Let's have the power back

La oss få kraften tilbake


Let's have the power back
Torah lesning NASSO – Bamidbar (4. Mosebok) 4:21-7:89

Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Markus 13:26

Shabbat shalom, dere elskede!

Denne Shavuot markerte slutten og begynnelsen av en Æra.

Den “søte kristne religionen” lever adskilt fra den mektige kraften til en jødisk Messias. Den er gjennomsyret av humanisme, new age, selv- sentrerthet og kunnskapens tre. Den er en religion som opp til nyere tid i verste fall har myrdet og hatet jøder, og i beste fall står maktesløs mot synd og Satan.

Dette er den guddommelig utvalgte tiden til å vende tilbake til kraften i Evangeliet fra Sion – bare da vil vi ha kraften til å vandre hellige, og til å bringe Himmelen ned på jorden.

Yeshua, den jødiske Messias Kongen som også er kalt Løven av Juda, sa til de religiøse lederne som stod imot Ham og anklaget Ham for kjetteri, og for å virke med Satans kraft,

Men hvis Jeg driver ut demoner med Guds finger, da har sannelig Guds rike kommet til dere! Lukas 11:20

Moses våget ikke å utfri vårt folk fra Egypt uten kraften av Hans Ånd (Ruach), Guds finger.

Spåmennene arbeidet med sine hemmelige kunster for å få fram mygg, med de klarte det ikke. Det var mygg både på mennesker og dyr. Da sa spåmennene til Farao: “Dette er Guds finger.” Men Faraos hjerte var fortsatt forherdet, og han hørte ikke på dem, slik YHVH hadde sagt. 2. Mosebok 8:18-19

Guds finger er mektigere enn magi, heksekraft eller satanisme. Den er den samme fingeren som skrev Torah’en på Sinai-fjellet.

Da Herren var ferdig med å tale til ham på Sinai-fjellet, ga Han Moses Vitnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger. 2. Mosebok 31:18

Den samme fingeren skrev dommen over Persiariket på veggen da de festet med vin og drakk av de Hellige gull-karene fra det plyndrede tempelet i Jerusalem. De drakk vinen og priset sine apekatt-guder, sine jobber, sine karrierer, sine aksjer og sitt gull.

Mens Belsasar smakte på vinen, ga han befaling om å hente de karene av gull og sølv som hans far Nebudkanesar hadde tatt fra templet i Jerusalem, så kongen og hans stormenn, hans hustruer og hans medhustruer kunne drikke av dem. Så hentet de gullkarene som var blitt tatt fra templet, fra Guds hus i Jerusalem. Kongen og hans stormenn, hans hustruer og hans medhustruer drakk av dem. De drakk vin og priste gudene av gull og sølv, bronse og jern, tre og stein. I samme stund kom det fram noen fingre på en menneskehånd. Den skrev rett ovenfor lysestaken på den kalkede veggen i kongens slott. Kongen så håndflaten av hånden som skrev. Da ble kongen fordreid i ansiktet, og tankene gjorde ham så redd at hofteleddene hans løsnet, og knærne hans slo mot hverandre. Daniel 5:2-6

Let's have the power back

Den samme Guds finger setter folk fri fra demoner, gjør mirakler, gir oss kraften og autoriteten til å lyde Hans Bud, eller dømmer mennesker for avgudsdyrkelse; den samme fingeren, den samme kraften.

Det var ti dager før Shavout at Yeshua steg opp til Himmelen etter sin oppstandelse, og Han forlot Sine jødiske disipler med de følgende instruksjonene:

Etter sin død viste Han seg levende for dem med mange ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem i løpet av førti dager, og talte om de ting som hører Guds rike til. Og da Han var sammen med dem, befalte Han dem å ikke forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, “det som dere har hørt av Meg. For Yochanan (Johannes) døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med Ruach HaKodesh (den Hellige Ånd) ikke mange dager heretter!” Apostelgjerningene (gjerningene til Yeshuas disipler) 1:3-5

Selv om de var blitt instruert av den Oppstandne Herre om kraften og Guds rikes funksjon, skulle de ikke gjøre noe før de fikk kraften fra det Høye til å utføre det. Talløse kristne og messianske troende har med gode intensjoner prøvd å evangelisere verden i sin egen styrke, uten den Guddommelige kraften. De har gjort seg nytte av all slags kunnskap, men uten kraft. Yah’s finger som kaster ut demorner og helbreder de syke, som skriver Torah’en inn i hjertene våre og gjør oss i stand til å vandre hellige, kommer knapt til syne. Den har blitt byttet ut med motivasjons-taler, profesjonalisme og kunnskap.

Våre menigheter er fulle av religiøse, syndige mennesker som ikke innehar kraften til å kaste ut demoner, helbrede de syke, til å befale natur-elementene, eller til å vandre hellig i YHVH’s frykt.

Paulus sa til Timoteus at kraftløsheten og syndefullheten i den religiøse mengden ville stamme fra at de elsket seg selv, livene sine og pengene sine høyere enn Gud, og likevel skulle de fortsette å være “kirkegjengere”.

YHVH sa til Daniel at i endetiden skulle kunnskapen øke.

Skriftene snakker om en tid da folk vil kunne google hva som helst, men likevel være kraftløse.

“Men du Dani’el, gjem disse ordene og sett segl for boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.” Dani’el (Daniel) 12:4

Apostelen Paulus fortsetter denne konversasjonen omtrent 600 år etter Daniels tid, etter at Messias hadde kommet:

Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, oppfarende, oppblåste, og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. De har en ytre form for Gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Og slike skal du vende deg bort fra! 2.Timoteus 3:1-5

Let's have the power back

I løpet av Covid19 pesten har denne kraftløsheten vært åpenbar. Det mektige, selv-sentrerte menneske er ikke i stand til å overvinne et bittelite virus som knapt er synlig i et mikroskop. I virkeligheten har ingen sett dette viruset med sitt blotte øye, og likevel er milliarder av mennesker over hele denne planeten livredd for det, og hele nasjoner har blitt handlingslammet på grunn av det. De har ikke trodd på kraften av Ham som har skapt viruset, Han som kan viske ut hele menneskeheten på et sekund, men som likevel velger å frelse og forløse den istedet.

YHVH har virket alt til Sin hensikt, ja tilogmed den ugudelige for den onde dag. Hver den som er hovmodig i hjertet, er en styggedom for YHVH. Selv om noen gjør felles sak, skal ingen gå ustraffet. Mishlei (Salomos Ordspråk) 16:4-5

Men likevel så vil de som frykter Ham og er fylt med Hans kraft ha den Guddommelige kraften som kan beskytte dem fra all pest og rystelser når Han dømmer de stolte som står Ham imot, og de religiøse hyklerne som ved å fornekte Hans kraft fortsetter i sin synd og ondskap.

Se, Jeg har skapt smeden som blåser på kullet i ilden, som finner fram redskap til sitt arbeid. Og det er Jeg som har skapt ødeleggeren til å gjøre skade. Ikke noe våpen som er smidd imot deg, skal lykkes, og hver tunge som reiser seg mot deg i dommen, skal du gjendrive. Dette er arven til YHVHs tjenere, og deres rettferdighet er fra Meg, sier YHVH. Yesha ‘yahu (Jesaja) 54:16-17

Vokt deg for dem som sier til deg at Guds lover er fjernet, og at nåden betyr at du kan fortsette i synden, og at Han bærer over med deg i det. Dette er den ytre formen av gudsfrykt som fornekter at kraften av Hans Ånd holder oss hellige og fulle av herlighet. Hans Ånd gir oss nytt liv, skriver Torah’en inn i våre hjerter og gjør oss i stand til å vandre hellige, til å helbrede syke og til å kaste ut demoner!

Mange (eng: falske) profeter skal da stå fram og forføre mange. Og fordi lovløsheten (eng: økt avstand til Torah`en) tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om Riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Mattityahu (Matteus) 24:11-14

Før Yeshua forlot oss, fortalte Han de jødiske disiplene Sine hvordan han ville at de skulle utbre Hans rikes gode nyheter, det opprinnelige evangeliet fra Sion. Det kaltes ikke kristendom da, kjære dere, og det er heller ikke kristendom nå. Dette er ikke en religion; dette er Hans Torah og Ånd på innsiden av mennesker som manifester Hans herlighet.

Senere viste Yeshua seg for de elleve mens de satt til bords. Og Han irettesatte dem for deres vantro og deres harde hjerter, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett Ham etter at Han var oppstått. Og Han sa til dem: “Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske.” Så, etter at Herren hadde talt til dem, ble Han tatt opp til Himmelen, og satte seg ved Guds høyre hånd. Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med. Markus 16:14-20

Alle de troende som stoler på YHVH er ment å tale de gode nyhetene med disse medfølgende tegnene. Men altfor mange lever plaget av synd, i kompromiss med Satan på grunn av kjærlighet til selvet og kjærlighet til penger, samtidig som de oppfatter seg selv som kristne eller messianske. Det lever i en form for religion med Torah-løshet, og de fornekter Åndens kraft. Menneskelige midler, menneskelige programmer og agendaer har kommet istedet for Hans overnaturlige kraft. Paulus sa til Timoteus: hold deg borte fra slike folk; de er smittsomme! De er mer smittsomme enn Covid19; deres vantro, hykleri, syndighet, selv-sentrerthet, kraftløshet og umoral er kledd i en smittsom religiøs kappe. Hold deg borte fra dem! Sosial distansering!

Let's have the power back

For 2000 år siden, på akkurat den samme tiden som Yah’s finger 2000 år tidligere hadde skrevet budene på steintavler, så kom den samme fingeren ned for å gjøre en jødisk gruppe av mennesker til menneskelige fakler, til ild- fylte kar, Kad-Esh fylte av Hans levende Ord.

Da Shavu‘ot-festens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted med et samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra Himmelen, som av en stormende, mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem, som av ild, og de ble alle fylt med Ruach HaKodesh (den Hellige Ånd) og begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale. Apostelgjerningene 2:1-4

Når vi nå feirer Shavuot, så ber vi; gjør det igjen Abba, mens vi fornekter den ytre formen for gudsfrykt, all form for synd, selv-sentrerthet, penge-kjærlighet, hykleri og umoral. Vi ber Deg om å gjøre oss til levende fakler, ild-kar, til Kad-Esh igjen, som vil vende denne verden med den rette siden opp i Yeshuas navn.

Vekk oss opp til å operere i kraften av Yah’s finger, slik at ikke Din finger bare skriver dommer på veggene til alle menigheter, kirke-samfunn, regjeringer og nasjoner. Amen.

Men hvis vi insisterer på å ignorere Hans kraft til frelse, helbredelse og befrielse, så vil vi med sikkerhet få erfare Hans kraft til å ødelegge. Dette er et oppvåknings-kall til å vende tilbake til Den som har ALL MAKT.

Mange som sover i jordens støv skal våkne, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. De kloke skal skinne som hvelvingens glans. De som har ført de mange til rettferdighet, skal være lik stjernene for evig og alltid. Dani’el 12:2-3

En velsignet ny æra til alle ild-kar og skinnende stjerner!

Deres Israelske Mentorer og Venner,

Apostlene Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman
For Sion’s skyld, vil jeg ikke være stille. Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Canadian Dollars eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Hebron – kjøpt og navngitt skjøte

Kom til Hebron, Israel og bli med “bibelskolen-på-hjul”, med grunnleggeren av og presidenten i de Forente Nasjoner for Israel, Apostel Dominiquae Bierman som vertskap, der hun beskriver dagens betydning av det lovlige land-kjøpet som ble gjort av Abraham i 1. Mosebok 23. Lær hvordan dette spesielle området (inkludert gravhulen kjent som Machpela-patriarkenes grotte) danner et fast grunnlag for jødisk tilstedeværelse gjennom århundrer, utvidet til også å gjelde fram til vår tid. Nyt av undervisningen sammen med denne unike tur-gruppen, pionerer som bryter igjennom og åpner opp veien til mange hellige steder i Israel, ved å dra dit de fleste turer ikke før har vært.

Delta på vår Sukkot Tour 2020 for å BLÅSE i Shofaren i Yerushalayim dette året!

Stå opp og bli lys – blås i shofaren i Sion!

Forene nasjoner med Israel | Sukkot Tour 2020

Stå opp og bli lys. For ditt lys har kommet. YHVS’s herlighet har gått opp over deg! Jesaja 60:1

Vi kaller på 120 shofarer til å blåse over hele Israel og i Jerusalem-marsjen

Alle våre tur-deltagere vil motta trening i å blåse i shofaren i løpet av turen

Med Apostel Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

Pris: $2,915 – Dobbeltrom (Landarrangement, 13 hotellnetter, halvpensjon, flyvninger ikke inkludert)
Registrasjonsavgift: $500 for å kunne sikre deg plass

Resterende beløp på $2,415 betales innen 1. august, 2020

REGISTRER DEG NÅ OG RESERVER PLASSEN DIN:
+1 (972) 301-7087 (USA) | tours@dominiquaebierman.com

https://kad-esh.org/no/events/reis-deg-bli-lys-blas-shofar-i-zion/

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne dem som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3

Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se Against-antisemitism.org

Bli med i de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Ukens bok: The Key of Abraham (Abrahams nøkkel)

Velsignelsen …. eller forbannelsen?

https://kad-esh.org/no/butikk/abrahams-nokkel/

Bli en ad de 70 rettferdige fra nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under eller send en e-post til oss for mer informasjon, på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM– En Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

https://www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/