Tapped into the Anointing

Koblet på salvelsen


Tapped into the Anointing
Torah lesing TERUMAH – Shemot (2.Mosebok) 25,1-27,19

ATG – Addicts Turning to God (Misbrukere som vender seg til Gud), #13

Et land i opprør skifter ofte ledere, men under en klok og forstandig mann har det ro og orden. Ordspråkene 28,2

Shabbat shalom du høyt elskede!

Det er tid for den 13. delen av en spesiell serie sabbatsbrev basert på boken min ATG – Addicts Turning to God. Denne innsikten som Herren gav meg om behandling av misbrukere kan redde deg fra mye frustrasjon, og kan forandre livene til mange misbrukere når de vender seg til Gud.

Eksponering for salvelsen

Det er ekstremt viktig å eksponere din ATG (misbruker som vender seg til Gud) for den Hellige Ånds salvelse og for Guds Herlighet. Jeg foreslår at du tar dem med til en salvet, Åndsfylt menighet som tillater full frihet for den Hellige Ånd, og som forkynner Guds ord uten kompromisser, og et budskap av omvendelse. Ta din ATG til så mange møter som mulig. Men vær så snill å overvåke dem, og tren dem til å holde seg borte fra for mye fysisk berøring av andre. Håndtrykk er OK. Lær dem å være veldig respektfulle mot andre, og veldig åpne for hva den Hellige Ånd gjør. Ikke tillat at det blir dannet for nære personlige relasjoner med mennesker i menigheten, spesielt under det første året av rehabilitering. Det er godt for dem å ´mingle´, men som en gruppe og ikke bli for ´intime´ med noen. Etter det første året, er de Demoniske Sjels Tentaklene forhåpentligvis ikke så sterke, og ATG`en skulle også kjenne Gud mye bedre da. Men, la dem legge enhver relasjon under omsorgen til pastoren og deg.

Bli fylt av Ånden!

Både ATG`en og du behøver å være konstant fylt med den Hellige Ånd. Vennligst sikre deg at dere tilbringer tid i Hans Nærvær. Å be i tunger vil hjelpe dere til å bli konstant fylt, og også å tilbringe tid i Ordet, tilbedelse og konstant hengivenhet. Privat tid med Gud er veldig viktig. Undervis ATG`en til å søke Gud for alt, og å konstant be Ham om mer av Hans Ånd. (Lukas 11, 11-14)

Tapped into the Anointing

Å være sønderknustknust, og forbønn

Noen ganger synes ikke noe å fungere, og ATG`en driver deg til «vanvidd». Vrede reiser seg inne i deg. ATG`en synes å bli frafallen. Han tar ett steg framover og to bakover! Du føler deg desperat, hjelpeløs og håpløs. La dette lede deg til å komme sønderknust innfor Gud, og til forbønn. Be fra dypet av hjertet ditt inntil du får tilbake freden. En slik misbruker som fortsatte å komme hjem påvirket, fikk meg til å komme til et slikt sted. Jeg irettesatte djevelen i henne og forbannet enhver demonisk rot. Jeg grep hardt tak i henne, og hun falt på gulvet der hun ålet seg som en slange. Deretter kollapset hun fullstendig, og jeg kollapset oppå henne – der jeg gråt og gråt foran Gud til jeg var helt tom. Deretter snudde jeg meg rundt og hvilte. Kraften av misbruk hadde blitt brutt over henne. Og selv om hun brukte alkohol og stoff en gang etterpå for å manipulere meg (hun var sint på meg), så gikk hun aldri tilbake til det. Jeg gjorde det helt klart, at hvis hun gjorde det igjen for å manipulere meg, så måtte hun forlate huset mitt. Og jeg mente hvert ord!

Lovprisnings og bønne-vakter

Det er sterkt anbefalt at du og staben gjør, periodevis, hele netter av lovprisning og bønn. Du vil se at lenker brytes mye hurtigere på den måten. Spesielt når du ser at du har truffet et isberg og det virker som om skipet synker. Ydmyk dere selv foran Gud og be og lovpris sammen. Hvis dere har nok folk, vil det vært veldig bra å ha disse lovprisnings og bønne-vaktene 24 timer en dag. Resultatene ville være ikke mindre enn mirakuløse!

I alle fall, la CD-spilleren din spille lovsangs-musikk 24 timer i døgnet, non-stop, hver dag!

Tapped into the Anointing

Gi din ATG til Gud i perioder!

Gi slipp på din ATG i perioder, og bli renset fra enhver av de Demoniske Sjels Tentaklenes effekter. Det er viktig at du lar andre mennesker be for deg og kutte av ethvert følelsesmessig sjelsbånd du har med din ATG i alle fall en gang i uken, gjerne oftere. Det er viktig at du mottar åndelig vedlikehold, utfrielse og bønn fra andre mens du har omsorg for ATG. På denne måten, underlegg deg din pastor og hans/hennes leder-team. Også, be med teamet på rehabiliterings-senteret der du arbeider eller med familie medlemmer, hvis du har omsorg for en ATG i hjemmet ditt.

Ta en ferie!

Av og til, dra på ferie. Du kan dra på en bønne- og faste retreat, eller kombinere det med noen morsomme utendørs-aktiviteter og massevis av hvile. Din ånd, sjel og kropp behøver å bli behandlet i perioder, både gjennom naturlige og åndelige midler for at du skal kunne fortsette.

Når jeg skriver denne manualen, er jeg på fjellene i Kypros, i en nydelig liten landsby, på en bønne- og faste retreat. Det vil også inkludere noen morsomme aktiviteter og å spise sunn og smakfull mat. Det har tatt meg FEM dager av konstant bønn og faste, for at jeg virkelig kunne legge av meg alle byrder og nyte Herren igjen. Jeg foreslår at du periodevis tar en «time out» (pause) for å legge av alle byrder, tømme deg selv, og å bli fylt med Ny vin av Guds kjærlighet og glede. Det er bare Hans kjærlighet og glede som kan motivere deg og holde deg sterk når du er svak, når du legger ned livet ditt for andre. Salme 34 vers 8 forteller oss, «Smak og se at Herren er god». 1.Korinterbrev 13 sier at det er nytteløst å gjøre ´gjerninger´ hvis vi ikke har kjærlighet. Vi er som en klingende cymbal. Vi må holde motivasjonen vår ren når vi har omsorg for andre. Derfor er det viktig å bli fylt igjen og igjen med denne Hellige Kjærligheten som flytter fjell. Det er ikke luksus for deg å ta tid alene for å være sammen med Gud og ha tid av morsom rekreasjon. Det er et spørsmål om liv og død for din relasjon med Herren og din tjeneste for andre. Herren vil lede deg til å være kreativ når deg gjelder hvordan, når og hvor du tilbringer disse tidene, men hvis du er:

  • Konstant sint og frustrert
  • Konstant engstelig og tynget
  • Føler deg død eller tom på innsiden med ingen glede og ingen kjærlighet
  • Føler deg vedvarende deprimert, nedslått og håpløs… da er det tid for en hellig ferie!

Du er veldig viktig. Du er Guds redskap for å bringe liv til andre, så husk på å ha omsorg for deg selv like mye som du har omsorg for andre. «Elsk din neste som deg selv», er det andre og største bud. Gud elsker deg like mye som han elsker ATG`en, og enda mer fordi du er et uvurderlig redskap i Hans kjærlige hender.

Fortsettes…

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine gaver:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

ATG Addictd Turning to God

Ukens bok: ATG – misbrukere som vender seg til Gud

Den Bibelske måten å forholde seg til misbrukere og misbruk på

https://kad-esh.org/shop/atg-addicts-turning-to-god/

Se: Familie pakt

Hør dette salvede budskapet om pakt og uhellige allianser som en del av Bibelskole på hjul 2019- turen i Israel. Apostel Dominiquae Bierman forklarer den Bibelske definisjonen av familie og hvordan YHVHs Fester er viktige familie-feiringer. Det er trodd at mange som er i allianse med Allah faktisk er familien til Abraham, jødiske barn som snart vil gjensvare villig til det sanne evangeliet fra Sion, det «evige evangeliet» om Yeshuas Kongerike.

For å bli et medlem av UNIFY:

www.unitednationsforisrael.org

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/