Rebelion versus rejection

Opprør versus forkastelse. Del 2


Rebelion versus rejection
Torah lesing VAYECHI – B`reisheet (1. Mosebok) 47,28-50,26

ATG – Misbrukere som vender seg til Gud, #8

Shabbat shalom du høyt elskede!

Det er tid for den åttende delen av en spesiell serie av sabbats-brev basert på boken min ATG – Addicts Turning to God (Misbrukere som vender seg til Gud). Denne innsikten som Herren gav meg angående behandling av misbrukere kan redde deg fra mye frustrasjon, og kan forandre livet til mange misbrukere når de vender seg til Gud.

Respekt for autoriteter

De fleste misbrukere som vender seg til Gud har en tendens til å bryte enhver grense, å ikke adlyde instruksjoner, å lyve for alle, følge sin egen vilje og, selvfølgelig, at de ikke har respekt for autoritet. Det er viktig å etablere helt fra begynnelsen av hvem som er autoriteten i hjemmet/tjenesten din, menigheten som ATG`eren skal tilhøre, og over alt ellers der han/hun vil gå. Sikre deg at far i huset blir respektert som det, og også mor, rådgiver, pastor, diakon osv… Vær veldig tøff angående enhver mangel på respekt for autoriteter, verbalt eller gjennom ulydige handlinger. Oppmuntre din ATG`er til å be for alle autoriteter, slik vi er instruert til å gjøre i Guds Ord, og å underordne oss dem, selv om de ikke ´liker det´ eller ´er enige.´ De fleste ATG`ere har en tendens til å være veldig stolte og tro at de «vet bedre». Igjen, det er en del av fornektelsen, ettersom de ikke er klar over sin uvitenhet og tilstand av behov.

Et sett med regler

Sikre deg at du har skrevet ned et sett med regler som ATG`en skal underskrive før starten av prosessen av rehabilitering sammen deg. Gå igjennom disse reglene og forklar dem godt. Bli ikke lei av å gjenta reglene og forklaringene etter som tiden går. De synes å ´glemme´ dem lett. Det er viktig å sette opp passende straff for å bryte disse reglene. La straffen være i forhold til overtredelsen. Vær forsiktig med falsk medfølelse, ettersom det vil være skadelig for behandlingen av ATG`en. Hans DST (demoniske sjels-tentakler) vil vokse, fordi han/hun har greid å manipulere deg. Det er bra å være kjærlig, nådig og oppmuntrende – men fast.

Rebelion versus rejection

Hellig inngripen

Ikke gå ut ifra at ATG`en vil bli lett overbevist om sin synd. De fleste av dem har utviklet tykke lag av selv-beskyttelse som hindrer denne overbevisningen. De er mestere i å rømme unna. De må bli trenet på nytt i å tillate overbevisning og sann omvendelse. Du må hele tiden lede dem til sannheten, i kjærlighet, og gå i forbønn for at den Hellige Ånd skal overbevise dem og ikke la dem slippe unna med noe. Noen av Guds intervensjoner er ganske utrolige. Gud elsker disse menneskene veldig høyt. Han sendte Sin Sønn til å dø for de opprørske; men Hans kjærlighet kan til tider være ganske tøff. Mange mennesker har en uriktig forståelse av hvordan Guds Ånd virker. De tenker at Han er en «Gentlemann», og Han vil aldri «tvinge» noen. Dette er definitivt ikke konsekvent i forhold til Skriftene. Vi kan se at Gud grep inn i Paulus` liv da han var på vegen til Damaskus for å forfølge de jødiske disiplene av Messias (Apostlenes gjerninger 9). Der kastet Herren ham av eselet og blindet ham. Dette er neppe en «gentlemann»-ting å gjøre! På grunn av dette tøffe «møtet» omvendte Paulus seg og ble en mektig Guds tjener. Yeshua ydmyket ham foran alle.

Et annet ydmykende og heller «røft» møte med Gud skjedde da Gud grep inn i Jonas liv. Han skapte en storm på sjøen der Jona var ´turist´ på et skip, da han flyktet fra Gud! Jona ble avslørt foran alle som den personen som hadde forårsaket at denne forbannelsen kom over skipet fordi han var opprørsk mot Gud. Dette var ikke nok til å ydmyke Jona. Etter at han ble kastet i vannet av passasjerene, sendte Gud en stor fisk for å ydmyke Jona. Han ble ´behandlet´ av magesaftene til denne store fisken i tre dager og netter – inntil han var ydmyk nok til å lyde Gud og gå og profetere for Ninive.

Vennligst legg merke til at Guds inngripen skjedde både gjennom naturlige midler (passasjerene kastet ham ut av båten), og ved overnaturlige midler (skapte stormen og sendte den store fisken). Noen ganger må du gripe inn heller kraftfullt og kaste en ATG`er ut av huset ditt og tjeneste-senteret hvis de ikke holder seg til behandlingen, og de forårsaker en ´storm´ ved oppførselen sin som påvirker de andre ATG`ene negativt om bord i ´skipet ditt´. I dette tilfelle, be om at Gud gir dem ´Jonas behandling´. Husk på at det er Gud som virker i dem; og du kan ikke ta Hans plass. Du kan kanskje ta imot ATG`en senere etter at han/hun har ydmyket seg.

I et annet tilfelle må du kanskje gripe inn ved å ikke tillate at de forlater huset alene – hvis de ikke går sammen med et stabs-medlem – eller at de får sine egne penger. Hvis det er en del av behandlingen, (og det anbefales, ettersom de er uforsvarlige med pengebruken sin og kan lett bli fristet), så sikre deg at du har det i reglene og har fått dem til å underskrive på dette ved begynnelsen av behandlingen. Hvis det er en senere inngripen på grunn av ATG`ens oppførsel, så forklar for ham/henne at dette er for hans/hennes eget beste – selv om de ikke forstår det på den tiden. Ikke forvent at en ATG`er forstår alt som du gjør for hans/hennes eget beste. Vi forstår heller ikke alt som Gud gjør for vårt eget beste! I rett tid vil frukten vise det, og de vil forstå det.

Farlige bønner

Ikke vær redd for å be bønner som: «Herre, ikke la dem slippe unna med sin egen vilje.» «Behandle dem som med Jona om du behøver det.» «Bind føttene deres til Dine veger og formål.» «Få dem til å hate verden og synd.» «Åpenbar Gudsfrykt for dem.» Dette er ikke «snille» bønner, men de er kraftfulle bønner som kan være et spørsmål om liv og død for en opprørsk ATG`er. Jeg har lagt merke til at mange av ATG`ene er ekstremt talentfulle mennesker med gudegitte gaver og vakre kall fra Gud over livene sine, men på grunn av stolthet, opprør og skam rømmer de konstant bort fra Guds kjærlighet og kall. De Hellige intervensjonene og de farlige bønnene er kanskje den eneste måten en kan bringe dem til Guds armer på og for at de skal gjensvare til Hans kall.

Skam!

Misbrukere er vanligvis innpakket i mange lag av skam som, koblet med stolthet, hindrer dem fra virkelig omvendelse. Skam er den verste formen for selv-beskyttelse. Det var den første reaksjonen til Adam og Eva da de syndet i hagen. Skam tillater ikke sannhet, kjærlighet eller tilgivelse å trenge igjennom. I Salme 34 leser vi at de som søker Herren aldri vil bli til skamme. Bare å søke Herren og tilbringe tid i Hans nærvær kan helbrede en person fra skam. Husk at skam er resultatet av synd, men det blir en ond sirkel. Skam tillater dem ikke å omvende seg. Deretter synder de enda mer, noe som forårsaker enda mer skam. «Bløtlegging» i ´forbønns-helbredelses` bønn er til stor hjelp i disse tilfellene; det er også lovsangs-musikk. Sikre deg at ATG`en får massevis av dette. I begge tilfeller er ´selvforsvars´-mekanismene hos en person lave. Han/hun vil være mindre på vakt, og det vil tillate et dypere verk av den Hellige Ånd. Vennligst vær tålmodig, ettersom alle misbrukere er dødelig redde for kjærlighet; fordi sann kjærlighet vil få dem til å bli nakne uten sin selvbeskyttelse som de ´stoler på´. Det er mer sannsynlig at dette vil være en heller langvarig prosess – som å skrelle en løk, der lag-på-lag av skam forsvinner; og de blir mer i stand til å STOLE PÅ noen og motta kjærlighet.

Ikke bli fortvilet om du ikke synes å se øyeblikkelige resultater. Det er mer enn sannsynlig at Gud arbeider under overflaten; og det vil manifesteres i rett tid. Hold deg trofast til det; og, til slutt, vil du se frukt. Noen ganger griper Gud inn og gjør mirakler ved å bryte ned barrierer av skam i et salvet møte eller bønn. Men det er veldig viktig å fortsette å la ATG`ere være i salvelsen og på salvede møter. Men, husk også de daglige ´møtene´ som krever tålmodighet og utholdenhet.

Rebelion versus rejection

Massevis av klemmer og kyss!

Det er viktig å gi ATG`en ektefølte varme og kjærlige, fysiske berøringer. Det må gjøres ´faderlig, moderlig, broderlig, søsterlig´. La ham/henne få et par klemmer hver dag fra hver rådgiver og ikke bare fra en person, for å unngå misforståelser og følelsesmessige sjels-bånd. Kvinner, ikke klem menn forfra, men heller fra siden; det samme gjelder dere herrer angående kvinner. For det motsatte kjønn, å klemme hånden eller skulderen ville være å foretrekke; og det vil bety mye for ATG`eren. En klem kan si: «Jeg er glad i deg, du er ikke alene; det kommer til å bli OK:»

Fortsettes…

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Ikke vær redd for å be bønn som: “H

For å sende dine offer:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

ATG Addictd Turning to God

Ukens bok: ATG – misbrukere som vender seg til Gud

Den Bibelske måten å forholde seg til misbrukere og misbruk på

https://kad-esh.org/shop/atg-addicts-turning-to-god/

Se: Ekteskap foran YHVH. Del 2

Apostel Dominiquae Biermans undervisning fortsetter, og vektlegger at ansvarlighet er viktig for å bevare renhet foran YHVH. Umoral i den religiøse kristne kirke har strømmet inn i hjemmene våre. Men Messias ønsker en ren brud og gudelige ekteskap, så vi må være hellige foran Ham for å være Ett med Ham.

For å bli et medlem av UNIFY:

www.unitednationsforisrael.org

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/