Righteous Giving Delivers From Death

Rettferdig givertjeneste utfrir fra død


Righteous Giving Delivers From Death
Torah lesing MISHPATIM – Shemot (2.Mosebok) 21,1-24,18

Rikdom er til ingen nytte på vredens dag, men rettferd berger fra døden. Ordspråkene 11,4

Shabbat shalom du høyt elskede!

Jeg håper at du setter pris på sabbatsbrevene våre som vi trofast sender til deg hver uke. De er skrevet fra Abba`s hjerte til deg, for å gi mat og næring til ditt åndelige liv, for å lede deg i din vandring med Messias og å bringe helse, utfrielse og forvandling til livet ditt.

Denne uken har jeg en spesiell forespørsel til deg. Jeg ber deg om å gjensvare på vår trofasthet mot å gi åndelige føde til deg ukentlig i mange, mange år, med din trofasthet mot å gi og støtte oss når vi fortsetter å veilede deg og mange Nasjoner.

Noen av dere er trofaste i å ære oss månedlig og til og med ukentlig med deres givertjeneste, og jeg vet at denne handlingen i rettferdighet er oppskrevet i himmelen, slik givertjenesten til Kornelius mot det jødiske folket i Apostlenes gjerninger 10 ble.

Kornelius stirret på ham og sa forferdet: «Hva vil du, herre?» Engelen svarte ham: «Dine bønner og gaver (tzadakah= rettferdig givertjeneste) til de fattige (´til de fattige´ står ikke i den engelske oversettelsen TLV) har steget opp til Gud, så han er blitt minnet om deg (eng: som et påminnelses offer). Apostlenes gjerninger 10,4

Men, mange av dere har enda ikke gjensvart med ære og takknemlighet gjennom å gi. Du har ikke vurdert å lyde Guds Ord angående dette. Ved Ruach-Den Hellige Ånds ledelse skriver jeg dette brevet i dag, og jeg ber deg om å lese det veldig oppmerksomt og nøye.

I Ordspråkene 11,4 og Ordspråkene 10,2 står det skrevet at rettferdighet utfrir fra død. Mens ordet på Hebraisk betyr rettferdighet, så betyr det også rettferdig givertjeneste eller Zedaka.

Den jødiske apostelen Shaul-Paulus støttet dette helt da han formante Galaterne sterkt når han snakket om å gi til mentorer og lærere.

Den som får opplæring i Ordet, skal dele alt godt med sin lærer. Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden (Ruach), høster evig liv av Ånden (Ruach). Galaterne 6,6-8

Righteous Giving Delivers From Death

VI gir ukentlig mat til deg med sabbatsbrev, Facebook Live sendinger og utallige TV programmer på TV-kanaler, Facebook, YouTube og andre plattformer. Dette har vi gjort i mange, mange år i en eller annen form. Faktisk, i nesten 30 år. Vi har ikke tatt betalt (som mange gjør) for disse kraftfulle undervisningene. Vi har sådd dem gratis inn i livet ditt.

Yah`s (Guds) Ord er klart på at hvis noen ikke deler sine økonomiske velsignelser (alle gode ting) med disse som instruerer dem i Ordet, så betyr det at de spotter YHVH-Gud Selv.

Ved å ikke ære oss, Hans tjenere med din givertjeneste, spotter du Ham eller tar lett på Ham. Da vil ikke Ordet av instruksjon som vi gir deg gagne deg noe.

Du vil beholde pengene dine, men du vil miste den åndelige velsignelsen som er evig, som ligger i instruksjon og den salvede undervisningen som vi, dine mentorer, gir deg. Det er åndelig død.

Rettferdig givertjeneste til de som instruerer deg i Ordet utfrir fra død. Hvis du er velsignet av undervisningene våre, skulle du gjensvare med trofast, konsekvent givertjeneste. Kanskje du ikke kjente til dette. Men nå lar jeg deg vite det, så du ikke skal være uvitende om dette ekstremt viktige temaet.

Mitt hjertelige ønske er å se at det gagner deg, og at livet ditt blir velsignet ved det jeg skriver.

Tid for å stoppe fienden fra å stjele

Hvis du ikke gjensvarer med hederlig, rettferdig givertjeneste, vil det ikke gagne deg. Da vil vi begge bli ranet av fienden:

Du, fordi disse salvede undervisningene som vi skriver ikke vil gagne deg fordi du ikke har æret oss. Og oss, fordi din mangel på givertjeneste har ranet oss fra den æren som er tilbørlig som dine lærere og mentorer og som en gave til livet ditt.

Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Johannes 10,10

Righteous Giving Delivers From Death

Gjenopprette ære til Israel

Vi jøder har blitt vanæret og ydmyket av hedninger og kristne i mange generasjoner. Gjennom erstatnings-teologi har de glemt at Israel er nasjonenes mor, og nasjonene er kalt til å ære Israel som nøkkelen for deres fremgang og velsignelse.

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne.
I deg skal alle slekter på jorden velsignes.
1.Mosebok 12,3

Du forstår, vårt folk har gitt deg og hele verden; Bibelen, Evangeliet, Messias og de jødiske Apostlene. For at alt dette skal gagne deg og alle hedninger, behøver dere og alle å gjensvare med ære, og ærbar givertjeneste, og spesielt til jødiske forkynnere som er salvet til å undervise Ordet.

De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver. Romerne 15,27

Hva er rettferdig givertjeneste?

Det er å gi ifølge det som de Hellige Skriftene foreskriver i Torahen, og å gi med riktig motivasjon.

Torahen nevner sju typer givertjeneste.

 1. Første Tienden til Levittene/Lærerne. 10% av alt du tjener, før du betaler skatt eller regninger.
 2. Førstegrøde offer skal gis til Prestene som har omsorg for livet ditt foran YHVH.
 3. Den Andre Tienden er som en sparekonto for at du skal kunne gå opp til Jerusalem under Moadim, de Hellige Festene. 10% sparekonto for denne hensikten.
 4. Det Tredje Årets Tiende til de fattige, enkene, foreldreløse, fremmede, og fattige Levitter. Det tilsvarer 3,3% av inntekten din.
 5. Frivillige offer (det du føler deg ledet til å gi)
 6. Freds eller Shlamin offer, som er offer av godtgjøring og forsoning med Yah (Gud) og mennesker som du eller dine forfedre har gjort urett imot.
 7. Brennoffer, også kalt Holocaust, som er offer (gaver) som det er et offer for deg å gi. (som koster deg dyrt å gi)

(For mer informasjon om dette temaet, les min bok Restoration of Holy Giving. www.kad-esh.org/shop)

Righteous Giving Delivers From Death

Gi med ære

Å gi motvillig er urettferdig givertjeneste.

Men når du gir til lærerne og mentorene dine for å ære, elske og lyde Yah bringer det glede, og det er rettferdig givertjeneste. Å gi er en form for lovprisning og takksigelse som bringer ære til både giveren og mottakeren. Det er en vinn-vinn situasjon.

Når du gir til de som instruerer deg i Ordet, så høster du evige velsignelser og overflod av liv. På toppen av det, ved å ære dine instruktører og salvelsen over livene deres, så vil Yah gjøre det slik at mer salvelse flyter fra oss til deg. Denne salvelsen i oss vil ødelegge gjerningene til fienden, satan, i livet ditt og vil bringe utfrielse og helbredelse til deg.

Den dagen skal det skje at byrden tas bort fra skulderen din og åket fra nakken din.
Så velfødd blir du at åket brister (eng: og åket vil bli ødelagt på grunn av salveoljen).
Jesaja 10,27

Dette er prinsippet om rettferdig givertjeneste til dine Gud-gitte og utnevnte lærere og mentorer: Jo mer ære du gir oss i din givertjeneste, desto mer salvelse vil flyte fra oss til deg for å velsigne livet ditt.

Se på hva som skjedde da Elia vår Hebraiske Profet underviste dette kraftfulle prinsippet til en enke i tider av hungersnød,

Elia sa til henne: «Vær ikke redd! Gå hjem og gjør som du har sagt! Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den! Siden kan du lage til noe for deg og sønnen din. For så sier YHVH, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da YHVH sender regn over jorden.» 1.Kongebok 17,13-14

Vi er ikke til salgs

Men pass deg slik at du aldri bruker pengene dine for å manipulere eller utpresse mentorene og lærerne dine. Dette vil bringe dom fra Israels Gud, som er den som salver Hans Hellige, Kongelige Tjenere. Vi er ikke «til salgs». Du kan ikke kjøpe en dråpe av den Hellige Salvelsen i oss med pengene dine. Givertjenesten din må være motivert av tro og kjærlighet i den Hellige Frykten for Yah, for å ære dine lærere og mentorer. Vi er Hans gaver til deg.

Og det var han som ga (eng: dette er gavene som Messias gav til menigheten) noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, Efeserne 4,11

Righteous Giving Delivers From Death

Åpne Himmelens sluser

Responsen fra YHVH på din rettferdige givertjeneste til oss, dine lærere og mentorer, er å åpne Hans himmelske vinduer og kraner for å la salvelsen flyte uhindret fra oss, Hans tjenere til deg, til ditt liv og dine behov.

Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Efeserne 4,16

Din givertjeneste støtter ikke oss bare personlig, men den sikrer fortsettelsen av det viktige oppdraget vi bærer inkludert apostoliske reiser, TV produksjon og sendinger og mye mer.

Det støtter også arbeiderne, forkynnerne og administratorene som hjelper oss. Vår trofaste stab som arbeider utrettelig dag og natt for din skyld.

Din respons til dette budskapet og guddommelige undervisning vil avgjøre hvordan din vandring med Yeshua vil være, din nærhet med den Hellige Ånd og kvaliteten av det åndelige livet som du kommer til å ha.

Så sier Herren over hærskarene: I de dager skal ti mann av alle språk og folkeslag (eng: nasjoner) gripe tak i kappefliken (tsitsit) til én judeisk mann og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.» Sakarja 8,23

Måtte din givertjeneste i ære, trofasthet, ukentlig eller månedlig forløse elver av salvelse til å velsigne livet ditt for hele evigheten i Yeshuas navn.

Jeg vil velsigne dem som velsigner deg (Israel), men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter (eng: familier) på jorden velsignes. 1.Mosebok 12,3

Dine Israelske mentorer og venner

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

For Sions skyld vil jeg ikke være stille. Jesaja 62,1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

For å sende dine gaver:

 • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
 • Western Union & Money Grams sendes til: Elva B.Adams, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Restoration of Holy Giving

Ukens bok: Restoration of Holy Giving

Forløs den sanne 1000 -folds velsignelsen!

https://kad-esh.org/no/butikk/restoration-of-holy-giving/

Se: Golanhøydene – Del to

Denne undervisningen fra «Bibelskole på hjul» fortsetter når Apostel Dominiquae Bierman forklarer hvordan Abrahams nøkkel (1.Mosebok 12,3) påvirker Frankrike i dag. En beslutning gjort i 1923 gav denne delen av Løfteslandet (Golanhøydene) til Syria. Det er klart at enhver nasjon som hersker ifølge Bibelen angående Israel, beskrevet som «Bibelsk politikk», vil motta velsignelser. Men pass deg for å inngå uhellige allianser!

For å bli et medlem av UNIFY:

www.unitednationsforisrael.org

Bli en av de 70 rettferdige fra Nasjonene!

Støtt driften av de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 pr. mnd. Trykk på knappen under og velg en månedlig gave på $100 eller send en e-post til oss for flere måter å gi på:

info@unitednationsforisrael.org

https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/

https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Studer GRM – en Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/