When Familiarity Becomes Kryptonite

Når det familiære blir kryptonitter


When Familiarity Becomes Kryptonite
Torah lesing B’REISHEET-B’reisheet (1 mosebok) 1:1-6;8

Simcha Torah 5780 spesial-utgave.

Men Han sa: «Sannelig sier Jeg deg. Ingen blir profet på sitt eget hjemsted.»
Lukas 4:24 TLV

Shabbat shalom til alle mine kjære.

Under denne løvhyttefesten så flytter vi på alle snublesteiner som forhindrer sann glede og fylden av Hans salvelse og kraft i oss.

Forrige uke så skrev jeg om mennesker, omstendigheter og ting i livet ditt som har samme effekt i livet ditt som kryptonittene har på Superman i den velkjente tegneserien. De gjør ham helt kraftløs.

Ifølge den serien så er kryptonitt en konstruert radioaktiv materie som hadde sin opprinnelse fra Supermans planet som ble ødelagt, og fragmentene av denne planeten ble spredt i hele universet. Tegneserier er tegneserier, men de fleste av dem viser oss noen viktige livsprinsipper. I dette tilfellet kom den fryktede krytonitten som gjorde en ellers allmektig Superman kraftløs fra den «familiære» planeten. Dette radioaktive materialet visste hvordan det kunne angripe de svake sidene til Superman som de hadde god kjennskap til.

På samme måte har «familiære ånder» (ja demoner!) kjennskap til våre tidligere liv, eller «gamle planeter» om du vil.. Selv om vi er Nye Skapninger nå

og sterke tjenere for Yah, så vet disse demonene godt om ditt «gamle jeg».

Disse åndsmaktene har vært i din familie i generasjoner, og de er der pga synd og familieforbannelser. Men selv om du går med Jeshua, så vil de prøve å svekke og angripe deg på de områdene som du er svak akkurat som Amalek angrep Israel. Amalek hadde ingen respekt for Gud, og han gikk etter de svake og hjelpeløse, kvinnene og barna.

«Husk hva amalekittene gjorde mot deg underveis, da dere dro ut av Egypt. De overrasket deg på veien da du var utsultet og utmattet. Uten frykt for Gud hogg de ned baktroppen, alle som var blitt liggende etter.»

5. Mosebok‬ 25:17-18‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

When Familiarity Becomes Kryptonite

Amalek er barnebarnet til Esau, broren til Jakob som solgte førstefødselsretten sin for et måltid mat. Amalek er i familie med Israel, og han angriper de svake uten skrupler.

«Elifas, sønn av Esau, hadde en medhustru som het Timna, og hun fødte ham Amalek. Dette var etterkommerne av Ada, Esaus kone.»

1. Mosebok‬ 36:12‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Den familiære ånden av sjalusi og drap hadde blitt overført fra Esau til barnebarnet Amalek.

«Esau la Jakob for hat på grunn av velsignelsen som faren hadde gitt ham. Og Esau sa i sitt hjerte: «Snart kommer dagene da vi skal sørge over far. Da skal jeg drepe Jakob, min bror.»»

1. Mosebok‬ 27:41‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Du har kanskje folk som oppfører seg som Amalek mot deg i din familie. De er sjalu og de vil prøve å skade deg. De er besatte av familiære ånder, og de bryter deg ned.. Hva var det Jakob gjorde for å komme unna den kryptonistiske ånda i Esau?

«Samme dag snudde Esau om og dro til Se’ir. Jakob dro til Sukkot og bygde seg et hus der. Han laget løvhytter til buskapen sin, derfor kalte han stedet Sukkot.»

1. Mosebok‬ 33:16-17‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Han rømte fra Esau og holdt alltid avstand til han. Det er ikke mulig å oppnå fred i sånne situasjoner. Her gjelder det bare å komme seg unna. David måtte gjøre det samme med kryptonittene i Saul som var hans svigerfar. Han rømte for livet.

«David flyktet fra Nevajot ved Rama. Han kom til Jonatan og sa: «Hva har jeg gjort? Hva ondt og galt har jeg gjort mot din far siden han vil ta livet av meg?»»

1. Samuelsbok‬ 20:1‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Ikke konfronter din kryptonittiske familie med familiære ånder som vil ødelegge for deg. Atskill deg fra dem. Abraham separerte seg fra Lot som var en kryptolitt full av familiære sjalusi ånder.

«Da sa Abram til Lot: «Det kan da ikke være strid mellom meg og deg og mellom mine gjetere og dine! Vi er jo slektninger.»

1. Mosebok‬ 13:8‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Jeshua kunne ikke gjøre noen mirakler i Nazareth som var hjembyen hans eller hans «orginale planet». Den ellers så kraftfulle Jeshua Messias ble gjort kraftløs pga de familiære åndene som kjente han fra barnsben av.

When Familiarity Becomes Kryptonite

«Men Jeshua sa til dem: «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstedet sitt, blant sine slektninger og i sitt eget hus.» Han kunne ikke gjøre noen mirakler, foruten at Han la hendene på noen få syke mennesker og helbredet dem.

Markus‬ 6:4-5‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Selv hans brødre og søstre var sjalu og fulle av familiære ånder. De klarte til og med å få moren med på laget som skulle visst bedre enn å stoppe Jeshua sin tjeneste. På grunn av disse familiære åndene-kryptolittene, så ble Han stående alene som et eksempel for de som tjener Yah i dag.

Hva gjorde Jeshua?

Når de forsøkte å drepe han i Nazareth så forsvant Han rett og slett. Han separerte seg fra dem og forlot byen.

«Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort.»

Lukas‬ 4:28-30‬ N11BM‬‬‬‬‬‬ v‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Det var ca 20 000 folk som fulgte Ham overalt..

Det var ingen profeter i Hans «familiesirkel»

Når moren og brødrene kom til Kapernaum for å overbevise han om å slutte å gjøre disse gjerningene som å kaste ut demoner, helbrede folk fra sykdommer osv, viste Han dem ingen oppmerksomhet.

Han gikk heller ikke ut til dem og prøvde å være diplomatisk. Det han svarte taler tydelig til oss idag.

«Da var det en som sa til ham: «Din mor og dine søsken står utenfor og vil gjerne snakke med deg.» Men Jeshua svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»»

Matteus‬ 12:47-50‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Elsket han moren og brødrene? Absolutt, men hvis de ikke var i Yah Gud sin plan, så kunne han ikke la dem stoppe eller ødelegge tjenesten sin. Han holdt avstand til dem så lenge de hadde kryptolitter (familiære ånder) i livene sine som tok lett på Hans misjon.

Senere ser vi at moren og hans bror Jakob våknet opp, men inntil det skjedde, så holdt han avstand til dem. Han tillot dem ikke å stoppe eller å ødelegge tjenesten sin.

  1. Hold avstand til dem som tar lett på din tjeneste i Yah eller har familiære ånder som kommer mot deg, og de som ikke ærer den du er i Yah. Beskytt tjenesten og salvelsen over ditt liv selv om motstanden kommer fra familie og nære venner.
  2. Tilgi dem og be for dem.
  3. Hold fokuset på din misjon. Fortsett kursen rett fram helt til du hører: «vel gjort du gode og trofaste tjener».

When Familiarity Becomes Kryptonite

«Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre»

Matteus‬ 25:21‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Åndskampen er veldig voldsom i denne Endens Tid. Finn deg en «løvhytte», sånn som Jakob gjorde, og separer deg selv fra Esau og familiære Amalek-ånder som er som krytolitter i ditt åndelige liv og i ditt guddommelige kall.

«Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jeshuas nåde være med dere!»

Romerne‬ 16:20‬ N11BM‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Dine Israelske mentorer og venner

Erkebiskop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine offer:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Bruden forbereder seg

Selv om stort mørke dekker jorden, vil Israel reise seg i vår tid full av lys på grunn av det sanne evangeliet fra Sion. Det er tid for å stå i sannhet med Israel og se Hans herlighet gå opp over oss og vår nasjon. Dette innflytelsesrike budskapet er gitt av Erkebiskop Dominiquae Bierman til de som var samlet i PNG – det vekker oss alle til å gå fremover i renhet, og forberede oss for Brudgommen, vår Messias.

Ukens bok: ATG – Addicts Turning To God (Misbrukere vender seg til Gud)

Den Bibelske måten å hanskes med misbrukere og misbruk

https://kad-esh.org/no/butikk/atg-avhengige-vender-seg-til-gud/

For å bli et medlem av UNIFY:

www.unitednationsforisrael.org/no/

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/