Take Off the Mask of the Messiah

Pessach og Bibelsk politikk


Spesiell Pessach Utgave 5779/2019

Take Off the Mask of the Messiah
SHEMINI SHEL PESACH – Torah: 5.Mosebok 14,22-16,17 | Profetene: Jesaja 10,32-12,6 | Evangeliene: Johannes 20,15-20

For nå har skriket fra israelittene (Bnei-Yisrael) nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt egypterne undertrykker dem. 2.Mosebok 3,9

Shabbat shalom du høyt elskede

Når vi tenker på de Bibelske festene for Påsken (eng: Passover/forbigang), eller på Hebraisk PESSACH, forbinder vi det med frihet fra slaveri, utgang fra Egypt inn til det Lovede Landet og frelse ved Lammets blod. Men hvor ofte forbinder vi det med en handling som jeg her vil kalle «Bibelsk politikk». Etter alt, YHVH, Israels Gud intervenerte i politikken og Farao – Kongen i Egypts regjering, i det som angår sosial rettferdighet, og spesielt den Egyptiske Monarkens oppførsel mot Hans pakts-folk, Israels folk. De ble brukt og misbrukt uten betaling i nesten 430 år, og deres rop nådde ørene til den Allmektige! Deretter fortsatte Han med å kalle en guddommelig utpekt utfrier ved navnet MOSHE eller Moses fra Levi Stamme som skulle bli den Prestelige stammen etter deres utfrielse fra Egypt.

Gå nå! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, israelittene (Bnei-Yisrael), ut av Egypt.» 2.Mosebok 3,10

Jeg hørte uttrykket Bibelsk politikk» fra den Hellige Ånd i år 2000, og det var forbundet med politikken til Presidenten i USA angående to ting:

  1. De moralske og indre anliggender for nasjonen (inkludert sosial rettferdighet)
  2. USAs utenrikspolitikk angående Israel

På den tiden fikk Yah (Gud) meg til å forstå at hvis en nasjon gjør Bibelsk politikk angående begge disse temaene, vil den bli en sauenasjon og nyte de evige velsignelsene fra den Høyeste; men hvis ikke så vil dom følge. I tilfellet over, på tiden for President George W. Bush, ble ikke Bibelsk politikk implementert, og dom fulgte i Amerika gjennom det fryktelige 11/9 Tvillingtårn terror-angrepet, ødeleggelsen av New Orleans ved orkanen Katerina, utallige andre stormer og branner, en fryktelig økonomisk tilbakegang, oljesøl i Mexico-gulfen og to etterfølgende politiske administrasjoner som var motstandere av Israel, av de som tror på Messias i landet og dets innbyggere som et hele.

For se, i de dager og på den tid, når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem (eng: når jeg gjenoppretter dem fra eksil), da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de spredte blant folkene. De delte mitt land. Joel 3,6-7

Vi kan prise Yah (Gud) for endringen av ånd i dagens politikk i USA siden 2017, fordi de har implementert mer og mer Bibelsk politikk i både indre og utenriks affærer angående Israel. Det er verdt å nevne flyttingen av USAs Ambassade til den Hellige Byen Jerusalem, den evige, Bibelske hovedstaden til Israel og godkjennelsen av Golanhøydene som Israelsk territorium.

UNIFY Embassy in Yerushalayim

Bibelsk politikk er et uttrykk som Israels Gud lastet ned på meg slik Han gjorde med budskapet om sauenasjoner den 25. desember 2001 i mitt fødeland Chile. Men, prinsippet Bibelsk politikk eksisterer siden uminnelige tider.

Alle folkeslag (eng: nasjoner) skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene. Matteus 25,32

Den Allmektige Israels Gud, YHVH, som skapt himmelen og jorden intervenerer alltid i menneskers anliggender og kongers, herskeres og regjeringers anliggender. Dette er Hans respons til hjerteropet fra Hans pakts-folk enten det er Israels folk, det jødiske folket eller de troende fra blant nasjonene som er podet inn i det Israelske oliventreet (Romerne 11) og tilber den jødiske Messias Yeshua. Vårt hjerterop i bønn og tilbedelse og fra dypet av vårt indre er VELDIG VIKTIG, og det berører Yahs utstrakte hånd på våre vegne, for å gripe inn i regjeringen og politikken i våre nasjoner! Han gjorde det i Egypt, og Hans Israelittiske folk ble satt fri etter 430 år av slaveri, mens det demoniske, avgudsdyrkende systemet på den tiden som holdt dem i slaveri ble plaget med 10 fryktelige plager og sist, men ikke minst ble de druknet i vannet av det berømte Rødehavet sammen med hele deres makt!

Jeg vil vise ham underverk, som den gangen du dro ut av Egypt. Folkene skal se det og skamme seg, enda så mektige de er. Mika 7,15

Bibelsk politikk i HANDLING forårsaker utfrielse og mirakuløse gjennombrudd for Hans pakts-folk, mens regjeringer som er motstandere på jorden som går imot YHVHs Kongerike, Ord og pakt lider alvorlig dom. Vi kan se dette i tallrike skriftsteder.

Det er hevnens dag for YHVH, gjengjeldelsens år i striden om Sion (eng: for fiendtligheten mot Sion). Jesaja 34,8

Dette er årsaken til hvorfor Han lastet ned på meg herlighetsredskapet for å bringe Hans Bibelske politikks agenda til alle nasjonene på jorden! Dette er de Forente Nasjoner for Israel ved akronymet UNIFY, og dens historiske og profetiske Ambassade er nå ved Jerusalems porter på Jerusalems fjell. Et Forente Nasjoner som har blitt profetert for mer enn 2500 år siden ved profeten Sakarja.

Mange folkeslag skal slutte seg til YHVH den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Da skal du kjenne at Herren over hærskarene (Adonai-Tzva`ot) har sendt meg til deg. YHVH skal ta Juda i arv som sin eiendom på hellig jord og velge ut Jerusalem enda en gang. Vær stille for YHVH, alt som lever! For han bryter opp fra sin hellige bolig (eng: for Han har reist seg fra Sin hellige bolig). Sakarja 2,15-17

United Nations for Israel

Et Forente Nasjoner som er forskjellig fra det som verden har etablert i den forståelsen at dette er FOR ISRAEL. Vi utdanner verden om den Bibelske politikk som vil bringe frelsen og velsignelsen til nasjonene som nå er slaver under Egypten av Ubibelsk (eng: UNbiblical) politikk som er hatefull mot Israel og hatefull mot Israels Gud.

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 1.Mosebok 12,3

Slik det skjedde under Pessach tiden i Egypt, har Han reist opp UNIFY under vårt lederskap som en utfrier for nasjonene som er bundet av ubibelsk politikk. FNs politikk i nasjonene er ubibelsk på enhver måte. Av alle fordømmelsene mot land siden 2005 og til 2017 var nesten 50% av dem mot Israel, de andre 50% ble delt på resten av de 192 nasjonene som representerer FN. Ordet FORDOM er skrevet over hele FN. Men denne FORDOMMEN har forårsaket at alle nasjonene som er i enighet med henne blir slaver under den Nye Verdens Orden (eng: the New World Order) gjennom ubibelsk politikk. Slik det var på Mose` tid bruker YHVH oss for å si,

La Mitt folk GÅ!

Det er tid for at de som tilhører Israels Gud gjennom den jødiske Messias Yeshua har en utvandring fra ubibelsk politikk og erstatnings-teologi. Det er tid for dem til å GÅ ut av dette ugudelige systemet for å forme sauenasjonene som har blitt profetert. Israels nasjon ble formet som en NASJON først etter at de forlot Egypt. De ble formet som en nasjon i ørkenen av menneskene som lød Moses og forlot Egypt etter den siste plagen. De ble frelst ved Lammets blod på dørkarmene og deres førstefødte sønner døde ikke, men det var IKKE NOK! De måtte også FLYKTE fra Egypt i hast, der de plyndret den nasjonen som hadde holdt dem som slaver så lenge for å forme en pakt-nasjon i ørkenen.

Og jeg lar dere finne nåde i egypternes øyne. Når dere drar, skal dere ikke dra tomhendt. Hver kvinne skal be sin nabokone og de kvinnene hun bor sammen med, om gjenstander av sølv og gull og om klær. Det skal dere la sønnene og døtrene deres bære. Slik skal dere utnytte (eng: plyndre) egypterne. 2.Mosebok 3,21-22

Uniting Nations with Israel Tour 2018 Report

Sauenasjoner blir dannet mens jeg skriver, av enkle mennesker som deg og meg som er villige til å lyde Yah og rømme fra ubibelsk politikk og fra slaveriet under denne verdens system ved å gå med i det profetisk guddommelig utpekte Forente Nasjoner – UNIFY – De Forente Nasjoner for Israel – og kjempe for at Hans Kongerike skal komme og Hans vilje skal bli gjort på jorden som i himmelen i enhver arena av samfunnet!

Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Johannes 17,15

Vi er på trygg grunn fordi det ble profetert for tusenvis av år siden og det skjer NÅ. Det er allerede et FAKTUM og elskede, dette er et sikkert tegn på at Messias er på veg til å vende tilbake til Sitt eget Land, til Sitt eget folk og etablere Sitt Kongerike på Tempelhøyden i Yerushalayim-Jerusalem.

Alt som har blitt profetert skjer og kommer til å skje, Israels Gud ser bare etter lydige redskaper av herlighet som Han kan implementere Sin utrolige plan igjennom.

For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham. 2.Krønikebok 16,9a

Hvert medlem av UNIFY-De Forente Nasjoner for Israel, er et slikt herlighets-kar og en potensiell grunnlegger av hans/hennes egen sauenasjon. Dette er årsaken til hvorfor flaggene til våre delegater-medlemmer vaier på Ambassaden på Jerusalems høyder. Fordi gjennom dem har nå deres nasjoner muligheten til å komme ut av dommens dal, ut av slaveriet under den Nye Verdens Orden og bli sauenasjoner gjennom Bibelsk politikk.

Utgangen av Nasjoner fra Egypten av FN og den Nye Verdens Orden har begynt, en ny Pessach for Israels folk synes i horisonten ved blodet av det syndfrie Lammet og Messias og ved det trofaste standpunktet og støtten fra fremtidige sauenasjoner representert i de Forente Nasjoner for Israel.

Velsignet Pesach når vi feirer hendelsene fra fortiden, nåtiden og fremtiden i Yeshuas navn! Og mens du er der- hva med å gå med i det vinnende Parlamentet av Nasjonene i UNIFY og utgjøre en forskjell? Vi inviterer deg denne Pessach til å bli et medlem og starte en Pessach fra dom i DIN nasjon. Skap historie sammen med oss!

Chag Pessach Sameach – En glad Pessach (Påske) fest

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

UNIFY NOR

Bli et medlem av UNIFY:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

info@unitednationsforisrael.org

Vi inviterer deg til å sende dine førstegrøde- og fest offer som skal bli velsignet i vår Ambassade på Jerusalems høyder:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Maritza Mayeta, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE Israel Timeline (tidslinje), Del 1

Bli med deltakerne på UNIFY (Forene Nasjoner for Israel) Sukkot tur når Erkebiskop Dominiquae Bierman gjennomgår detaljene fra 15 ulike perioder i historien i det Hellige Land, og hjelper oss til å forstå Israel i dag. Lær hvordan og hvorfor navnet Palestina ble først brukt av de Romerske erobrerne. Se hvorfor det er vitalt viktig å skille seg fra en gresk tenkemåte og babylonske veger som har hindret vår evne til å forstå bibelske sannheter.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Sheep nations (sauenasjoner) av Dr. Dominiquae Bierman

Yeshua adskiller nasjonene på denne tiden: hvilke nasjoner vil bli sauenasjoner og arve evigheten med Ham, og hvilke vil bli geitenasjoner og gå til evig ødeleggelse? Den Allmektige besøkte Erkebiskop Dominiquae Bierman i Chile og gav henne en verdens forandrende åpenbaring som er særdeles nødvendig for å frelse nasjonene!

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087

Bok-kravene har blitt oppdatert for GRM bibelskole!

Disse 3 viktige bøkene har nå blitt lagt til som en del av bok-oppgavene: The Woman Factor (Kvinnefaktoren), Vision Negev (Visjon Negev) og Restoration of Holy Giving (Gjenopprettelse av hellig givertjeneste). En ny bok vil bli lagt til hver av de 3 Nivåene, slik at vi vil ha 4 bøker pr. nivå i stedet for 3.

Denne endringen gjelder alle nye studenter; for aktive studenter som er registrert tidligere i det individuelle GRM online kurset; disse kravene vil starte i det Nivået de studerer i når forandringene ble effektive.

Den nye prisen for det Individuelle GRM online kurset og for GRM online grupper er $320.

For mer informasjon om dette stoffet og nye priser, vennligst gå til vår webside: https://www.grmbibleschool.com/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/