Rettferdighet eller dom, del 5 – Uskyldig blodTorah lesning MIKETZ – Beresheet (1. Mosebok) 41:1-44:17

Ved avslutningen av Hanukkah, Innvielsesfesten

Rettferdighet, ja rettferdighet må du jage etter, slik at du kan leve og eie det landet som ADONAI din Gud gir deg. 5. Mosebok 16:20

Shabbat Shalom, mine kjære!

Dette er fortsettelsen på Rettferdighet eller dom, del 4, der jeg forklarte om urettferdigheten i seksuell umoral. I dag skal vi fortsette med urettferdigheten i uskyldig blod.

Hva fører dommen fra YHVH med seg for både enkeltpersoner og nasjoner?

Med ett ord er det URETTFERDIGHET.

URETTFERDIGHET definert ut fra Merriam Websters Dictionary (ordbok):

URETTFERDIGHET, KRENKELSE, FORSEELSE og ANKEMÅL betyr «en handling som påfører ufortjent skade».

 1. URETT gjelder alle handlinger som innebærer urettferdighet mot en annen eller brudd på ens rettigheter.
 2. Urettferdighetene som gjelder lavere klasser av KRENKELSE, gjelder i lov, nærmere bestemt en urettferdighet som man kan saksøke for å få erstatning for.
 3. Injurie utgjør en juridisk definert FORSEELSE, og gjelder også i lov om enhver handling som kan straffes i henhold til straffeloven; det kan gjelde mer generelt for enhver åpenbar urettferdighet.
 4. ANKEMÅL er beslutninger for å rette opp urett I samfunnet, og gjelder en omstendighet eller tilstand som utgjør en urettferdighet for den lidende part, og som gir en rettferdig grunn til å klage.

Vi vil i denne serien av Sabbat brev gjennomgå de mest alvorlige synder av urettferdighet i YHVHs øyne.

 1. AVGUDSDYRKELSE
 2. LØGN
 3. GRUNNLØST HAT
 4. SEKSUELL UMORAL
 5. USKYLDIG BLOD
 6. SLAVERI
 7. UNDERTRYKKELSE

USKYLDIG BLOD

Den som utøser menneskelig blod, ved et menneske skal også blodet hans bli utøst, for i Guds bilde skapte Han menneskeheten. 1 Mosebok 9: 6

Det å utøse menneskelig blod uten grunn er så alvorlig at den eneste måten å sone for det eller å rense det på, er med blod. I følge Yahs absolutte lover; hvis noen dreper en uskyldig person av uansett hvilken grunn, må han eller hun betale med livet. Det er blod for blod.

“Men øynene og hjertene deres er bare rettet mot deres egen urettferdige vinning, å utøse uskyldig blod og å begå utpressing og svindel.” Jeremia 22:17

Det er en direkte sammenheng mellom kjærligheten til penger, utpressing, svindel – og drap som utøser uskyldig blod. Derfor er aborter en av de mest innbringende virksomhetene. Dette er drap på uskyldige babyer. Dette er også grunnen til at det blir tydeligere og tydeligere at utryddelse av befolkninger som i det kommunistiske Kina, handler om begjær etter rikdom og makt. De fleste aborter og utryddelser er knyttet til nasjonenes økonomiske tilstand. Hitler brukte de økonomiske problemene i Tyskland til å manipulere massene til å utrydde jødene, fordi de “kontrollerer rikdommen,” og til å utrydde alle de svake og funksjonshemmede i samfunnet fordi de ikke bidrar til arbeidsstyrken, men heller beskatter arbeidsstyrken.

Seks ting er det ADONAI hater, ja, syv ting er vederstyggeligheter for Ham: hovmodige øyne, en tunge som lyver, hender som utøser uskyldig blod, Ordspråkene 6: 16,17

YHVH hater utgytelsen av uskyldig blod, og Han må dømme det. Det betyr at en stor forbannelse har trengt gjennom jorden, og mange mennesker kommer til å dø på grunn av den. Dette er en av grunnene til at pest oppstår. Det er en del av forbannelsen av å utøse uskyldig blod. Det er blod for blod. Blodet fra mange uskyldige ofre roper fra marken.

Så det ikke skal bli utgytt uskyldig blod midt i det landet som ADONAI din Gud gir deg som arv, og det kommer blodskyld over deg. 5. Mosebok 19:10

For å kunne fjerne landets forbannelse på grunn av utgytelsen av uskyldig blod, må synden renses ut, og den eneste måten å rense den ut på er gjennom blodstraff. Drap på uskyldige mennesker, det være seg aborterte babyer eller jøder eller mishandlede kvinner eller martyr-troende; fortjener dødsstraff. Forferdelige katastrofer kan skje, slik som jordskjelv, vulkanske eksplosjoner, flere kriger, terrorangrep, pest, hungersnød, med mer. Alt dette er et resultat av at døren til forbannelsen er åpnet, på grunn av drap på de uskyldige.

Ditt øye skal ikke se med barmhjertighet på ham, men skylden for uskyldig blod skal du rense ut fra Israel, slik at det kan gå deg vel. 5. Mosebok 19:13

Det var allment kjent, selv av hedningene, at utgytelse av uskyldig blod påførte dem Guds vrede, til det punkt at Pontius Pilatus ikke ville bli belastet med det uskyldige blodet fra Messias Yeshua, jødenes konge. Etter meningsløse forsøk på å sette Ham fri foran en leid folkemengde som ropte “korsfest ham, korsfest ham,” vasket han hendene sine i uskyld.

Da Pilatus så at han ikke kunne utrette noe, men at det i stedet holdt på å bli opprør, tok han litt vann og vasket hendene sine foran folkemengden. “Jeg er uskyldig i Denne Rettferdiges blod,” sa han, “dere er selv skyldige i det!” Matteus 27:24

Den frafalne ypperstepresten Kaifas hadde leid en pøbelgjeng som aggressivt ropte om å korsfeste Yeshua, vår jødiske Messias. Yeshua hadde blitt fulgt av mange tusen jøder og israelitter som ikke var blant denne pøbelgjengen, men denne ypperstepresten som ikke kom fra den prestelige arvelinjen, hadde leid inn en flokk uromakere for å få til et opprør og for å tvinge Pilatus til å korsfeste Ham. Senere skulle dette føde fram en blods-injurie om at “jødene drepte Kristus, så de fortjener å dø”. Mange kristne har hatet jøder på grunn av dette, og har drept millioner av jøder i navnet Jesus Kristus og utøst enda mer uskyldig blod som roper fra marken. Yeshua sa at ingen kunne ta livet Hans, men at Han selv la ned livet sitt, for at Han kunne sone for alle våre synder med sitt Kongelige blod, syndene fra både jøder og hedninger, inkludert synden av å utøse uskyldig blod.

“Av denne grunn elsker Faderen Meg, fordi Jeg legger ned livet mitt, slik at Jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra Meg, men Jeg legger det ned selv. Jeg har myndighet til å legge det ned, og jeg har myndighet til å ta det igjen. Denne befalingen fikk Jeg fra min Far.” Johannes 10: 17-18

Aborter

De utøste uskyldig blod – blodet fra sønnene og døtrene sine, og ofret det til Kanaans avguder. Så landet ble vanhelliget med blod. Salme 106: 38

Landet Israel, USA, Kina og mange andre nasjoner blir nå vanhelliget med det uskyldige blodet fra våre drepte barn. Et foster i livmoren er et levende menneskebarn, aborter er den verste form for drap på hjelpeløse, uskyldige ofre. De fleste av abortene skjer på grunn av egoisme og grådighet, og på grunn av seksuell umoral og promiskuitet. Folk har sex kun for nytelsens skyld, og blir til mordere av sine egne avkom. De vil ha nytelsen av sex uten noe ansvar. Skaperen ga oss nytelsen av samlivet som en pakke-avtale innenfor ekteskapet, for intimitet og til forplantning. Denne hedonistiske generasjonen ønsker å nyte livet uten noe ansvar som kan gripe inn i deres “frihet” og komfort, så de blir til skamløse mordere. Alle verdens land er blitt vanhelliget med blodet fra aborterte babyer. YHVH må dømme.

‘Gi forsoning til ditt folk Israel som Du har forløst, ADONAI, og ikke legg uskyldig blod på ditt folk Israel.’ Da skal det bli gitt dem soning for blodet. 5. Mosebok 21: 8

Forsoningen for uskyldig blod er kun blod!

Dessuten utøste Manasse så mye uskyldig blod, helt til han fylte Jerusalem med blod fra den ene enden til den andre – i tillegg til synden hans som fikk Juda til å synde ved å gjøre det som var ondt i ADONAIs øyne. 2. Kongebok 21: 16

Vi befinner oss som i dagene til den onde kong Manasse av Juda; landet er fylt med det uskyldige blodet fra aborterte babyer, fra den ene enden til den andre. Babyer blir i enkelte deler av USA aborterte selv etter at de har nådd full termin!

Føttene deres løper til ondskap. De er snare til å utøse uskyldig blod. Tankene deres er tanker om misgjerning. Ødeleggelse og undergang er på deres veier. De kjenner ikke fredens vei, og det er ingen rettferdighet i deres spor. De har gjort stiene sine krokete. Hver den som går på dem, skal ikke få kjenne shalom (fred). Jesaja 59: 7-8

Folk er opprørte over at globalistene overtar, at det kommunistiske Kina tar over, det kinesiske korona-viruset, nedleggelsen av virksomheter, det å måtte gå rundt med munnbind, frykten for pest og for tidlige dødsfall. Men sannheten er at dette er et resultat av urettferdighet, av synd og spesielt av drapene på uskyldige. Landområdene til mange nasjoner er blitt vanhelliget og hele jorden fortjener å bli dømt, med mindre det kommer en ekte hjertefølt sønderknuselse, omvendelse og gjenopprettelse som gjør det som er rett.

Så du renser skylden av uskyldig blod bort fra din midte, og gjør det som er rett i ADONAIs øyne. 5. Mosebok 21: 9

Imidlertid sier mange mennesker: Jeg er bare et stakkars offer for globalistene eller av covid-19, jeg er uskyldig, jeg fortjener ikke denne forbannelsen. Likevel er det mange av dem som har drept sine egne babyer gjennom aborter, eller som har vært medskyldige i slike foraktelige handlinger, eller som har holdt seg stille i stedet for å advare andre mot dem. Omvendelsen starter ut fra ydmykhet og en bevissthet om vår egen elendige, onde, urettferdige og perverterte tilstand. Da kan vi søke barmhjertighet fra en hellig Gud som vi har trosset med våre onde, egoistiske, selv-sentrerte og egenrettferdige veier.

Det finnes også blod fra de uskyldige fattiges liv på dine kapper – fra dem som du ikke grep ved innbrudd. Til tross for alt dette sier du: ‘Jeg er uskyldig – visst er Hans vrede vendt bort fra meg?’ Se, Jeg skal dømme deg, fordi du sier: ‘Jeg har ikke syndet!’ Jeremia 2: 34,35

Det kommer ikke til å bli noen barmhjertighet uten en erkjennelse av synden og urettferdigheten, og dernest en ekte Teshuva, omvendelse og å vende tilbake til Hans veier, det å gjøre godtgjøring for de syndene som er begått. Da er det bare Ett blod som er i stand til å rense oss og vårt land fra utgytelsen av uskyldig blod, og det er blodet fra det eneste syndfrie mennesket, den jødiske Messias Yeshua, som ga sitt liv for å frigjøre oss fra drapsskyld. Og dette er ikke en lett sak, eller en billig og religiøs sak. Dette krever helhjertet anger og endring av våre veier, og det å bruke et liv i tjeneste – for å bringe liv til andre!

Nei, hvis du virkelig bedrer dine veier og dine gjerninger – hvis du gjør rettferdighet mellom en mann og hans neste, ikke undertrykker den fremmede, den foreldreløse og enken eller utøser uskyldig blod på dette stedet eller går etter andre guder til din egen undergang – da skal Jeg la deg bo på dette stedet, i det landet Jeg har gitt dine fedre for evig og alltid. Jeremia 7: 5-7

Skylden av jødisk blod

Da sa Han: “Hva har du gjort? Røsten fra din brors blod roper til meg fra marken. 1.Mosebok 4:10

I mange nasjoner har blodet av mange drepte jøder blitt utøst av det religiøse systemet til kristendommen. De fleste av forfølgelsene, ydmykelsene og drapene på jøder skjedde i navnet til Jesus Kristus, og de foregikk spesielt i påsken og i julen. Dette er et historisk faktum som er godt dokumentert, og det kulminerte i Nazi Shoa (Holocaust) som etterlot seg seks millioner jøder utryddet i fryktelige dødsleirer. Messias er jødisk, og det var også apostlene som kom ut fra Jerusalem til verdens nasjoner. Likevel har veldig mange kristne hatet og drept jøder, inkludert Martin Luther som ga råd om hvordan man skulle ydmyke dem og bli kvitt dem. Hitler fulgte hans veiledning, og hans endelige løsning ble til ved å følge den store reformatorens skrifter i hans avskyelige, hatefulle og motbydelige bok “Om jødene og deres løgner”.

Egypt skal legges øde og Edom bli til en folketom ødemark, på grunn av volden mot Judas barn, fordi de har utøst uskyldig blod i deres land. Joel 4:24

Det ovennevnte skriftstedet snakker om dommen som har rammet Egypt og Edom (Jordan i dag) på grunn av drapene på jøder. Det samme skjer med alle nasjoner der uskyldig jødisk blod har blitt utøst.

Så nå er du forbannet fra marken som åpnet munnen for å motta din brors blod fra din hånd. 1.Mosebok 4:11

Måten nasjoner behandler jødene på kan bringe forbannelse eller velsignelse. Det ligger en alvorlig dom over alle de nasjoner og folkeslag som har vært antisemittiske og fiendtlige overfor Israel og det jødiske folket, og forårsaket smerte og død mot det jødiske folket.

Kom nær, nasjoner, hør og lytt dere hedningefolk! La jorden høre, og alt det den inneholder, verden og alle dens avkom! For ADONAI er vred på alle folkeslagene og rasende på alle deres hærer. Han skal utslette dem fullstendig. Han skal gi dem over til slakt. Så deres drepte skal kastes ut, og stanken av deres lik skal stige opp, og haugene skal bli gjennomvåte av blodet. For ADONAI har en hevnens dag, et år med gjengjeldelse for fiendtligheten mot Sion. Jesaja 34: 1-4,8

Blodet fra millioner av jøder roper fra jorden i store deler av Europa og til og med i USA, på grunn av den spanske inkvisisjonen. YHVH er nødt til å dømme.

Gå, mitt folk, gå inn i rommene deres og lukk dørene deres bak dere. Gjem dere en liten stund til vreden er forbi. For se, ADONAI kommer ut fra sitt sted for å straffe jordens innbyggere for misgjerning. Jorden skal avsløre blodsutgytelsen hennes og ikke lenger dekke over de drepte. Jesaja 26: 20-21

Dette er tiden da alt det uskyldige blodet fra de drepte skal bli avdekket. Vi befinner oss kanskje i de siste historiske sekundene av barmhjertighet før Guds vrede øses ut over hele jorden. Vi må raskt omvende oss og i tillegg stå i gapet for misgjerningene til våre forfedre, regjeringer og nasjoner. Synden av utgytelsen av uskyldig blod, inkludert antisemittisme og aborter, så vel som mange andre misgjerninger, har nådd den Allmektiges nesebor.

Om Jeg lukker himmelen for at den ikke skal gi regn, eller om Jeg befaler gresshoppen å fortære landet, eller om Jeg sender pest (plager!) blant mitt folk; når mitt folk, over hvilket Mitt navn er kalt, ydmyker seg og ber og søker mitt ansikt og vender seg fra sine onde veier, så skal Jeg høre fra Himmelen og tilgi deres synd og helbrede deres land. 2 Krønikebok 7: 13-14

Deres Israelske Mentorer og Venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62: 1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Bestill Apostel Dr. Dominiquae Biermans HELT NYE bok, Identitets tyveriet: Tilbakevendingen av det 1. århundrets Messias er nå tilgjengelig for bestilling!

Klikk på knappen nedenfor for å bestille den!

Vi behøver DIN hjelp med å spre dette budskapet om gjenopprettelse, til både jøder og kristne! Vennligst del linken www.zionsgospel.com (landingssiden vår) til alle du kjenner.

 1. Skaff den
 2. Gi den.
 3. Studer det.

Skaff deg den.
Doner $ 27 eller mer for å motta pocketboken Identitets tyveriet, pluss HELE Globalt Re-utdannings Initiativ (GRI) mot antisemittisme-kurset gratis. Du kan også donere $ 17 for å få e-boken og låse opp tilgangen til kurset.

Gi den bort.
Gi bort pocketboken eller e-boken ved å gå til www.against-antisemitism.com/no/ og klikk på meny-elementet “Boken.” Scroll til bunnen der det står “Nå ut til andre.” Avhengig av om du gir en e-bok eller pocketbok, velg gavekort-beløpet. Skriv deretter inn e-postadressen(e) til mottakerne. Etter at du har sjekket ut, vil det bli sendt kupongkoder til e-postadressene. De kan bruke kupongkoden og laste ned gaven din gratis, og også låse opp kurstilgangen.

Studer den.
Når du kjøper pocketbok eller e-bok, får du automatisk tilgang til GRI-kurset vårt*. Dette kurset inneholder 12 lærings-porter basert på boken, sammen med 44 videoer med quizer.
*Tilgang til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli en kanal for å føre tilbake det første århundrets Messias. Del denne boken videre!
https://www.against-antisemitism.com/no/

Bestill boken:

https://www.against-antisemitism.com/no/boken/

Se: The Biblical Cure for Cancer Part 4

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/391904075463435/

For å sende dine tiender & offer:

 • Gi online: https:/kad-esh.org/no/gaver/
 • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
 • Ring oss i USA 1-972-301-7087
 • Sjekker i USD, Kanadiske Dollar eller Britiske Pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

Western Union & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

FORNYELSE Sukkot-tur i ISRAEL

SHMITA ÅRET 2021/5782

“Men i det sjuende året skal det være en sabbatshvile for landet – en sabbat for ADONAI. Du skal ikke så åkeren din eller beskjære vingården din.” 3. Mosebok 25: 4

Ifølge Skriftene beveger den jødiske kalenderen seg i syv-års sykluser fra skapelsen av. Det syvende året i syklusen er kjent som sabbatsåret eller “Shmita.” Sabbatsåret er hvile, tilgivelse og refleksjon. I Israel får ikke gårdene dyrke jorda. Personlig gjeld blir ettergitt, slaver settes fri og forpliktelsen til tro fornyes.

Full tur: Yom Kippur, Sukkot og Simcha Torah
14. til 30. september
(16 netter)
(Inkluderer Tel Aviv, Golanhøyden, Galilea, Jerusalem og Negev)

Delvis tur: Sukkot og Simcha Torah
20. – 30. september
(10 netter)
(Inkluderer Jerusalem og Negev)

Minitur og konferanse
20. – 23. september (3 netter)
(kun Jerusalem)

Hvis du er interessert, vennligst forhåndsregistrer deg* via e-post for å reservere plass: tours@dominiquaebierman.com

*Ingen betaling kreves for øyeblikket – skriv inn navnet ditt og vi vil holde deg oppdatert når prisene er endelige.

GRM Bibelskole oppdatering:

Ny pris for GRM bibelskole fra den 15. oktober 2020.

GRM individuelt online kurs: $320 registreringsavgift, pluss $80 månedlig. ($1200 det første året)

 • Studenter som uteksamineres fra GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) online-kurs, får $80 i rabatt på GRMs individuelle online-kurs. (Rabattkupong-nummer).
 • Hvis studenten fullfører GRM-nettkurset i løpet av 6 måneder, vil han/hun ikke måtte betale for de siste 6 månedene av året.

Kurset sendt hjem til deg (USB-pinne): $1200.

 • Hvis disse studentene ikke fullfører kurset innen 1 år, må de betale $120 for hver 6. måned av studiet etter dette.

Online gruppe: $320 registreringsavgift, pluss $80 månedlig. ($1200 det første året)

 • Inkluderer tilgang til GRM online studie-plattform (studentene kan også se undervisnings-videoene uavhengig)

Lokal gruppe: $120 for 6 måneder.

 • Etter 6 måneder må studentene betale $120 for ytterligere 6 nye måneder for å fortsette studiene, forutsatt at de ikke har greid å fullføre studiet ennå.

Studer GRM – Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Antisemittisme er verre enn Coronaviruset

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1.Mosebok 12,3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se https://www.against-antisemitism.com/no/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

https://unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk hva som nytt om oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/