Light Walkers

Lys vandrere


Light Walkers
Torah lesing MATTOT/MASSEI – Bamidbar (4.Mosebok) 31,2-36,13

Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, YHVHs herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, skodde (eng: dypt mørke) dekker folkene. Men over deg går YHVH opp, hans herlighet viser seg over deg. Jesaja 60, 1-2

Shabbat shalom du høyt elskede,

Vi lever i mørke tider, for mange kanskje de mørkeste tidene de noen gang har opplevd. Folk går fram og tilbake i frykt, og er dekket av masker og holder avstand til andre. Dette er i de gode tilfellene hvor folk ikke blir satt i karantene av myndigheter eller i selv-karantene. Livet vårt slik vi kjenner det har endret seg fra personlig til nett. Usikkerheten i livene våre har nådd nye høyder, ettersom alle planene og agendaene våre ser ut til å ha stoppet opp, og de har kanskje blitt forkastet for alltid.

Mange av våre velutformede planer virker irrelevante nå. Hos mange mennesker er angst i ferd med å føre til depresjon og håpløshet. Dette øker gamle avhengigheter som narkotika- og alkoholforbruk og vanlig misbruk av våre kjære. Til å begynne med brakte en liten pause i hverdagen en velbehøvd hvile, men nå som mange ikke ser noen ende på det bringer det bekymring – dyp bekymring for fremtiden og spesielt for tap av inntekt. Det helt grunnleggende behovet for å ha fysisk kontakt med andre mennesker ser ut til å være uoppnåelig, og relasjoner er nå stort sett virtuelle. Familiesamlinger har blitt utsatt på ubestemt tid, gudstjenester har stoppet nesten over alt, barnas bursdager gjøres gjennom Zoom og andre online metoder. De fleste er rett og slett redde, frykt er den mest utbredte følelsen, og frykt på grunn av mangel på kontroll fører til desorientering og til slutt til fobier og galskap.

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom (eng: selv-kontroll). 2. Timoteus 1, 7

Elskede, det behøver ikke å være slik for de som kjenner Skaperen som sin Far! Ja, omstendighetene er reelle; ja, viruset er svært smittsomt; Ja, globalistene og skygge- regjeringen prøver å kontrollere verdens befolkning med frykt og pandemier, slik at de kan implementere en ny verdensregjering. Ja, Anti-Krist eller rettere sagt Anti-Messias er i ferd med å ta over og ha sin profeterte tid med menneskeheten, men NEI, vi skal ikke underkaste oss det. Og jeg sier “det”, fordi det er den eldgamle slangen og dragen med syv hoder som forsøker å overta menneskeheten (Åpenbaringen 12). Men den gjør det ikke bare i år; dette har vært forberedt i lang tid gjennom humanisme, darwinisme og New Age. En hel generasjon er forberedt for VANTRO og FRYKT. En selvsentrert generasjon er vant til å stole på seg selv og på psykologer og leger i stedet for på universet Gud. Mennesker er «omskolerte» til å tro løgnene til dragen og ikke sannheten om Yah’s (Guds) ord. Dette er dommens time, fordi menneskene har elsket mørket mer enn lyset.

Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. Johannes 3,19

Vi blir fylt med det vi elsker. Når mennesker elsker mørke, ugudelighet, umoral, grådighet, løgn og så videre mer enn rettferdighet, anstendighet, gudsfrykt og tro, ender de opp med å være fylt av mørke. Mørke tiltrekker seg mørke, lys tiltrekker seg lys.

Light Walkers

Bli en lys-vandrer!

Det er bare ett håp ved dette tidspunktet, og det er å bli en lys-vandrer ved å vende seg fra mørke til lys slik at mørket kan fly, frykten og vantroen kan fly, galskap og avhengighet, raseri og overgrep kan fly, og til og med covid-19 kan fly. Når vi vender oss fra mørke, umoral, grådighet, egoisme, perversjon, hekseri og new age, raseri og bitterhet, stolthet og arroganse til Verdens Lys, må mørke, demoner, antikrists ånd eller rettere sagt anti-messias`, anti -salvelse fly – den må flykte. Lys er sterkere enn mørke. Du kan tenne ett lys, og mørket blir fordrevet. Et virus er ikke sterkere enn Elohim, Skaperen av alle ting, men mennesker er redde, ja, dødelig redde for et virus de ikke kan se i stedet for å frykte Den som skapte alt.

Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Matteus 10,28

Hvis du ville frykte universets Gud, ville du gå til Lyset, ville du vandre i Lyset og vende deg bort fra mørket, og alle virus og demoner ville bli beseiret og flykte.

Yeshua, den jødiske Messias sa om Seg Selv i Jerusalem under høytiden,

Igjen talte Yeshua til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Johannes 8,12

Jeg opplevde dette i en alder av 28 år, i Israel. Jeg var plaget av demoner, frykt, raseri og galskap på jakt etter svar fra en Gud jeg ikke kjente. Livet mitt hadde falt fra hverandre, ekteskapet mitt hadde falt fra hverandre, jeg hadde mistet mine barn, min fornuft, mitt hår, min menneskelighet, og satan hadde en “fest” med meg. Men da gråt jeg helt fra dypet av mitt indre: “Lys hvor er du forsvunnet, kom til meg!”. I løpet av 24 timer kom den jødiske Messias, Yeshua som mange har kalt Jesus Kristus, til meg, satte meg ned på knærne i omvendelse foran korset, der Han betalte for alle mine synder og handlinger av bedrageri, umoral og opprør, og Han reiste opp denne ødelagte kvinnen fra fullstendig mørke og ødeleggelse til lys. Han er Lyset, og det finnes ikke noe annet lys, alt annet foruten Ham er mørke forkledd som lys. Satan kamuflerer seg alltid som en lysets engel.

Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.
2. Korinter 11,14

Jeg ble en lys-vandrer. Jeg har vandret i lyset i 32 år, dere elskede, og jeg kan vitne om at lyset er større enn mørket, og at mørket i denne nåværende verden ikke kan beseire et Lysets barn.

Light Walkers

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Matteus 5, 14-15

I løpet av denne tiden da mørket ser ut til å ta over, og frykten får det beste av deg, inviterer jeg deg til å følge mitt eksempel og å åpne hjertet ditt for Lyset, åpne hjertet ditt for Yeshua. Hvis du er en jøde; Han er en jøde, Han er vår jøde. Hvis du er av noen annen religion eller ikke har noen religion i det hele tatt, kan du kalle på Hans navn – YESHUA – og bli frelst fra dette nåværende mørket. Hvis du er en kristen som vandrer i frykt, så vend deg til Ham som en jøde, kall på Hans navn YESHUA, det eneste navnet som Faderen ga Sin Sønn (Jesus Kristus er et menneskeskapt navn og ikke Hans paktnavn), og se Hans lys overstrømme deg.

Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.
I Yeshuas navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden,
og hver tunge skal bekjenne at Yeshua Messias er Herre, til Gud Faders ære!
Filipperne 2, 9-11

Vend deg helt enkelt fra mørke til lys, omvend deg fra all kjent synd, inkludert den verste av alle, vantroens synd.

Uten tro er det umulig å være til glede for (eng: behage) Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Hebreerne 11, 6

Stå opp og bli frelst, utfridd og helbredet. Yeshua betyr frelse, helbredelse og befrielse; overgi dere til Ham ubetinget, alle sammen! Gi livet ditt over til Hans styre og begynn å regjer med Ham, med Hans kraft og autoritet, i Hans navn mot alt mørke. Ja, du kan befale mørke og sykdom, inkludert viruser å skal fly ut av livet ditt i navnet Yeshua, du kan befale frykt å forlate deg, du kan befale depresjon å bli borte, ja du kan, i Hans navn KAN DU!

Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!» Lukas 10,18-20

Rist av deg all frykt og vantro og overgi deg til Lyset, da vil Hans Lys bli sett over deg i denne tiden der mørke dekker jorden.

Yeshua svarte: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.
Johannes 12,35

Light Walkers

Når du vandrer i Lyset, flyr usikkerhet, desorientering og forvirring fordi du vet hvor du går! Selv om du skulle miste det fysiske livet ditt, vet du hvor du går!

Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Johannes 14: 3 TLV

De som vandrer i Lyset kan være sammen i enhet, og ikke lide av ensomhet, depresjon og fremmedgjøring,

Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Yeshua, hans Sønn, renser oss for all synd. 1. Johannes 1: 7

Når vi overgir oss til Lyset ved å vende oss fra mørke, synd, opprør, grådighet, egoisme, umoral og vantro – finner vi andre som vandrer i Lyset, og når vi ber sammen i enhet får vi helbredelse og gjennombrudd!

Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. Matteus 18,19

Når vi har felleskap med andre lys-vandrere, opplever vi helbredelse i ånd, sjel og kropp! Ved Yeshuas sår blir vi helbredet, inkludert for alle virus. Ingenting kan stå seg mot Hans kraft og herlighet!

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Jesaja 53, 5

På hebraisk: “Ved Hans sår er vi helbredet” er “Bechavurato Nirpah Lanu” som betyr to ting:

1. Ved Hans sår er vi helbredet
2. I felleskap med Ham og Hans venner (andre lys-vandrere!) er vi helbredet.

Be med meg:

Far i himmelen, takk for dette ordet av sannhet! Jeg velger å bli en lys-vandrer. Jeg vender meg herved fra mørke til lys, fra ulydighet mot Deg til lydighet, fra frykt og vantro til tro på Yeshua, den jødiske Messias som betalte prisen for at jeg skal bli fri fra all synd, sykdom og demoner. Jeg overgir livet mitt til Deg Yeshua og gir Deg alle «tømmene», slik at Du og bare Du kan herske over meg. Jeg befaler alt mørke, synd og sykdom å forlate meg nå og gå til det ytre mørke i Yeshuas navn! Jeg vil vandre i lyset og gå sammen med andre lys-vandrere som meg for å skinne til din ære. Amen

Gå sammen med andre lys-vandrere som har gått over fra mørke til lys, og lik vår Facebook-side, Covid-19 Prayer Line, der du kan legge igjen bønnforespørslene dine og også be om at andre skal reddes fra dette nåværende mørket og skinne med Verdens Lys.

Dine israelske mentorer og venner
Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Se: Light Walkers (lys-vandrere)

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/1191578651210063/

IDENTITETSTYVERIET.

E-boken er endelig her, og vi trenger hjelp til å fullføre kurset som følger med den!

Ved din gave på $25 eller mer, vil du motta e-boken Identitets-tyveriet, pluss HELE GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) mot antisemittisme-kurset! Du vil motta en tilgangskode til kurset, som begynner ved Yom Kippur nå i september.

Tiden er MODEN for framgang.
https://www.against-antisemitism.com/

Book Mockup

For å sende dine tiender og offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Adriana Bierman, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

OPPDATERING: Sukkot Israel Tur

Bønn-karantene fest-misjon

Vi samler en gruppe mennesker, i tilfelle Israel åpner for noen av landene deres, som vil komme for å gjøre en høytids-bønnemisjon i september eller i oktober 2020.

Vi kan ikke vite før i siste øyeblikk om dette vil være mulig på grunn av begrensninger fra myndighetene. Likevel, hvis det er mulig, samler vi en liste over interesserte som kan fylle ut et registreringsskjema uten å sende betalingen.

Med en gang den israelske regjeringen har gitt klarsignal for bønne-karantene høytids-misjonen, vil du bli bedt om å sende inn betalingen i sin helhet.

Vi vet ikke hva betalingen vil være ennå; det kan være mindre enn vi publiserte, eller litt mer – vi vet ikke.

Vi oppfordrer deg til å sende inn ditt registreringsskjema slik at vi kan kontakte deg når det er klart.

“Ingen som tjener som en soldat blander seg inn i de hverdagslige aktiviteter, slik at han alltid kan glede den som vervet ham.” 2. Timoteus 2: 4

Mer informasjon: tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok: Yes

Apostel Dominiquae Biermans gripende og fengslende frelses-vitnesbyrd

https://kad-esh.org/shop/yes/

Antisemittisme er verre enn Coronavirus

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

www.unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:
info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en messiansk, apostolisk og profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/