stor Hanukkiah på torget i St Augustine hver kveld, og presenterer Verdens Lys, YESHUA, i den første byen i de Forente Stater!

  Ta med din egen campingstol!

  Adresse:

  Gazebo, Plaza De La Constitución
  1 Cathedral PI, St Augustine, FL 32084

  For mer informasjon:
  shalom@ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Guden av andre sjanse profetisk tur til Israel

  Feirer Israels 75 års jubileum og Rabbi Baruchs 77-årsdag

  2-12 mai, 2023

  Med apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “skal holde den i den andre måneden, på den fjortende dagen. Med usyret brød og bitre urter skal de spise påskelammet. 4.Mosebok 9:11

  Kom å feire den andre påske når du er på tur i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Land med ditt nærvær og dine bønner. Vi vil gjøre en full påske seder sammen.

  ***Ingen grønne pass, og Covid-tester er heller ikke nødvendig for turen.

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon

  GRM Banner

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch og treamet besøker fengselene, vender de alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman