The Distinction of the Covenant

Paktens atskillelse


The Distinction of the Covenant
Torah lesing LECH LECHA – Bereshit (1. Mosebok) 12:1-17:27. Haftarah: Jes. 40:27-41:16

“Men ikke en hund skal knurre mot noen av israelittene, verken mot mennesker eller dyr. Slik skal dere forstå at YHVH setter et skille mellom egypterne og israelittene.” 2. Mosebok 11:7

Shabbat Shalom, du høyt elskede!

Det er til YHVHs ære å gjøre en atskillelse, en markant forskjell mellom de som er Hans folk og de som ikke er Hans folk. Det er den eneste måten Han kan vise verden hvem Han er. Han blir herliggjort gjennom Sitt folk, og Han gjør det ved å holde vilkårene i Sin pakt. Når det gjelder Israel, sier Han at Han har en evig pakt eller, på hebraisk, Brit olam.

Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommerne dine fra slekt til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne dine. 1 Mosebok 17:7

Som nasjon har YHVH en ugjenkallelig, evig pakt med Israel.

På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Romerne 11:28, 29

Legg merke til at de er fiender av evangeliet for hedningenes skyld, men det er en tid da fiendskapet slutter og YHVH holder pakten med Abraham-Isak og Jakob i sin helhet. Paktens helhet omfatter løftet om hele Israels Land og en intim vandring sammen med Landets Herre og deres Gud (Israels Gud) gjennom den nye pakt.

Se, dager skal komme, sier YHVH, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, 33 Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier YHVH: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Jeremia 31:31 + 33

Elohims “Jeg VIL” gjør paktens distinksjon (skille) veldig tydelig. Med andre ord vil Han holde Sin side av pakten uavhengig av folkets tilstand.

Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Esekiel 36:24, 25

Legg merke til at Han fører Israel tilbake til Landet i en svært syndig tilstand og full av avgudsdyrkelse. Ikke desto mindre holder Han sin side av pakten, uavhengig av deres tilstand, og i Landet renser Han dem fra deres urenhet. Dette minner meg om vilkårene for evangeliet. Han fører oss inn i Sine armer akkurat som vi er og renser oss i Sin omfavnelse. Han gjør det fordi Han er trofast mot Sine løfter og skiller mellom de som er i pakten og de som er utenfor pakten. Det som utgjør forskjellen er Paktens blod! Han gjorde forskjellen i Israel da de strøk Lammets blod på dørstolpene til sine hjem.

Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er YHVH, sier YHVH Elohim, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem. Esekiel 36:23

Men blodet skal være det merket som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. 2. Mosebok 12:13

The Distinction of the Covenant

Å gjøre et skille betyr ikke at Han blunker til sitt folks synd, verken jøde eller innpodet hedning. Det betyr bare at Han er forpliktet mot oss ved blod, og Han vil oppfylle sin forpliktelse uansett hva vi gjør. Ikke desto mindre handler Han alvorlig med Sitt folk som ikke lar sine liv komme på linje med Hans vilje og bud. Med andre ord, “Ikke press nåden til det ytterste”!

Paktens privilegier “kaller oss også til oppgaven,” og til å være ydmyke til å vandre på Hans veier.

‘For jeg er med deg, sier Herren, jeg vil frelse deg. Jeg gjør ende på alle folkeslagene som jeg har spredt deg blant; men deg gjør jeg ikke ende på. Jeg tukter deg med rette og lar deg ikke slippe straff.‘ Jeremia 30:11

Paktens distinksjon lover spesielle fordeler og privilegier slik som favør, forsørgelse og beskyttelse, fordi YAH er en god Far! Men akkurat som enhver god far (Han er den beste!), etterlater Han ikke Sine barn ustraffet når de “oppfører seg dårlig”. Men Hans straff er ikke med den hensikt å bryte Hans pakt, men er gjort fordi Han er rettferdig. Men selv når Han utøver Sin rettferdighet på jorden, kan du tydelig se skillet mellom Israel og nasjonene. Han gjør slutt på nasjonene, men Han vil aldri gjøre slutt på Israel, selv om deres synder er svært alvorlige! Du kan si at Han har et “mykt punkt” for Sine egne barn, og Han blir ganske opprørt når noen andre “berører” dem.

For YHVH er harm på alle folk, han er vred på hele deres hær. Han har slått dem med bann og gitt dem over til slakting. Det er hevnens dag for YHVH, gjengjeldelsens år i striden om (eng: for fiendtligheten mot) Sion. Jesaja 34:2, 8

Når vi snakker om Israel og den hedenske delen av menigheten, snakker vi også om paktens distinksjon. Med andre ord, dette skillet mot Israel fortsetter, og det påvirker også de som er hedninger i den nye pakt.

Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. Romerne 11:17, 18

The Distinction of the Covenant

Legg merke til at apostel Paulus taler her til hedningene, og grunnleggende forteller han dem at Faderen er veldig sjalu for Sitt jødiske folk. Han sørger for at Hans nylig adopterte barn fra hedningene vet at de ikke kan tilrane seg deres (Israels) plass eller behandle dem dårlig uten at det får alvorlige konsekvenser. Med andre ord, Han gjør fortsatt et skille mellom Israel og nasjonene, selv om de er podet inn i oliventreet. Innpodingen av hedninger gjennom evangeliet opphever ikke Hans evige pakt med Israel, og Han kaller Sine hedningebarn til å bli oppmerksomme på dette som handler om liv og død.

Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. Romerne 11:22

Du kan se at Han sørger for at Hans innpodede hedningebarn er svært forsiktige i sin holdning til Hans jødiske folk – og spesielt når Hans jødiske folk blir tuktet. Dessverre ble ikke denne advarselen tatt hensyn til, og i mange kristne kretser blir den fortsatt ikke tatt hensyn til. Faktisk, noen mennesker føler seg krenket. Og de prøver da å stenge av hele emnet omvendelse mot Israel på grunn av tidligere og nåværende synder ved Kirken og mange av dem som bekjenner kristendommen på en eller annen måte.

Jeg vil gjerne slutte å forkynne om dette emnet og “gå videre”, men Den Hellige Ånd er bokstavelig talt “på meg” for at jeg skal fortsette å gjenta det igjen og igjen – fordi dette er et spørsmål om liv og død. Nå dømmer Han både Kirken og nasjonene for denne alvorlige synden av “arroganse mot jødene.” Noen kaller det antisemittisme; Jeg kaller det ANTIMESITOJUZ. Det betyr Anti-Messias, Anti-Israel, Anti-Torah, Anti-jødisk og Anti-sionistisk.

Han dømmer Hans menighet først og deretter nasjonene!

For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? 1 Peter 4:17

The Key of Abraham

Når vi roper ut om vekkelse, la oss huske Abrahams nøkkel, som skaper det klare skillet mellom de som velsigner Israel i handling og de som forbanner henne. Dette er faktoren som vil avgjøre endetidsvekkelsen.

Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner dge, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens familier bli velsignet. 1 Mosebok 12:3

Hvis du har lest boken min Sheep Nations, vet du at ordet forbanne betyr i dette tilfellet å “ta lett på Israel” eller ignorere henne helt. Mange mennesker har ikke gjort noe personlig ondt mot Israel, men de har ignorert henne fullstendig. Millioner av kristne behandler Israel som om det var «en hvilken som helst annen nasjon». De har glemt å hedre den Paktens distinksjon som YHVH selv inngikk og som Han selv ærer. Dette er faktisk å forbanne Israel ved å ta “lett” på henne, og å ta «lett» på YHVHs vilje angående dette. Dette er en pest i mange menigheter, blant mange kristne, og i mange nasjoner. Nøkkelen til endetidsvekkelsen er grundig omvendelse i dette spørsmålet og påfølgende godtgjøring (restitusjon). Deretter vil YHVH høre fra himmelen og svare på våre rop om vekkelse.

Hvis mitt folk som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt ansikt og vender om fra sine onde veier, da vil jeg høre fra himmelen, tilgi deres synd og helbrede deres land. 2 Krønikebok 7:14

Måtte YAH skille mellom alle de som elsker Israel i handling, og spesielt når du samarbeider med oss for å fortsette å forkynne dette budskapet til frelse for nasjonene og gjenopprettelsen av Israel. I disse tider med store rystelser og fryktinngytende hendelser, vil de av dere som har valgt å stå med oss i dette presserende viktige Budskapet ha spesiell favør og beskyttelse slik Han har lovt.

Vær trofast mot Yeshua og Hans evige pakt med Israel, og du vil nyte fullheten av paktens distinksjon!

Dine israelske venner og mentorer

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62:1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Slik sender du dine tiender og offergaver

 • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Unions & Money Grams sendes til: Paulette Cowan, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Se: Kraftfulle kvinner i Bibelen – Yael

 • Shabbat Letter ads

  Lær mer fra Grafted in & Identitetstyveri bøkene!

  Podet inn

  Vend tilbake til storhet

  Identitetstyveriet

  Tilbakevendingen av det 1. århundres Messias

  Grafted In and The Identity Theft books

  Bestill nå →

  Exposing Antisemitism in America
  Skriv under på vår underskriftskampanje for å forby nynazisme ideologi i Amerika og del den med alle kontaktene dine via Facebook, Twitter, Messenger, WhatsApp, e-post og tekstmeldinger. Hver underskrift teller!

  Logg nå →

  UNIFY Banner

  Bli et medlem av de Forente Nasjoner for Israel og bli med på vår månedlige medlems- online konferanse.

  Du vil motta ferske oppdateringer, instruksjoner og profetisk undervisning «live» hver måned, og være en del av Ester menigheten som står for Israel!

  Bli med i de Forente Nasjoner for Israel →

  Bli en av de 70 Rettferdige blant nasjonene!

  Bli en spesiell partner av de Forente Nasjoner for Israel ved å forplikte deg til en månedlig kjærlighets-gave på $ 100 eller mer. Trykk på knappen under eller kontakt oss for flere donasjons- alternativer: info@unitednationsforisrael.org

  Bli med nå →

  Sukkot Tour 2023

  Blås din Shofar i Sion!

  Sukkot 5784

  Sukkot tur & hellig sammenkomst

  27. September – 9. Oktober 2023 (13 dager)

  Med Apostlene Dominiquae & Baruch Bierman

  “Blås shofar på Sion! Løft hærrop på mitt hellige fjell!” Joel 2:1

  Kom og feire Sukkot, blås i shofar i Israel sammen med oss, og påvirk Hans Hellige Land med ditt nærvær og dine bønner.

  Vi vil besøke Jerusalem, Samaria, det helbredende vannet i Dødehavet, og vi vil marsjere gjennom Jerusalem med glade troende fra mange nasjoner. Vi vil til og med seile på Gennesaretsjøen – og så mye mer, inkludert valgfri dåp i Jordan-elven. Ikke gå glipp av det!

  Mer informasjon & for å registrere deg →

  GRM Banner

  Studer ved GRM israelske bibelinstitutt!

  Du behøver aldri ta en ny bibelskole igjen. GRM bibelskole er en vaskemaskin som vil føre deg til sannheten fra det første århundre. Du vil oppdage det opprinnelige evangeliet fra Sion som har satt mange fri.

  Registrer deg og start studiet →

  *Helt eller delvis stipend kan etterspørres ved store økonomiske behov. Vennligst send din forespørsel til info@grmbibleschool.com og forklar årsaken til din forespørsel.

  Bli med i vår Telegram kanal for de siste oppdateringene fra apostel Dominiquae Bierman:

  https://t.me/dominiquaebierman

  Abonner på vår YouTube-kanal!

  Se de nyeste sendingene fra apostel Dominiquae Bierman og abonner på Forente Nasjoner for Israel YouTube-kanal!

  Vår YouTube-kanal →

  GRM prison

  Støtt fengsels-arbeidet vårt!

  Vi har et fengsels-arbeid i USA ledet av Rabbi Baruch Bierman. Hundrevis studerer nå GRM bibelskole bak murene!

  Vitnesbyrd fra våre innsatte studenter:

  GRM Bibelskole har reddet livet mitt! Jeg var ikke frisk fysisk, og mitt åndelige liv hang i en tynn tråd fordi det hele var bygget på falske læresetninger og løgner. Nå har jeg et dypt, sunt og blomstrende forhold til Yeshua. Hele livet mitt har forandret seg!
  – Deborah Ross

  Dette kurset har gitt meg en bedre forståelse av hva det betyr å ha Yeshua som Herre og Mester i livet mitt. Jeg har gjenvunnet min tro på Yeshua og håper på et bedre liv, ikke bare her på jorden, men også i evigheten.
  – Thomas Mount

  Vi inviterer deg til å støtte denne livsforvandlende tjenesten gjennom dine bønner og donasjoner!

  Når du sender inn ditt bidrag, skriv i kommentarfeltet: “Prison Ministry”.

  Gi online →

  Les mer →