The Anger Connection, Part 2

Koblingen til vrede, Del 2


The Anger Connection, Part 2
Torah lesing VAERA – Shemot (2. Mosebok) 6,2-9,35

ATG – Misbrukere som vender seg til Gud, #10

Shabbat shalom du høyt elskede!

Det er tid for den tiende delen av en spesiell serie sabbatbrev basert på boken min ATG – Addicts Turning to God (Misbrukere som vender seg til Gud). Denne innsikten som Herrene gav meg om behandling av misbrukere kan redde deg fra mye frustrasjon og kan forandre livet til mange misbrukere når de vender seg til Gud.

Sult ut de Demoniske Sjels Tentaklene (DST) – La tilgivelse strømme!

ATG`ere må gi slipp på alt sinne, vrede, forbitrelse, hat og likegyldighet, som er en passiv-aggressiv form av vrede. Dette gir seg ofte uttrykk i å ignorere noen etc… mot andre mennesker. De må lære seg å tilgi hurtig og å gi mye nåde til de som har syndet mot dem. Slik de nyter av Guds nåde, selv om de har syndet stort mot Gud og mange mennesker, må de også gi nåde. Bare konstant tilgivelse vil føre til at de Demoniske Sjels Tentaklene visner bort. Denne tilgivelsen ødelegger vreden som er hovedkilden til DST`enes styrke og vekst. ATG`en må lære å:

 • Anerkjenne sin vrede. (Den passiv-aggressive vil si: Jeg er ikke sint, eller Jeg er aldri )
 • Forsake det i tro. Et godt redskap for dette er om ATG`en skriver en liste med alle menneskene som han er sint på eller har blitt såret av. Les den deretter høyt, erklær tilgivelse over hver og en og deretter brenn
 • Omvende seg foran Gud for at han har huset vrede, selv om det ´syntes riktig´. (Les historien i Matteus 18,23-35, og se at de som ikke tilgir blir overgitt til plageånder. Dette er onde plagende ånder som trakasserer den som ikke tilgir andre på samme måte som Gud har tilgitt oss, gjennom det utgytte blodet til Yeshua, Hans Sønn.)
 • Forbli i Guds nærvær for å motta Guds helbredelse gjennom tilbedelse, bønn, Ordet, salvede undervisnings-innspillinger og salvede møter.
 • Undervis ATG`en om kraften i Blodet og Yeshuas karakter da Han ropte fra korset, «Far, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør.» Hvis Han kunne si dette om Sine bødler, så vil en ATG også motta den Hellig-Ånd gitte nåden til å tilgi alle de som har misbrukt ham/henne. Å nekte å tilgi er rent opprør mot evangeliets hjerte, som er tilgivelse. Lær dem å ikke samle opp vrede lengre: «La ikke solen gå ned over din vrede.» Tilgi samme dag.

The Anger Connection, Part 2

Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger», svarte Yeshua, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!» … Eller med andre ord; ubegrenset. Matteus 18,21-22

Tilgivelse er ikke en følelse, men en tros-handling og en viljes-beslutning. Etter at dette steget i tro er tatt, vil ATG`en være i en posisjon der han kan begynne å motta dyp helbredelse fra Gud angående sine sår. Men de må først velge å tilgi.

Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) og vrede

De som lider av ADHD er også misbrukere; de er avhengig av å motta negativ oppmerksomhet gjennom forstyrrende og nedlatende oppførsel. De skaper uorden og mye kaos for å motta oppmerksomhet. De lykkes vanligvis i å motta negativ oppmerksomhet, og de forårsaker mye stridigheter. De fleste foreldre vil reagere med mye sinne når ADHD barnet «opptrer». ADHD, som alle misbrukere, har DST som er fylt med vrede og harme. Men deres «dop» er din negative oppmerksomhet. Ved dette mener jeg dine sinte og nedsettende reaksjoner. Så, for å begynne behandlingen må du stoppe alle negative reaksjoner som kan gi næring til hans/hennes misbruk. Dette er lettere når du ikke er foreldren eller ektefellen til noen med ADHD. Men, men Guds hjelp og målrettet besluttsomhet, gå inn i oppgaven med å avvenne din ADHD fra hans /hennes «dop».

Lovsang og forbønn er hoved-redskaper som kan hjelpe deg til å forandre atmosfæren. For all del, unngå frustrasjon og frustrerte manerer i din kropp og tale. Når du ser at du er på veg til å reagere negativt, begynn å be og tilbe mykt, spesielt i tunger. Begynn å si mykt: «Tusen takk Herre, for at du har gitt meg privilegiet å ha omsorg for denne ADHD. Takk for all hans/hennes forstyrrende adferd…» Det skjer kraftfulle ting når du takker Gud for det som du hater eller tenker er en forbannelse i livet ditt. Se på når Paulus og Silas var i fengsel, slått og lenket fast med tunge kjettinger fordi de hadde forkynt i Yeshuas navn. De begynte å synge lovsanger; og, plutselig ble lenkene deres brutt. De var takknemlige for at de var regnet verdige til å lide for Herrens navn (Apg 16,25-26). Hvis Gud har betrodd deg et familiemedlem eller en disippel som har ADHD, takk Ham for at du er privilegert til å lide for Hans navn. Du vil se dine lenker og hans/hennes lenker brytes, når du er konsekvent takknemlig.

The Anger Connection, Part 2

De samme reaksjonene og behandlingen angående vrede som er beskrevet tidligere for alle misbrukere vil fungere her også. Mange voksne har ADHD. Hvis du har omsorg for en ADHA, når du leser denne manualen, anvend prinsippene på samme måte som du ville for en ATG.

 • Pass deg slik at du ikke svarer i sinne, ettersom det vil skape demoniske sjelsbånd som nærer seg på vrede.
 • Gi strenge og faste grenser; la ditt «ja» være «ja», og ditt «nei» være «nei».
 • Ikke avvis dem, men SETT BEGRENSNINGER for dem.
 • Lær ADHD`en å tilgi for å sulte ut DST.
 • Eksponer ADHD`en for masse lovprisnings-musikk.
 • Calsium/Magnesium 2000/1000 og vitamin C, 1000×3 pr. dag, hjelper virkelig.
 • Få ham/henne til å slutte med sukker, koffein, sjokolade, kakao, te etc…
 • Kanaliser hans/hennes ekstra energi til å hjelpe deg i prosjekter som behøver styrke og til å gjøre fysiske øvelser.

Og hva om det «glipper» for deg? Fortvil ikke, Gud har barmhjertighet med deg. Omvend deg, motta Guds helbredelse, og fortsett. Husk at i Guds økonomi så arbeider Han alltid i ditt liv, slik Han også arbeider i livet til ATG`en under din omsorg. Vend ethvert tilsynelatende nederlag til en mulighet for å føre deg nærmere Gud. Ta ofte fridager.

Fortsettes…

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine offer:

 • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

ATG Addictd Turning to God

Ukens bok: ATG – misbrukere som vender seg til Gud

Den Bibelske måten å forholde seg til misbrukere og misbruk på

https://kad-esh.org/no/butikk/atg-avhengige-vender-seg-til-gud/

Se: Ekteskap foran YHVH. Del 3

Når vi tar imot Messias Yeshua så gjør det oss allerede Ett med Ham – som i en ekteskaps-pakt blir vi ett med ektefellen vår. Ekteskapet er en av byggesteinene i et sunt samfunn. Vi må fly fra umoral for å unngå en brutt pakt – slik at vi kan vandre i seier og kraft, og erfare Hans velsignelse og salvelse over våre liv, tjeneste & nasjon.

For å bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/