Dragon looking at a girl with blade

Kvinnen, dragen og barnet Del 1


Forfølgelsens og antisemittismens dynamikk

Dragon looking at a girl with blade
Torah lesing KI TISA – Shemot (2. Mosebok) 30:11-34:35 Haftarah: Esekiel 36:16-38

Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Yeshua. Johannes’ åpenbaring 12:17

Shabbat Shalom, du høyt elskede!

Det er på høy tid at vi takler monsteret av antisemittisme og beseirer det en gang for alle! Vi, som De forente nasjoner for Israel, har viet oss til å kjempe for Israel og det jødiske folk. Først vil vi ta en titt på de siste antisemittiske hendelsene i USA, og deretter avsløre opprinnelsen til denne morderiske ånden.

Her i USA har antisemittismen eskalert raskt. Nylig hadde ekstremistgruppene planlagt en nasjonal hatdag for å trakassere jødene, og advarsler ble lagt ut i media.

Hate day announcement

Vi holdt et spesielt forbønnsmøte på nettet, ba, proklamerte Ordet og blåste i shofarer, og som et resultat av dette forårsaket Yah en totalendring! Etter at dagen var over, skrev The Times of Israel følgende:

Planlagt antisemittisk ‘hatets dag’ blir i stedet enhetens dag
Av ToI Staff, 26 Februar 2023, 5:11

Ekstremister, inkludert nynazister, hadde planlagt å holde demonstrasjoner og dele ut løpesedler, men ADL sier at det ikke ble rapportert om noen uvanlige hendelser: «Dette var en sabbat av fred, ikke hat.»

I stedet utstedte embetsrepresentanter solidaritetserklæringer, og demonstrasjoner av enhet ble holdt i Washington DC og andre steder, mens jødiske samfunn trosset truslene ved å holde seg til sine normale sabbatsaktiviteter.
Politiet og jødiske grupper hadde oppfordret til årvåkenhet før lørdagen etter at hvitt-overherredømme-tilhengerne oppfordret tilhengere til å distribuere antisemittiske meldinger med bannere, klistremerker, løpesedler og graffiti.

Anti-Defamation League (Anti-Ærekrenkelse Liga) tvitret lørdag kveld at «Økt tilstedeværelse av rettshåndhevelse, så vel som økt bevissthet i lokalsamfunnet, bidro til å sikre at dette ble en sabbat av fred, ikke hat.»

Men generelt fortsetter artikkelen å påpeke at antisemittismen har økt alvorlig i landet:

Eksperter sier at hvitt overherredømme-grupper, hvorav mange ble presset under jorden de siste tiårene, tilsynelatende har blitt oppmuntret de siste årene, og arrangerer samlinger og kringkaster regelmessig antisemittisk innhold rundt om i USA ved å distribuere flygeblad, slippe bannere over motorveier og andre midler.

Den planlagte dagen med hat hadde kommet ettersom amerikanske jøder allerede var på kanten over trusler fra hvite supremacists og andre.

En antisemittisk angriper skjøt to jøder da de forlot synagoger i Los Angeles tidligere denne måneden. Begge ofrene overlevde.
De siste dagene har nynazister holdt en liten demonstrasjon i New York og trakassert jøder i Florida.

Man speaking through megaphone

Antisemittiske angripere har myrdet jøder de siste årene i New York, New Jersey, Pennsylvania og California.
Tidligere denne måneden brannbombet en angriper en synagoge i New Jersey, men forårsaket ingen skader på mennesker eller bygningen.

En undersøkelse fra American Jewish Committee tidligere denne måneden fant at fire av 10 amerikanske jøder føler at deres status er mindre sikker enn for et år siden, og bare 4 prosent sa at situasjonen hadde forbedret seg.
ADL registrerte 2717 antisemittiske hendelser over hele USA i 2021, en økning på 34% fra året før, og det høyeste antall siden en begynte å følge det i 1979.
I New York, hjemmet til det største jødiske samfunnet i USA, viste NYPD-data 263 antisemittiske hatforbrytelser i 2022, en bratt økning i hendelser av trakassering av jøder de siste to årene.

(https://www.timesofisrael.com/planned-antisemitic-day-of-hate-instead-becomes-day-of-unity-defiance-for-us-jews/amp/)

La oss nå ta en titt på opprinnelsen til kristen antisemittisme og såkalte blod injurier.

Jews - German announcement

Kristen antisemittisme

Disse [antisemittiske] holdningene ble forsterket i kristen forkynnelse, kunst og populær lære gjennom århundrene ved innehold av forakt for jøder. I mange kristne land førte det til sivil og politisk diskriminering av jøder, juridiske funksjonshemninger, og i noen tilfeller til fysiske angrep på jøder som noen ganger endte i emigrasjon, utvisning og til og med død.

Moderne antisemittisme har blitt beskrevet som først og fremst hat mot jøder som en rase med sitt moderne uttrykk forankret i raseteorier fra det 18. århundre, mens antijudaisme beskrives som fiendtlighet mot jødisk religion. I vestlig kristendom smeltet dette effektivt inn i antisemittisme i løpet av det 12. århundre. Forskere har diskutert hvordan kristen anti-semittisme spilte en rolle i nazistenes tredje rike, andre verdenskrig og Holocaust. (www.wikipedia.org)

Blod injurier

Blod injurier (blodhevn) (også blodanklage) er en anklage om at jøder kidnappet og myrdet barna til kristne for å bruke blodet deres som en del av deres religiøse ritualer under jødiske høytider. Historisk sett har disse påstandene – sammen med påstandene om brønnforgiftning og skjending av nattverdsoblater – vært et hovedtema i europeisk forfølgelse av jøder.

Blod injurier sier vanligvis at jøder rekvirerer menneskeblod for baking av matzos til påske, selv om dette elementet angivelig var fraværende i de tidligste tilfellene som hevdet at (de samtidige) jødene gjenskapte korsfestelsen. Beskyldningene hevder ofte at blodet til barn av kristne er spesielt ettertraktet, og historisk sett har det blitt fremsatt påstander om blod injurier for å forklare ellers uforklarlige dødsfall hos barn. I noen tilfeller har ofrene for menneskeoffer blitt æret som martyrer, en hellig figur som en martyrkult kan ha oppstått rundt. Tre av disse – William fra Norwich, Little Saint Hugh fra Lincoln, Simon fra Trent – ble gjenstand for lokale kulter og ærbødighet, og i noen tilfeller ble de lagt til den generelle romerske kalenderen, selv om de manglet offisiell kanonisering i den romersk-katolske kirke. Den ene, Gavriil Belostoksky, ble kanonisert av den russisk-ortodokse kirken.

Til sammen har det vært rundt 150 registrerte tilfeller av blod injurier (for ikke å nevne tusenvis av rykter) som resulterte i arrestasjon og drap av jøder gjennom historien, de fleste av dem i middelalderen. I nesten alle tilfeller ble jøder myrdet, noen ganger av en mobb, noen ganger etter tortur og en rettssak. (www.wikipedia.org)

Disse løgnene påvirker mange mennesker i verden som faktisk tror på disse grusomhetene og hater jøder på grunn av dem. Igjen, kilden til alle disse løgnene er vestlig kristendom blandet med romersk hedenskap. Romersk hedenskap forblir i kirken gjennom jul, påske og erstatningen med søndag for den bibelske hellige dagen, sabbaten. Dermed påvirker det fortsatt store deler av dagens menighet, hvert kirkesamfunn i den. La oss huske at antisemittisme er en ånd.

Ritual

Eksempler på blod injurier

Kairo – I anledning påsken skrev den egyptiske journalisten Firnas Hafzi i en artikkel med tittelen «De jødiske blod-drikkerne under Påsken” at jøder dreper ikke-jøder i løpet av denne høytiden for å bruke blodet deres til å lage matzas. Hun siterte forskere som beskriver denne påståtte jødiske skikken, og listet opp mange påståtte tilfeller, inkludert blod injurien i Damaskus i 1840. Hun la til at som en del av deres innsats for å løsrive seg fra disse mordene, skrev jødene historier og laget filmer om vampyrer, eller skyldte deres forbrytelser på sinnsforvirrede individer. Mordene som jødene er kjent for å ha begått som en del av deres påskeritualer, sa hun, er “en dråpe i havet sammenlignet med de jødiske forbrytelsene som ingen vet om”, og tusenvis av barn og voksne som har forsvunnet rundt om i verden var sannsynligvis ofre for disse jødiske ritualene.

“I et annet stadium av påskefeiringen kombinerte [jødene] forberedelsen av matzaer og ofring med deres fiendskap mot ikke-jøder, spesielt kristne, og blandet blodet til et av deres ofre inn i matzaen [deigen. Dette ble gjort] spesielt under påske, Purim og omskjæringsritualer. De brukte også blod i trolldomshandlinger og hekseri, som det står i Jesaja 57:4-5: ‘Er dere ikke overtredelsens barn, bedragets ætt, dere som brenner av begjær blant eikene, under hvert grønt tre, som slakter deres barn i dalene, under kløftene på klippene?’

Den mest kjente hendelsen som viser hvordan jødene klarte å utgyte blodet til mange uskyldige mennesker, skjedde 6. februar 1840, da en katolsk munk ved navn Toma, en italiener som bodde i Damaskus, forsvant sammen med sin tjener. De katolske munkene sa at jødene hadde slaktet ham i henhold til deres ritualer. Det uvanlige utseendet på kroppen hans, som ble funnet lemlestet, indikerte at blodet hans hadde blitt drenert. Etter at [Damaskus] guvernør Sharif Pasha undersøkte det jødiske nabolaget og fanget syv av dem, tilsto nabolagets barberer å ha slaktet munken, og innrømmet at hele affæren hadde blitt [utført] i henhold til det som er beskrevet i Talmud om behovet for å bake matzas med kristent eller muslimsk blod. Han tilsto også å ha drept tjeneren. Innbyggerne var rasende, angrep det jødiske nabolaget og brente og ødela synagoger i Damaskus, Beirut og Izmir. www.antisemitism.org

Dragon's head breathing fire

Kilden til antisemittisme – dragen

Dragen ble rasende på kvinnen. Johannes’ åpenbaring 12:17a

Det folk kaller “antisemittisme” som i utgangspunktet er “antijødisk” er faktisk dragens raseri mot kvinnen i Åpenbaringsboken som føder guttebarnet (Yeshua Messias), og dette er nasjonen Israel. At de fleste antisemittiske handlinger har blitt begått av folk som bekjenner seg til kristendommen, er veldig avslørende for hvor dragen har sittet i alle disse årene. Han satt i Kirken under kirkemøtet i Nikea, han satt i Kirken ved Augustin og Johannes Krysostomos og alle erstatningsteologiens doktriner, han satt i Kirken under korstogene, den spanske inkvisisjonen og Shoah som mange feilaktig kalte Holocaust. Holocaust betyr et brennoffer for YHVH! Shoah betyr fullstendig ødeleggelse. Shoah var ikke et brennoffer til YHVH! Det var dragens vrede mot kvinnen, og den ble begått av Nazi-Tyskland, den mest protestantiske nasjonen i verden, fødestedet til Martin Luther, kristendommens største reformator!

Krystallnatten, natten av det knuste glass som detonerte det verste folkemordet i jødisk historie, skjedde på bursdagen til Martin Luther den 9. og 10. (Luthers fødselsdato) november 1938. De som angrep jødene under Krystallnatten, som ødela synagoger, jødiske butikker og hjem, som ble plyndret og myrdet ukritisk, var ikke bare SS-nazister eller soldater, men den kristne «naboen». Ikke ett kristent kirkesamfunn reiste seg for å irettesette og motsette seg Hitler, snarere ga de ham “høyre hånd av fellesskap” da han kom til makten. Hvordan har det seg at kristne enten samarbeidet med naziregimet eller i beste fall var tause og lot det skje?

Mange psykologer har forsket på oppførselen til det nazistiske Tyskland og nazister generelt. De har kommet til den konklusjon at de var “normale mennesker,” ikke annerledes enn deg og meg. De var gode fedre og mødre og elsket barna sine, men når det gjaldt jøder så ble de til monstre. Mange av dem om ikke de fleste av dem var faktisk kirkegjengere, noen katolske og mange protestanter. Hvorfor ble de til myrdende monstre når det gjaldt jøder? Hva var det som utløste et slikt hat mot jødene og alt jødisk? Psykologer har ikke funnet svaret ennå, men Yahs (Guds) Ord har alle svarene!

Det er dragens vrede mot kvinnen i Åpenbaringen 12, men hvordan har det seg at den bodde inne i så mange kristne, både protestanter og katolikker? Og hvordan har det seg at alle de kristne nasjonene i Europa og USA ikke egentlig stoppet Hitler? De allierte vant krigen, men først etter at 6 millioner jøder hadde blitt utryddet på forferdelige måter, inkludert gasskamre og krematorier og de hadde lidt under utallige overgrep og ydmykelser! De allierte hadde et detaljert kart over Auschwitz og Monoviz, de så gasskamrene som ble brukt til å myrde opptil 10.000 jøder hver dag ved krigens slutt. Og likevel bombet de ikke dødsleirene, da det å redde jøder ikke var på deres agenda! På Roosevelts agenda var å vinne krigen. Derfor ble St. Louis-skipet som var fylt med flyktninger fra Tyskland nektet innreise til USA, sendt til Cuba og fra Cuba til Tyskland. De fleste av dem omkom i konsentrasjonsleirer. Nei, det var ikke på agendaen til kristne nasjoner å beskytte og redde jøder, men hvorfor? Etter alt, det er fra det jødiske folket som alle kristne har fått Bibelen, den nye pakt og Messias, så hvordan har det seg at kristendommen for øvrig har vært så fiendtlig, hatefull og apatisk til skjebnen til nasjonen som fødte dem? Hvordan har det seg at dragen har sittet i Menigheten, både katolsk og protestantisk, for å utføre sin demoniske vrede over kvinnen Israel? Det er vanskelige spørsmål, men de må besvares!

Council of Nice

Hva ble korrumpert i kristendommen?

Men innbill deg ikke at du er bedre enn (de jødiske) greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Kanskje du vil si: «(De jødiske) Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.» Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg. Romerne 11:18-21

Det var noe korrupt i kristendommen som tillot disse heslige tingene å skje og til og med begå dem. Denne korrupte tingen er som et voldelig virus i en datamaskin som kan ødelegge hele systemet. Det er et korrupt sett av tro som kalles erstatningsteologi. Det ble etablert som kirkelære i det 4. århundre gjennom keiser Konstantin fra Øst-Roma, og det skilte den hedenske kirken fra alt jødisk, inkludert navnet Messias Yeshua, de bibelske høytidene, Bibelen ble kalt Det gamle testamente og de nytestamentlige skriftene ble kanonisert som bibel for å erstatte de hebraiske Tanakh hellige skrifter gitt til Israel. Datidens kirke oppsto som Den erobrende kirke versus jødene som ble kalt Den beseirede synagoge. En statue av de to har blitt etablert i de fleste offisielle kirker siden den tid.

Vi kan tro at dette er en saga blott eller noe historisk, men når du besøker antisemitism.org vil du se at hatet mot jødene og staten Israel er på vei oppover. Hatefulle hendelser skjer hver dag i mange land i verden! I Ukraina har de krävt att Judar där skall rapportera och redogöra för sina tillhörigheter precis som under Andra Världskriget. Ukraina har en lang historie med pogromer og kristen antisemittisme i Jesu Kristi navn, og kommunismen klarte ikke å drukne dette hatet mot kristendommen fordi de fortsatt har den samme tro og teologi fra Konstantins tid! Kirkenes Verdensråd er en av de mest anti-israelske organisasjonene i verden på grunn av det samme settet av trosoppfatninger!

Det er veldig opplysende å vite at islam har vært en “kattepus” sammenlignet med kristendommen i det som angår jødehatet! De har drept, misbrukt og myrdet jøder mye, mye mindre enn kristendommen, og det var ikke en muslimsk nasjon som slapp løs Shoah (Holocaust), men en bekjennende kristen nasjon!

For å forhindre at en ny Shoah skjer, må vi se innover, mot menigheten som helhet og mot kristendommen! Det er ikke noe mandat som er større, mer presserende eller viktigere enn å avsette dragen i den kristne menighet. Hvert kirkesamfunn trenger å gjøre introspeksjon og se dypt inn i alt de tror på for å se om de finner noen av de følgende fem hodene til slangen som heter Erstatningsteologi.

For å vite hvordan du detroniserer dette monsteret, les boken min Identitets tyveriet og lær hva ANTIMESITOJUZ-åndsfyrsten er.

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

Støtt oppdraget

 • På nett: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send oss en e-postkad_esh_map@msn.com for bankdetaljer
 • Ring us i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, kanadiske dollar eller britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams adressert til Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Oljeberget Portal – Del to

 • Shabbat Letter ads

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Med Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

  “For hvis deres avvisning fører til forsoning for verden, hva vil deres mottakelse være annet enn liv fra de døde?” Romerne 11:15

  Kom til Landet og feire Israels oppstandelse!

  Vi besøker Mt. Herzl, Beth El, Shilo, Mt. Zion, Gravhagen, Nazareth, Magdala og Negev, seiler på Genesaretsjøen, nyter det helbredende vannet i Dødehavet og mye mer!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman og abonner på Dominiquae Bierman TV YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Fengsels-arbeidet vårt, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig: Vi har over 600 innsatte som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah 

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →