Discovering what you are created to be

Oppdage hva du er skapt til å være


Discovering what you are created to be
Torah lesing BO – Shemot (2.Mosebok) 10,1-13,16

Herren sa til Moses: «Se, jeg lar deg være som Gud for farao, og Aron, din bror, skal være din profet. 2.Mosebok 7,1

Shabbat shalom du høyt elskede!

Er du sikker på at du fungerer innenfor kallet, gavene og talentene som Skaperen gav deg? Han skapte hver av oss med unike styrker, som når vi er i team sammen med andre i kroppen kan oppnå mye for Hans Kongerike. Vet du hva som er dine styrker? Og vet du hvilket team du tilhører og er guddommelig utpekt til å være i?

Men Moses svarte for Adonais ansikt: «Se, jeg har uomskårne lepper. Hvorfor skulle farao høre på meg?» 2.Mosebok 6,30

Mosche kunne høre fra Yah. Hans styrke var profetisk ledelse som er nøkkelen til sann og effektiv åndelig autoritet. Men, han hadde uomskårne lepper som kan bety utrenet, urenset tale. Han var ikke en god kommunikator, men han var en mann av mot og handling med en skarp rettferdighets-sans. Han drepte Egypteren fordi han mishandlet en Hebreer, og da han flyktet til Midian jaget han de mannlige hyrdene som plaget de kvinnelige hyrdene.

Han var naturlig sterk, hadde en sterk, autorativ karakter, var en beskytter og en utfrier av taperne (de Hebraiske slavene og kveinene), men var ikke en kommunikator. Yah valgte Moses fra sin mors skjød, og skapte ham med en skarp sans for rettferdighet og utstyrte ham med en profetisk gave.

Med en gang Moshe forstod at YHVH ikke krevde at han skulle kommunisere med de herskende autoritetene (Farao) men bare med sin bror Aron som var en god kommunikator, kunne han lettere gå inn i sitt guddommelige kall som han var skapt til.

Discovering what you are created to be

Du skal si alt det jeg pålegger deg, og din bror Aron skal si det til farao, så han lar israelittene dra fra landet. 2. Mosebok 7,3

Aron, var på sin siden godt likt og en god kommunikator, men han var ikke en profet, han kunne ikke gjør mirakler på egen hånd. Da han assisterte sin bror Moses, ble Aron en mirakelmann.

Adonai sa til Moses og Aron: «Når farao sier til dere at dere skal gjøre et under, skal du si til Aron: Ta staven din og kast den foran farao. Den skal bli til en stor slange!»

2. Mosebok 7,8

Kan du forestille deg hvor katastrofalt det ville ha vært hvis Aron hadde bestemt seg for å starte sin egen mirakeltjeneste uten Moses, helt enkelt fordi han ble brukt under Moses` autoritet til å vise den Allmektiges kraft? Mange gjør dette i arroganse og forårsaker en virkelig røre i Messias` kropp. Styrken til Aron lå ikke i å drive sin egen tjeneste og sitt eget «solo-show» for å vise mirakler. Hans Yah gitte styrke lå i å ASSISTERE sin bror som var den visjonære og en profet.

At du har gaver til å helbrede og gjøre mirakler betyr ikke at du er ment å drive din egen tjeneste, men heller å være en del av teamet som assisterer det guddommelig utvalgte redskapet, mannlig eller kvinnelig, som er kalt til å lede folket ut til frihet.

YHVH krevde ikke noe som han ikke la inn der.

Moshe viste først frykt fordi han antok at den Allmektige krevde at han gjorde noe som han ikke var utrustet til. Han stolte ikke på Yah`s visdom i sin utvelgelse, heller ikke forsto han at vår Abba aldri krever noe fra oss som vi ikke er i stand til å gjøre HVIS vi setter vår fulle lit til Ham.

Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Messias` gave blir tilmålt. Efeserne 4,7

Discovering what you are created to be

Omfavne kallet ditt og vær i et team sammen med andre

Guddommelige kall er personlige for hver og en av oss, men så begynner Han å føre oss sammen i team med andre menneskers styrker for å bringe kallet til oppfyllelse.

Vi trenger å oppdage vår styrke, den som vi ble skapt med, og omfavne vår styrke.

Styrk dine styrker og stopp å fokusere på dine svakheter. Konsentrer deg om det du kan gjøre og ikke om det du ikke kan gjøre. Når vi omfavner den måten Han skapte oss til å være og bruker vår energi på å bli bedre på det når vi lyder Hans kall, vil vi være lykkelige og i shalom.

Hvis du er skapt til å være en forvalter så vær den beste forvalter som verden noen gang har sett. Styrk dine gaver, talenter og evner og lyd Yah`s kall trofast. Hvis du er skap til å være en baker, vær den beste som du kan være ved å styrke og skjerpe din ferdighet ved å be for brødene dine og bakverkene dine. Hvis dine talenter ligger i å lage gode hjem og å være vertskap, skjerp disse ferdighetene til gjestfrihet og bruk dem for Kongeriket. Hvis du er en maler, en grafikk kunstner og kan gjøre ting vakre som gir ære til Yah, fortsett å styrke dine evner til de skinner. Hvis din styrke ligger i å skrive, bruk det til Hans ære, hvis det er skuespillkunst, i business eller finanser, i organisering eller administrering, i å assistere eller sekretær-evner, skjerp dine styrker, ikke kast bort noe tid på å forsøke å være det du ikke er.

Hva med våre svakheter?

Noen ganger må vi fungere i våre svakheter fordi det ikke er nok arbeidere der ute til å fylle stillingen. Det er ikke nok arbeidere fordi mennesker er så fulle av selvisk ambisjon at de forsøker å være det de ikke er skapt til å være. De konkurrerer med andre eller de føler seg skamfulle for at de ikke er kalt til å være adm. direktør eller bestyreren eller Biskopen eller Presidenten. Men hvis alle er kalt til å være Biskop eller President eller Moses, hvem skal da være Aron? Hvem skal være Josva som assisterte Moses? Hvem skal da være sekretæren, administratoren, bedriftsdirektør, finansmann, den dyktige computer-arbeideren?

Vi er alle et kongelig presteskap men blant prestene og levittene var ypperstepresten, kohanimene (prestene) som bare tok vare på det hellige, deretter levittene som hadde forskjellige jobber. Noen av de levittiske jobbene var lærere, musikere, portvoktere, tempel-vedlikehold og renhold, forberede ofrene, finansiell sjef og bokholdere. Alle behøvde å være i sin posisjon for at tempelet skulle være fullt av herlighet og for at YHVH skulle være fornøyd. En portvokter var ikke en regnskapsfører og en regnskapsfører var ikke en musiker. Kanskje kunne de til tider hjelpe til i andre jobber men det var ikke det optimale, det kan ha vært en bandasje for å stoppe en blødning. Slik en våpen-trener i hæren kan befinne seg som føreren av en tanks på grunn av det presserende behovet og alvorligheten av krigen hvis tanksføreren er drept. Det er tider når vi må stoppe blødningen og fungere i «krise-modus» og gjøre uansett hva som trengs. Men for den daglige funksjonen er vi best når vi gjør det vi er skapt til å gjøre, og hele verden nyter godt av det. Dette er Yah`s (Guds) guddommelige ordning.

Discovering what you are created to be

Å følge visjonen til en annen oppfyller ditt kall

Se til at du gjør arbeidet etter den modellen som ble vist deg på fjellet! 2. Mosebok 25,40

Moses for eksempel, fikk visjonen på Sinaifjellet for byggingen av Tabernaklet og alle redskapene til det, men kunne han faktisk bygge det? Ikke i det hele tatt, Moses var ikke en håndtverker. På grunn av det satte YHVH et annet team-medlem sammen med Moses som var fullt utrustet til å gjøre arbeidet ifølge Moses` instruksjoner. Besalel var ikke utpekt til å motta instruksjonene direkte fra YHVH, det var Moses` posisjon som lederen og den visjonære. Besalel var kalt til å bruke sine gudgitte gaver og talenter for å oppfylle Moses` visjon og ikke sin egen.

Adonai sa til Moses: Jeg har valgt ut Besalel, sønn av Uri, sønn av Hur, fra Judas stamme. Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunnskap og dyktighet i alle slags håndverk. 2. Mosebok 31, 1-3

Det er her mange går feil i Messias` kropp, ikke mange er villige til å legge ned sine liv for å bruke gavene og talentene sine for å oppfylle visjonen gitt til de som er utvalgt til å være Apostler og Profeter. De antar feilaktig at noen gaver er «deres egne» for å gjøre som de selv ønsker, og egoistiske ambisjoner tar over. Dette skjer med mange musikere. mediafolk, omanim eller kunstnere, håndtverkere og mange talentfulle mennesker. Så lenge som de ikke finner den Moses de er ment å tjene, er de ute av guddommelig posisjonering og kommer til å løpe løpet forgjeves.

Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, fra Judas stamme, hadde gjort alt det som Adonai hadde pålagt Moses. 2. Mosebok 38, 22

Har han kalt deg ved navn til å være en profesjonell på et område av tjeneste inkludert håndtverk, kunst, grafikk, media, business, administrasjon, musikk, undervisning og kommunikasjon? Fortsett og overgi deg til Hans kall og finn et team sammen med din Moses (mannlig eller kvinnelig visjonær apostolisk-profetisk leder). De vet hva Yah`s vilje er, de har sett mønsteret oppe på bønnefjellet sitt. Du trenger bare å følge deres instruksjoner og bruke det du er skapt best til å gjøre. Det kan kreves økonomisk tro og at du er ukomfortabel en stund, men hvordan sammenlignes dette med evig belønning og prestasjoner som forandrer verden til Hans ære?

Besalel og Oholiab skal arbeide sammen med alle kloke menn som Adonai har gitt visdom og innsikt, så de forstår hvordan de skal gjøre all slags arbeid til tjenesten i helligdommen, nøyaktig slik som Adonai har befalt. 2. Mosebok 36, 1

Discovering what you are created to be

Det er aldri for sent for å overgi seg til Yah`s kall

Har du hørt når mennesker i den siste delen av livet sitt endrer yrke til noe som er helt motsatt? Hvordan kan det skje? Fordi de ikke fløt innen deres Yah-gitte evner, talenter og kall, og de ble slitne av å gjøre det de ikke hadde noen glede i å gjøre.

Moses og Aron overgav seg til sitt guddommelige kall da de var i 80-årene! La aldri alderen din være en unnskyldning for din ulydighet, eller frykt for å overgi deg eller forandring!

Så gjorde Moses og Aron dette, de gjorde som Adonai hadde pålagt dem. Moses var 80 år gammel og Aron 83 år gammel da de snakket med farao. 2. Mosebok 7, 7-8

De fleste av oss har mer enn en styrke, la oss finne ut hva de er sammen med åndens gaver som Han gir oss når vi blir fulle av Ruach HaKodesh (Hellig Ånd) og la oss overgi i dag våre styrker, talenter og evner til YHVH, slik at Han kan bruke oss i Sitt Kongerike og for Sin Ære.

Årsaken til hvorfor visjonene og oppdragene ikke lykkes er fordi de behøvende redskapene som har gavene og talentene til å supplere Pastoren eller Biskopen som Aron til Moses i uansett hvilken kapasitet som trengs, disse musikere, penge-innsamlere, logistikk, markedsføring eller administrasjon forfølger sine egne karriærer og sin egen fremtid der de tror deres gaver og talenter vil bli verdsatt og belønnet. Men skal vi etterjage «pengetjening» over lydighet? Tilstanden i Messias` kropp er at å etterfølge våre egne liv og karriærer, inkludert å lede tjenester som ikke har blitt gitt oss, vårt eget finansielle velvære og vår egen berømmelse og selv-viktighet har fått forrang over å søke Yah og lyde Hans kall på våre liv.

Når det heter: I DAG, OM DERE HØRER HANS RØST, SÅ GJØR IKKE HJERTENE HARDE; SOM UNDER OPPRØRET. Hebreerne 3, 15

Det er et nytt kall som kommer fra himmelen til å gi alt som Han skapte oss til å være til Ham og for Hans bruk og ære. Når vi gjør det, vil Hans kropp bli gjenopprettet og mange vil komme til Kongeriket i samme ånd av overgivelse.

Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Lukas 9, 23

Moses hadde glemt Sitt kall til å bringe rettferdighet, han gjemte seg og var komfortabel i Midians ørken, lykkelig gift og en fremgangsrik gjeter. Da dukket YHVH opp i den brennende busken en dag og rystet hans verden. Han minte Moses på hva det var han var skapt til å gjøre. Han ble kastet inn i det ukjente og ukomfortable, men fullt utrustet med en kropp som var kompetent og sterk som en gjeter, en skarp profetisk hørsel, full av autoritet og en skarp gave av rettferdighet som en forsvarer og utfrier av Israels barn som var misbrukte og holdt som slaver. Det ble ikke krevd av ham at han var den som talte, han hadde ikke de egenskapene, men var bare den drivende kraften, det ledende lyset, mellommannen mellom Yah og Hans folk. Aron gikk i team sammen med ham for å tale og handle, Besalel og Oliab var med i teamet sammen med Moses som håndtverkere og profesjonelle, Miriam var med i teamet sammen med ham som profetinne og danseleder, Josva kom med ham som hans personlige assistent og rustningsbærer, og mange flere. Hver gang som noen forsøkte å «være Moses» (Miriam) ble de slått med spedalskhet eller svelget av et jordskjelv (Korah). Men når mennesker fungerte i deres styrker og det de var skapt til å være så rykket de standhaftig fremover mot det Lovede Landet.

Stol på Adonai av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne. Ordspråkene 3, 5-6

Når du oppdager dine styrker og overgir dem til din Skaper, blir du kanskje kastet inn i det ukjente og din verden blir kanskje rystet, men Han vil være med deg hele vegen hvis du stoler på Ham og lener deg på Ham og husker på at Han vil aldri be deg om å gjøre noe som du ikke er skapt og utrustet til å gjøre. Mennesker som bruker sine gaver og talenter for Yah`s Kongerike i lydighet mot Hans kall er alltid de mest tilfredse menneskene på jorden, for de overkommer motgang mye bedre og kommer seirende ut av fiendtlige omstendigheter og løper et seirende løp hele vegen.

Jeg inviterer deg til å skrive en inventarliste over livet ditt:

 1. Lag en ærlig liste over dine naturlige styrker, gaver og talenter.
 2. Lag en ærlig liste over dine åndelige gaver.
 3. Beskriv hva du er mest lykkelig og glad når du gjør.
 4. Ta alle de 3 punktene ovenfor og overgi ALLE dine gaver, talenter, styrker, evner, hobbyer, åndelige gaver til Skaperen, til å være i tjeneste, tilbedelse og ære for Ham. Tillat Ham full frihet til å «skake din verden» og gi deg en guddommelig justering som vil fjerne smerten og frustrasjonen ut av livet ditt.
 5. Overvinn din frykt for det ukjente og stol på Ham at Han vet bedre hva som er bra for deg, hva Han skapte deg til å være og hva som er best for Hans rike.
 6. Omfavne den «nye deg» som ble skapt og planlagt i Faderens sinn før verdens grunnvoll ble lagt.
 7. Hvis du ikke er «Moses`en» for i dag (de fleste er ikke det), så gå med i teamet til den Moses`en som YHVH har valgt deg til å hjelpe, enten det er en mann eller en kvinne, og forbli trofast hele vegen.
 8. Hold deg tilbake fra å prøve å bli noen andre, bli den beste versjonen av deg selv til Hans ære.

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Salme 139, 14

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Archbishop Dominiquae Bierman and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine gaver:

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Hvorfor ikke ta en hellig ferie sammen med oss i Israel og erfar det selv?
Vi inviterer deg til å bli med oss under våre kommende turer og feiringer

Pesach ved UNIFY Ambassaden på Jerusalems høyder – 17-18 april 2019
Shavuot tur og hellig ild konferanse – 7-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon
https://kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss: tours@dominiquaebierman.com

SE The Banner for Zion

Uten tro er det umulig å behage Bud. Hebreerne 11,6
Bli med Dr. Bierman når hun deler at gjennom tro vendte det jødiske folket tilbake til sitt land etter 2000 år. Gjennom denne samme troen vil også Guds løfter i våre liv komme til oss hvis vi fortsetter å leve denne troen. Å fortelle på nytt de mirakuløse gjerningene til Yeshua hjelper oss å løfte opp hverandre og forøker vår tro på det Han har gjort i fortiden som øker vår tro i vår nåtid. Be, pris og husk er nøklene til å styrke vår tro slik at vi kan motta løftene som Han har gitt.

Ukens bok:

From Sickology to a Healthy Logic (Fra sykologi til en sunn logikk)

Fra sykologi til en sunn logikk

Denne boken er produktet av 18 års vandring gjennom psykiatriske sykehus der jeg har gitt omsorg til mine kjære. Jeg har sett, bedt og besøkt utallige mentalt syke pasienter. Jeg har snakket med mange psykiatrikere og psykologer. Jeg har måttet kjempe for det mentale velværet til mine egne kjære, inkludert min mor, min bror, mine barn og noen av mine åndelige barn og disipler.

-Erkebiskop Dominiquae Bierman

Bli et medlem av UNIFY:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

 1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
 3. Online studie gruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

https://www.grmbibleschool.com