The Key fot Mental Health part 2

Nøkkelen til mental helse #2


The Key fot Mental Health part 2
Torah lesing MISHPATIM – Shemot (2.Mosebok) 21,1-24,18

«Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forskrifter og bud.»

Malaki 4,4

Shabbat shalom du høyt elskede!

Det meste av dette sabbatsbrevet handler om skriftsteder som kommer til å forandre livet ditt! NØKKEL-spørsmålet som avgjør vår mentale helse er hva vi husker og hva vi glemmer. Ordet har mye å si om det!

Under er fortsettelsen fra forrige uke!

Han sendte sitt ord og helbredet dem, og fridde dem fra graven. Salme 107,20

Husk på Yeshua og den nye pakt

«For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Lukas 22, 18-20

For jeg har mottatt fra YHVH det jeg også har gitt videre til dere: I den natt da Herren Yeshua ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» 1. Korinterbrev 11,23-25

YHVH`s langtidshukommelse – Han husker Sin pakt for evig

Han husker sin pakt til evig tid, ordet han ga, i tusen slektsledd, pakten han sluttet med Abraham, og eden han sverget til Isak. Dette satte han opp som en forskrift for Jakob, som en evig pakt for Israel. Han sa: «Jeg gir deg landet Kanaan til arv og eiendom.» Salme 105,8-11

Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Jesaja 43,25

YHVH`s korteste hukommelse

Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke. Jesaja 43,25

Se, dager skal komme, sier YHVH, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier YHVH. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier YHVH: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.
Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn YHVH!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier YHVH. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.
Jeremia 31,31-34

The Key fot Mental Health part 2

YHVH husker Sine pakter

Men Gud tenkte (eng: husket) på Noah og alle ville dyr og alt fe som var med ham i arken. Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synke. 1. Mosebok 8,1

Den gangen Gud ødela byene på sletten, husket han på Abraham. Gud hentet Lot rett ut av ødeleggelsene som han sendte over de byene Lot hadde bodd i. 1. Mosebok 19,29

Da husket Gud på Rakel. Han hørte henne og åpnet morslivet hennes. 1. Mosebok 30,22

Gud hørte hvordan de stønnet, og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. 2. Mosebok 2,24

«Jeg har også hørt hvordan israelittene stønner fordi egypterne har gjort dem til slaver, og jeg husker min pakt.» 2. Mosebok 6,5

«Så vil jeg huske min pakt med Jakob. Pakten med Isak og pakten med Abraham vil jeg også huske. Jeg vil huske landet.» 3. Mosebok 26,42

«Til beste for dem vil jeg huske pakten med forfedrene, som jeg førte ut av Egypt rett for øynene på folkeslagene fordi jeg ville være deres Gud. Jeg er YHVH.» 3. Mosebok 26,45

«Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep på dere, skal dere blåse lange støttrompetene. Da skal Herren deres Gud huske på dere, så dere blir berget fra fiendene.» 4. Mosebok 10,9

The Key fot Mental Health part 2

Bønner for påminnelse

Samson ber Yah (Gud) om å huske

[Samson blir hevnet] Da ropte Samson til YHVH og sa: «Min YHVH og Gud, husk på meg og styrk meg denne ene gangen, Gud, så jeg får hevn over filisterne for det ene øyet mitt (eng: for mine to øyne).» Dommerne 16,28

Hanna ber Yah om å huske

Hun ga et løfte og sa: «YHVH over hærskarene! Se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til YHVH for hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode.» 1.Samuel 1,11

[Samuel blir født til Hanna] Neste morgen sto de tidlig opp og tilba YHVH. Så ga de seg på hjemvei og kom til Rama. Og da Elkana igjen var sammen med sin kone Hanna, husket YHVH på henne. 1.Samuel 1,19

Hiskia ber om at Yah skal huske

Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til YHVH. «Å, YHVH», sa han, «husk at jeg har vandret trofast og helhjertet for ditt ansikt og har gjort det som er godt i dine øyne.» Og Hiskia gråt høyt. Jesaja var ennå ikke kommet ut av den midtre borggården før YHVHs ord kom til ham igjen: «Gå tilbake og si til Hiskia, fyrsten over mitt folk: Så sier YHVH, din stamfar Davids Gud: Jeg har hørt din bønn og sett tårene dine. Nå gjør jeg deg frisk igjen. Om to dager kan du gå opp til Herrens hus. 2.Kongebok 20,2-5

Å be til Yah om at Han skal huske er det samme som å be om barmhjertighet. Han husker ikke på de frafalne annet enn når de ydmyker sine hjerter og ber om barmhjertighet ved å be Yah om å huske på dem.

Når jeg sier om den rettferdige: «Han skal leve», men han stoler på sin rettferd og gjør det onde, da skal alle hans rettferdige gjerninger være glemt (eng: ingen av hans rettferdige gjerninger skal bli husket). Fordi han gjorde det onde, skal han dø. Esekiel 33,13

YHVH husker de som frykter Ham

De som frykter YHVH, talte da sammen. YHVH lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter YHVH og ærer hans navn. Malaki 3,16

Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde! Hebreerne 13,7

Dine Israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

«For Sions skyld vil jeg ikke være stille» Jesaja 62,1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine gaver:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE Healing and a Holy Lifestyle, del to

Awake Finland fortsetter, der Rabbi Baruch Bierman presenterer sannheten om hvordan det alltid er Yahveh`s vilje å helbrede når vi søker Ham og lever en hellig livsstil. Opplev liv bli berørt og forvandlet ved kraften av Hans Ruach HaKodesh (Hellig Ånd). Lær hvor viktig det er å påminne Ham i bønn om våre gode gjerninger gjort mot Israel & deres folk (i samsvar med Hans løfte i 1.Mosebok 12,3). Gled dag sammen med dem i dette vakre landet Finland, når mange mottar en berøring av Herren for utfrielse, helbredelse og fornyet glede.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Pesach på UNIFY Ambassaden på Jerusalems høyder – 17-18 april 2019
Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

The Key fot Mental Health part 2

Ukens bok:

From Sickology to a Healthy Logic (Fra sykologi til en sunn logikk)

Denne boken er produktet av 18 års vandring gjennom psykiatriske sykehus der jeg har gitt omsorg til mine kjære. Jeg har sett, bedt og besøkt utallige mentalt syke pasienter. Jeg har snakket med mange psykiatrikere og psykologer. Jeg har måttet kjempe for det mentale velværet til mine egne kjære, inkludert min mor, min bror, mine barn og noen av mine åndelige barn og disipler.

-Erkebiskop Dominiquae Bierman

Bli et medlem av UNIFY:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087