Lion

Løven som beseiret dragen


Lion
Torah lesning LECH LECHA– Beresheet (1. Mosebok) 12: 1-17: 27

Da sier en av de eldste til meg: «Slutt å gråte! Se, Løven av Juda stamme, Davids rotskudd og ætling, har seiret – han er funnet verdig til å åpne bokrullen og de syv seglene på den.» Åpenbaringens bok 5:5

Shabbat shalom, dere elskede!

Vi lever i tider med stor usikkerhet, verden slik vi kjenner den rystes og forandrer seg, blant annet med pester, arbeidsledighet og økonomiske utfordringer, og antisemittismen har i dag blitt enda større og mer global enn før andre verdenskrig. Dette er tiden for at en stor åndelig hær skal reise seg, og det er hæren til Løven av Juda. Profeten Yoel (Joel) ga oss et glimt av karakteren til denne åndelige hæren, selv om hans profetier handler om en naturlig hær som lyder Hans kommando.

ADONAI lar sin røst høre foran hæren sin. For hans hær er veldig vidstrakt, og mektig er den som fullbyrder hans ord. Stor og forferdelig er ADONAIs dag – veldig skremmende! Hvem kan utholde den? Joel 2:11

Vi befinner oss nå i en tid da YHVHs endetids-hær må være mektig og bringe Hans Ord, Hans Torah, Hans evangelium fra Sion-Israel ut til nasjonene igjen.

Da skal mange folkeslag gå av sted og si: “Kom, la oss dra opp til ADONAIs berg, til Jakobs Guds hus! Da skal Han lære oss sine veier, og vi skal vandre på Hans stier.” For fra Sion skal Hans Torah utgå, og ADONAIs ord ut fra Jerusalem. Jesaja 2: 3

Dette må bli utført av fotsoldater som GÅR ut fysisk og via sosiale medier, ved et åndelig luftvåpen som ber og utfører profetisk, strategisk forbønn, ved åndelige marinejegere og kommandostyrker som åpner opp territorie bak fiendens linjer og beseirer alt som motsetter seg selve IDENTITETEN til Løven av Juda. Altfor lenge har identiteten Hans vært stjålet, og Han har blitt personifisert som en romersk Kristus som ekter et religiøst system som har drept millioner av jøder, og som har kostet det åndelige livet for mange millioner kristne og katolikker. Men IKKE LENGRE! Løven har nå dratt opp linjen; det er tid for Hans mektige hær til å reise seg og å legge den beseirede røde dragen med de 7 hodene under sine føtter!

Lion

Det brøt ut krig i himmelen, og Mikael og hans engler førte krig mot dragen. Dragen og hans engler kjempet, men de var ikke sterke nok, og det var ikke lenger noe sted for dem i himmelen. Og den store dragen ble kastet ned – den eldgamle slangen, kalt djevelen og satan, som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned med ham. Så hørte jeg en høy røst i himmelen som sa: “Nå har frelsen og kraften og riket til vår Gud og myndigheten til hans salvede kommet, for anklageren til våre brødre og søstre – den som anklager dem for vår Gud dag og natt – har blitt kastet ut. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og ved sine vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, selv i møte med døden. Åpenbaringen 12: 7-11

En sterk og framgangsrik hær må være sammensveiset, forenet og ha sin troskap til hærføreren, i liv og i død. Og deres hærfører er en jøde! Den jødiske Messias Selv er Hærføreren for denne enorme hæren, og Hans strategi er evig, aldri sviktende og uforanderlig.

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. (den jødiske Messias, ikke en romersk Kristus) Johannes 17: 20- 21

Han rekrutterer NÅ flere fotsoldater til hæren Sin, de som vil bære Hans ord, Hans Torah, Hans evangelium “skapt i Sion” (ikke laget i Roma) ut til alle nasjoner, inkludert muslimske nasjoner, og så deretter tilbake til Sion-Israel, der evangeliet opprinnelig stammet fra i det 1. århundret e.Kr. Dette 21. århundret er som det første århundret! Yeshua, den jødiske Messias har igjen kommet fra Sion via jødiske apostler til nasjonene – som igjen skal bringe evangeliet tilbake til Sion! Men ikke et romanisert, hedensk evangelium, nei det opprinnelige evangeliet som har vært stjålet, utvannet, kidnappet og forkastet siden kirkerådet i Nikea i år 325. Det er nå på tide å gjenopprette den jødiske identiteten til Løven og Hærføreren for denne kraftfulle, voldsomme, salvede og utvalgte hæren! Det er nå på tide å kreve tilbake det opprinnelige evangeliet med den hellighet og de tegn, under og mirakler som medfølger!

Disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn (Yeshua!) skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal kunne ta slanger i hendene, og hvis de drikker noen dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Markus 16: 17-18

Archbishop blowing shofar

Gjenopprettelsen av den jødiske identiteten til Messias er nøkkelen til framgangen for Hans endetids-hær! Det er først når Hans jødiske identitet og navn er blitt fullstendig gjenopprettet, at Hans hær vil være i ENHET, og da skal ingenting være umulig for dem!

ADONAI skal da være Konge over hele jorden. På den dagen skal ADONAI være Echad (en) og Hans navn Echad (ett).
Sakarja 14: 9

Tiden er kort, for mye energi, anstrengelser og penger er brukt på å forkaste Yeshua som en jødisk Messias! Mange tider for Hans besøkelser har uteblitt på grunn av antisemittismens natur i mange kristne teologier som ikke anerkjenner Hans identitet som en jøde og helheten i Hans skrevne ord, Hans Torah-instruksjoner og profetier fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring.

Yeshua Messias er den samme i går, i dag og til evig tid. Hebreerne 13: 8

For mye motstand mot hans paktnavn, Yeshua, det navnet Faderen har gitt Ham, har etterlatt Hans folk delt og splittet. Det er på tide at hæren Hans FORENER seg rundt Hans identitet som den jødiske Løven som Han er, Hans hellige paktnavn, Yeshua og Hans Torah-ord, som åpenbares av Den Hellige Ånd til de som setter sin lit til en jødisk Messias som døde for oss.

For i navnet Yeshua skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og deres som er på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Yeshua Messias er Herre – til Gud Vår Faders ære.
Filipperne 2: 10-11

Det er på tide at HELE menigheten, de utvalgtes fellesskap kalt Ecclesia, feirer sabbaten sammen igjen, slik det første århundrets disipler gjorde, og kommer sammen for å feire Hans Moadim (bibelske høytider) som guddommelige avtaler fra YHVH, Israels Gud, til alle som tilhører Ham, til jøden først og dernest til hedningene.

Archbishop and Rabi

Tro ikke at jeg kom for å oppheve Toraen eller profetene! Jeg kom ikke for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste serif (hebr tøddel) noen gang forsvinne fra Toraen, før det er skjedd alt sammen. Derfor, den som bryter et eneste av de minste av disse budene og lærer andre mennesker det samme, skal kalles den minste i Himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, denne skal kalles størst i Himlenes rike. For jeg sier dere at med mindre deres rettferdighet overgår fariseernes og de Torah-lærdes, skal dere aldri komme inn i Himlenes rike! Matteus 5: 17-20

Det er på tide at hele forsamlingen av hellige og soldater fra Løvens hær renser seg fra å spise urent, både åndelig og fysisk, og renser sin vandring i ånd, sjel, sinn og legeme så de blir salvede og kraftfulle. (Se 3. Mosebok 11, Matteus 5: 17-21 og Romerne 12.)

Jag etter shalom (fred) med alle, og etter helliggjørelse. For uten den skal ingen se Herren. Se til at ingen faller for kort innfor Guds nåde, og se til at ingen bitter rot får vokse opp og volde skade, for mange gjøres urene ved den. Sørg også for at det ikke er noen utuktig eller ugudelig person blant dere, som Esau, han som solgte førstefødselsretten sin for ett måltid mat. For dere vet jo at da han senere ønsket å arve velsignelsen, ble han avvist. Han fant da ingen nåde til omvendelse, selv om han ba om det med tårer. Hebreerne 12: 14-17

Vi inviterer deg i dag til å bli en seirende soldat og leder i hæren til Løven av Juda, og til å bli utrustet som en løve for å legge dragen under føttene dine!

Identitets Tyveriet boken som gjenoppretter identiteten til Løven av Juda i deg, og få et GRATIS online kurs for å utruste deg og starte seiersreisen i livet ditt, når du blir kjent med Løven som beseiret dragen! (Tilgang til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com)

The Identity Theft

Gå med i vår GRM online bibelskole for ledere i hæren til Løven av Juda. www.grmbibleschool.com

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel-bevegelsen som gjør nasjoner til sauenasjoner, en person om gangen. Bli medlem: https://unitednationsforisrael.org/membership-options/

Vi rekrutterer effektive og trenede soldater for Løven av Juda! Bli med og tren med oss for å beseire dragen i ditt personlige liv, ditt samfunn, by og nasjon!

Se, jeg har gitt dere autoritet til å tråkke på slanger og skorpioner, og over all fiendens velde, og ingenting skal kunne skade dere. Lukas 10:19

Deres Israelske Mentorer og Venner
Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62: 1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Bestill Apostel Dr. Dominiquae Biermans HELT NYE bok, Identitets tyveriet: Tilbakevendingen av det 1. århundrets Messias er nå tilgjengelig for bestilling!

Klikk på knappen nedenfor for å bestille den!

Vi behøver DIN hjelp med å spre dette budskapet om gjenopprettelse, til både jøder og kristne! Vennligst del linken www.zionsgospel.com (landingssiden vår) til alle du kjenner.

1. Skaff den
2. Gi den.
3. Studer det.

Skaff deg den.
Doner $ 27 eller mer for å motta pocketboken Identitets tyveriet, pluss HELE Globalt Re-utdannings Initiativ (GRI) mot antisemittisme-kurset gratis. Du kan også donere $ 17 for å få E-boken og låse opp tilgangen til kurset*.

Gi den.
Gi bort pocketboken eller e-boken ved å gå til www.against-antisemitism.com og klikk på meny-elementet “Boken.” Scroll til bunnen der det står “Nå ut til andre.” Avhengig av om du gir en e-bok eller pocketbok, velg gavekort-beløpet. Skriv deretter inn e-postadressen(e) til mottakerne. Etter at du har sjekket ut, vil det bli sendt kupongkoder til e-postadressene. De kan bruke kupongkoden og laste ned gaven din gratis, og også låse opp kurstilgangen.

Studer det.
Når du kjøper pocketbok eller e-bok, får du automatisk tilgang til GRI-kurset vårt*. Dette kurset inneholder 12 lærings-porter basert på boken, sammen med 44 videoer med quizer.

*Tilgang til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli en kanal for å føre tilbake det første århundrets Messias. Del denne boken videre!
www.zionsgospel.com

Bestill boken:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Se: The Lion that Defeated the Dragon

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/683755218937475/

For å sende dine tiender & offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

GRM Bibelskole oppdatering:

Ny pris for GRM bibelskole fra 15. oktober 2020.

GRM individuelt online kurs: $320 registreringsavgift, pluss $80 månedlig. ($1200 det første året)

  • Studenter som uteksamineres fra GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) online-kurs, får $80 i rabatt på GRMs individuelle online-kurs. (Rabattkupong-nummer).
  • Hvis studenten fullfører GRM-nettkurset i løpet av 6 måneder, vil han/hun ikke måtte betale for de siste 6 månedene av året.

Kurset sendt hjem til deg (USB-pinne): $1200.

  • Hvis disse studentene ikke fullfører kurset innen 1 år, må de betale $120 for hver 6. måned av studiet etter dette.

Online gruppe: $320 registreringsavgift, pluss $80 månedlig. ($1200 det første året)

  • Inkluderer tilgang til GRM online studie-plattform (studentene kan også se undervisnings-videoene uavhengig)

Lokal gruppe: $120 for 6 måneder.

  • Etter 6 måneder må studentene betale $120 for ytterligere 6 nye måneder for å fortsette studiene, forutsatt at de ikke har greid å fullføre studiet ennå.

Dette gjelder for alle nye studenter fra 15. oktober 2020.

Studer GRM – Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Antisemittisme er verre enn Coronaviruset

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

www.unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/