The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Nederlaget til anti-semittismens Haman ved en Ester kirke


The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church
Torah lesing KI TISA – Shemot (2. Mosebok) 30,11-34,35

Profetisk Purim budskap

«En hånd på Herrens banner! Herren skal kjempe mot amalekittene fra slekt til slekt.» 2. Mosebok 17,16

Shabbat Shalom, venn!

For mange år siden stod jeg utenfor de massive veggene til en kirke nær Auschwitz-Birkenau-dødsleirene i Polen, og spurte den Allmektige det følgende spørsmål:

Hvordan kunne Shoa (Nazi Holocaust) ha blitt forhindret?

Svaret Hans til meg var:

Det fantes ikke noen Ester-kirke på den tiden.

Hvis det hadde vært en Ester-kirke da, ville ikke seks millioner mennesker ha blitt utryddet.

Svaret fra Israels Gud til meg plasserte ansvaret for beskyttelsen og velværet for Hans jødiske folk på Kirken, kalt en Ester-kirke.

Historisk sett har ikke Kirken vært beskytteren av det jødiske folket, men heller forfølgeren. Med hendelser som kidnapping av jødiske barn for å oppdra dem som kristne, kristne korstog, spansk og andre inkvisasjoner, anti-jødiske påske (easter) og jule- orgier av mord i Europa og Russland og nazi-massemord, alt skjedd i kristendommens og Jesu Kristi navn, så det tvilsomt ut. Ja, det synes veldig tvilsomt at kirken noen gang kan bli beskytteren av det jødiske folket.

Jeg begynte å danne en slik Ester-kirke for å hindre et annet anti-semittisme Amalekitt- Haman utbrudd for å myrde flere jøder.

Til min glede i dag finnes det noen få kristne organisasjoner som viser merkene av en Ester-kirke.

Men hva er en Ester-kirke, og hva gjør at vi kan kjenne igjen Ester som heltinnen i en hel bok i Bibelen?

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Hvis jeg skulle summere den viktigste faktoren som gjorde Dronning Ester til den ubestridte frelseren av sitt folk, så var det identitet.

Da hun ble kalt til oppgaven av sitt søskenbarn og adoptivfar Mordechai, sa hun NEI – nei, jeg er ikke villig til å risikere livet mitt for det jødiske folket. Hun hadde glemt sin identitet som en jøde. Hun var komfortabel og beskyttet i haremet til kongen, og hun var villig til å se sitt folk myrdet heller enn å miste sin komfort.

Mordekai gav Hatak en skreven kopi av dekretet, som hadde blitt distribuert i Shushan, for deres utslettelse, for å vise det til Ester og forklare det til henne. Han instruerte henne om å gå inn til kongen, for å trygle om hans favør og bønnfalle foran ham på vegne av sitt folk. Hatak rapporterte til Ester hva Mordekai hadde sagt. Deretter snakket Ester til Hatak og gav ham instruksjoner til Mordekai:

Da påla Ester Hatak å si dette til Mordekai: «Alle kongens tjenere og folket i kongens provinser vet at om noen, mann eller kvinne, går inn til kongen i den indre slottsgården uten å være innkalt, så er det bare én lov som gjelder: døden. Bare den som kongen retter gullsepteret sitt mot, får leve. Selv har jeg ikke blitt kalt inn til kongen på tretti dager.»
De fortalte Mordekai hva Ester hadde sagt.
Ester 4,10-12

Kirken har også glemt sin identitet. Hun har regnet seg selv som en Romanisert Kristen med Romerske fester og tradisjoner, og hun er komfortabel med dette. Anti-semittisme stiger til de høyeste nivåene siden 2. verdenskrig, men hun har det komfortabelt. Hun er ikke en jøde, er hun vel?

Da hedningene mottok den Nye Pakt ved blodet av en jødisk Messias, ble de podet inn i et jødisk oliventre. På denne måten ble de ett med Israel.

Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Romerne 11,17-18

Hun erstattet eller tilranet seg ikke Israels plass, men ble sammenføyet med Israel slik Rut ble sammenføyet med Naomi.

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Men Rut svarte: «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for: Dit du går, vil jeg gå,
og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø,
og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg!»
Rut 1,16-17

Men menigheten i dag er for det meste ikke podet inn i oliven-treet men inn i et romersk, hedensk juletre. Slik har hun mistet sin sanne identitet. Ikke bare har identiteten til en jødisk Messias blitt erstattet med en romanisert Kristus, men identiteten til menigheten har også blitt stjålet. Derfor fantes det ikke en Ester-kirke for å hindre Shoa (Nazi Holocaust) fra å skje under andre verdenskrig.

Vil det finnes en i dag? Det avhenger av at vi gjenoppretter den sanne identiteten til den jødiske Messias, og med det identiteten til Hans Brud.

Å gjenopprette gammelt IDENTITETS-TYVERI fra denne tiden er det som er nødvendig i dag – hvis ikke, vil en stor dom bli forløst over menigheten og nasjonene; tegnene er allerede her!

Mordekai`s svar til hans lunkne og komfortable niese var,

«For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?» Ester 4,14

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Mordekai adskilte Ester og hennes fars hus fra resten av jødene som ville bli utfridd ved YHVH på en annen måte. Ester og hennes fars hus ville ikke bli utfridd selv om alle de andre jødene ville bli det.

Men, Ester var en foreldreløs etter det Babylonske eksilet; Mordekai var den eneste faren hun hadde. Dømte Mordekai seg selv? Eller var Esters fars hus et annet hus?

I borgen Susa var det en jødisk mann som het Mordekai. Han var sønn av Ja’ir, sønn av Sjimi, sønn av Kisj, en mann av Benjamins stamme. Han hørte til dem som var ført i eksil fra Jerusalem sammen med Jekonja, kongen i Juda. Det var han som Nebukadnesar, kongen i Babel, hadde ført i eksil. Mordekai var fosterfar til Hadassa, også kalt Ester. Hun var datter til onkelen hans og hadde verken far eller mor. Hun var en velskapt og vakker ung kvinne. Da faren og moren hennes døde, tok Mordekai henne til seg som sin egen datter. Ester 2,5-7

Ester hadde ingen far, ingen mor, intet fars-hus. Nå var hun gift med Kongen av Persia som hadde blitt ektemannen hennes, og hele hans fars hus hadde blitt hennes fars hus. Hvis kongens far var i live, så ville Ester kanskje ha hatt en svigerfar.

Kunne det være at Mordekai lot henne vite at hvis hun ikke hjalp sitt eget folk, ville Israels Gud dømme henne og svigerfamilien hennes, den Persiske kongelige familie som hun tilhørte? Du forstår at Kongen av Persia var regnet som Far for sin nasjon. Ved dette var han også Esters far i tillegg til at han var ektemannen hennes. Mordekais advarsel til henne ville parafrasert ha vært,

Hvis du ikke kjemper for det pakts jødiske folket som fødte deg og oppdro deg, vil vi bli utfridd på en eller annen måte uansett, fordi Gud har en pakt med oss. Men du som har blitt ett med Kongen av Persia og hans folk vil forgå – og ikke bare du, men din konge og far og hele det Persiske folket.

Ester forstod tydeligvis bildet, ettersom hun omvendte seg og gikk inn i faste før hun gikk i forbønn med sin konge. For første gang eide hun sin glemte identitet som en jøde!

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

Da svarte dronning Ester: «Dersom kongen ser på meg med velvilje, og om han finner det for godt, så la meg få mitt eget liv, det er min bønn, og mitt eget folk, det er mitt ønske. For jeg og mitt folk er blitt solgt til utryddelse, drap og undergang. Om vi bare var blitt solgt som slaver og slavekvinner, ville jeg ha tiet. For en slik ulykke hadde ikke vært noe å bry kongen med.» Ester 7,3-4

Hennes handling av intervensjon (inngripen/innblanding) var risikabel, men hun grep ikke inn bare for den jødiske nasjonen, nei! Hun reddet faktisk Persia fra utryddelse, ettersom hun var Persisk nå. Dette er et prinsipp som blir gjentatt over hele Skriften. Enhver person eller nasjon som kommer mot Israel vil pådra seg vrede fra Israels Gud.

For så sier Herren over hærskarene (YHVH -Tzva’ot), den herlige, etter at han sendte meg til folkeslagene som plyndret dere: Den som rører dere, rører ved min øyensten. For se, jeg løfter hånden mot dem, de skal bli til bytte for slavene sine. Da skal dere kjenne at Herren over hærskarene (YHVH -Tzva’ot) har sendt meg. Sakarja 2,12-23

Resten er Hans historie, ettersom Haman ble hengt i galgen han hadde forberedt for jøden Mordekai. Det ble også de ti sønnene hans.

Så hengte de Haman i pålen som han selv hadde reist for Mordekai, og kongens sinne la seg. Ester 7,10

Med alle de farlige slangene drept, kunne jødene forsvare seg selv og vinne over fiendene sine. Dronning Ester ble opphøyd til en fremtredende posisjon, og Mordekai ble kongens rådgiver i stedet for Amalekitten Haman.

Mordekai dro ut fra kongen i kongelige klær i purpurblått og hvitt. Han bar en stor gullkrone og en kappe av lin og rødt purpur. Og byen Susa jublet og gledet seg. Hos jødene var det lys og glede, fryd og herlighet. I hver provins og i hver by, så langt som kongens ord og befaling nådde, ble det glede og fryd blant jødene; en dag for fest og feiring. Og blant folkene i landet erklærte mange seg som jøder. For det hadde kommet over dem en redsel for jødene. Ester 8,15-17

På slutten av boken er Dronning Esters identitet fullt gjenopprettet, navnet på hennes jødiske fars hus blir nå husket på. Hun var nå identifisert som Abihajils datter. Abihajil betyr en Mektig Far. Hun var nå en fullverdig datter av den Høyeste. Hennes foreldreløshet og hennes feilplasserte identitet tilhørte fortiden.

Dronning Ester, datter av Abihajil, og jøden Mordekai skrev et offisielt brev for å stadfeste det andre brevet om purim. Ester 9,29

Når enden er god er allting godt.

Vil det ende godt for menigheten og nasjonene som menigheten representerer? Bare hvis en Ester-kirke reiser seg for å intervenere med regjeringene og autoritetene sine for å knuse den grusomme økningen av anti-semittisme.

For at en slik Ester-kirke skal reise seg, må hun gjenopprette identiteten sin som podet inn i det jødiske oliventreet og som en tilbeder av en jødiske Messias. Bare en jødisk Messias i henne kan vende anti-semittismen og dommen over nasjonene på grunn av Sions sak. En romersk Kristus vil ikke holde.

The defeat of the Haman of anti-Semitism by an Esther Church

For at en Ester-menighet skal reise seg, må vi vinne tilbake den stjålne identiteten til den jødiske Messias Yeshua som lik jøden Mordekai banker på døren vår.

Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Johannes 4,22

Dette er ikke et øyeblikk for tidlig for at en Ester-menighet skal REISE SEG!

For Herren er harm på alle folk, han er vred på hele deres hær. Han har slått dem med bann og gitt dem over til slakting. De drepte blir slengt til side, stank stiger fra likene,
og blod flyter på fjellene. Det er hevnens dag for Herren, gjengjeldelsens år i striden om Sion (eng: for fiendtligheten mot Sion. TLV)
. Jesaja 34,2-3, v8.

For Løven av Juda;

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«Vende nasjoner til sauenasjoner en person ad gangen.»

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine gaver:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Ukens bok: Sheep Nations (sauenasjoner)

Det er tid for å ta nasjonene!

https://kad-esh.org/shop/sheep-nations/

Se: The Covenant Name (pakts-navnet)

Denne øye-åpnende undervisningen av Apostel Dominiqiae Bierman fortsetter fra Bibelskole på hjul i Israel. Lær hvordan bruken av navnet Jesus skjuler Hans sanne jødiske identitet, som har ført menigheten i eksil på grunn av en Babylon-type religiøst system kalt kristendom. Sann tilbedelse krever hengivelse kun til YHVH, det utsletter all erstatnings-teologi fra livene våre og etablerer en pakts-relasjon med Yeshua, vår jødiske Messias.

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/