Careful obedience

Omhyggelig lydighet


Careful obedience
Torah lesing MATTOT/MASSEI – Bamidbar (4. Mosebok) 30:2(1)-36:13. Haftarah: Jer.2:4-28, 3:4

Enten skyen lå over boligen et par dager eller en måned eller enda lenger, holdt israelittene seg i leiren og brøt ikke opp. Men når skyen løftet seg, brøt de opp. På YHVHs ord slo de leir, og på YHVHs ord brøt de opp. På YHVHs ord gjennom Moses holdt de YHVHs påbud. 4. Mosebok 9:22-23

De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Lukas 5:7

Shabbat shalom, dere som er høyt elsket!

Da jeg ba om å motta budskapet til dette sabbatsbrevet, talte den Hellige Ånd disse ordene ordene til meg: Omhyggelig lydighet.

Jeg har tenkt på noen hendelser i det siste som har gjort meg ganske forvirret og har lurt på hva som egentlig skjer i den åndelige sfæren. Noen fantastiske mennesker som står i YHVHs tjeneste dør unge eller er syke eller har store familieproblemer. Hvis dette bare var en enkelt hendelse, ville jeg si at det var en tilfeldighet. Men det har allerede nådd en størrelse som har nådd min oppmerksomhet og har gjort meg årvåken angående dette.

Hvorfor dør fine mennesker i tjeneste så unge, eller blir fryktelig angrepet dette året? I frykt og beven må jeg si at dette Shmita-året er som ingen andre år. I mange år har jeg profetert at vi må stoppe alle våre agendaer. Det hebraiske ordet for Sabbat betyr å “gå i streik”, å stoppe alle våre vanlige planer, for å ha fellesskap med Yah og med hverandre, og for å hvile. De fleste i den kristne verden hviler aldri. De tror at loven er foreldet, og at det å holde Sabbaten hellig er trelldom, og da enda mer å holde Sabbats eller Shmita året. Vi har alle personlige agendaer å oppfylle, og det er veldig ubehagelig å gi slipp på dem.

Vi er for tiden inne i en tidsperiode mellom vekkelse og dom. Omhyggelig lydighet, der vi må trå varsomt, er nødvendig i overgangstider som denne. Det er tid for å søke YHVH til Han blir funnet. Det er tid for å lytte til Hans strategi for ditt liv og din tjeneste. Det er tid for å hvile og tilbe. Det er tid for å bli oppdatert og fornyet. Det er tid for å sjekke og dobbeltsjekke innholdet i våre hjerter og alle våre holdninger. Behager de Ham? Har jeg mistet min første kjærlighet? Er jeg varm, kald eller lunken?

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei! Salme 139:23-24

Careful obedience

Vi er i en tid av et stort veikryss i ånden, og vi må vite hvordan vi skal oppføre oss når vi kommer til et veikryss. Hvis vi er for raske og litt stolte, kan vi gå glipp av svingen. Omhyggelig lydighet krever at vi bremser ned ved veikryss, at vi vurderer nøye i hvilken retning vi skal svinge. Dette gjelder måten du håndterer din tjeneste, din familie, din økonomi, ditt ekteskap, dine relasjoner og din hengivenhet til Den Høyeste på. Det er tid for å være forsiktig, å ta noen valg som vil følge oss i den neste års-uken (7) eller i de neste 40 årene. Noen valg vil ha svært langvarige konsekvenser. Å være litt selvtilfreds og i opprør kan føre til en kjedereaksjon som vil være umulig å stoppe når den først er satt i gang. Dette er fryktinngytende tider på den ene siden og fantastiske tider på en annen side. Vi er mellom dom og vekkelse.

For mange år siden talte Herren til meg følgende setning, som har vært min trofaste ledsager for livet: “Det gode er det fullkomnes fiende.”

Mange av oss gjør gode ting, men er de fullkomne i Yahs øyne? Da den Hellige Ånd befalte oss å forlate Jerusalem og dra til Eilat, var det helt ulogisk. Skulle vi i vår alder flytte en gang til, bare et år etter at Rabbi hadde hatt hjerteinfarkt, og mange andre vanskelige ting som skjedde med oss før Sabbats-året. Jeg var ganske utslitt, og å flytte til Eilat (den absolutt sørligste byen i Israel – og mange kaller det verdens ende!) var en svært kompleks sak. Vi behøvde to flyttemenn og masse penger som vi ikke hadde til denne flyttingen. Det betydde også at jeg kom lenger og lenger bort fra barna mine, og de likte det ikke i det hele tatt. Det var ikke praktisk på noen måte. Eilat er flott for en kort ferie, men å bo der langt borte fra den internasjonale flyplassen? Jeg følte det som om jeg ble forvist, som Johannes til øya Patmos!

Sammen med instruksjonen om å reise til Eilat, kom instruksjonen om å “bare hvile”. Jeg behøvde å hvile, gå på spa, slappe av, ta det med ro, etc…. Selv om det høres bra ut, betydde det for meg den visse død. Jeg hadde reist nonstop i mange år, og mesteparten av inntekten vår kom fra kollektene mens jeg var på tjenestereiser utenlands. Å stoppe å reise i et helt år, sammen med en flytting til Eilat og alle utgiftene det medfører, betydde en reell økonomisk utfordring som vi ikke var klare for. Men omhyggelig lydighet krevde et svar, og vårt svar var å dra og hvile.

Så følg da trofast det som YHVH deres Gud har pålagt dere. Vik ikke av til høyre eller venstre! Følg alltid den veien som YHVH deres Gud har pålagt dere å gå! Da skal dere få leve. Det skal gå dere vel, og dere får bo lenge i det landet dere tar til eie. 5. Mosebok 5:32-33 STB

Kjære dere, enten instruksjonen fra YHVH for deg er å gå eller bli, å gjøre eller hvile, bør du nøye adlyde. Jeg har hørt i Ånden dette ordet: Irrelevant. Folk som ikke nøye adlyder det Ånden sier, blir irrelevante og ubrukelige i denne Endetidsbevegelsen fra Gud. For å være relevant og være plassert på rett sted på dette svært sensitive tidspunktet, må vi være nøye med å HØRE og GJØRE det Han sier. Dyden av omhyggelig lydighet må gjenopprettes. Det var akkurat det som fikk Abraham (vår tros Fader) og, selvfølgelig Yeshua vår Messias til å oppfylle deres kall og å innta løftene.

siden Abraham hørte på (eng: adlød) meg og holdt seg til det jeg har bestemt, mine bud, forskrifter og lover. 1 Mosebok 26:5

Careful obedience

Det er omhyggelig lydighet som får oss til å være hele og sunne. Dette inkluderer lydighet når det gjelder ernæring og kostholdslovene, så vel som i våre hjerters holdninger. Bitterhet, utilgivelighet, krenkelser, sjalusi, opprør og andre holdninger som fostrer nag kan avslutte livet vårt tidligere eller kan få oss til å leve med sykdom. Løftet fra YHVH for lydighet er helse og helbredelse.

Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder YHVH din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg, YHVH, er den som helbreder deg (eng: er din helbreder).» 2. Mosebok 15:26

For det meste er omhyggelig lydighet en fornærmelse mot vår logikk og komfortsone. Men det gjør at vi vokser i ånden. Det utdyper vårt forhold til Faderen, og det modner oss. Lydighet mot Yah renser sjelen!

Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte! 1 Peter 1:22

Omhyggelig lydighet må være til stede i familier, mellom barn og foreldre, slik at det vil gå bra med dem. Det er mye uforsiktighet i relasjoner i dag, og Elohim sa: “Barn, adlyd dine foreldre”.

Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Efeserne 6:1

Som kone vet jeg at jeg er medarving til livets gave sammen med min mann Rabbi Baruch. Til tross for at jeg har posisjonen som president/leder i Tjenesten, er jeg veldig forsiktig når mannen min ikke er enig med meg. Jeg gjør ingen ting før han velsigner meg. Jeg ber ham alltid om hans velsignelse over alle ting! Jeg innser at jeg må være nøye med å hedre hans posisjon, selv om jeg er i tjenestens ledelse. Vi kan være uenige om noen ting, men før jeg beveger meg, ønsker jeg hans velsignelse. Det samme skulle være tilfelle i forholdet mellom pastorer og deres medlemmer. Omhyggelig lydighet må utøves til enhver tid. Hvis det ikke er enighet, er det nødvendig med en ydmyk forespørsel om forløsning. De fleste tar ikke ordene til sine pastorer på alvor. Omhyggelig lydighet krever et lyttende øre og en holdning av stor ære og respekt.

Careful obedience

Vær lydige mot lederne deres og rett dere etter dem! For de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere. Hebreerne 13:17

Det er frykten for YHVH som fører oss til dette stedet av lydighet, noe som er nødvendig for å holde oss på vegen mot målet. Frykten for YHVH vil få meg til å tilgi det utilgivelige, å gå eller å hvile, og å være forsiktig med mitt hjertes holdninger. Vi må være veldig forsiktige så vi ikke lar vårt kjød ta over våre reaksjoner i disse dager – og søke å holde vårt hjerte veldig ydmykt og smidig til enhver tid. Vi lever i en periode mellom dom og vekkelse, og vi må være følsomme overfor Åndens røst og vind.

For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? 1 Peter 4:17

Det er denne omhyggelige lydigheten som får oss til å seire over alle våre fiender, og den posisjonerer oss på det riktige stedet og til rett tid for å arve Guds løfter i vårt liv.

Legg vinn på å holde YHVH deres Guds lover, de bud og forskrifter som han har pålagt deg. Du skal gjøre det som er rett og godt i YHVHs øyne, så det kan gå deg vel. Da skal du få komme og innta det gode landet som YHVH med ed lovet dine fedre. YHVH vil drive ut alle fiendene dine for deg, slik som han har sagt. 5. Mosebok 6:17-19

Når Han sier “gå”, så gå. Når Han sier”stopp”, så stopp. Og husk at det er én ting Han aldri vil gjøre; Han krever at vi følger Ham på dette:

For Sions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være rolig før hennes rettferd bryter fram som lysglans og hennes frelse flammer som en fakkel… Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som påkaller YHVH, ikke unn dere ro!

La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. Jesaja 62:1, 6-7

Vi ber om at hver og en av dere nøye vil adlyde Hans bud angående Israels gjenopprettelse. Denne omhyggelige lydigheten vil forløse den mirakuløse sfære i ditt liv som aldri før!

Hvis du nå vil adlyde YHVH din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal YHVH din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot YHVH din Gud. 5. Mosebok 28:1-2 STB

Dine israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
Følg oss i Sosiale Media

Se den siste undervisningen: Israel Timeline Del 2

 • Shabbat Letter ads
  For de siste oppdateringene fra Israel, bli med i vår Telegram kanal

  Telegram →

  Se våre siste TV program fra Israel

  YouTube → Rumble →

  Be og erklær Ordet over Israel

  Bønner for Israel →

  Bli med i FORENTE NASJONER FOR ISRAEL – For en tid som dette!

  Bli med i UNIFY →

  The Voice of These Ashes

  Motta min nye bok, The Voice of These Ashes!

  Restitusjon eller dom

  Hvorfor gråter askene?

  Hva ropte Abels blod til skaperen om? Hva roper blodet og asken til jødene som ble utryddet under shoah (nazistenes holocaust), russiske pogromer, spansk inkvisisjon, kristne korstog, islamsk terror og mye mer til universets Gud om? Og hvorfor skulle det ha betydning for deg, leseren? Dette er hva du vil finne ut om på sidene i denne boken.

  Bestill nå →

  Bli med på de kommende Israel turene med Dr. Dominiquae og Rabbi Baruch Bierman

  Resurection Tour of Israel banner

  Oppstandelses tur i Israel 2024

  Fra Yom HaShoa til Yom Haatsmaut

  Fra ødeleggelse til oppstandelse

  3-15 mai, 2024

  12 dager med forvandling som kulminerer i feiringen av Israels 76-årsjubileum den 14. mai.

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  The Roar of the Lion

  Løvens brøl – Sukkot tur 5785/2024

  14-27 oktober

  YHVH skal brøle fra Sion, la røsten runge fra Jerusalem, himmel og jord skal skjelve. Men YHVH er et vern for sitt folk, en borg for Israels barn. Joel 3:21

  Vi kaller alle venner av Løven av Juda til å komme til Sion for å stå med Hans brødre, det jødiske folket, og nasjonen Israel. Når vi plasserer våre føtter i landet, så vil det være en bemerkelsesverdig tid av forbønn på NØKKEL-steder, som påvirker historien!

  Mer informasjon og for å registrere deg →

  Våre tjenester og ressurser

  Besøk vår resurs Hub →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  For å invitere de jødiske apostlene til å forkynne og tjene i din by og ditt land,

  send en e-post til info@kad-esh.orgUNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med på våre Israel-turer!

  Kommende turer

  GRM Bible Institute banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de siste programmene med Apostel Dominiquae Bierman

  Vår YouTube-kanal →

  Bli med i vår Rumble kanal

  Se de siste sendingene fra Apostel Dominiquae Bierman

  Vår Rumble kanal →

  MAP Prison Ministry

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vår MAP fengselstjeneste, som Rabbi Baruch Bierman er pioner for, har ekspandert hurtig. Vi vokser fort til tusenvis av studenter som studerer GRM bibelskole bak murene, og antallet fortsetter å øke ukentlig. Mange studenter har sendt oss vitnesbyrd om deres forvandlede liv.

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  Jeg har hatt feil hele livet, men nå forstår jeg hva Gud ønsker fra meg for første gang i mitt liv!
  – Ronald

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah

  Jeg behøver deperat at Gud kommer inn i livet mitt og frelser meg fra denne kaotiske måten å leve på. Tusen takk for denne boken. Vær så snill å be for meg, og jeg håper dere vil fortsette å undervise meg; Jeg behøver dette!
  – Jerred

  Sannhetene jeg har lært gjennom GRM Bibelskole har forandret meg til å bli en bedre innbygger i Hans Kongerike.
  – Scott

  Støtt denne livsforvandlende tjenesten gjennom bønner og donasjoner

  Når du sender inn donasjonen din, vennligst skriv i kommentarfeltet: ” Prison Ministry”

  Les mer og støtt fengsels-tjenesten vår →