Repairing the Destroyed Foundations

Reparere de ødelagte grunnvollene


Repairing the Destroyed Foundations
Torah lesing TERUMAH – Shemot (2.Mosebok) 25,1-27,19

«Når grunnvollene blir revet bort, hva kan da den rettferdige gjøre?» Salme 11,3

Shabbat shalom du høyt elskede!

Denne siste uken ble jeg gjort oppmerksom på en uløst mordsak i Florida som ble avskrevet som et selvmord, mest sannsynlig for å dekke over korrupsjon i politi distriktet. Kjæresten til denne 24-årige unge kvinnen var en politi-assistent, og hans fingeravtrykk var til og med på pistolen. Men, loven bestemte at det var et selvmord. I mange år forble det slik inntil noen reiste seg for å etterforske saken som en selv-oppnevnt etterforsker – og endte opp drept også, noe som fikk oss alle til å tvile på lovens beslutning for flere år siden om at kvinnen begikk selvmord. Og det fikk oss til å lure på hvor mye korrupsjon og ondskap som er gjemt i politi-avdelinger som er ment å beskytte innbyggerne fra de kriminelle?

Du skal ikke fordreie retten, du skal ikke gjøre forskjell på folk (eng: være partisk). Du skal ikke ta imot bestikkelser, for slike gaver gjør vise menn blinde og ødelegger saken for den som har rett. 5.Mosebok 16,19

Dette er en typisk sak der grunnvollen for rett og rettferdighet er ødelagt. Det er ikke den eneste saken, og korrupsjon skjuler seg ikke utelukkende under en politi-uniform. Det kan gjemme seg i domstolene for rettsvesenet, der det i stedet er urettferdighet, fordi dommere er kjøpt og solgt til den som byr høyest. Det kan skjule seg i skoler og universiteter der BDS mot Israel er tillatt å løpe løpsk, og der forbrytelser blir skjult for at de ikke skal miste finansiering. Det kan skjule seg i media som velger å manipulere massene til å gjøre ondt, og tilpasser synd og urettferdighet. Og det kan definitivt skjule seg under fasaden av politikk og i enhver regjering. Dette er selvfølgelig tilfelle i mange nasjoner og kanskje inne i alle nasjoner på nåværende tidspunkt, ikke bare i USA. President Donald Trump beskrev løsningen for alt dette som å «drenere sumpene».

Når de rettferdige blir mange, gleder folket seg; når en urettferdig hersker, sukker folket.

Ordspråkene 29,2

Repairing the Destroyed Foundations

For de av oss som kjenner til sumper, er det klart hva dette betyr: sumper har stillestående vann som suger mennesker inn i deres gjørmete bunn. De skjuler også død i form av mygg som bærer malaria. Før landet Israel ble etablert, en av de første tingene som de jødiske pionerene gjorde var å drenere sumpene ved å ta en stor personlig risiko. Omtrent 70-80 prosent av disse modige og offervillige menn og kvinner som først gikk inn i sumpene for å drenere dem, døde av malaria. Hvis de ikke hadde lagt ned sine liv for å drenere disse sumpene, ville Israel være et land i den tredje verden, og ikke trygt å besøke på grunn av dødelig malaria og andre sykdommer.

Disse unge jødiske pionerene var villige til å betale prisen, og vi er for evig takknemlige til dem. Deres offer har ikke vært forgjeves.

President Donald Trump forsøker sitt beste sammen med sitt Kabinett å «drenere sumpene» og avsløre korrupsjonen, bringer orden, etablere rettferdighet i Høyesterett, utfordre media fra å manipulere massene, å vende fryktelige lover som ikke tillater Bibelen og bønn i våre skoler og å gjenopprette livets hellighet, stoppe mord på babyer i Amerikas morsliv.

Repairing the Destroyed Foundations

På toppen av alt dette har han holdt sitt ord som ingen annen president før ham om å flytte USAs Ambassade til Jerusalem, anerkjenne den Hellige Byen som Israels hovedstad. Dette har gitt Israel favør med andre nasjoner som vurderer å gjøre det samme. Den spennende FN Ambassadøren under Trumps administrasjon, Nikki Haley, har gjort mye for å avsløre korrupsjonen i FN inkludert deres onde og iherdige fordømmelse mot Israel. Dette har påvirket nasjonene til å stoppe deres fordømmelser mot Israel, den samme årsaken til hvorfor Malaysia mistet sin plass som vertskap for Paralympics svømmekonkurransen – fordi Malaysia nektet den Israelske svømmeren adgang.

For så sier Herren over hærskarene, den herlige, etter at han sendte meg til folkeslagene som plyndret dere: Den som rører dere, rører ved min øyensten. Sakarja 2,12

Enten du kommer fra ett politisk parti eller fra et annet politisk parti, enten du gir din tilslutning til denne eller denne kandidaten, det som virkelig betyr noe er at vi velger de som vil reparere de ødelagte grunnvollene i en nasjon. Og når vi ser det skje, må vi ære dem og støtte dem. Dette er kjernen i Bibelsk politikk: politikk som er grunnlagt på Torahen og Bibelske prinsipper. Den viktigste faktoren for å gjøre en nasjon stor, er å drenere sumpene av korrupsjon og bringe tilbake moralsk rett og en Yah (Gud)-fryktende atmosfære der forbrytelser ikke kan blomstre.

Går det godt for de rettferdige, jubler byen, går de urettferdige til grunne, lyder gledesrop. Ordspråkene 11,10

Hvis sumpen ikke blir drenert og korrupsjon ikke blir utfordret, vil ikke grunnvollene bli reparert, og de rettferdige vil bli lammet. Dette skjedde i USA etter at Bibelen ble tatt ut av skolene på 60-tallet.

Når de urettferdige tar makten, holder folk seg borte, når de går til grunne, blir de rettferdige mange. Ordspråkene 28,28

Det er ingen veg utenom det: noen må betale prisen for å lyde den Allmektige og Hans veger for å gjenopprette grunnvollene i en nasjon.

Å gå inn i en naturlig, politisk eller åndelig sump krever mot, selv-offer, alt- omsluttende tro og en standhaftig overgivelse til en sak som er større enn deg selv.

Repairing the Destroyed Foundations

Vi, prestene i våre nasjoner, må være villige til å ta et standpunkt både i bønn og handling for å drenere sumpen av erstatningsteologi og religion i enhver menighet, synagoge og tjeneste – og deretter kjempe for at de hellige grunnvollene til det opprinnelige evangeliet fra Sion skal bli gjenopprettet i nasjonene våre. Hvordan kan Yah`s (Guds) folk bli stående hvis den samme korrupsjonen som skjer i verden også finner sted bak lukkede dører i menigheter, i stillhet slik at ingen kan høre eller vite?

Vi må ta de første stegene for å gjenopprette de hellige grunnvollene ved å bruke dette verset under, skrevet for mer enn 3000 år siden i Jerusalem,

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. 2.Krønikebok 7,14

Dine Israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

For å sende dine gaver:

  • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

SE Kad-Esh MAP familie-prat, del en

Erkebiskop Dominiquae tilbringer personlig tid sammen med sitt Ministry Team som en del av det Globale Våkne Finland oppdraget. Denne informative, intime settingen tillater henne å dele sitt hjerte om hvordan dette samfunnet av troende, der deres liv har blitt forvandlet av tjenestens budskap, har blitt en familie som vil fortsette å påvirke Israel og nasjonene også i kommende generasjoner. Vær med i diskusjonen – innse at vi er alle kalt til å være ledere, hver på sin plass for å fortsette å bygge dette kongerikets grunnvoller, spre ordene av liv gjennom Kad-Esh MAP Ministries og de Forente Nasjoner for Israel.

ISRAEL TURER 2019

Vi inviterer deg til å bli med oss på de kommende turene og feiringene!

Pesach på UNIFY Ambassaden på Jerusalems høyder – 17-18 april 2019
Shavuot tur og hellig ild konferanse – 1-14 juni 2019
Sukkot Israel tur – Bibelskole på hjul – 10-23 oktober 2019
Forente Nasjoner for Israel årlig sammenkomst i Jerusalem – 16-19 oktober 2019

For mer informasjon:

www.kad-esh.org/no/category/turer-til-israel/
Eller send en e-post til oss på tours@dominiquaebierman.com

Ukens bok:

Yeshua er navnet

Yeshua er Navnet

Yeshua (Jesus) kommer ikke til å vende tilbake før alle ting er gjenopprettet. Blant «alle ting», er en av de viktigste, om ikke den VIKTIGSTE, gjenopprettelsen av Hans Hellige Navn. Hans sanne navn gikk tapt på grunn av erstatningsteologien som ble etablert som kirkedoktrine på tiden for kirkerådet i Nikea. Dette kirkerådet skilte kirken fra alt jødisk og også fra det sanne jødiske navnet til Messias.

Før Yeshua kommer tilbake kommer alle ting til å bli gjenopprettet, noe som inkluderer troens jødiske røtter og Messias` navn. Siden Han ikke ble født gresk men jødisk, er Hans identitet som en jøde sammen med Hans opprinnelige og evige navn en ekstremt viktig del av denne PRESSERENDE endetids-gjenopprettelsen av alle ting.

Bli et medlem av UNIFY:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en venn av Jerusalem Ambassaden

Bli en av de 70 rettferdige fra Najonene ved å støtte driften av de Forente Nasjoner for Israel Ambassaden på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk våre siste spennende undervisninger og oppdateringer på Facebook og del dem!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/

Studer GRM – Israelsk Bibelskole

Studiemåter

  1. Individuell online. Du velger din tid og studerer i ditt eget tempo. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  2. Kjøp bibelskolen, studer hjemme for deg selv og start en GRM gruppe. Dette alternativet er det eneste som vil fungere for plantere av grupper og menigheter. Det er også det beste for familier som studerer sammen. Gå til http://www.grmbibleschool.com eller send en e-post til grm@dominiquaebierman.com
  3. Online studiegruppe via konferanse telefon på internett. Dette gir deg en ramme for studiene ettersom det er faste ukentlige samlinger – pluss at det inkluderer interaksjon med andre on-line studenter også. For mer informasjon og registrering, send en e-post til grm@dominiquaebierman.com eller ring oss i USA til +1-972-301-7087