Rettferdighet eller domTorah lesing TOLDOT – Beresheet (1. Mosebok) 25: 19-28: 9

I forberedelse for Hanukkah, Innvielses-festen

Rettferdighet, rettferdighet må du forfølge, slik at du kan leve og eie landet som ADONAI din Gud gir deg. Mosebok 16:20

Shabbat Shalom, kjære elskede!

Hva utløser dommen fra YHVH over både både enkeltpersoner og nasjoner?

Med ett ord er det URETTFERDIGHET.

URETTFERDIGHET fra Merriam Webster Dictionary:

URETTFERDIGHET, KRENKELSE, FORSEELSE, og ANKEMÅL betyr “en handling som påfører ufortjent skade.”

1. URETT gjelder alle handlinger som innebærer urettferdighet mot en annen eller brudd på ens rettigheter.

2. Urettferdighetene som gjelder lavere klasser av KRENKELSE, gjelder i lov, nærmere bestemt en urettferdighet som man kan saksøke for å få erstatning for.

3. Injurie utgjør en juridisk definert FORSEELSE, og gjelder også i lov om enhver handling som kan straffes i henhold til straffeloven; det kan gjelde mer generelt for enhver åpenbar urettferdighet.

4. ANKEMÅL er beslutninger for å rette opp urett begått i samfunnet , og gjelder en omstendighet eller tilstand som utgjør en urettferdighet for den lidende part, og som gir en rettferdig grunn til å klage.

Vi vil i denne serien av Sabbat brev gjennomgå de mest alvorlige synder av urettferdighet i YHVHs øyne.

1. AVGUDSDYRKELSE
2. LØGN
3. GRUNNLØST HAT
4. SEKSUELL UMORAL
5. USKYLDIG BLOD
6. SLAVERI
7. UNDERTRYKKELSE

AVGUDSDYRKELSE

Dette er en urettferdighet mot den som skapte oss og ga oss jorden til å glede oss over. Universets Skaper, Israels Gud er en sjalu Gud. Han skapte oss til Sin ære, og Han er den eneste som skal bli tilbedt. Han tolererer ingen andre guder. Det er dette problemet som fjernet Adam, mann og kvinne, fra Edens hage. De fulgte instruksjonene fra satan i slangen, i stedet for lydighet og ære mot Elohim, Gud som skapte dem. Å følge en annen gud enn Ham bringer fryktelige forbannelser og dom over enkeltpersoner, familier og til og med nasjoner. Alle andre urettferdigheter er resultatet av vår atskillelse fra Skaperen på grunn av avgudsdyrkelse. Denne atskillelsen er den mest smertefulle av alle plager. I dag tilber mange mennesker skapelsen i stedet for Skaperen, og de tilber seg selv. Dette er en form for avgudsdyrkelse, og det forårsaker de fleste problemene i vårt samfunn gjennom New Age, religion i forskjellige former, humanistisk psykologi og moderne medisin som ikke har noe rom for YHVH, Skaperen, og det gir Ham ingen ære og kraft til personlig å gripe inn i menneskers affærer.

Du skal ikke ha andre guder ved siden av meg. ‘Lag ikke et skåret bilde for deg selv – intet bilde av det som er i himmelen over eller på jorden under eller i vannet under jorden. Ikke bøy deg ned for dem eller tilbe dem. For jeg, YHVH din Gud, er en sjalu Gud og besøker fedrenes misgjerning på barna og i tredje og fjerde generasjon av dem som hater meg, men viser kjærlighet til tusen generasjoner av dem som elsker meg og holder mine mitsvot. (Bud). Mosebok 5: 7-10

New Age

New Age tilber skapelsen i stedet for Skaperen; dette inkluderer hedenskap, forfedredyrkelse, hinduisme, buddhisme, daoisme, yogisme, spiritisme, okkultisme, wicca, kampsport, LGBTQ-bevegelsen og mer. Akkurat som avgudsdyrkelse er dette en fornærmelse mot Skaperen, og det forårsaker mental skade for de som følger dens forskjellige former, inkludert demonisk undertrykkelse og besettelse.

De hevdet å være kloke, de ble dårer. De byttet ut den udødelige Guds herlighet mot et bilde i form av dødelig menneske og fugler og firfotede dyr og krypende ting. Derfor overgav Gud dem i deres hjerters onde ønsker til urenhet, for å vanære kroppene deres med hverandre. De byttet Guds sannhet mot løgn og tilbad og tjente skaperverket i stedet for Skaperen, som er velsignet for alltid. Amen. Av denne grunn overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Selv kvinnene deres byttet ut naturlige forhold med det som er mot naturen. På samme måte forlot mennene naturlige forhold til kvinner og brant av lidenskap overfor hverandre – menn som begår skammelige handlinger med andre menn og får i seg selv den rette straffen for deres feil. Romerne 1: 24-27 TLV

Religion

De tre monoteistiske religionene jødedom, kristendom og islam hevder å tilbe den sanne Gud og Skaperen, bortsett fra at de har utallige kirkesamfunn som strider mot hverandre, ettersom alle hevder å kjenne Ham og være eierne av sannheten. Hver og en av dem har forstørret noen aspekter av hvem Han er og har en viss frykt for Gud, men benekter Hans kraft og absolutte standarder. De er forankret i kunnskapens tre som gir kunnskap om godt og ondt snarere enn den intime og personlige kunnskapen om Skaperen. De prøver å behage Ham i henhold til deres tolkning og tradisjoner, men ikke nødvendigvis i henhold til Hans veier og karakter. Disse religionene har i en eller annen form vært årsak til alle kriger, slavehandel og utallige forbrytelser mot menneskeheten. Spesielt de to erobrende religionene kristendom og islam har mye blod på hendene. Mange blander sin religiøse tro med New Age, det vanligste er Yoga og meditasjon, eller religion med hedenske røtter, som minner om

Babylonisk tilbedelse (jødedom og kristendom), eller død (islam) og forfedredyrkelse (jødedom og islam), eller hekseri og kabbala (jødedom og islam), eller soltilbedelse (kristendom med dens ulike hedenske høytider) og humanisme (kristendom og jødedom). Selv de reneste av dem har blandinger med andre guder. I dag søker den interreligiøse bevegelsen å forene alle religioner for å danne en ny verdens-orden og i den forstand gjenoppbygge Babels tårn som Elohim avbrøt da Han forvirret språkene deres. (1.Mosebok 11)

Så tok YHVH Elohim mannen og ga ham hvile i Edens hage for å kultivere og våke over den. Da befalte YHVH Elohim mannen og sa: “Fra alle trærne i hagen er du hjertelig velkommen til å spise. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For når du spiser av det, vil du helt sikkert dø! 1 Mosebok 2: 15-17 TLV

Humanisme

Humanisme er en filosofi som manifesterer seg gjennom ulike skoler av tenkninger og psykologi som setter mennesket i sentrum av universet. Menneskene er sine egne guder og skapere. De kan velge å være ateister, agnostikere eller å tro på en ekstern Skaper og til og med være religiøse, men til slutt ligger hele deres skjebne hos dem selv. Mennesker kan skape en gud slik de liker den, men de svarer ikke til en høyere kraft, ettersom mennesker ifølge humanistisk tenkning er den høyeste makten i universet.

Men forstå dette, at i de siste dager vil vanskelige tider komme – for folk vil være elskere av seg selv, elskere av penger, skrytende, arrogante, blasfemere, ulydige mot foreldrene, utakknemlige, uhellige, hardhjertede, utilgivende, baksnakkende, uten selvkontroll , brutale, hate det som er godt, forræderiske, hensynsløse, innbilske, elskere av lysten i stedet for elskere av Gud, de holder fast ved en ytre form for gudfryktighet, men fornekter dens kraft. Unngå disse menneskene! 2.Timoteus 3: 1-5 TL

Moderne medisin

Dette er den mest sofistikerte typen avgudsdyrkelse, da den kombinerer alt det ovennevnte, og det er den mest akseptable typen av alle og spesielt hos de mest religiøse. Dagens doktor har overgått pastoren, presten eller rabbineren og er den ubestridte “guruen” til individet og familien. Medisiner har erstattet bønn til en usynlig Gud som svarer på bønn, og erstattet troen på Hans ord av instruksjon og kraft som både veileder oss om hvordan vi skal leve og som også helbreder oss for våre sykdommer. Mange mennesker i dag har et mylder av både mentale og fysiske komplikasjoner på grunn av medisinene de tar og deres tillit til det medisinske systemet i stedet for til Skaperen og Hans ord. Det er ingenting galt med å bruke medisin til en viss grad, og som instruert av Den hellige ånd, men de fleste mennesker i dag søker leger og medisiner, og betaler utallige mengder penger som erstatning for troen på Gud og Hans kraft til å helbrede. Dette bringer en forbannelse.

I det trettiniende år av hans regjeringstid ble Asa syk i føttene. Hans sykdom var alvorlig, men selv i sykdommen hans søkte han ikke YHVH men leger. 2 Krønikebok 16:12

Og det var en kvinne med blodstrøm i tolv år, som hadde lidd mye under mange leger. Hun hadde brukt alt hun hadde uten å bli hjulpetl; i stedet ble hun verre. Da hun hørte om Yeshua, kom hun gjennom mengden bakfra og rørte ved hans klær. For hun fortsatte å si: “Hvis jeg berører bare hans klær, vil jeg bli helbredet.” Straks stoppet blodstrømmen, og hun følte i kroppen at hun var helbredet fra sykdommen. Markus 5: 25-29 TLV

Alle disse typene avgudsdyrkelse er av og til motsetninger til hverandre, og noen typer blander seg med hverandre og muterer, men prinsippene er klare.

Omvendelse fra avgudsdyrkelse vil lede oss til å forlate noen familie- og til og med religiøse tradisjoner. Det vil kreve av oss at vi legger alle “hellige kuer” på alteret. Dette kan være tro som vi trodde var riktig, men det stemmer ikke med Skriftene, eller hedenske feiringer som er kledd i religiøse klær, men de fornekter sannheten om Yahs rike.

Og han sa til dem:”Korrekt profeterte Jesaja om dere hyklere, som det står skrevet:‘ Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt fra meg. Og forgjeves tilber de meg og underviser menneskers bud som læresetninger`. De har forlatt Guds bud, og holder fast på menneskenes tradisjoner.” Markus 7: 6-8 TLV

Det vil kreve av oss at vi stoler på Den Allmektige fremfor alt, og det vil bringe helbredelse i sjel og kropp!

Stol på YHVH av hele ditt hjerte, stol ikke på din egen forståelse. Kjenn ham på alle dine måter, og han vil gjøre dine stier rette. Ikke vær klok i dine egne øyne; frykt YHVH og vend deg bort fra det onde. Det vil være legende for kroppen din og forfriskning for beinene dine. Ordspråkene 3: 5-8 TLV

Da Yeshua, den jødiske Messias kom på Israels scene, eksisterte alle disse typer avgudsdyrkelser fordi de er like gamle som djevelen selv. I dag i vårt moderne samfunn har de hatt mange mutasjoner, men de har de samme onde grunnvollene som nevnt i De hellige skrifter. Det er derfor Yeshua sier at Hans rike ikke er av denne verden, og at vi skulle være i verden, men ikke av verden.

Yeshua svarte: “Mitt rike er ikke av denne verden. Hvis mitt rike var av denne verden, ville mine tjenere kjempe for at jeg ikke skulle bli overlevert til de jødiske lederne. Men som det er, kommer ikke mitt rike herfra.
” Johannes 18:36 TL

Det er derfor Han hevdet å være veien, sannheten og livet og ikke noe religiøst system som er en type avgudsdyrkelse. YHVH valgte en jøde for å vise Israels Gud til verden! Han sa at når vi ser Ham, ser vi Faderen, vår Skaper. Han muliggjorde at adskillelsens murer på grunn av synd og avgudsdyrkelse kunne brytes, ved Sin soningsdød, slik at vi kunne ha et personlig forhold til vår Skaper og tilbe Ham i ånd og sannhet. En jødisk Messias beseiret all synd og avgudsdyrkelse, og i Ham kan vi vandre i ren tilbedelse til den som fortjener all vår tilbedelse. Og ja! Dette er måten å leve lykkelig alle sine dager. Selv om alle de som søker å leve gudfryktige i troen på denne jødiske Messias og Frelser vil lide under noen form for forfølgelse sammen med velsignelser på grunn av lydighet; imidlertid har vi en evighet av herlighet foran oss.

Amen, jeg sier deg,” svarte Yeshua, “det er ingen som har forlatt huset eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller eiendom, for min skyld og for de gode nyheters skyld, som ikke vil motta hundre ganger så mye nå i denne tiden, hus og brødre og søstre og mødre og barn og eiendom, sammen med forfølgelse; og i olam ha-ba (kommende verden), evig liv. Men mange som er første, vil være de siste, og de siste de første. ” Markus 10: 29-31 TLV

Be med meg

Ja, Yeshua den jødiske Messias, kom inn i livet mitt, frels meg, utfri meg, rens meg og fyll meg med Din ånd og kraft. Hjelp meg å tilbe Faderen i himmelen i ånd og sannhet. Jeg frasier meg all avgudsdyrkelse i enhver form og måte i mitt liv, og jeg vender tilbake til en ren hengivenhet mot min Skaper, YHVH, Israels Gud. Amen.

Dine israelske mentorer og venner,

Apostlene Dominiquae og Baruch Bierman

“For Sions skyld vil jeg ikke tie” Jesaja 62: 1

Archbishop Dominiquae and Rabbi Baruch Bierman

Bestill Apostel Dr. Dominiquae Biermans HELT NYE bok, Identitets tyveriet: Tilbakevendingen av det 1. århundrets Messias er nå tilgjengelig for bestilling!

Klikk på knappen nedenfor for å bestille den!

Vi behøver DIN hjelp med å spre dette budskapet om gjenopprettelse, til både jøder og kristne! Vennligst del linken www.zionsgospel.com (landingssiden vår) til alle du kjenner.

1. Skaff den
2. Gi den.
3. Studer det.

Skaff deg den.
Doner $ 27 eller mer for å motta pocketboken Identitets tyveriet, pluss HELE Globalt Re-utdannings Initiativ (GRI) mot antisemittisme-kurset gratis. Du kan også donere $ 17 for å få E-boken og låse opp tilgangen til kurset.

Gi den.
Gi bort pocketboken eller e-boken ved å gå til www.against-antisemitism.com og klikk på meny-elementet “Boken.” Scroll til bunnen der det står “Nå ut til andre.” Avhengig av om du gir en e-bok eller pocketbok, velg gavekort-beløpet. Skriv deretter inn e-postadressen(e) til mottakerne. Etter at du har sjekket ut, vil det bli sendt kupongkoder til e-postadressene. De kan bruke kupongkoden og laste ned gaven din gratis, og også låse opp kurstilgangen.

Studer det.
Når du kjøper pocketbok eller e-bok, får du automatisk tilgang til GRI-kurset vårt*. Dette kurset inneholder 12 lærings-porter basert på boken, sammen med 44 videoer med quizer.
*Tilgang til kurset kommer bare sammen boken når boken er bestilt gjennom web-siden www.against-antisemitism.com

Bli en kanal for å føre tilbake det første århundrets Messias. Del denne boken videre!
http://www.zionsgospel.com

Bestill boken:

https://www.against-antisemitism.com/the-book/

The Identity Theft book

Se: Justice or Judgment

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/videos/865831707490802/

For å sende dine tiender & offer:

  • Gi online: https://kad-esh.org/no/gaver/
  • Send en e-post til oss for bankdetaljer kad_esh_map@msn.com
  • Ring oss i USA 1-972-301-7087
  • Sjekker I USD, Kanadiske dollar eller Britiske pund sendes til Kad-Esh MAP Ministries, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA
  • Western Unions & Money Grams sendes til: Hadassah Danielsbacka, 52 Tuscan Way Ste 202-412, St Augustine, Florida 32092, USA

FORNYELSE Sukkot-tur i ISRAEL

SHMITA ÅRET 2021/5782

“Men i det sjuende året skal det være en sabbatshvile for landet – en sabbat for ADONAI. Du skal ikke så åkeren din eller beskjære vingården din.” 3. Mosebok 25: 4 TLV

Ifølge Skriftene beveger den jødiske kalenderen seg i syv-års sykluser fra skapelsen. Det syvende året i syklusen er kjent som sabbatsåret eller “Shmita.” Sabbatsåret er hvile, tilgivelse og refleksjon. I Israel må gårdene ikke dyrke jorda. Personlig gjeld blir tilgitt, slaver settes fri og forpliktelser til tro fornyes.

Full tur: Yom Kippur, Sukkot og Simcha Torah

14. til 30. september (16 netter)

(Inkluderer Tel Aviv, Golanhøyden, Galilea, Jerusalem og Negev)

Delvis tur: Sukkot og Simcha Torah

20. – 30. september (10 netter)

(Inkluderer Jerusalem og Negev)

Minitur og konferanse

20. – 23. september

(3 netter)

(kun Jerusalem)

Hvis du er interessert, vennligst forhåndsregistrer deg* via e-post for å reservere plass: tours@dominiquaebierman.com

*Ingen betaling kreves for øyeblikket – skriv inn navnet ditt og vi vil holde deg oppdatert når prisene er endelige.

GRM Bibelskole oppdatering:

Ny pris for GRM bibelskole fra 15. oktober 2020.

GRM individuelt online kurs: $320 registreringsavgift, pluss $80 månedlig. ($1200 det første året)
· Studenter som uteksamineres fra GRI (Globalt Re-utdannings Initiativ) online-kurs, får $80 i rabatt på GRMs individuelle online-kurs. (Rabattkupong-nummer).
· Hvis studenten fullfører GRM-nettkurset i løpet av 6 måneder, vil han/hun ikke måtte betale for de siste 6 månedene av året.

Kurset sendt hjem til deg (USB-pinne): $1200.
· Hvis disse studentene ikke fullfører kurset innen 1 år, må de betale $120 for hver 6. måned av studiet etter dette.

Online gruppe: $320 registreringsavgift, pluss $80 månedlig. ($1200 det første året)

  • Inkluderer tilgang til GRM online studie-plattform (studentene kan også se undervisnings-videoene uavhengig)

Lokal gruppe: $120 for 6 måneder.
-Etter 6 måneder må studentene betale $120 for ytterligere 6 nye måneder for å fortsette studiene, forutsatt at de ikke har greid å fullføre studiet ennå.

Dette gjelder for alle nye studenter fra 15. oktober 2020, og for alle fornyelser og re-startinger av GRM studiene fra Hanukka (10. desember 2020)

Studer GRM – Messiansk, Apostolisk og Profetisk Bibelskole fra Israel!

www.grmbibleschool.com

Antisemittisme er verre enn Coronaviruset

Jeg vil velsigne de som velsigner deg og forbanne de som forbanner deg. 1. Mosebok 12:3
Se vårt Globale Re-utdannings Initiativ (GRI) mot Antisemittisme i menigheten – hjelp oss å gjennomføre det med din generøsitet. Se https://www.against-antisemitism.com/

Bli en del av de Forente Nasjoner for Israel og bli et medlem:

www.unitednationsforisrael.org/no/medlemskap/

Bli en del av de 70 Rettferdige fra Nasjonene!

Støtt arbeidet til de Forente Nasjoner for Israels Ambassade på Jerusalems høyder med $100 per måned. Trykk på knappen under eller send en e-post til oss for flere måter å gi på: info@unitednationsforisrael.org
https://unitednationsforisrael.org/no/gaver/
https://unitednationsforisrael.org/no/ambassaden/

Sjekk hva som er nytt fra oss på Facebook!

https://www.facebook.com/dominiquae.archbishop/