Do You Know any Anti-Semites?

Kjenner du noen antisemitter?


Do You Know any Anti-Semites?
Torah lesning MIKETZ – Beresheet (1. Mosebok) 41:1-44:17, Haftara: Sakarja 2:14-4:7

Jeg skal fri deg ut fra dette folket og fra hedningefolkene – som Jeg nå sender deg til. Du skal åpne øynene deres, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, så de kan få syndenes tilgivelse og en arv blant dem som er helliget gjennom troen på Meg. Apostlenes gjerninger 26: 17-18

Shabbat shalom, du høyt elskede!

Den 9. april 1990, på påskeaften, ble min mann og jeg sendt av Den Hellige Ånd ut fra Jerusalem til nasjonene: først til Hawaii i USA, deretter derfra til Dallas for å studere ved Kristus for Nasjonene (CFNI), så fra Dallas til Santa Rosa Beach, Florida, og deretter fra Florida til Hong Kong og Kina, og ut til totalt over 50 nasjoner, og til hundrevis av byer.

Vi har betjent tusenvis av mennesker, og vi har hatt det privilegiet å bli brukt som redskaper for sannheten og vekkelse. Vi har blitt mottatt av enkle mennesker og også av regjeringer. Vi har også blitt forfulgt av religiøse autoriteter, mye i likhet med apostelen Shaul (Paulus), men ikke like mye av religiøse jøder, men heller av hedninger. Vi fikk erfare at ikke alle elsker sannheten, og at mange foretrekker mørket fremfor lyset, så lenge dette er mest komfortabelt. Vi la merke til at folk flest er religiøse, men ikke mange er helhjertede troende. Mange gikk i kirken eller i en religiøs menighet, men de vandret ikke med Yeshua i sine daglige liv.

“De holder fast ved en ytre form for gudfryktighet, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike mennesker!” 2. Timoteus 3: 5

Under studiene ved CFNI i Dallas oppdaget vi at de fleste studentene var sultne på en bevegelse fra Guds. Fremtredende og salvede forkynnere besøkte ofte talerstolen og inspirerte oss til å forøke vår tro og til å nå ut til de fortapte, med de påfølgende tegn, under og mirakler som følger. En dag satt vi i hoved-auditoriet og så på en film om den kraftfulle vekkelsen som hadde pågått i Kina siden 80-tallet. Min ånd ble mektig oppildnet, og jeg løp til bønnerommet utenfor scenen og hulket og gråt helt ukontrollert, mens bølger av den Hellige Ånds sorg skyllet gjennom min intense forbønn.

Mens de satt i auditoriet og så denne filmen, ble mange av studentene veldig berørt i sine hjerter av det de så, og begynte å rope om vekkelse. Mens de ropte og gråt i hele salen, kom profetiens Ånd intenst over meg, og jeg ropte ut:

“Vekkelsen er HER, men dere vil ikke ha den!”

Så løp jeg raskt ut igjen, og fortsatte med å gjøre forbønner og hulke inne på bønnerommet.

Do You Know any Anti-Semites?

Lite visste jeg da hva min profetiske uttalelse og min gråt egentlig betydde. Det tok meg år å forstå at endetidens oppvåkning og vekkelse handler om jødene, om Israel og troens jødiske røtter! Det handler om Yeshua som en jødisk Messias, og om gjenopprettelsen av Hans jødiske identitet sammen med den opprinnelige besoraen (evangeliet) som ble brakt til nasjonene av den jødiske apostelen Paulus.

“Dere tilber det dere ikke kjenner; vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.” Johannes 4:22

En dag hadde jeg en åpen visjon og jeg så Shaul (Paulus) hoppe opp og ned med stor glede og si til meg: “Gå! Og gjenopprett evangeliet mitt!”

Lite visste jeg da, at etter at Paulus brakte evangeliet fra Jerusalem til nasjonene, hadde onde ulver kommet inn blant hjorden og lurt mange til å tro på villedende doktrinale løgner som skulle føre til drap på millioner av jøder på grunn av voldelig antisemittisme, og på mange flere millioner av kristne på grunn av forførelse. Disse læresetningene støttet opp under at et overherredømme av kristne stod over jøder, og kirken over synagogen.

“Sant nok. De ble brukket av på grunn av vantro, og du står ved tro. Så vær ikke hovmodig, men frykt! For om Gud ikke sparte de naturlige grenene, kan det være at Han ikke sparer deg heller.” Romerne 11: 20-21

Do You Know any Anti-Semites?

Statuer av to kvinner, den triumferende kirken kontra de beseirede synagoger, ble deretter plassert i mange av de gamle kirkebygningene. Forkynnere oppfordret folket til å være fiendtlige og hatefulle mot alle jøder og alt det jødiske. Blod-injurier som “jødene drepte Kristus”, “jødene drepte Gud” ble gjentatt igjen og igjen fra mange talerstoler. Dette slapp løs en ubegrenset ondskap! Jødene ble forfulgt, ydmyket, utskjemt, massakrert og utvist fra nesten alle land i Europa. Å forakte jødene og alt det jødiske ble ikke bare akseptabelt, men ofte ble det også oppmuntret til av presteskapet.

«Legg da merke til Guds miskunnhet og strenghet: strenghet overfor de som falt; men Guds godhet mot deg, hvis du da fortsetter i Hans godhet; ellers skal også du bli brukket av!” Romerne 11:22

Do You Know any Anti-Semites?

Det er lett å tilbakevise myten som har forårsaket utryddelsen av millioner av jøder, og som kulminerte med Hitler og nazistene gjennom Shoah (Holocaust). Jødene som levde på Yeshuas tid var underlagt Romerriket og hadde ingen myndighet til å korsfeste eller henrette noen. Selv om det var en jødisk pøbel-gjeng som ble oppildnet og bestukket av den frafalne ypperstepresten Kaifas, for å kreve henrettelsen av Yeshua, så fulgte tusenvis av jøder Ham og trodde på Ham. De romerske soldatene korsfestet Ham, dro ut skjegget Hans, spottet Ham, spyttet på Ham og satte en krone av smertefulle torner på hodet Hans. Likevel har ingen forkynnere noen gang fortalt flokken sin: Romerne drepte Kristus, og de fortjener å dø. I tillegg sa Yeshua selv at ingen kan ta livet Hans. Han døde frivillig for både jøder og hedninger, for å beseire satan, synd og død for alle som vil tro på Ham.

“Av denne grunn elsker Faderen Meg, fordi Jeg legger ned Mitt liv, slik at jeg skal ta det tilbake igjen. Ingen tar det fra Meg, men Jeg legger det ned selv. Jeg har myndighet til å legge det ned, og Jeg har myndighet til å ta det tilbake igjen. Denne befalingen har Jeg fått fra min Far.” Johannes 10: 17-18

Dette er løgnens natur. Hitler sa: “Fortell en løgn, gjør den stor nok, gjenta den igjen og igjen, og alle vil tro på den”.

“Dere er av deres far, djevelen, og dere skal gjøre det som deres far ønsker. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det finnes ingen sannhet i ham. Hver gang han taler er det løgn, og den kommer ut fra ham selv – for han er en løgner og en far til alle løgner.” Johannes 8:44

Antisemittisme som begrep ble skapt på 1800-tallet, da hat mot jødene begynte å bli anerkjent som et sosialt problem for første gang siden kristendommens fødsel som en statsreligion (i det Øst- Romerske Riket i det 4. århundre).

Dette er definisjonen i Merriam Webster Dictionary (ordbok): “Fiendtlighet mot eller diskriminering av jøder som en religiøs, etnisk eller rasemessig gruppe.”

I dag har antisemittismen tatt en ny vending gjennom anti-sionisme, som politisk motarbeider den profeterte tilbakeføringen av det jødiske folket tilbake til Landet sitt. Villedende og løgnaktige uttalelser som “baby killers” (baby-mordere), “sionisme = rasisme”, “sionisme = nazisme” er altfor utbredt i dagens amerikanske samfunn, og i mange andre land rundt om i verden!

Religiøs forfølgelse og fiendtlighet mot jødene har kommet ut fra den kristne kirken siden det 4. århundre og fram til det 20. århundre. Det kulminerte med det nazistiske Shoah, da Hitler utviste jødene i Tyskland og sa: “Jøder, kom dere ut, dere Kristus-mordere”, og løftet opp et kors på gatene i Berlin, omtrent slik som den spanske inkvisisjonen hadde gjort 500 år tidligere. Men siden opprettelsen av staten Israel har en annen variant av det samme dødelige sosiale “viruset” blitt spredt, og medført falske påstander og falsk politisk retorikk i navnet til “Den palestinske sak”.

“Gud, hold Deg ikke så stille. Vær ikke taus, o Gud! Vær ikke så rolig Gud! For se, fiendene Dine gjør opprør. Og de som hater Deg, løfter hodet. De har lagt en listig plan mot Ditt folk og konspirerer mot dem Du bevarer. “Kom,” sier de, “la oss utslette dem som et folk! La ikke Israels navn minnes mer!” Salme 83: 2-5

Do You Know any Anti-Semites?

I videoen nedenfor beviser jeg at den påståtte «palestinske sak (Palestinian Cause)» er Hitlers barn. Det er en monstrøs plan utformet av den daværende muslimske stormuftien i Jerusalem, som besøkte Hitler i Berlin i 1941. Denne onde og grusomme muslimske lederen ba dette monsteret av en mann, Hitler, om å hjelpe ham med å trene en hær som skulle utslette jødene i Landet til deres forfedre og dermed implementere den endelige løsningen innenfra. Hitler støttet ham med glede, og PLO ble født. Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) skulle nå kjempe politisk, sosialt og med terrorhandlinger for å slette Israel fra kartet. Dette var deres mål. Ut fra PLO kom Fatah, Hizbollah, Hamas, Al Qaida, Det muslimske brorskapet og alle de forskjellige terror-fraksjonene. Formålet deres er å helt bli kvitt jødene og staten Israel. For å utføre dette trener de småbarn og barn i førskolealderen til å hate jøder, til å bruke våpen og til å drepe jøder, slik at de kan bli en “shaheed” eller en martyr når de vokser opp.

De bruker barn til å kaste stein og til å bruke kniver for å knuse israelernes hodeskaller og til å drepe dem. De kjører biler og tunge maskiner inn mot intetanende sivile på bussholdeplasser. De sender opp ballonger fulle av eksplosiver, slik at jødiske barn tar tak i dem og eksploderer i stykker. Alt dette skjer i navnet “fritt Palestina”. Deretter kaller de jødene for ”baby-mordere”. Disse araberne som slutter seg til Den palestinske saken, samt alle deres tilhengere fra Amerika, Europa, Sør-Amerika, Afrika, Asia og alle andre nasjoner, slutter seg til Hitlers plan om den endelige løsningen og utryddelsen av jødene.

De jobber etter samme prinsipp som Hitler: “Fortell en stor løgn, gjenta den og alle vil tro på den!”

Enten du er en jøde, en muslim, en kristen, en ateist, en buddhist, en hindu, ung eller gammel, mann eller kvinne; hvis du støtter den palestinske saken, holder du deg til Hitler og stormuftien i Jerusalem. Ved å være anti-sionist og imot staten Israel er du en offisiell antisemitt.

Dette er et presserende kall til omvendelse for milliarder av bedratte mennesker på denne planeten!

Kom deg ut av denne løgnen, ettersom pesten fra Den Allmektige har brutt ut for å dømme og ødelegge alle dem som hater Hans jødiske folk og Hans jødiske Messias-Yeshua.

“For YHVH er harm på alle folkeslagene og Hans vrede ligger over alle deres hærer. Han skal ødelegge dem fullstendig. Han skal gi dem over til slakt. For YHVH har en hevnens dag, et år med gjengjeldelse for fiendtligheten mot Sion.” Jesaja 34: 2, 8

Exposing Antisemitism in America

Det er tid for handling – dette er hva du kan gjøre:

Skriv under på underskriftskampanjen for å forby Nynasisme ideologi i Amerika og del den med alle dine kontakter via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, epost og sms. Hver underskrift teller!

Skriv under nå →

Motta hjelp og informasjon

For å invitere Apostel Dr. Dominiquae til å tale om dette viktige temaet og for intervjuer, vennligst send en epost til shalom@zionsgospel.com

Bli med i GRI, det Globale Re-utdannings Initiativet – les Identitets Tyveriet boken og ta det GRATIS online kurset, besøk www.against-antisemitism.com/no/

Bestill bøker og annet materiell og abonner på våre gratis undervisninger

www.zionsgospel.com/no/

Gi godtgjøring (restitusjon) for all antisemittisme og anti Sionisme – bli med i de Forente Nasjoner for Israel og vri Abrahams nøkkel til Velsignelses-posisjonen for deg selv, din familie, din by og din nasjon:

www.unitednationsforisrael.org/no/

“Mitt ønske er å velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal Jeg forbanne, og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.” 1 Mosebok 12: 3

Deres Israelske Mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie.” Jesaja 62: 1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Oppdag røttene for den palestinske sak – Se Hitler’s Child

For å sende dine tiender og offergaver

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Kraftfulle kvinner i Bibelen- Leah

 • Shabbat Letter ads

  Lær mer fra Grafted in & Identitetstyveri bøkene!

  Podet inn

  Vend tilbake til storhet

  Identitetstyveriet

  Tilbakevendingen av det 1. århundres Messias

  Grafted In and The Identity Theft books

  Bestill nå →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Sukkot Tour 2023

  Blås din Shofar i Sion!

  Sukkot 5784

  Sukkot tur & hellig sammenkomst

  27. September – 9. Oktober 2023 (13 dager)

  Med Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “Blås shofar på Sion! Løft hærrop på mitt hellige fjell!” Joel 2:1

  Kom og feire Sukkot, blås i shofar i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Hellige Land med ditt nærvær og dine bønner.

  Vi vil besøke Jerusalem, Samaria, det helbredende vannet i Dødehavet, og vi vil marsjere gjennom Jerusalem med glade troende fra mange nasjoner. Vi vil til og med seile på Gennesaretsjøen – og så mye mer, inkludert valgfri dåp i Jordan-elven. Ikke gå glipp av det!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har et fengsels-arbeid i USA ledet av Rabbi Baruch Bierman. Hundrevis studerer nå GRM bibelskole bak murene!

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah Ross

  Dette kurset har gitt meg en bedre forståelse av hva det betyr å ha Yeshua som Herre og Mester i livet mitt. Jeg har gjenvunnet min tro på Yeshua og håper på et bedre liv, ikke bare her på jorden, men også i evigheten.
  – Thomas Mount

  Vi inviterer deg til å støtte denne livsforvandlende tjenesten gjennom dine bønner og donasjoner!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →