Eating Covenant

Pakt spising


Eating Covenant
Torah lesing RE’EH – Devarim (5. Mosebok) 11:26-16:17. Haftarah: Jes. 66:1-24

Å spise som en tilbedelses-handling

Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Johannes 6:54

Shabbat Shalom, du som er høyt elsket!

Et av de mest kontroversielle temaene i menigheten er mat, fordi det er plantet så mange løgner av vestlig kristendom gjennom erstatningsteologi. Jøder som ble tvangskonvertert til kristendommen, måtte bevise at de var sanne kristne ved å spise mye svinekjøtt og vanhellige sabbaten. Men dette skjedde ikke bare de som ble konvertert med makt. Dette skjedde med meg, og mange andre Messianske jøder også. Pånyttfødte, Åndsfylte kristne testet meg på min tro om jeg var en sann “pånyttfødt” og “fri fra loven”. Dette var avhengig av om jeg spiste svinekjøtt, skalldyr, og om jeg vanhelliget sabbaten. En av de første hilsenene jeg mottok fra noen kristne etter min frelse var: “Velkommen! Nå som du er frelst, er du fri fra loven; du kan spise alt svinekjøttet du vil ha! Er ikke det vidunderlig?” Nei! Det var ikke vidunderlig. Jeg ville ikke spise svinekjøtt heller. Budskapet var klart: Hvis du blir frelst, må du vise det ved å spise svinekjøtt, så vi (kristne) er sikre på at du ikke er jødisk lenger, men en “ekte” kristen. Oi oi! Yah, hjelpe oss! Det er så mye uvitenhet!

Vær modig og les helt til slutten, og du vil forstå hva Yeshua mente da Han sa: “Spis Min kropp og drikk Mitt blod.”

Å spise som en tilbedelses-handling er hedenske kulturer

Hedninger ser ut til å forstå åndelige prinsipper bedre enn de fleste kristne. Hver religion har spesielle lover om spising. Mat må helliges og innvies til deres gud eller forfedrenes ånder. Da jeg var på Bali, Indonesia, så jeg mange mennesker i gatene som bar mat på brett. Jeg lurte på hvorfor så mye mat ble båret på brett på gatene. Verten vår forklarte at det var den delen av maten de ville sette på alteret til avgudene sine. Disse menneskene var så samvittighetsfulle angående dette, at de var opptatt hele dagen med det.

I islam har de Halal-lovene, noe som betyr at alt kjøtt må være dedikert til Ala av deres lokale prest. Det er ikke sertifisert (godkjent) at det er egnet til forbruk for muslimer før dette er gjort. Disse er Halal-butikkene og restaurantene du ser i mange land. Halal betyr at kjøttet deres er dedikert til Ala, og Ala er ikke YHVH.

Dette er bare to av en mengde eksempler i hver kultur. Å spise er en tilbedelses-handling for deres guder og avguder. Mange misjonærer har misforstått dette, og har føyd seg etter vanhellig spising for å vinne folket. Men dette vinner ikke folket; det viser dem at du er villig til å tilbe deres gud i stedet for din. Jeg leste en gang i et populært Kristent Blad om en stor kirkeleder i Det fjerne østen som føyde seg etter de innfødtes kultur og drakk hesteblod med lederen for en stamme. Han gjorde dette for å vinne stammens høvding ved å hedre ham og drikke deres mest “hederlige drikk”. Den nevnte forkynneren ble voldsomt syk og døde nesten. Det han ikke forsto, var at for alle religioner og stammer betyr det å spise deres mat og måltider også å inngå en pakt med deres guder.

Jeg har bevist mange ganger at når Rabbi Baruch og jeg bare spiser rene dyr, og når vi spiser det Toraen foreskriver, så ærer urfolk oss og er åpne for å bli undervist av oss. Vi hedrer vår Gud, og vi hedrer Hans lover! Vi har vært i apostoliske oppdrag i 32 år, og har aldri bevisst brutt Yahs kostholdsbud for å behage noen. Dette har aldri hindret oss i å forkynne evangeliet, tvert imot.

Profeten Daniel bestemte seg for å ikke bli uren med den urene maten på kongens bord, selv om det kunne koste ham livet! (Daniel 1) Hans troskap mot YHVH og Hans bud fikk ham til å bli opphøyet til den høyeste regjeringsposisjonen i Babylon. Yeshua beskriver det som følger:

Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. Matteus 5:19

Daniel ble stor ved å holde kostholdsbudene og ved å tilbe YHVH i hellighet midt i Babylon. Jeg vil forsøke å bevise for deg at å spise er en tilbedelses-handling, og det er en stor forskjell mellom pakt spising og “verdslig spising”.

Eating Covenant

Pakt spising

For det første formaner Torah oss om å hellige alt kjøtt vi spiser til YHVH. Dette er kjøtt som kommer fra rene dyr slik de er beskrevet i 3. Mosebok 11 (Vennligst les listen).

Tal til Aron og sønnene hans og til alle israelittene og si til dem: Dette er det som Herren har befalt: Det kan hende at en eller annen fra Israels hus slakter en okse, en sau eller en geit, i leiren eller utenfor leiren, men ikke kommer til inngangen til telthelligdommen med dyret for å bære fram et offer til Herren foran Herrens bolig. Da skal det regnes som blodskyld for den mannen. Han har øst ut blod. Mannen skal støtes ut fra folket sitt. 3. Mosebok 17:2-4

Vi kunne si at dette er den Gamle Pakt , og vi trenger ikke å anvende prinsippet om å hellige maten vår til YHVH, men vi ser det samme prinsippet i følgende Skriftsted:

Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. For det helliges ved Guds ord og bønn. 1 Timoteus 4:4, 5

Vi kan se at Paulus formante Timoteus om å spise som en tilbedelseshandling. Det inkluderer takksigelse, Ordet og bønn. Det eneste ordet som var tilgjengelig på den tiden var Tanak, eller de hebraiske hellige skriftene (feilaktig kalt Det gamle testamente). Så Paulus fortalte Timoteus at å spise på en måte som behager Yah ville skje ved:

 1. En holdning av takksigelses (det er tilbedelse!)
 2. Helliggjørelse (hellig mat) ved Guds Ord (Toraen)
 3. Bønn (tilbedelseshandling!)

Med andre ord, det Toraen ikke helliggjør, er ikke hellig for den troende å spise. Husk at den eneste boken som gav dem doktrine i løpet av de første 300 årene, var bare Toraen. (Det fantes IKKE det Nye Testamente før 325 e.Kr.) Bønn eller takksigelse alene helliggjør det ikke, med mindre Ordet (Torah) helliggjør det. Selvfølgelig er svinekjøtt og skalldyr, kanin, hest, slange, mus og lignende ikke helliggjort. Faktisk, under utgytelsen av Yahs vrede på jorden, kommer Han til å dømme avgudsdyrkere og de som spiser urene dyr. (Les 3. Mosebok 11)

For YHVH skal holde dom med ild og med sverd mot alle mennesker; mange er de som drepes av YHVH. De som gjør seg hellige og rene for å gå til hagene etter en som er der inne, de som spiser svinekjøtt, motbydelige ting og mus, de skal gå til grunne, alle sammen, sier YHVH. Jesaja 66: 16-17

Avgudsdyrkelse og urene dyr går sammen. Det var derfor, da grekerne overtok Det hellige tempelet i Jerusalem, at de skjendet det ved å sette et bilde av Jupiter der og ved å ofre griser på alteret. Å lese 1 Timoteus 4:4 uten forståelse, med en feil teologi som har blitt forkynt, nemlig at “vi kan spise hva vi vil så lenge vi ber for det,” ignorerer fullstendig Guds Ord før ord bønnen i dette Skriftstedet.

Eating Covenant

Feil tolkning av Peters syn

Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be; det var ved den sjette time. Han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase (henrykkelse). Han så at himmelen hadde åpnet seg, og at noe dalte ned; det så ut som en stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene. I den var alle slags firbeinte dyr og krypdyr som lever på jorden, og alle slags fugler under himmelen. Og en stemme sa til ham: «Stå opp, Peter, slakt og spis!» Men Peter svarte: «Det kan jeg ikke, Herre! For jeg har aldri spist noe vanhellig og urent.» For andre gang talte stemmen til ham: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen igjen. Apostlenes gjerninger 10:9-16

Visjonen om Peter fra Apg. 10 har kontinuerlig blitt tolket feil, som om denne visjonen handler om tillatelse til å spise urene dyr! I noen bibeloversettelser la de til og med til i parentes (og dermed gjør de all mat ren) dette som ikke eksisterer i den opprinnelige masoretiske teksten. Det er veldig tydelig fra teksten at dette synet var en allegorisk visjon for å fortelle Peter om hedningenes frelse. Yeshua viste Peter at han ikke skulle kalle noe menneske “vanhellig eller urent,” fordi Han skulle frelse hedningene. Når vi leser videre i det samme kapittelet, blir Kornelius og hans venner og familier frelst som førstegrøden blant hedningene.

Da Peter skulle gå inn, kom Kornelius og møtte ham, kastet seg ned foran føttene hans og tilba ham. Men Peter reiste ham opp og sa: «Reis deg, jeg er også bare et menneske.» Peter snakket med ham mens de gikk inn, og han så at mange mennesker hadde kommet sammen. Han sa til dem: «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Derfor kom jeg da jeg ble budsendt, uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg: Hvorfor har dere sendt bud på meg?» Apostlenes gjerninger 10:25-29

Å bryte et kostholdsbud bringer forbannelsen

YHVH har vist meg tydelig at folk som elsker urene dyr for det meste også bærer en uren ånd, og ja, vår spising påvirker vårt åndelige, følelsesmessige og fysiske liv. Hele menneskeheten falt på grunn av at de brøt ett bud, og det var et kostholdsbud.

Og Herren Gud ga mennesket dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du (eng: sikkert) dø». 1 Mosebok 2:16-17

Straffen for å bryte et matbud påvirket også maten, fordi nå måtte Adam jobbe hardt for å få tak i den. Og på toppen av det ville mennesker nå spise “planter og urter” som dyr i stedet for de fantastiske fruktene i Edens hage.

Og til mannen sa han: «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld. Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager.
Den skal la torn og tistel spire fram for deg, og du skal spise det som vokser på marken. Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt.
Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.»
1 Mosebok 3:17-19

Legg merke til at ordet SPISE er nevnt fem ganger i versene om forbannelsene.

Fattigdom kom inn ved å bryte et matbud, og det gjør det fortsatt.

Jeg deltok for mange år siden i et Biskop`s Forum i Shenandoah, Iowa, USA. Jeg ble forferdet over byens tilstand. Det var den mest bakvendte og forsømte byen jeg noensinne hadde sett i USA. Damen som hentet oss fra flyplassen fortalte meg at dette pleide å være frø-hovedstaden i USA, og en veldig rik, ren og vakker by. Jeg spurte henne: “Hva skjedde, som endret det?” Hun sa at de introduserte svineoppdrett i stedet for frøene, og det har gått nedover siden. Og narkotika, kriminalitet og fattigdom har økt voldsomt. Tror du dette er et sammentreff? Absolutt ikke! Griseoppdrettet brakte forbannelsen. Jeg har lest medisinsk statistikk som sier at ca 70% av tidlige dødsfall i USA skyldes spising av svinekjøtt (og alle dets derivater). Amerikanere putter svinekjøtt i nesten alt; bønner, neper, grønne bønner og lignende.

Eating Covenant

En hellig bankett på slutten av boken

Akkurat slik menneskets fall skyldtes brudd på et kostholdsbud, så forteller slutten av boken oss at vi er invitert til en bankett kalt Lammets bryllupsmåltid! Så, temaet av å spise finnes i den første og den siste boken i Bibelen, og gjennom hele boken! Tro meg, vi gifter oss med en jødisk brudgom, og det vil ikke finnes noen urene dyr på det bordet.

La oss glede oss og juble og gi ham æren! For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.» Linet er de helliges rettferdige gjerninger. Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.» Åpenbaringen 19:7-9

Er det ikke avslørende at det fine linet på Messias` brud er “de helliges rettferdige gjerninger?” Med andre ord, å leve under nåden betyr lydighet mot Yahs bud ved hjelp av den Hellige Ånd! “Rettferdige gjerninger” betyr å gjøre det som er rett foran YHVH.

Enhver som tror at Yeshua er Messias, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av ham. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. 1. Johannes 5:1-3

Yeshua ønsker å spise med oss

Yeshua banker på døren til en lunken kirke for å spise middag med henne. Så hvis du åpner døren, hva skal du servere Ham, den jødiske Messias? Gris? Reker? Vil Han spise “det som er satt foran Ham med takksigelse i hjertet,” eller vil Han holde Sin Faders bud?

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Åpenbaringen 3:20-22

Han kaller oss til Teshuva (Omvendelse-Tilbakevending- Gjenopprettelse) fra all erstatningsteologi, og spesielt fra vanhellig spising som i Toraen er beskrevet i forbindelse med umoral! (Se hele 3. Mosebok 17 og 18) også i Apostlenes gjerninger, de er nevnt sammen.

Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud. Men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudsdyrkelse, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod. For Moses har fra uminnelige tider hatt noen som forkynner ham i alle byer, og han blir opplest i synagogene hver sabbat.» Apostlenes gjerninger 15:19-21

Av de 4 kategoriene av bud som er gitt slik at hedningene til og med kunne ha fellesskap med de jødiske troende, er 3 av dem kostholdsmessige og 1 av dem handler om umoral (hor).

 1. Mat dedikert til avguder
 2. Hor
 3. Kvalte dyr
 4. Blod (Se 3 Mosebok 17:10, 11)

Vær oppmerksom på at dette ikke var de eneste lovene som ble gitt til hedningene; dette er bare “forretter,” fordi Moses fra gammelt av ble forkynt i hver synagoge på Sabbaten, og de forventet at de nye hedningetroende skulle gå til synagogen og studere Torah. Det er grunnen til at de ikke inkluderte bud som “Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd,” “Du skal ikke stjele,” og “og du skal ikke begjære.” Ikke fordi hedninger kan lyve, stjele, begjære og slippe unna med det, men fordi de forventet at de hedningetroende skulle vokse i kunnskapen om YHVH og Torah. Men legg merke til hvor viktig hele emnet spising er, fordi av de 4 “startlovene” som er gitt dem, handler 3 av dem om Hellig- eller Paktsspising.

Gjennom hele Moadim, fastsatte høytider og sammenkomster, var faktisk hoved-handlingen av tilbedelse å spise foran YHVH i Yerushalayim (Jerusalem)

Men du skal spise dette for Herren din Guds ansikt, på det stedet YHVH vil velge seg ut, både du og din sønn og din datter, din slave og din slavekvinne og levitten som bor i byene dine, og du skal glede deg for Herren din Guds ansikt over alt det dine hender har gjort. Deuteronomy 12:18

Covenant Eating

Sannheten om nattverd

Innstiftelsen av den nye pakt skjer under et påskemåltid der Yeshua spiser med sine disipler, og Han gir dem Matsa (usyret brød) å spise og vin å drikke. Disse to er påskens (Pesach) elementer som representerer Offerlammet, og Yeshua er vårt påskelam.

Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. Lukas 22:15

Før denne festmiddagen hadde Yeshua fortalt folket at den eneste måten å bli frelst og bli ett med Ham på, er ved å spise Hans legeme og drikke Hans blod.

Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende Far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg. Johannes 6: 54-57

Da Han sa det, forlot alle Ham foruten de 12. De forsto ikke hva han mente. Han sa at Mitt kjøtt er mat. Han er Ordet (Torah!) som ble kjød.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Johannes 1:14

Så, det Han fortalte dem var:

Hvis du ønsker å være ett med Meg, spis Min Torah, Mitt Ord (de fem Mosebøkene og alle bøkene), og drikk min Ånd (Vin sammenlignes med Blod og Ånd!).

Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5:17, 18

Spis Min Torah, Mitt Ord, og drikk Min Ånd, så blir du ett med Meg!

(Ikke eksterne bøker som Talmud, Enoks bok og Kabbalah, men snarere Yahs Ord alene sammen med dåpen, oppfyllelsen av den Hellige Ånd).

Dette er nøyaktig det Han fortalte Josva,

Denne loven (Torah) skal du alltid ha på dine lepper. Les fra (eng: grunn/mediter på) lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Josva 1:8

Med andre ord: Josva, spis Mitt Ord, Min Torah. Ordet “meditere” er det samme ordet som brukes om en ku når hun spiser gress via 4 mager inntil det er fullt fordøyd. Toraen, Yahs ord, skulle ikke forsvinne fra munnen vår. Vi skulle lese det, tenke det, proklamere det og spise det inntil det blir kjød i oss! Når det gjør det, blir vi levende brev lest av mennesker, fordi våre handlinger og holdninger har blitt ett med Toraen, ett med Yeshua.

Når vi tar det usyrede brødet og vinen eller druejuice som Yeshuas Legeme og Blod, erklærer vi vår troskap og pakts-relasjon med Hans Ord-Torah og Ånd. Det er en forpliktelse til å vandre i rettferdighet og hellighet, å adlyde Hans bud og være fylt av Ånden, ikke under Loven, men i Loven. Han er Toraen som ble kjød. Alt mindre enn det er bedrag. Det er ingen måte vi kan være i pakt med Ham hvis vi avviser Hans Ord og bud, inkludert kostholdsbudene som er ekstremt viktige.

Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. Enhver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. 1 Korinterbrev 11:27-32

Å tenke på at det er Herrens kropp» er å forstå at Hans legeme er Ordet som ble kjød, og derfor er vi kalt til å spise Hans Ord, Yah’s Torah, og bli ett med Ham gjennom Den hellige ånd.”

Ta nattverd daglig, spis Hans legeme og drikk Hans blod, spis Matsa og drikk vintreets frukt, spis Hans Torah og drikk og bli fylt med Hans Ruach-Spirit.

Det er på tide å velge Pakts-spising.

Dine israelske venner og mentorer,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiqae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offer

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se den siste undervisningen: The Word of your command

 • Shabbat Letter ads

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  Hanukkah Lights banner

  Hanukka Lys 2022

  Gratis BØNNE & LOVPRISNINGS samling

  Gazebo, Plaza De La Constitución, St Augustine, FL

  18-26 desember
  hver kveld kl. 5-7 PM EST (kl. 23-1 norsk tid)

  ÅPENT FOR ALLE

  Igjen talte Yeshua til folket og sa: «Jeg er verdens lys.» Johannes 8:12

  Bli med oss på vår Hanukka feiring når vi tenner lys i en stor Hanukkiah på torget i St Augustine hver kveld, og presenterer Verdens Lys, YESHUA, i den første byen i de Forente Stater!

  Ta med din egen campingstol!

  Adresse:

  Gazebo, Plaza De La Constitución
  1 Cathedral PI, St Augustine, FL 32084

  For mer informasjon:
  shalom@ZionsGospel.com

  Pesah Sheni Tour

  Pesach Sheni 2023

  Guden av andre sjanse profetisk tur til Israel

  Feirer Israels 75 års jubileum og Rabbi Baruchs 77-årsdag

  2-12 mai, 2023

  Med apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “skal holde den i den andre måneden, på den fjortende dagen. Med usyret brød og bitre urter skal de spise påskelammet. 4.Mosebok 9:11

  Kom å feire den andre påske når du er på tur i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Land med ditt nærvær og dine bønner. Vi vil gjøre en full påske seder sammen.

  ***Ingen grønne pass, og Covid-tester er heller ikke nødvendig for turen.

  Lehitraot, vi ses i Israel!

  Mer informasjon

  GRM Banner

  Lær om troens jødiske røtter

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Overvinn antisemittisme – oppdag den jødiske Messias

  Oppdag din identitet i Messias ved å gjenopprette Hans identitet som en jøde, ikke en romer. Apostel Dominiquae Biermans nye bok Identitets-tyveriet og GRI online kurs overvinner antisemittisme ved å vise deg den jødiske identiteten til Messias. Du vil lære å vandre i det første århundrets kraft og salvelse!

  Bestill nå og begynne å studere →

  * Kurstilgang kommer sammen med boken bare når boken er bestilt gjennom nettstedet https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har åpnet et fengsels-arbeid i USA, ledet av Rabbi Baruch Bierman. Det er en GRM bibelskole-gruppe i UCI fengselet i Florida. Steg for steg blir de ført til evangeliet fra Sion, og vi har sett mange mirakler skje i livene deres! Når Rabbi Baruch og treamet besøker fengselene, vender de alltid tilbake med rapporter om helbredelser og forvandlede liv. Yah har åpnet en mektig dør for oss!

  Vi inviterer deg til å støtte denne viktige tjenesten gjennom bønn og donasjoner, slik at vi kan utvide dette arbeidet der vi introduserer Yeshua, den jødiske Messias til fengselsvesenet over hele USA!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman