Do you know any Anti-Semites

Kjenner du noen antisemitter?


21 dager med bønn og faste mot antisemittisme

Do you know any Anti-Semites
Torah lesning MATTOT / MASSEI – Bamidbar (4. Mosebok) 30: 2–36: 13

Jeg skal fri deg ut fra dette folket og fra hedningefolkene – som Jeg nå sender deg til. Du skal åpne øynene deres, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, så de kan få syndenes tilgivelse og en arv blant dem som er helliget gjennom troen på Meg. Apostlenes gjerninger 26: 17-18

Shabbat shalom, dere høyt elskede!

Den 9. april 1990, på påskeaften, ble min mann og jeg sendt av Den Hellige Ånd ut fra Jerusalem til nasjonene: først til Hawaii i USA, deretter derfra til Dallas for å studere ved Kristus for Nasjonene (CFNI), så fra Dallas til Santa Rosa Beach, Florida, og deretter fra Florida til Hong Kong og Kina, og ut til totalt over 50 nasjoner, og til hundrevis av byer.

Vi har betjent tusenvis av mennesker og vi har hatt det privilegiet å bli brukt som redskaper for sannheten og vekkelse. Vi har blitt mottatt av enkle mennesker og også av regjeringer. Vi har også blitt forfulgt av religiøse autoriteter, mye i likhet med apostelen Shaul (Paulus), men ikke like mye av religiøse jøder, men heller av hedninger. Vi fikk erfare at ikke alle elsker sannheten, og at mange foretrekker mørket fremfor lyset, så lenge dette er mest komfortabelt. Vi la merke til at folk flest er religiøse, men ikke mange er helhjertede troende. Mange gikk i kirken eller i en religiøs menighet, men de vandret ikke med Yeshua i sine daglige liv.

“De holder fast ved en ytre form for gudfryktighet, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike mennesker!” 2. Timoteus 3: 5

Under studiene ved CFNI i Dallas oppdaget vi at de fleste studentene var sultne på en bevegelse fra Guds. Fremtredende og salvede talere besøkte ofte talerstolen og inspirerte oss til å utvide vår tro og til å nå ut til de fortapte, med de påfølgende tegn, under og mirakler som følger. En dag satt vi i hoved-auditoriet og så på en film om den kraftfulle vekkelsen som hadde pågått i Kina siden 80-tallet. Min ånd ble mektig oppildnet, og jeg løp til bønnerommet utenfor scenen og hulket og gråt helt ukontrollert, mens bølger av den Hellige Ånds sorg skyllet gjennom min intense forbønn.

Mens de satt i auditoriet og så denne filmen, ble mange av studentene veldig berørt i sine hjerter av det de så, og begynte å rope om vekkelse. Mens de ropte og gråt i hele salen, kom profetiens Ånd intenst over meg, og jeg ropte ut:

«Vekkelsen er HER, men dere vil ikke ha den!»

Så løp jeg raskt ut igjen, og fortsatte med å gjøre forbønner og hulke inne på bønnerommet.

Do you know any Anti-Semites

Lite visste jeg da hva min profetiske uttalelse og min gråt egentlig betydde. Det tok meg år å forstå at endetidens oppvåkning og vekkelse handler om jødene, om Israel og troens jødiske røtter! Det handler om Yeshua som en jødisk Messias, og om gjenopprettelsen av Hans jødiske identitet sammen med den opprinnelige besoraen (evangeliet) som ble brakt til nasjonene av den jødiske apostelen Paulus.

“Dere tilber det dere ikke kjenner; vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.” Johannes 4:22

En dag hadde jeg et åpent syn og jeg så Shaul (Paulus) hoppe opp og ned med stor glede og si til meg: “Gå! Og gjenopprett evangeliet mitt!”

Lite visste jeg da, at etter at Paulus brakte evangeliet fra Jerusalem til nasjonene, hadde onde ulver kommet inn blant hjorden og lurt mange til å tro på villedende doktrinale løgner som skulle føre til drap på millioner av jøder på grunn av voldelig antisemittisme, og på mange flere millioner av kristne på grunn av forførelse. Disse læresetningene støttet opp om at et overherredømme av kristne stod over jøder, og kirken over synagogen.

«Sant nok. De ble brukket av på grunn av vantro, og du står ved tro. Så vær ikke hovmodig, men frykt! For om Gud ikke sparte de naturlige grenene, kan det være at Han ikke sparer deg heller.” Romerne 11: 20-21

Do you know any Anti-Semites

Statuer av to kvinner, den triumferende kirken kontra de beseirede synagoger, ble deretter plassert i mange av de gamle kirkebygningene. Forkynnere oppfordret folket til å være fiendtlige og hatefulle mot alle jøder og alt det jødiske. Blod-injurier som “jødene drepte Kristus”, “jødene drepte Gud” ble gjentatt igjen og igjen fra mange talerstoler. Dette slapp løs en ubegrenset ondskap! Jødene ble forfulgt, ydmyket, utskjemt, massakrert og utvist fra nesten alle land i Europa. Å forakte jødene og alt det jødiske ble ikke bare akseptabelt, men ofte ble det også oppmuntret til av presteskapet.

«Legg da merke til Guds miskunnhet og strenghet: strenghet overfor de som falt; men Guds godhet mot deg, hvis du da fortsetter i Hans godhet; ellers skal også du bli brukket av!” Romerne 11:22

Do you know any Anti-Semites

Det er lett å tilbakevise myten som har forårsaket utryddelsen av millioner av jøder, og som kulminerte med Hitler og nazistene gjennom Shoah (Holocaust). Jødene som levde på Yeshuas tid var underlagt Romerriket og hadde ingen myndighet til å korsfeste eller henrette noen. Selv om det var en jødisk pøbel-gjeng som ble oppildnet og bestukket av den frafalne ypperstepresten Kaifas, for å kreve henrettelsen av Yeshua, så fulgte tusenvis av jøder Ham og trodde på Ham. De romerske soldatene korsfestet Ham, dro ut skjegget Hans, spottet Ham, spyttet på Ham og satte en krone av smertefulle torner på hodet Hans. Likevel har ingen forkynnere noen gang fortalt flokken sin: Romerne drepte Kristus, og de fortjener å dø. I tillegg sa Yeshua selv at ingen kan ta livet Hans. Han døde frivillig for både jøder og hedninger, for å beseire satan, synd og død for alle som vil tro på Ham.

“Av denne grunn elsker Faderen Meg, fordi Jeg legger ned Mitt liv, slik at jeg skal ta det tilbake igjen. Ingen tar det fra Meg, men Jeg legger det ned selv. Jeg har myndighet til å legge det ned, og Jeg har myndighet til å ta det tilbake igjen. Denne befalingen har Jeg fått fra min Far.” Johannes 10: 17-18

Dette er løgnens natur. Hitler sa: «Fortell en løgn, gjør den stor nok, gjenta den igjen og igjen, og alle vil tro på den».

“Dere er av deres far, djevelen, og dere skal gjøre det som deres far ønsker. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det finnes ingen sannhet i ham. Hver gang han taler er det løgn, og den kommer ut fra ham selv – for han er en løgner og en far til alle løgner.” Johannes 8:44

Antisemittisme som begrep ble skapt på 1800-tallet, da hat mot jødene begynte å bli anerkjent som et sosialt problem for første gang siden kristendommens fødsel som en statsreligion i Øst- Roma i det 4. århundre.

Dette er definisjonen i Merriam Webster Dictionary (ordbok): “Fiendtlighet mot eller diskriminering av jøder som en religiøs, etnisk eller rasemessig gruppe.”

I dag har antisemittismen tatt en ny vending gjennom anti-sionismen, og har politisk motarbeidet den profeterte tilbakeføringen av det jødiske folket tilbake til Landet sitt. Villedende og løgnaktige uttalelser som «baby killers» (baby-mordere), «sionisme = rasisme», «sionisme = nazisme» er altfor utbredt i dagens amerikanske samfunn, og i mange andre land rundt om i verden!

Religiøs forfølgelse og fiendtlighet mot jødene har kommet ut fra den kristne kirken siden det 4. århundre og fram til det 20. århundre, og det kulminerte med det nazistiske Shoah, da Hitler utviste jødene i Tyskland og sa: «Jøder, kom dere ut, dere Kristus-mordere», og løftet opp et kors på gatene i Berlin, omtrent slik som den spanske inkvisisjonen hadde gjort 500 år tidligere. Men siden opprettelsen av staten Israel har en annen variant av det samme dødelige sosiale «viruset» blitt spredt, og medført falske påstander og falsk politisk retorikk i navnet til «Den palestinske saken».

“Gud, hold Deg ikke så stille. Vær ikke taus, o Gud! Vær ikke så rolig Gud! For se, fiendene Dine gjør opprør. Og de som hater Deg, løfter hodet. De har lagt en listig plan mot Ditt folk og konspirerer mot dem Du bevarer. “Kom,” sier de, “la oss utslette dem som et folk! La ikke Israels navn minnes mer!” Salme 83: 2-5

Do you know any Anti-Semites

I videoen nedenfor beviser jeg at den påståtte palestinske saken er Hitlers barn. Det er en monstrøs plan utformet av den daværende muslimske stormuftien i Jerusalem, som besøkte Hitler i Berlin i 1941. Denne onde og grusomme muslimske lederen ba dette monsteret av en mann, Hitler, om å hjelpe ham med å trene en hær som skulle utslette jødene i Landet til deres forfedre og dermed implementere den endelige løsningen innenfra. Hitler støttet ham med glede, og PLO ble født. Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) skulle nå kjempe politisk, sosialt og med terrorhandlinger for å slette Israel fra kartet. Dette var deres mål. Ut fra PLO kom Fatah, Hizbollah, Hamas, Al Qaida, Det muslimske brorskapet og alle de forskjellige terror-fraksjonene. Formålet deres er å helt bli kvitt jødene og staten Israel. For å utføre dette trener de småbarn og barn i førskolealderen til å hate jøder, til å bruke våpen og til å drepe jøder, slik at de kan bli en «shaheed» eller en martyr når de vokser opp.

De bruker barn til å kaste stein og til å bruke kniver for å knuse israelernes hodeskaller og til å drepe dem. De kjører biler og tunge maskiner inn mot intetanende sivile på bussholdeplasser. De sender opp ballonger fulle av eksplosiver, slik at jødiske barn tar tak i dem og eksploderer i stykker. Alt dette skjer i navnet «fritt Palestina». Deretter kaller de jødene for ”baby-mordere”. Disse araberne som slutter seg til Den palestinske saken, samt alle deres tilhengere fra Amerika, Europa, Sør-Amerika, Afrika, Asia og alle andre nasjoner, slutter seg til Hitlers plan om den endelige løsningen og utryddelsen av jødene.

De jobber etter samme prinsipp som Hitler: «Fortell en stor løgn, gjenta den og alle vil tro på den!»

Enten du er en jøde, en muslim, en kristen, en ateist, en buddhist, en hindu, ung eller gammel, mann eller kvinne; hvis du støtter den palestinske saken, holder du deg til Hitler og stormuftien i Jerusalem. Ved å være anti-sionist og imot staten Israel er du en offisiell antisemitt. Dette er et presserende kall til omvendelse for milliarder av bedratte mennesker på denne planeten! Kom deg ut av denne løgnen, ettersom pesten fra Den Allmektige har brutt ut for å dømme og ødelegge alle dem som hater Hans jødiske folk og Hans jødiske Messias-Yeshua.

“For YHVH er harm på alle folkeslagene og Hans vrede ligger over alle deres hærer. Han skal ødelegge dem fullstendig. Han skal gi dem over til slakt. For YHVH har en hevnens dag, et år med gjengjeldelse for fiendtligheten mot Sion.” Jesaja 34: 2, 8

Gi en advarsel til andre før det er for sent! Les min siste bok om emnet i IDENTITETS TYVERIET, og gi den videre til andre!

«Mitt ønske er å velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal Jeg forbanne, og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.» 1 Mosebok 12: 3

Deres Israelske Mentorer og Venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke tie.» Jesaja 62: 1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Se: Hitler’s Child

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Adriana Dominiquae Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Fasting and Prayer for Israel

21 dager av verdensvid faste og bønn

Am Israel Chai!

27. juni til 18. juli 2021

Vi skal ha 21 dager med bønn og faste for å beseire monsteret av antisemittisme og grusomt hat mot det jødiske folk og Israel. Vi vil be om Israels frelse og utfrielse fra alle hennes fiender.

Mer informasjon →

Bli med på en ny ting mot antisemittisme.

Oppdag identiteten din i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke som en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets Tyveriet & GRI online kurset bekjemper antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du kommer til å lære å vandre i kraften og salvelsen fra det første århundre!

Bestill nå for å begynne å studere →

Fra leserne:

Jeg vil si at jeg nå kjenner til mange fakta knyttet til menighetens historie, fra tilranelse med identitetstyveri, til hele historien til det jødiske folk og antisemittisme: denne boken er utrolig rik! En sann kilde til informasjon og åpenbaring: Priset være Gud! ~ François Foisil, Frankrike

Når du leser denne utrolige boken av apostel Bierman, vil du oppdage sjokkerende sannheter som har vært lukket og skjult av historikere og teologer i generasjoner. Denne boken er en tsunami av åpenbaring av vår fortid, nåtid og fremtid for Yahs (Guds) folk. ~ Erkebiskop general Dr. Lawrence Langston, Th.D. Ph.D., USA

Tegn og under var vanlige i den tidlige menigheten, men denne kraften ble stjålet fra de troende. Hvordan? Ved å endre identiteten til vår Herre. Dette identitets-tyveriet blir avslørt og tydelig skissert i denne gjennombrudds-boken. Den vil åpne øyne og svare på mange spørsmål, og gjenopprette vårt sanne trosfundament, gitt til disiplene til Yeshua, vår jødiske Messias. ~ Pastor Debra Barnes, USA

Bestill nå →

*Tilgangen til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli med i vår nye Telegram kanal for de siste oppdateringene fra Apostel Dominiquae Bierman:

https://t.me/dominiquaebierman

Abonner på YouTube kanalen vår!

Se de siste videoene fra Apostel Dominiquae Bierman, og abonner på United Nations for Israel YouTube kanalen!

Vår YouTube kanal →

GRM prison

Støtt fengsels-arbeidet vårt!

Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ledet til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch besøker dem i fengselet, kommer han alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

Vi har nettopp lansert GRM på en plattform som gjør den tilgjengelig for alle fanger i det amerikanske fengselssystemet, slik at de kan studere det på nettbrettene sine. Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønner og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias for fengselssystemet over hele USA!

Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentar-feltet: «Fengsels-arbeidet»

Doner online →

Les mer →

Lær om troens jødiske røtter.

Du trenger aldri å ta en ny bibelskole igjen. GRM Bibelskole er en vaskemaskin som vil lede deg til sannheten fra det 1. århundre, noe som vil føre deg inn i det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

Registrer deg og start studiene →

Gjør nasjoner til sauenasjoner.

Du er kalt til å være en Ester for Israel. Vær en del av en ustoppelig styrke ved å stå for Israel i din nasjon!

Bli en del av De forente nasjoner for Israel →

Bli en av de 70 rettferdige fra nasjonene!

Støtt driften av ambassaden til de Forente Nasjoner for Israel på Jerusalem høyder med $ 100 i måneden. Trykk på knappen nedenfor eller send oss ​​en e-post for flere donasjons-alternativer: info@unitednationsforisrael.org

Bli med nå →

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/